S. 2-1392 Dossierfiche K. 50-1937

Wetsontwerp betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van ... met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector
Regering G. Verhofstadt I  

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
postdienst
regularisatie van de markt
telecommunicatie
rechtsmiddel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1937/1 Wetsontwerp 11/7/2002
K. 50-1937/2 GecoŲrdineerde tekst 11/7/2002
K. 50-1937/3 Amendement 16/10/2002
K. 50-1937/4 Amendementen 21/10/2002
K. 50-1937/5 Amendementen 23/10/2002
K. 50-1937/6 Amendement 28/10/2002
K. 50-1937/7 Amendementen 4/11/2002
K. 50-1937/8 Amendementen 20/11/2002
K. 50-1937/9 Verslag namens de commissie 3/12/2002
K. 50-1937/10 Tekst aangenomen door de commissie 3/12/2002
K. 50-1937/11 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 6/12/2002
K. 50-1937/12 Tekst aangenomen door de commissie 11/12/2002
K. 50-1937/13 Tekst aangenomen door de commissie 11/12/2002
K. 50-1937/14 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 13/12/2002
K. 50-1937/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2002
2-1392/1 2-1392/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/12/2002
2-1392/2 2-1392/2 (PDF) Amendementen 14/12/2002
2-1392/3 2-1392/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2002
2-1392/4 2-1392/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/12/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
11/7/2002   Indiening Doc. K. 50-1937/1
3/12/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1937/9
4/12/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 291, p. 1-39 + nr. 292, p. 1-3
13/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 300, p. 35-40 + p. 60-61
13/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-31/o10)
Integraal verslag nr. 300, p. 64-65
Doc. K. 50-1937/15
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/12/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
4/12/2002   Inschrijving op agenda
4/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
4/12/2002   Bespreking
4/12/2002   Einde behandeling
11/12/2002   Besissing POC
splitsing van het ontwerp art. 29 tot 31 (art. 77 van de Grondwet) andere art. (art. 78 van de Grondwet)
Doc. 2-82/45 2-82/45 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2002   Overzending Doc. 2-1392/1 2-1392/1 (PDF)
14/12/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/12/2002   Inschrijving op agenda
20/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-254 Hand. 2-254 (PDF)
20/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-254 Hand. 2-254 (PDF)
23/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-14/o4) Hand. 2-258 Hand. 2-258 (PDF)
Doc. 2-1392/4 2-1392/4 (PDF)
14/12/2002   Verzending naar commissie
14/12/2002   Inschrijving op agenda
14/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
14/12/2002   Bespreking
14/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o0)
14/12/2002   Aanneming zonder amendering
17/12/2002   Inschrijving op agenda
17/12/2002   Niet behandeld
19/12/2002   Inschrijving op agenda
19/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1392/3 2-1392/3 (PDF)
23/12/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
17/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
24/1/2003   Bekendmaking (2602-2603)
4/6/2003   Erratum (30428)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/12/2002, 13/12/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2002, 23/12/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/12/2002, 19/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/1/2003 24/1/2003 , blz 2602-2603
Errata
Op 4/6/2003 , blz 30428

Kruispuntbank van de wetgeving