Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-901

van Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) d.d. 28 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Dienstencheques - Werknemers - Aantal arbeidsovereenkomsten - Aantal afwezigheden door ziekte of invaliditeit

arbeidscontract
ziekteverzekering
ziekteverlof
migrerende werknemer
officiŽle statistiek
bijkomend voordeel

Chronologie

28/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 )
21/5/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-902

Vraag nr. 4-901 d.d. 28 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De bestaande regelgeving van de verschillende takken van de sociale zekerheid voor werknemers is van toepassing als je als werknemer tewerkgesteld bent met een arbeidsovereenkomst dienstencheques, of met een gewone arbeidsovereenkomst. Zo is men dus ook gedekt door de ziekte- en invaliditeitsverzekering bij ziekte of ongeval en ontvangt men in dat geval een uitkering.

Graag had ik van de geachte minister enkele cijfersgegevens ontvangen:

1. Hoeveel personen waren op 1†januari†2008 tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst dienstencheques? Hoeveel hadden hiervan de Belgische nationaliteit en hoe is de onderverdeling in andere nationaliteiten?

2. Hoeveel personen maakten in hun eerste jaar van tewerkstelling gebruik van ziekte- of invaliditeitsverlof? Hoe zijn de cijfers voor personen in hun tweede jaar van tewerkstelling? Hoe in hun derde, vierde en vijfde jaar van tewerkstelling? Deze informatie kreeg ik telkens graag vanaf 2003 en opgedeeld volgens nationaliteit.

Antwoord ontvangen op 21 mei 2008 :

Ik heb de eer u mede te delen dat het onderwerp van uw vraag tot de uitsluitende bevoegdheid behoort van mijn collega, de minister van Werk, aan wie deze vraag trouwens ook gesteld werd (schriftelijke vraag nr. 4-902).