S. 4-764 Dossierfiche K. 52-1232

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Hugo Vandenberghe    Marie-Hélène Crombé-Berton    Patrik Vankrunkelsven    Philippe Mahoux    Francis Delpérée    Tony Van Parys    Martine Taelman    Pol Van Den Driessche   

opleidingsstage
beroepsopleiding
verdeling van de bevoegdheden
magistraat
voortdurende bijscholing
Instituut voor gerechtelijke opleiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-764/1 4-764/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/5/2008
4-764/2 4-764/2 (PDF) Amendementen 27/5/2008
4-764/3 4-764/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/5/2008
4-764/4 4-764/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/5/2008
4-764/5 4-764/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 5/6/2008
4-764/6 4-764/6 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 5/6/2008
4-764/7 4-764/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 5/6/2008
4-764/8 4-764/8 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 5/6/2008
K. 52-1232/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/6/2008
K. 52-1232/2 Erratum 12/6/2008
K. 52-1232/3 Amendementen 1/7/2008
K. 52-1232/4 Amendementen 4/7/2008
K. 52-1232/5 Verslag namens de commissie 7/7/2008
K. 52-1232/6 Tekst aangenomen door de commissie 7/7/2008
K. 52-1232/7 Amendementen 10/7/2008
K. 52-1232/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 10/7/2008
4-764/9 4-764/9 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 11/7/2008
4-764/10 4-764/10 (PDF) Amendementen 15/7/2008
4-764/11 4-764/11 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/2008
4-764/12 4-764/12 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/7/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/5/2008   Indiening Doc. 4-764/1 4-764/1 (PDF)
22/5/2008   Inoverwegingneming
22/5/2008   Verzending naar commissie: Justitie
29/5/2008   Inschrijving op agenda
5/6/2008   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-764/5 4-764/5 (PDF)
5/6/2008   Algemene bespreking Hand. 4-33 Hand. 4-33 (PDF)
5/6/2008   Terugzending naar commissie: Justitie
5/6/2008   Inschrijving op agenda
5/6/2008   Algemene bespreking Hand. 4-33 Hand. 4-33 (PDF)
5/6/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-33 Hand. 4-33 (PDF)
5/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-14/o1) Hand. 4-33 Hand. 4-33 (PDF)
Doc. 4-764/8 4-764/8 (PDF)
  Commissie: Justitie
22/5/2008   Verzending naar commissie
27/5/2008   Inschrijving op agenda
27/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Monfils
27/5/2008   Bespreking
27/5/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
27/5/2008   Aanneming na amendering
27/5/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-764/3 4-764/3 (PDF)
27/5/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-764/4 4-764/4 (PDF)
5/6/2008   Terugzending naar commissie
5/6/2008   Inschrijving op agenda
5/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Patrik Vankrunkelsven
5/6/2008   Bespreking
5/6/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-2/o0)
5/6/2008   Aanneming na amendering
5/6/2008   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-764/6 4-764/6 (PDF)
5/6/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-764/7 4-764/7 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
5/6/2008   Overzending Doc. K. 52-1232/1
7/7/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-1232/5
8/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
10/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 51, p. 47-65 + p. 107-112
10/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-32/o13)
Integraal verslag nr. 51, p. 112
Doc. K. 52-1232/8
8/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
8/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Patrik Vankrunkelsven
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Einde behandeling
  [S3] Behandeling door Senaat
11/7/2008   Overzending Doc. 4-764/9 4-764/9 (PDF)
11/7/2008   Verzending naar commissie: Justitie
17/7/2008   Inschrijving op agenda
18/7/2008   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
18/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-4/o1) Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
Doc. 4-764/12 4-764/12 (PDF)
11/7/2008   Verzending naar commissie
15/7/2008   Inschrijving op agenda
15/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Patrik Vankrunkelsven
15/7/2008   Bespreking
15/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-1/o2)
15/7/2008   Aanneming zonder amendering
16/7/2008   Inschrijving op agenda
16/7/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-764/11 4-764/11 (PDF)
18/7/2008   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
24/7/2008   Bekrachtiging en afkondiging
4/8/2008   Bekendmaking (40764-40765)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 5/6/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 27/5/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 5/6/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/7/2008
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 8/7/2008
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 15/7/2008, 16/7/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/7/2008 4/8/2008 , blz 40764-40765

Kruispuntbank van de wetgeving