S. 3-1988 Dossierfiche K. 51-2760

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I)
Regering G. Verhofstadt II  

plaatselijke overheid
documentverschaffing
inkomstenbelasting
remigratie
aardolieraffinage
privť-gebruik computer
aanvullend pensioen
particuliere verzekering
stookolie
postdienst
opheffing van de zaak
automobielindustrie
invaliditeitsverzekering
sociale dienst
beleggingsmaatschappij
strategische reserve
non-profitsector
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
valsemunterij
zwangerschapsverlof
sociale bijdrage
energievoorziening
gezinsuitkering
langdurige werkloosheid
bijkomend voordeel
geneesmiddel
sociale zekerheid
Europees Sociaal Fonds
terrorisme
durfkapitaal
werkloze
euro
valuta
zeevaart
oudere werknemer
OCMW
flexibiliteit van de arbeid
prijsbeheersing
kind
gerechtsdeurwaarder
investering
levering
grondstof
politie
krijgsmacht
wetenschappelijk onderzoek
opslag van koolwaterstoffen
verjaring van de vordering
informatiedrager
militair personeel
gezondheidsverzorging
vervangende brandstof
discriminatie op grond van leeftijd
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
elektrische energie
epidemiologie
ziekenhuis
energieprijs
afstamming
vakbondsverkiezing
vrijheidsberoving
verbeurdverklaring van goederen
diefstal
onderzoek en ontwikkeling
verplegend personeel
ondernemingsraad
aardgas
zelfstandig beroep
buitenlandse staatsburger
moederschap
preventieadviseur
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
luchthaven
economisch delict
uitwisseling van informatie
gerechtskosten
aardolieproduct
handel in verdovende middelen
medisch en chirurgisch materiaal
maatschappelijke positie
dubbele nationaliteit
jeugdige werknemer
wetgeving
edelsteen
veterinair product
asielzoeker
raad van bestuur
registratierecht
overuur
mobiliteit van arbeidskrachten
naturalisatie
herintreding
niet in loondienst verkregen inkomen
audiovisueel materiaal
verblijfsrecht
minimumvoorraad
belastingaftrek
toegang tot het beroepsleven
facturering
notaris
prijsdaling
gasdistributie
ongehuwd samenleven
vormingsverlof
gift
arbeidsduur
schuldenlast
ruwe aardolie
strafsanctie
zegelrecht
bio-ethiek
pensioenvoorwaarden
gezinslast
verwarming
onderneming
delegatie van bevoegdheid
werkloosheidsverzekering
dakloze
overzees gebiedsdeel
burgerlijk wetboek
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
internet
digitale kloof
jeugdcriminaliteit
overheidsbedrijf
financiering
vennootschapsbelasting
openbaar ministerie
reclame
vakbond
vervroegd pensioen
pensioenregeling
gasolie
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
vervoer binnen de EU
BTW
gegevensbank
administratieve formaliteit
doorgeven van informatie
detailhandel
sociale integratie
strijdkrachten in het buitenland
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers
loopbaanonderbreking
kinderpornografie
collectieve arbeidsovereenkomst
bankdeposito
spaartegoed
faillissement
sociale bijstand
fraude
gas
alimentatieplicht
werkloosheid
tussenhandelaar
belasting der niet-verblijfhouders
programmawet
elektronische overheid
vennootschapsrecht
belastingontheffing
belasting
arbeidsinspectie
haveninstallatie
economische analyse
nationaliteit
politiek asiel
administratieve hervorming
EU-onderdaan
dokter
veiligheid van het vervoer
openbare veiligheid
vlees
burgerpersoneel
arbeidsongeval
kinderoppas
gedelegeerde wetgeving
werkplek
strafverjaring
beslag op bezittingen
paritair comitť
begrotingsfonds
Nationaal Geografisch Instituut
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast
verzekeringsmaatschappij
betaalde vakantie
beheer
bemiddelaar
betaling
alleenstaande
financieel beroep
vrijwilligerswerk
Europese sociale politiek
aansprakelijkheid
levensverzekering
administratieve sanctie
goederenvervoer
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
nationale uitvoeringsmaatregel
geldboete
besluit
beroep in de gezondheidszorg
vergrijzing van de bevolking
financiŽle solvabiliteit
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
gesubsidieerde contractueel (gesco)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
personeel in Afrika
biobrandstof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2760/1 Wetsontwerp 21/11/2006
K. 51-2760/2 Wetsontwerp 21/11/2006
K. 51-2760/3 Amendementen ingediend in de commissie 28/11/2006
K. 51-2760/4 Addendum 28/11/2006
K. 51-2760/5 Amendementen ingediend in de commissie 29/11/2006
K. 51-2760/6 Amendementen ingediend in de commissie 29/11/2006
K. 51-2760/7 Amendementen ingediend in de commissie 30/11/2006
K. 51-2760/8 Amendementen ingediend in de commissie 1/12/2006
K. 51-2760/9 Amendement ingediend in de commissie 1/12/2006
K. 51-2760/11 Amendementen ingediend in de commissie 5/12/2006
K. 51-2760/12 Amendementen ingediend in de commissie 5/12/2006
K. 51-2760/13 Advies van de Raad van State 5/12/2006
K. 51-2760/14 Amendement ingediend in de commissie 5/12/2006
K. 51-2760/15 Amendement ingediend in de commissie 5/12/2006
K. 51-2760/16 Amendementen ingediend in de commissie 5/12/2006
K. 51-2760/17 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2760/18 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2760/19 Amendement ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2760/20 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2760/21 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2760/22 Amendementen ingediend in de commissie 11/12/2006
K. 51-2760/23 Amendementen ingediend in de commissie 12/12/2006
K. 51-2760/24 Amendement ingediend in de commissie 12/12/2006
K. 51-2760/25 Amendementen ingediend in de commissie 12/12/2006
K. 51-2760/26 Verslag namens de commissie 14/12/2006
K. 51-2760/27 Verslag namens de commissie 14/12/2006
K. 51-2760/28 Verslag namens de commissie 14/12/2006
K. 51-2760/30 Verslag namens de commissie 15/12/2006
K. 51-2760/31 Verslag namens de commissie 15/12/2006
K. 51-2760/32 Tekst aangenomen door de commissies 15/12/2006
K. 51-2760/33 Verslag namens de commissie 15/12/2006
K. 51-2760/29 Advies van de Raad van State 18/12/2006
K. 51-2760/34 Verslag namens de commissie 18/12/2006
K. 51-2760/35 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 18/12/2006
