4-228/2

4-228/2

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

20 NOVEMBER 2007


Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW HERMANS C.S.

In de aanbevelingen, een punt 8 (nieuw) toevoegen, luidende :

« 8. het gebruik van anticonceptiva te promoten in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en mee te werken aan programma's die anticonceptiva ter beschikking stellen; »

Verantwoording

Naast een tijdige en gedegen relationele en seksuele voorlichting, waarvan sprake in deze resolutie is hét cruciaal element in de strijd tegen tienerzwangerschappen de beschikbaarheid van anticonceptiva. Ook in de strijd tegen HIV zijn bepaalde anticonceptiva cruciaal.

Nr. 2 VAN MEVROUW HERMANS C.S.

In de aanbevelingen, een punt 9 (nieuw) toevoegen, luidende :

« 9. in haar ontwikkelingsbeleid tevens steun toe te kennen aan centra die zwangerschapsafbreking voorzien; ».

Verantwoording

Ook de bekendheid én bereikbaarheid van voorzieningen voor zwangerschapsafbrekingen is belangrijk. Zij zijn een last resort, maar gezien het gebruik van verkrachtingen als oorlogswapen in bepaalde gebieden, moet men deze centra voorzien.

Margriet HERMANS
Paul WILLE
François ROELANTS du VIVIER.

Nr. 3 VAN MEVROUW LIZIN

In de aanbevelingen, een punt 8 (nieuw) toevoegen, luidende :

« 8. voorrang te verlenen aan de vrouwen in Kivu en Oost-Congo in het algemeen die het slachtoffer zijn van verkrachtingen door gewapende bendes; ».

Nr. 4 VAN MEVROUW LIZIN

In de aanbevelingen, een punt 9 (nieuw) toevoegen, luidende :

« 9. bij het Portugese voorzitterschap erop aan te dringen dat tijdens de Europese Raad van 13 december het initiatief wordt genomen tot een zending met het oog op het onderzoek van het machtsmisbruik en het geweld waarvan vrouwen in het oosten van de DRC het slachtoffer zijn (naar het voorbeeld van de opdracht in Bosnië tijdens het Europese voorzitterschap van 1993); ».

Anne-Marie LIZIN.