BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
29 oktober 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7222

de Louis Ide (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Criminaliteit jegens zorgverleners - Stand van zaken
________
ziekenhuis
verplegend personeel
criminaliteit
officiŽle statistiek
lichamelijk geweld
geweld
geografische spreiding
algemene geneeskunde
dokter
apotheker
tandarts
paramedisch beroep
________
29/10/2012 Verzending vraag
24/12/2012 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7223
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7222 d.d. 29 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eerder stelde ik reeds vragen over criminaliteit jegens zorgverleners. Om de situatie te kunnen opvolgen, had ik graag meer recente cijfers gekregen:

1) Inzake criminaliteit jegens huisartsen:

a) Hoeveel delicten waren er in 2009, 2010, 2011 en 2012 tegen huisartsen?

b) Kunnen de cijfers opgesplitst worden per gewest?

c) Kunnen de regionale cijfers opgesplitst worden per delict?

d) Van welke aard waren deze delicten?

2) Inzake criminaliteit jegens apothekers:

a) Hoeveel delicten waren er in 2009, 2010, 2011 en 2012 tegen apothekers?

b) Kunnen de cijfers opgesplitst worden per gewest?

c) Kunnen de regionale cijfers opgesplitst worden per delict?

d) Van welke aard waren deze delicten? Inbraak? Diefstal? Hold-up?

3) Inzake criminaliteit jegens kinesitherapeuten:

a) Hoeveel delicten waren er in 2009, 2010, 2011 en 2012 tegen kinesitherapeuten?

b) Kunnen de cijfers opgesplitst worden per gewest?

c) Kunnen de regionale cijfers opgesplitst worden per delict?

d) Van welke aard waren deze delicten?

4) Inzake criminaliteit jegens tandartsen:

a) Hoeveel delicten waren er in 2009, 2010, 2011 en 2012 tegen tandartsen?

b) Kunnen de cijfers opgesplitst worden per gewest?

c) Kunnen de regionale cijfers opgesplitst worden per delict?

d) Van welke aard waren deze delicten?

5) Inzake criminaliteit jegens zorgverleners in ziekenhuizen?

a) Hoeveel delicten waren er in 2009, 2010, 2011 en 2012 tegen zorgverleners in ziekenhuizen?

b) Kunnen de cijfers opgesplitst worden per gewest?

c) Kunnen de regionale cijfers opgesplitst worden per delict?

d) Van welke aard waren deze delicten? Geweld tegen patiŽnten? Diefstal?

Antwoord ontvangen op 24 december 2012 :

Gelieve hierbij het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten te willen vinden waarbij een plaatsbestemming “apotheek”, “dokterskabinet”, “tandartskabinet” en “ ziekenhuis / polykliniek” werd opgegeven.

De gegevens worden voorgesteld per hoofdcategorie op het niveau van de Gewesten voor de periode 2009-2011 op basis van de databankafsluiting van 27 april 2012.  

Voor wat betreft de vragen aangaande “kinesitherapeuten” zijn echter geen cijfers in de ANG beschikbaar omdat deze “specifieke bestemming van de plaats” niet apart bestaat in de codes voor de vatting.

