S. 1-1283 Dossierfiche K. 49-2020

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel
Regering J.-L. Dehaene II  

arbeidsinspectie
onschendbaarheid van de woning
eerbiediging van het privť-leven
werkloosheidsverzekering
arbeidsrechtspraak
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2020/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/2/1999
1-1283/1 1-1283/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/2/1999
1-1283/2 1-1283/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/3/1999
1-1283/3 1-1283/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/3/1999
1-1283/4 1-1283/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 25/3/1999
1-1283/5 1-1283/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
6/1/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1912/1
9/2/1999   Ontwerp gesplitst in commissie Doc. K. 49-1912/9
23/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 311, p. 11025-11042 en nr 312, p. 11053-11069
Doc. K. 49-1912/10
25/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+78/-28/o35)
Handelingen nr 315, p. 11150
Doc. K. 49-2020/1
25/2/1999   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
26/2/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1283/1 1-1283/1 (PDF)
26/2/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
25/3/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1283/4 1-1283/4 (PDF)
25/3/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1283/4 1-1283/4 (PDF)
25/3/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1283/4 1-1283/4 (PDF)
25/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-257 Hand. 1-257 (PDF)
25/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-257 Hand. 1-257 (PDF)
25/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-18/o6) Hand. 1-258 Hand. 1-258 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
26/2/1999   Verzending naar commissie
10/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Bea Cantillon
10/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+5/-1/o2), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1283/2 1-1283/2 (PDF)
10/3/1999   Vertrouwen rapporteur
10/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1283/3 1-1283/3 (PDF)
25/3/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-1283/5 1-1283/5 (PDF)
7/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
20/4/1999   Bekendmaking (12850-12851)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 23/2/1999, 25/2/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 25/3/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 10/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/4/1999 20/4/1999 , blz 12850-12851

Kruispuntbank van de wetgeving