5-1989/3

5-1989/3

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

11 JUNI 2013


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW KHATTABI C.S.

Art. 3

In het 2º, de woorden « bij koninklijk besluit » vervangen door de woorden « door de Koning ».

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

Zakia KHATTABI.
Bert ANCIAUX.
Christine DEFRAIGNE.
Dirk CLAES.
Philippe MAHOUX.
Freya PIRYNS.
Francis DELPÉRÉE.
Martine TAELMAN.