Apotheek

Brussels Hoofdstedelijk Gewest


2009

2010

2011

Diefstal en afpersing

196

152

190

Misdr. tegen de openbare trouw

17

36

20

Beschadigen van eigendom

14

19

22

Informaticacriminaliteit

15

6

14

Misdr. tegen de openbare veiligheid

15

5

7

Bedrog

3

7

3

Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens

5

2

4

Drugs

2

7

1

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

2

4

3

Vreemdelingenwetgeving

1

2

3

Misdr. tegen de persoonlijke vrijheid

2Misdr. tegen gezag van de overheid


2


Volksgezondheid

1


1

Wapens en springstoffen


1

1

Bescherming personen


1


Zedenmisdrijven1

Totaal

273

244

270

Vlaams Gewest

2009

2010

2011

Diefstal en afpersing

338

338

292

Misdr. tegen de openbare trouw

126

150

90

Beschadigen van eigendom

36

44

35

Bedrog

36

39

37

Drugs

30

23

19

Misdr. tegen de openbare veiligheid

15

15

3

Informaticacriminaliteit

3

6

16

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

10

3

8

Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens

6

3

7

Volksgezondheid

1

4

2

Dronkenschap en alcohol


2

3

Vreemdelingenwetgeving

2

1

1

Misdr. tegen de familie2

Misdr. tegen gezag van de overheid

1


1

Wapens en springstoffen


2


Arbeid

1Bescherming personen

1Hormonen en doping

1Jeugdbescherming


1


Milieu


1


Totaal

607

632

516

Waals Gewest

2009

2010

2011

Diefstal en afpersing

218

307

430

Misdr. tegen de openbare trouw

42

62

87

Informaticacriminaliteit

77

23

38

Beschadigen van eigendom

32

37

26

Bedrog

6

14

9

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

7

8

7

Misdr. tegen de openbare veiligheid

6

7

6

Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens

7

6

5

Drugs

4

3

1

Wapens en springstoffen

2

3

1

Vreemdelingenwetgeving


4


Sociaal strafwetboek3

Volksgezondheid


1

1

Bescherming personen


1


Dronkenschap en alcohol

1Jeugdbescherming1

Misdr. tegen de persoonlijke vrijheid1

Totaal

402

476

616

Onbekend

2010Misdr. tegen de openbare trouw

1Totaal

1

Dokterskabinet

Brussels Hoofdstedelijk Gewest


2009

2010

2011


Diefstal en afpersing

83

83

90


Beschadigen van eigendom

9

7

3


Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens

7

4

6


Misdr. tegen de openbare veiligheid

4

6

5


Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

6

2

6


Bedrog

4

4

1


Misdr. tegen de openbare trouw

4


5


Zedenmisdrijven


1

3


Drugs

1


2


Bescherming personen2


Misdr. tegen de persoonlijke vrijheid2


Volksgezondheid

1

1Dronkenschap en alcohol


1Vreemdelingenwetgeving1


Totaal

119

109

126


Vlaams Gewest


2009

2010

2011


Diefstal en afpersing

135

132

151


Misdr. tegen de openbare trouw

19

12

26


Beschadigen van eigendom

17

17

17


Misdr. tegen de openbare veiligheid

10

10

13


Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

11

11

10


Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens

8

13

10


Bedrog

8

2

10


Zedenmisdrijven

4

4

6


Volksgezondheid

2

2

3


Bescherming personen

2

2

1


Drugs

1

1

2


Dronkenschap en alcohol

1

1

1


Wapens en springstoffen

1

1

1


Hormonen en doping

1

1Informaticacriminaliteit


2Handelspraktijken

1
Milieu


1Misdr. tegen de familie

1
Vreemdelingenwetgeving1


Totaal

222

212

252


Waals Gewest


2009

2010

2011


Diefstal en afpersing

143

115

118


Beschadigen van eigendom

21

15

24


Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

17

7

8


Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens

8

9

12


Misdr. tegen de openbare trouw

6

13

7


Misdr. tegen de openbare veiligheid

10

5

7


Bedrog

5

4

4


Zedenmisdrijven

7

2

1


Drugs

6


2


Informaticacriminaliteit


1

3


Volksgezondheid

2

1

1


Bescherming personen

1


1


Misdr. tegen de familie2


Misdr. tegen gezag van de overheid

1


1


Wapens en springstoffen

2
Andere bijzondere wetten


1Dronkenschap en alcohol


1Hormonen en doping

1
Jeugdbescherming

1
Milieu

1
Totaal

232

174

191
Tandartskabinet

Brussels Hoofdstedelijk Gewest


2009

2010

2011

Diefstal en afpersing

22

29

26

Beschadigen van eigendom

7

3

4

