Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-217

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 8 oktober 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Graafwerken - Gaslekken - Maatregelen

gasdistributie
vervoer per pijpleiding
bouwtechniek
brandbestrijding

Chronologie

8/10/2010 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3972

Vraag nr. 5-217 d.d. 8 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De brandweer moet geregeld uitrukken voor een gaslek bij graafwerken. Bij die werkzaamheden wordt vaak een gasleiding geraakt en dat gaslek moet dan worden gedicht. Wanneer het om lagedrukleidingen gaat, blijft het gevaar doorgaans beperkt.

Bij de aanleg van gasleidingen zou soms een soort PVC-buis worden gebruikt. Bij schokken of plotse bewegingen zouden die buizen bij een plotse druk sneller barsten. Graafmachines of werkzaamheden in de onmiddellijke buurt van de leidingen kunnen al een lek in de leidingen veroorzaken.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen:

1) Heeft de minister cijfers over het aantal keer dat de brandweer in ons land in 2007, 2008, 2009 en de eerste helft van 2010 diende uit te rukken voor gaslekken bij graafwerken? Kan zij tevens meedelen welk gevaar daaraan verbonden was?

2) Erkent zij dat PVC-buizen werden gebruikt bij de aanleg van gasleidingen en dat die buizen lek slaan bij werkzaamheden?

3) Kan zij meedelen welke maatregelen de laatste drie jaar werden genomen? Acht zij nog verdere initiatieven noodzakelijk? Zo ja, welke?