S. 7-299 Dossierfiche                  

Resolutie over de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen
Maud Vanwalleghem    Latifa Gahouchi    Karin Brouwers    Stephanie D'Hose    Katia Segers    Anne-Catherine Goffinet    Orry Van de Wauwer    Bert Anciaux    Martine Fournier    Peter Van Rompuy   

motie van het Parlement
seksueel geweld
verdovend middel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-299/1 7-299/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/11/2021
7-299/2 7-299/2 (PDF) Amendementen 14/11/2022
7-299/3 7-299/3 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 28/11/2022
7-299/4 7-299/4 (PDF) Tekst aangenomen door het Adviescomité 28/11/2022
7-299/5 7-299/5 (PDF) Hoorzittingen en schriftelijke adviezen 16/12/2022
7-299/6 7-299/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 16/12/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/11/2021   Indiening Doc. 7-299/1 7-299/1 (PDF)
19/11/2021   Inoverwegingneming
19/11/2021   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
16/12/2022   Inschrijving op agenda
16/12/2022   Algemene bespreking
16/12/2022   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o8) Hand. 7-33 Hand. 7-33 (PDF)
Doc. 7-299/6 7-299/6 (PDF)
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
19/11/2021   Verzending naar commissie
13/12/2021   Inschrijving op agenda
13/12/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Courard
13/12/2021   Bespreking
over de methodologie.
13/12/2021   Gedachtewisseling
13/12/2021   Regeling der werkzaamheden
28/3/2022   Inschrijving op agenda
28/3/2022   Regeling der werkzaamheden
25/4/2022   Inschrijving op agenda
25/4/2022   Hoorzitting - mevrouw Eva Destoop en Lise Goossens, Meldet.Org, Gent; - mevrouw Céline Van Vaerenbergh, coordinator van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld van het UMC Sint-Pieter; - de dames Manon Baile, Laura Baiwir en Ntumba Matunga, leden van l'Union
25/4/2022   Gedachtewisseling
9/5/2022   Inschrijving op agenda
9/5/2022   Regeling der werkzaamheden
23/5/2022   Inschrijving op agenda
23/5/2022   Hoorzitting - mevrouw Caroline Poiré en de heer Jolan Goutier, advocaten bij de Balie te Brussel; - mevrouw Karolien Van Dijck, Forensisch Adviseur en de heer Pierre Van Renterghem, directeurgeneraal, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminolog
23/5/2022   Gedachtewisseling
26/9/2022   Inschrijving op agenda
26/9/2022   Bezoek
aan het Zorgcentrum na seksueel geweld bij het UMC Sint-Pieter in Brussel.
26/9/2022   Gedachtewisseling
14/11/2022   Inschrijving op agenda
14/11/2022   Bespreking Doc. 7-299/2 7-299/2 (PDF)
28/11/2022   Inschrijving op agenda
28/11/2022   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig) Doc. 7-299/4 7-299/4 (PDF)
28/11/2022   Aanneming na amendering
28/11/2022   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-299/3 7-299/3 (PDF)
16/12/2022   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste min., VEM en min. van Sociale Zaken, VEM en min van Justitie, min. van Binnenl., staatssecr. voor gendergelijkheid, voorz. van de Kamer, min.-pres. van de Gemeensch. en Gewesten en aan de voorz. van de parlementen van de Gemeensch. en Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 16/12/2022
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Geamendeerd 13/12/2021, 28/3/2022, 25/4/2022, 9/5/2022, 23/5/2022, 26/9/2022, 14/11/2022, 28/11/2022