Jeannine Leduc - VLD
 
Eresenator
 
Erevoorzitter van het College van Quaestoren van de Senaat
 
Geboren te Gutschoven op 5 juni 1939

Onderwijzeres

Schooldirectrice

1970-1992 : lid van het nationaal bureau van de PVV-Vrouwen
1982-1992 : voorzitster van het nationaal bureau van de PVV-Vrouwen
1983-1992 : lid van het OCMW (Wellen)
1986-2015 : gemeenteraadslid (Wellen)
1986-1989 : voorzitster van het OCMW (Wellen)
1989-1992 : lid van de Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs (ARGO)
1992-1999 : ondervoorzitster van de VLD-Vrouwen
1993-1995 : senator voor het arrondissement Hasselt-Tongeren-Maaseik
1993-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1995- ? : voorzitster van de Liberalen voor het Gemeenschapsonderwijs
1995-1996 : schepen (Wellen)
Januari - april 1995 : lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie
1995-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1995-2001 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1995-2001 : ondervoorzitster van de commissie voor Economische Aangelegenheden, Landbouw en Visserij van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1996-1998 : burgemeester (Wellen)
1999-2003 : voorzitster van de VLD-fractie (Senaat)
2001-2012 : schepen (Wellen)
2003-2007 : voorzitster van het College van quaestoren van de Senaat

Officier in de Leopoldsorde (11 mei 2003)

Overleden op 27 oktober 2023 te Herten Wellen

Heeft in de Senaat 12 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/5/1993-2/8/1994 Lid Commissie voor de Infrastructuur
12/5/1993-12/4/1995 Lid Commissie voor de Verzoekschriften
12/5/1993-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
12/5/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie
12/5/1993-2/8/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
12/5/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Naturalisaties
12/5/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
2/12/1993-12/4/1995 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Verzoekschriften
6/5/1994-12/4/1995 Lid Adviescomitť voor de emancipatie van de vrouw
2/8/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
2/8/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
12/7/1995-17/10/1995 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
30/11/1995-5/5/1999 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
8/10/1996-17/12/1998 Lid Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ
14/7/1999-10/4/2003 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
15/7/1999-30/3/2000 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-30/3/2000 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
10/11/1999-18/7/2000 Lid subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
20/1/2000-18/1/2001 Lid commissie voor politieke vernieuwing
30/3/2000-10/4/2003 Lid commissie voor de Justitie
9/5/2000-6/7/2000 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
6/7/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
14/11/2000-1/2/2001 Lid subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
5/12/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
1/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
22/2/2001-10/4/2003 Lid bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
18/6/2002-10/4/2003 Lid Werkgroep "Rechten van slachtoffers" (Justitie)
17/7/2003-2/5/2007 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-15/7/2004 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-17/2/2005 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
17/7/2003-16/3/2006 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
5/2/2004-2/5/2007 Lid Werkgroep "Bio-ethiek"
1/4/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Bijzondere commissie "Globalisering"
27/1/2005-2/5/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/2/2005-2/5/2007 Lid commissie voor de Justitie
17/2/2005-2/5/2007 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
16/3/2006-15/6/2006 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/6/2006-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden