4-859/1

4-859/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

8 JULI 2008


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 72 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)


VOORSTEL VAN DE HEER YVES BUYSSE C.S.


TOELICHTING


Het vermoeden van bestuursbekwaamheid louter door overerving is in onze huidige maatschappij achterhaald en ondemocratisch. De rol van het vorstenhuis evolueert steeds meer naar een puur ceremoniėle functie. Die evolutie is onstuitbaar in de eenentwintigste eeuw. Het is dan ook onlogisch om, tegen deze evolutie in, kinderen van de Koning op te nemen in de Hoge Vergadering, waar zij op voet van gelijkheid zouden kunnen deelnemen aan alle rechtscheppende politieke debatten en beslissingen.

Artikel 72 is ondemocratisch. Terwijl alle andere parlementsleden zich aan de volksuitspraak moeten onderwerpen alvorens te zetelen, wordt een uitzondering gemaakt voor leden van het Koningshuis, die zich alleen op hun afkomst kunnen beroepen.

Zelfs in het traditierijke Groot-Brittanniė werd een aantal jaren geleden op dit gegeven ingepikt door het Hogerhuis niet langer open te stellen voor edellieden die « bij overerving » tot lid werden aangewezen.

Er bestaat dus voldoende aanleiding om het begrip « senatoren van rechtswege » af te schaffen.

Yves BUYSSE
Joris VAN HAUTHEM
Hugo COVELIERS.

VOORSTEL


Enig artikel

Artikel 72 van de Grondwet wordt opgeheven.

12 juni 2008.

Yves BUYSSE
Joris VAN HAUTHEM
Hugo COVELIERS.