Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2095

van Pol Van Den Driessche (CD&V) d.d. 28 november 2008

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Verkeer - Geluidsinstallaties met hoofdtelefoon - Verbod

wegverkeer
audiovisueel materiaal
tweewielig voertuig
overtreding van het verkeersreglement
mobiele telefoon
mobiele communicatie

Chronologie

28/11/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2739

Vraag nr. 4-2095 d.d. 28 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De verkeerswet voorziet - terecht - de bestraffing van alle handelingen door een bestuurder dewelke andere weggebruikers in gevaar kunnen brengen. Zo wordt een chauffeur die de GSM gebruikt zonder handenvrije set, bestraft met een overtreding van de tweede categorie.

In het dagelijks verkeer merk ik steeds meer fietsers, bromfietsers en andere weggebruikers die tijdens het besturen van een voertuig gebruik maken van een geluidsinstallatie met hoofdtelefoon.

Dit lijkt mij zeer gevaarlijk. Andere weggebruikers kunnen immers in gevaarlijke situaties geen geluidssignaal meer geven aan die bestuurders. Ze kunnen ook geen gevolg geven aan sirene-signalen van hulpdiensten. Ook kunnen ze aankomend verkeer niet horen, wat kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties. Daarnaast zal het gebruik hiervan ook de aandacht van de bestuurder afleiden wat een verminderde concentratie op het verkeer met zich meebrengt.

Het lijkt mij noodzakelijk om hiertegen passende maatregelen te nemen.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg stipuleert zeer duidelijk dat een bestuurder in alle omstandigheden zijn voertuig in de hand te houden. Dit komt duidelijk naar voor in volgende artikels :

8.3. Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten.

Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren goed in de hand hebben.

8.4. Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt.

Mijn vraag is zeer duidelijk : kan de geachte staatssecretaris - in aanvulling van bovengenoemde artikels - een verbod formuleren op geluidsinstallaties waarbij een hoofdtelefoon wordt gebruikt ?