S. 4-309 Dossierfiche K. 52-167

Wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2008
Regering G. Verhofstadt II  

ondernemingsraad
kleine en middelgrote onderneming
dienst voor arbeidsbemiddeling
personeelsvertegenwoordiging
vakbondsverkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-167/1 Wetsontwerp 2/10/2007
K. 52-167/2 Amendementen 3/10/2007
K. 52-167/3 Verslag namens de commissie 12/10/2007
K. 52-167/4 Tekst aangenomen door de commissie 12/10/2007
K. 52-167/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 15/10/2007
K. 52-167/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/10/2007
4-309/1 4-309/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 22/10/2007
4-309/2 4-309/2 (PDF) Amendementen 22/10/2007
4-309/3 4-309/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/10/2007
4-309/4 4-309/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 25/10/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
2/10/2007   Indiening Doc. K. 52-167/1
12/10/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-167/3
18/10/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 5, p. 7-30 + p. 63-65
18/10/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-17/o5)
Integraal verslag nr. 5, p. 65-66
Doc. K. 52-167/6
18/10/2007   Aanneming na amendering door commissie
9/10/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/1 4-82/1 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
18/10/2007   Inschrijving op agenda
19/10/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/10/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-309/1 4-309/1 (PDF)
22/10/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
24/10/2007   Inschrijving op agenda
25/10/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-309/2 4-309/2 (PDF)
25/10/2007   Algemene bespreking Hand. 4-5 Hand. 4-5 (PDF)
25/10/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-5 Hand. 4-5 (PDF)
25/10/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-9/o1) Hand. 4-5 Hand. 4-5 (PDF)
Doc. 4-309/4 4-309/4 (PDF)
25/10/2007   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/10/2007   Verzending naar commissie
23/10/2007   Inschrijving op agenda
23/10/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
23/10/2007   Bespreking
23/10/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-2/o0)
23/10/2007   Aanneming zonder amendering
24/10/2007   Inschrijving op agenda
24/10/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-309/3 4-309/3 (PDF)
25/10/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/10/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/11/2007   Bekrachtiging en afkondiging
28/11/2007   Bekendmaking (59057-59058)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/10/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/10/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/10/2007, 24/10/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/10/2007 15 5/11/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2007 60 21/12/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/11/2007 28/11/2007 , blz 59057-59058

Kruispuntbank van de wetgeving