Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2595

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 22 juni 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Inleggen van een treinverbinding voor personen op lijn 204 in de Gentse haven - Verbetering van het reizigersvervoer

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
spoorwegnet

Chronologie

22/6/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3959

Vraag nr. 5-2595 d.d. 22 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op woensdag 18 mei 2011 keurde de provincieraad van Oost-Vlaanderen unaniem een motie goed met betrekking tot het inleggen van een treinverbinding voor personen op lijn 204 in de Gentse haven.

In de motie neemt de Oost-Vlaamse provincieraad akte van het op de lange baan schuiven van deze spoorverbinding door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). De provincieraad vraagt om bij de NMBS te blijven aandringen voor de studie en implementatie van de infrastructurele en exploitatieve voorwaarden om reizigersvoer te kunnen aanbieden op lijn 204.

Volgens de provincieraad kan het project een wezenlijke bijdrage leveren in de reductie van de CO2-uitstoot. Bovendien past het project volledig in het beleid dat de provincie ontwikkelt voor de verbetering van het regionaal reizigersvervoer per spoor.

De provincieraad dringt er verder op aan dat een initiatief wordt genomen om de verbetering van het reizigersvervoer van en naar de Gentse haven te onderzoeken, in een samenwerkingsverband tussen de provincieraad, de stad Gent, de NMBS, De Lijn en Max Mobiel.

In dit kader kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen:

1) Kan de geachte minister bevestigen dat de NMBS de ontwikkeling van reizigersvervoer op de lijn 204 op de lange baan schuift? Kan zij desgevallend de redenen daarvoor aangeven? Beschikt zij over informatie betreffende de mogelijke duur van het uitstel?

2) Deelt zij de mening dat de ontwikkeling van lijn 204 een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de CO2-uitstoot en een verbetering van het regionaal reizigersvervoer per spoor betekent?

3) Wenst zij dat de NMBS meewerkt aan een onderzoek in het hierboven beschreven samenwerkingsverband ter verbetering van het reizigersvervoer van en naar de Gentse haven? Kan zij haar antwoord motiveren?

4) Welke maatregelen acht zij aangewezen om de studie en implementatie van de infrastructurele en exploitatieve voorwaarden om reizigersvervoer op de lijn 204 te kunnen aanbieden?