Vraag om uitleg nr. 4-1444

4-1444 Sabine de Bethune (CD&V) 28/1/2010
  de toepassing van het adoptieverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6940