2-415/2

2-415/2

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

4 MEI 2000


Voorstel van resolutie over de sociaal verantwoorde productie


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR DE HEREN DALLEMAGNE, GEENS, MEVROUW LALOY EN DE HEER MAERTENS


I. BESPREKING

De commissie verwijst, wat betreft de bespreking van het voorliggende voorstel van resolutie, naar het verslag over het wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (Stuk Senaat, nr. 2-288/6, 1999-2000).

De commissie beslist om enkele taalcorrecties in de Nederlandse tekst van het voorstel van resolutie aan te brengen (zie Stuk Senaat nr. 2-415/3, 1999-2000).

II. STEMMINGEN

Het voorstel van resolutie verbeterd door de commissie wordt eenparig aangenomen door de 8 aanwezige leden.

Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteurs voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteurs,
Georges DALLEMAGNE.
André GEENS.
Marie-José LALOY.
Michiel MAERTENS.
De voorzitter,
Marcel COLLA.