Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3678

van Pol Van Den Driessche (CD&V) d.d. 23 juni 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Boetes - EfficiŽnte inning - Gewestelijke inning

geldboete
betaling
verkeersveiligheid
overtreding van het verkeersreglement
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

23/6/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009 )
24/7/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3678 d.d. 23 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Aansluitend op mijn schriftelijke vraag met nr. 4-3454 Ė en het antwoord dat ik ontving Ė wil ik verdere verduidelijking vragen inzake de inning van boetes.

Enerzijds worden de boetes opgelegd door een strafrechter lokaal geÔnd, anderzijds worden de minnelijke schikkingen en onmiddellijke inningen nog door de diensten van de geachte minister geÔnd en doorgestort naar de verschillende gewesten, die ze dan verdelen naar de politiezones.

Het lijkt mij toch eenvoudiger om de boetes, minnelijke schikkingen en onmiddellijke inningen te innen daar waar ze begaan werden. Niet alleen zal dit de efficiŽntie van de inningen verhogen, het zal ook een duidelijker beeld geven van de geldstromen die voortvloeien uit de inning van allerhande boetes of pecuniaire sancties. Mag ik hem vragen dit te willen onderzoeken?

In het kader hiervan had ik graag ook volgende gegevens bekomen:

Voor welk bedrag werden er in het jaar 2008 boetes, minnelijke schikkingen en onmiddellijke inningen opgelegd in Vlaanderen, het Waals Gewest en het Brussels Gewest? En hoeveel ontvingen de gewesten respectievelijk van die boetes?

Antwoord ontvangen op 24 juli 2009 :

Tekst nog niet beschikbaar.