Marie Arena - PS
 
Geboren te Bergen op 17 december 1966

Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen (FUCAM)

Ambtenaar (met politiek verlof)

2000-2003 : minister van Tewerkstelling en Vorming (Waalse regering)
2001-2008 : gemeenteraadslid (Binche)
18 mei - 6 juni 2003 : lid van de Kamer van volksvertegenwoodigers
12 juli - 14 november 2003 : minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
14 november 2003 - 2004 : minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
2004-2007 : minister van Vorming (Waalse regering)
2004-2008 : minister-president belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie (regering van de Franse Gemeenschap)
10 juni - 29 juni 2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoodigers
2008-2009 : minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
2009-2010 : lid van de Kamer van volksvertegenwoodigers
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2010-2014 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa
2012-2018 : gemeenteraadslid (Vorst)
Sinds 2014 : lid van het Europees Parlement

Grootkruis in de orde van Leopold II (27 mei 2019)
Grootofficier in de Leopoldsorde (6 juni 2010)


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
Lid  
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014