S. 2-766 Dossierfiche K. 50-1052

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Regering G. Verhofstadt I  

fusie van ondernemingen
splitsing van onderneming
handelsmaatschappij
regularisatie van de markt
elektrische energie
elektrische industrie
marktliberalisatie
rekening
aardgas
CREG
ecologische beweging
energiemarkt
vennootschapsbelasting
elektriciteitsvoorziening
kernenergie
gerechtelijke politie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1052/1 Wetsontwerp 22/1/2001
K. 50-1052/2 Amendementen 20/2/2001
K. 50-1052/3 Amendementen 23/3/2001
K. 50-1052/4 Amendement 27/3/2001
K. 50-1052/5 Amendementen 23/4/2001
K. 50-1052/6 Amendement 24/4/2001
K. 50-1052/7 Verslag namens de commissie 18/5/2001
K. 50-1052/8 Tekst aangenomen door de commissie 18/5/2001
K. 50-1052/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/5/2001
2-766/1 2-766/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 25/5/2001
2-766/2 2-766/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/6/2001
2-766/3 2-766/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 20/6/2001
2-766/4 2-766/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 5/7/2001
2-766/5 2-766/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 5/7/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/1/2001   Indiening Doc. K. 50-1052/1
18/5/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1052/7
23/5/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 126, p. 18-26
23/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-0/o9)
Integraal verslag nr. 126, p. 46-47
Doc. K. 50-1052/9
23/5/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/5/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-766/1 2-766/1 (PDF)
11/6/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 52
11/6/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/6/2001   Inschrijving op agenda
5/7/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-766/4 2-766/4 (PDF)
5/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-134 Hand. 2-134 (PDF)
5/7/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-134 Hand. 2-134 (PDF)
5/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o1) Hand. 2-134 Hand. 2-134 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/6/2001   Verzending naar commissie
20/6/2001   Inschrijving op agenda
20/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
20/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
20/6/2001   Aanneming zonder amendering
20/6/2001   Vertrouwen rapporteur
5/7/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/7/2001   Bekrachtiging en afkondiging
20/7/2001   Bekendmaking (24689-24692)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/5/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/7/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/6/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/5/2001 15 11/6/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 52
Onderzoekstermijn (S1) 12/6/2001 60 7/11/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/7/2001 20/7/2001 , blz 24689-24692

Kruispuntbank van de wetgeving