Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5090

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 1 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Rekenhof - vzw Smals - Tariefstructuur - Benchmarking

sociale zekerheid
informatica
Rekenhof (België)
organisatie zonder winstoogmerk

Chronologie

1/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-5090 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het rapport over de samenwerking met de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Smals, het eigen informaticabedrijf van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid (OISZ), beveelt het Rekenhof aan dat de tariefstructuur van de vzw Smals en de resultaten van de benchmarking ter inzage zouden gesteld worden voor de leden van het beheerscomité van elke OISZ. Hun goedkeuring van de tariefstructuur zou het bewijs van een “in house-relatie” in elk geval versterken. Het College van de OISZ vindt dit echter in praktijk niet werkbaar. Het stelt voor dat de tariefstructuur enkel meegedeeld zou worden aan het College zelf en aan het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

1.Wat is het standpunt van de geachte minister in deze controverse?

2.Welke werkwijze wordt momenteel in de praktijk gevolgd? Voldoet de door het College voorgestelde werkwijze volgens haar aan de door het Rekenhof gevraagde versterking en onderbouwing van de “in house-relatie”?