2-130/2

2-130/2

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

1 MAART 2000


Voorstel van resolutie over Birma (Myanmar)


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER MAHOUX

OPSCHRIFT

Het opschrift vervangen als volgt :

« Voorstel van resolutie betreffende de schending van de mensenrechten in Birma. »

Nr. 2 VAN DE HEER MAHOUX

Na considerans A een considerans Abis (nieuw) invoegen, luidende :

« A bis. ­ Gelet op het rapport van 2 juli 1998 van de onderzoekscommissie van de Internationale Arbeidsorganisatie, ingesteld als gevolg van de klacht ingediend door het Internationaal Verbond van vrije vakverenigingen wegens niet-naleving van het verbod op verplichte arbeid; ».

Philippe MAHOUX.

Nr. 3 VAN DE HEER DALLEMAGNE

Punt 2 van het dispositief aanvullen met de volgende tekst :

« en er bij de Birmaanse regering op aan te dringen dat alle politieke gevangenen, met inbegrip van de parlementsleden, onmiddellijk worden vrijgelaten; ».

Georges DALLEMAGNE.

Verantwoording

Het is niet voldoende dat informatie wordt gevraagd over het lot van personen die om politieke redenen onder huisarrest staan of gevangen gezet zijn.

Nr. 4 VAN DE HEER DUBIÉ

Na punt 5 van het dispositief een punt 5bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 5 bis. ­ de minister van Buitenlandse Zaken te machtigen contact te leggen met de heer Sein Win, eerste minister van de Birmaanse regering in ballingschap (NGCUB) en neef van mevrouw Aung San Suu Kyi, zodat hij hem publiekelijk en officieel kan meedelen dat België steun verleent aan de democraten en de wettig verkozenen van het Birmaanse volk die zich inspannen om te verkrijgen dat een einde wordt gemaakt aan de massale schendingen van de mensenrechten en dat de democratie in hun land terugkeert; ».

Josy DUBIÉ.