4-825/3

4-825/3

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

9 JULI 2008


Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek


AMENDEMENTEN


Nr. 40 VAN MEVROUW DURANT

Art. 2

In het 1º van dit artikel, de woorden « menselijk lichaamsmateriaal » door de woorden « menselijke weefsels en cellen » vervangen.

Verantwoording

Het woord « materiaal » is onverenigbaar met menselijk weefsel. De woorden « weefsels en cellen » zijn bovendien de termen uit de Europese richtlijn waarvan in deze omzetting sprake is.

Isabelle DURANT.

Nr. 41 VAN DE DAMES VANLERBERGHE EN TEMMERMAN

Art. 2

In het 10º van dit artikel het woord « doneren » vervangen door het woord « schenken ».

Myriam VANLERBERGHE
Marleen TEMMERMAN.

Nr. 42 VAN MEVROUW VANLERBERGHE C.S.

Art. 5

Het tweede lid van dit artikel doen vervallen.

Myriam VANLERBERGHE
Marleen TEMMERMAN
Freya PIRYNS
Isabelle DURANT
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 43 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN C.S.

Art. 2

In de Franse tekst van het 35º van dit artikel het woord « malencontreux » door het woord « indésirable » vervangen.

Verantwoording

Betere vertaling van de Nederlandse term.

Patrik VANKRUNKELSVEN
Philippe MAHOUX
Jacques BROTCHI.

Nr. 44 VAN DE HEER MAHOUX C.S.

Art. 3

Paragraaf 3, laatste lid, van dit artikel vervangen als volgt :

« Deze wet is met name niet van toepassing op haren, nagels, urine, moedermelk, zouten, tranen en zweet. »

Verantwoording

Het is belangrijk dat de lijst met elementen die niet onder deze wet vallen, niet uitputtend is. Daarom worden de woorden « met name » ingevoegd.

Philippe MAHOUX.
Jacques BROTCHI.
Christine DEFRAIGNE.

Nr. 45 VAN MEVROUW DURANT C.S.

Art. 7

Aan dit artikel een § 6 toevoegen, luidende :

« § 6. Voor elke terbeschikkingstelling van menselijke weefsels en cellen aan een bank voor menselijk lichaamsmateriaal, een intermediaire structuur voor menselijk lichaamsmateriaal of een productie-instelling die aan wetenschappelijk onderzoek doet, moet een bijdrage worden gestort in een fonds voor stamcellenonderzoek. De oprichting van het fonds, het bedrag van die bijdrage en de nadere regels over de storting worden door de Koning vastgesteld. »

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe de instellingen die voordeel halen uit het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal te laten bijdragen tot de financiering van een fonds dat het wetenschappelijk onderzoek naar stamcellen ondersteunt.

Isabelle DURANT.
Myriam VANLERBERGHE.
Freya PIRYNS.
Marleen TEMMERMAN.