Georges Dallemagne - cdH
 
Geboren te Fataki (Belgisch Kongo) op 17 januari 1958

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde (UCL)
Specialisatie in de tropische geneeskunde (Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen)
Certificaat van epidemiologie en biostatistiek (IDEA - Frankrijk)
Master in de internationale politiek (ULB)
Master in het management van de verzorgingsinstellingen (ULB)

Arts
Gewezen directeur-generaal van Handicap International
Gewezen adjunct-directeur-generaal van Artsen zonder Grenzen (AZG)
Gewezen expert bij de Europese Commissie

1999-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2000-2003 : senator betrokken bij de werkzaamheden van de Waalse Gewestraad
2001-2004 : gemeenteraadslid (Brussel)
2001-2004 : schepen (Brussel)
December 2006 - maart 2007 : gemeenteraadslid (Brussel)
Sinds 2007 : ondervoorzitter van het Brugman Ziekenhuis
Juli 2007 - maart 2008 : gecoöpteerd senator
2008-2010; 2011-2014 en sinds 30 juli 2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 2012 : gemeenteraadslid (Sint-Pieters-Woluwe)

Officier in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-10/1/2001 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-27/1/2000 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-16/11/1999 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/11/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
18/11/1999-10/4/2003 Lid commissie Deelname aan buitenlandse missies
20/1/2000-10/1/2001 Lid commissie voor politieke vernieuwing
1/2/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Programmatie" (Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging)
3/2/2000-10/4/2003 Tweede ondervoorzitter commissie voor politieke vernieuwing
13/7/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" : afvaardiging Senaat
10/1/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
10/1/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
19/7/2001-10/4/2003 Rapporteur Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
19/7/2001-10/4/2003 Lid Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
9/10/2007-20/3/2008 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-20/3/2008 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-20/3/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-20/3/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
23/11/2007-20/3/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
29/11/2007-20/3/2008 Lid Bijzondere commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
9/4/2008-7/5/2010 Plaatsvervanger Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer
14/5/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
19/12/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Kamer