K. 51-2760/36 Verslag namens de commissie 18/12/2006
K. 51-2760/37 Verslag namens de commissie 18/12/2006
K. 51-2760/38 Advies van de Raad van State 18/12/2006
K. 51-2760/39 Advies van de Raad van State 18/12/2006
K. 51-2760/40 Advies van de Raad van State 18/12/2006
K. 51-2760/43 Advies van de Raad van State 18/12/2006
K. 51-2760/41 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 19/12/2006
3-1988/1 3-1988/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/12/2006
K. 51-2760/42 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 20/12/2006
K. 51-2760/44 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2006
3-1988/2 3-1988/2 (PDF) Amendementen 21/12/2006
3-1988/5 3-1988/5 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2006
3-1988/6 3-1988/6 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2006
3-1988/7 3-1988/7 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2006
3-1988/3 3-1988/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2006
3-1988/4 3-1988/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2006
3-1988/8 3-1988/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 23/12/2006
3-1988/9 3-1988/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2006
K. 51-2760/10 Advies van de Raad van State 28/12/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
21/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2760/1
5/12/2006   Proceduredebat (art. 72.4 van het Reglement)
Integraal verslag nr. 247, p. 1-19
5/12/2006   Stemming afsplitsingsvoorstel (verworpen)
Integraal verslag nr. 247, p. 17-19
5/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2760/13
12/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/12/2006   Aanneming door de commissies (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2760/32
18/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2760/40
18/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2760/38
18/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2760/39
18/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2760/29
18/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2760/43
19/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 251, p. 1-53 + nr. 252, p. 1-54
20/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 253, p. 1-48 + nr. 254, p. 2-54 + nr. 255, p. 1-7
20/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-23/o21)
Integraal verslag nr. 255, p. 7-8
Doc. K. 51-2760/44
20/12/2006   Aanneming na amendering door commissie
28/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2760/10
7/12/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/40 3-82/40 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/12/2006   Inschrijving op agenda
12/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
12/12/2006   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
12/12/2006   Bespreking
12/12/2006   Einde behandeling
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
13/12/2006   Regeling der werkzaamheden
19/12/2006   Inschrijving op agenda
19/12/2006   Niet behandeld
19/12/2006   Einde behandeling
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
13/12/2006   Bespreking
13/12/2006   Einde behandeling
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Begroting en van Consumentenzaken
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
13/12/2006   Bespreking
13/12/2006   Einde behandeling
14/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
14/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Landsverdediging
14/12/2006   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2006   Inschrijving op agenda
20/12/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/12/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1988/1 3-1988/1 (PDF)
20/12/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/12/2006   Verzending naar commissie: Justitie
20/12/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/12/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/12/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/12/2006   Inschrijving op agenda
23/12/2006   Amendementen ingediend na de goekeuring van het verslag Doc. 3-1988/8 3-1988/8 (PDF)
23/12/2006   Amendementen opnieuw ingediend na de goekeuring van het verslag Doc. 3-1988/8 3-1988/8 (PDF)
23/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-196 Hand. 3-196 (PDF)
23/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-196 Hand. 3-196 (PDF)
23/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-18/o0) Hand. 3-197 Hand. 3-197 (PDF)
Doc. 3-1988/9 3-1988/9 (PDF)
23/12/2006   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Justitie
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-3/o1)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 3-1988/4 3-1988/4 (PDF)
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-1988/5 3-1988/5 (PDF)
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o0)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1988/3 3-1988/3 (PDF)
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
21/12/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1988/6 3-1988/6 (PDF)
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
21/12/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1988/7 3-1988/7 (PDF)
23/12/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2006   Bekendmaking (75266-75344)
24/1/2007   Erratum (3067)
12/2/2007   Erratum (6826)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/12/2006, 20/12/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/12/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2006
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 13/12/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 14/12/2006
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2006, 22/12/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 22/12/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/12/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/12/2006 5 10/1/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/12/2006 25 30/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2006 28/12/2006 , blz 75266-75344
Errata
Op 24/1/2007 , blz 3067
Op 12/2/2007 , blz 6826

Kruispuntbank van de wetgeving