Vraag om uitleg nr. 5-2453

5-2453 Christie Morreale (PS) 5/7/2012
  de continu´teit van de energievoorziening
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7170