1-585/3

1-585/3

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

10 JULI 1997


Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 120ter in de nieuwe gemeentewet, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke adviesraden


AMENDEMENTEN


Nr. 3 VAN MEVROUW DE BETHUNE c.s.

Art. 2

Het derde lid van dit artikel vervangen als volgt :

Wanneer niet wordt voldaan aan de voorwaarde vermeld in het vorige lid, kan de betrokken adviesraad niet op rechtsgeldige wijze advies uitbrengen.

Verantwoording

Analoge formulering zoals in het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in organen met adviserende bevoegdheid.

Nr. 4 VAN MEVROUW DE BETHUNE c.s.

Art. 2

In het eerste, tweede, vierde en vijfde lid van dit artikel de woorden het adviesorgaan vervangen door de woorden de adviesraad .

In het eerste lid het woord orgaan vervangen door het woord Raden .

Verantwoording

Formulering in overeenstemming met de nieuwe gemeentewet.

Nr. 5 VAN MEVROUW DE BETHUNE c.s.

Art. 2

In het vijfde lid van dit artikel de woorden geen rechtsgeldig advies meer uitbrengen. vervangen door de woorden niet op rechtsgeldige wijze advies uitbrengen.

Verantwoording

Analoge formulering zoals in het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in organen met adviserende bevoegdheid.

Sabine de BETHUNE.
Jeannine LEDUC.
Eric PINOIE.
Erika THIJS.
Francy VAN DER WILDT.