S. 3-1027 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Senioren
Christel Geerts   

sociale participatie
bejaarde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1027/1 3-1027/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/2/2005
3-1027/2 3-1027/2 (PDF) Verslag namens de werkgroep 23/12/2005
3-1027/4 3-1027/4 (PDF) Amendementen 1/2/2006
3-1027/3 3-1027/3 (PDF) Advies van de Raad van State 20/2/2006
3-1027/5 3-1027/5 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/2/2005   Indiening Doc. 3-1027/1 3-1027/1 (PDF)
17/2/2005   Inoverwegingneming
17/2/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
3/2/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
20/2/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-1027/3 3-1027/3 (PDF)
27/4/2006   Inschrijving op agenda
4/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-162 Hand. 3-162 (PDF)
4/5/2006   Terugzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
16/5/2006   Inschrijving op agenda
18/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-165 Hand. 3-165 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/2/2005   Verzending naar commissie
21/9/2005   Inschrijving op agenda
21/9/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Germeaux
21/9/2005   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
adviesaanvraag
19/4/2006   Inschrijving op agenda
19/4/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane
19/4/2006   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 3-1641/1
  Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
21/9/2005   Verzending naar werkgroep
adviesaanvraag
25/10/2005   Inschrijving op agenda
25/10/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
25/10/2005   Hoorzitting met de heer Jul Geeroms, secretaris OOK-Vlaamse Ouderenraad, en de heer Pieter Vanparys, ondervoorzitter OOK
25/10/2005   Hoorzitting met de heer Christian Dhanis, voorzitter CAS, en mevrouw Renée Coen, ondervoorzitter CAS
25/10/2005   Hoorzitting met de heer Luc Jansen, voorzitter van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector
25/10/2005   Gedachtewisseling
8/11/2005   Inschrijving op agenda
8/11/2005   Hoorzitting met mevrouw Estelle Ceulemans, kabinetsmedewerker van de heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
8/11/2005   Hoorzitting met de heer Pierre Rondal, Conseil wallon du troisième âge
8/11/2005   Gedachtewisseling
22/11/2005   Inschrijving op agenda
22/11/2005   Gedachtewisseling
met de heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
22/11/2005   Hoorzitting met de heer Alphonse Radermecker, voorzitter van de Rat der Seniorinnen und Senioren
22/11/2005   Hoorzitting met mevrouw Hélène Aronis-Brykman, voorzitter Section "Hébergement", Conseil consultatif bruxellois, francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé
22/11/2005   Regeling van de werkzaamheden
6/12/2005   Inschrijving op agenda
6/12/2005   Uitbrengen advies
het advies is eenparig aangenomen
6/12/2005   Einde behandeling
23/12/2005   Inschrijving op agenda
23/12/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
Doc. 3-1027/2 3-1027/2 (PDF)
4/5/2006   Terugzending naar commissie
4/5/2006   Inschrijving op agenda
4/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane
4/5/2006   Bespreking
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 3-1641/1
17/5/2006   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/5/2006   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 4/5/2006, 18/5/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 21/9/2005, 19/4/2006
Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
Behandeling beëindigd 21/9/2005, 25/10/2005, 8/11/2005, 22/11/2005, 23/12/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 4/5/2006, 17/5/2006

Kruispuntbank van de wetgeving