Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-90

van Lode Vereeck (Open Vld) d.d. 28 oktober 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Federale overheid - Uitstaande facturen

facturering
betaling
ministerie
overheidsadministratie
betalingstermijn
officiŽle statistiek
overheidssteun

Chronologie

28/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
6/11/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-87
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-88
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-89
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-91
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-92
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-93
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-94
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-95
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-96
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-97
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-98
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-99
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-104

Vraag nr. 6-90 d.d. 28 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale overheid heeft wat betreft het betalen van haar facturen een voorbeeldfunctie te vervullen. Achter elke uitstaande factuur bevindt zich immers een bedrijf dat wacht op een tegenprestatie, een vergoeding, in ruil voor de goederen of diensten die aan de federale overheid werden geleverd. Bij laattijdige betalingen is de federale overheid bovendien verplicht tot het betalen van verwijlintresten, hetgeen niet getuigt van een efficiŽnt bestuur.

Ik heb volgende vragen met betrekking tot de Federale en Programmatorische Overheidsdiensten, instellingen en organisaties die onder de bevoegdheden van de geachte minister/ geachte staatssecretaris ressorteren:

1) a) Hoeveel facturen stonden er op 1 januari 2014 open?

b) Hoeveel bedroeg op 1 januari 2014 de totale som aan openstaande facturen voor het jaar 2013? Graag een opsplitsing tussen schuldvorderingen en subsidies.

c) Wat was in 2013 de gemiddelde duur van overschrijding van de betaaldatum?

2) a) Hoeveel bedraagt op dit moment het aantal uitstaande facturen (schuldvorderingen en subsidies) die nog niet betaald zijn, maar waarvan de wettelijke betaaltermijn op heden reeds is overschreden? Graag een opsplitsing tussen schuldvorderingen en subsidies.

b) Wat is het bedrag aan schuldvorderingen en subsidies dat de uitstaande facturen thans vertegenwoordigen?

c) Wat is de gemiddelde overschrijdingstermijn van de wettelijke betaaltermijn van de facturen uit deelvraag 2a? Graag een opsplitsing tussen schuldvorderingen en subsidies.

d) Hoe evalueert de geachte minister/ de geachte staatssecretaris deze cijfers in vergelijking met het aantal openstaande facturen en het hierdoor vertegenwoordigde bedrag in voorgaande jaren?

Antwoord ontvangen op 6 november 2014 :

Met betrekking tot de vraag over de uitstaande facturen bij de Federale Overheidsdiensten (FOD’s) en Programmatorische Overheidsdiensten (POD’s) die onder de verantwoordelijkheid van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post vallen, verwijs ik graag naar het antwoord van de minister van Begroting (cf. vraag nr. 6-87).