Vraag om uitleg nr. 4-958

4-958 Sabine de Bethune (CD&V) 11/6/2009
  de uitreiking van visa in het kader van internationale uitwisselingen door erkende organisaties
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3601
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3602