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

2

2

4

Bedrog

3

1


Misdr. tegen de openbare veiligheid

2


2

Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens

2Informaticacriminaliteit

1Misdr. tegen de openbare trouw

1Volksgezondheid

1Vreemdelingenwetgeving


1


Totaal

41

36

36

Vlaams Gewest

2009

2010

2011

Diefstal en afpersing

52

35

40

Beschadigen van eigendom

3

8

6

Misdr. tegen de openbare trouw

1

11

1

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

3

5

4

Bedrog

3

3

4

Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens

2

3

3

Misdr. tegen de openbare veiligheid

1

2

1

Zedenmisdrijven

1


1

Handelspraktijken


1


Totaal

66

68

60

Waals Gewest


2009

2010

2011

Diefstal en afpersing

33

25

19

Beschadigen van eigendom

3

8

1

Misdr. tegen de openbare trouw

2

4

1

Bedrog

1

1

4

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

1

4

1

Misdr. tegen de openbare veiligheid

3

2


Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens

1

1

2

Informaticacriminaliteit1

Totaal

44

45

29Ziekenhuis / polykliniek

Brussels Hoofdstedelijk Gewest


2009

2010

2011

Diefstal en afpersing

594

727

581

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

99

69

96

Misdr. tegen de openbare veiligheid

61

42

55

Beschadigen van eigendom

32

43

36

Dronkenschap en alcohol

24

35

41

Misdr. tegen gezag van de overheid

42

20

35

Bescherming personen

25

22

43

Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens

23

26

26

Vreemdelingenwetgeving

15

24

23

Misdr. tegen de openbare trouw

20

28

10

Bedrog

14

13

11

Informaticacriminaliteit

7

12

18

Wapens en springstoffen

8

10

6

Jeugdbescherming

9

5

5

Zedenmisdrijven

2

8

8

Drugs

7

2

7

Volksgezondheid

2

5

3

Misdr. tegen de persoonlijke vrijheid

4


2

Onwettige uitoefening van het openbaar gezag

1

1


Identiteitskaart


1


Mensenhandel


1


Militair strafrecht en militie1

Misdr. tegen de familie1

Misdr. tegen het juridisch statuut van het kind1

Sociaal strafwetboek


1


Totaal

989

1 095

1 009

Vlaams Gewest


2009

2010

2011

Diefstal en afpersing

1.401

1.668

1.340

Dronkenschap en alcohol

252

286

279

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

156

185

167

Beschadigen van eigendom

101

108

113

Misdr. tegen de openbare veiligheid

115

105

91

Bedrog

50

61

61

Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens

60

48

62

Drugs

48

62

43

Misdr. tegen gezag van de overheid

37

50

51

Vreemdelingenwetgeving

41

32

56

Misdr. tegen de openbare trouw

39

24

26

Zedenmisdrijven

14

18

28

Jeugdbescherming

11

15

22

Wapens en springstoffen

11

14

22

Informaticacriminaliteit

21

19

6

Bescherming personen

21

7

6

Misdr. tegen de familie

15

1

6

Bevolkingsregister

1

1

15

Volksgezondheid

3

4

3

Milieu

1

2

4

Identiteitskaart

1

4

1

Misdr. tegen de persoonlijke vrijheid


2

3

Arbeid

1

2


Private veiligheid

1

1

1

Andere bijzondere wetten

1

1


Mensenhandel2

Misdr. tegen het juridisch statuut van het kind

1


1

Sociaal strafwetboek

1

1


Andere inbreuken Strafwetboek1

Bescherming van de openbare inkomsten

1Economische wetgeving1

Totaal

2 405

2 721

2 411

Waals Gewest


2009

2010

2011

Diefstal en afpersing

979

986

943

Misdr. tegen de lichamelijke integriteit

201

210

194

Dronkenschap en alcohol

143

120

154

Misdr. tegen de openbare veiligheid

116

111

107

Beschadigen van eigendom

100

97

98

Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens

73

69

68

Misdr. tegen gezag van de overheid

61

47

58

Bedrog

25

16

32

Vreemdelingenwetgeving

20

21

18

Informaticacriminaliteit

16

16

20

Zedenmisdrijven

26

16

10

Drugs

20

14

16

Wapens en springstoffen

16

19

15

Jeugdbescherming

14

14

21

Misdr. tegen de openbare trouw

14

11

8

Bescherming personen

8

7

3

Misdr. tegen de familie


10

3

Volksgezondheid

5

2

2

Misdr. tegen de persoonlijke vrijheid

4

2

2

Misdr. tegen het juridisch statuut van het kind

3

2


Onwettige uitoefening van het openbaar gezag

1

1

2

Identiteitskaart

1

1

1

Arbeid

1


1

Bevolkingsregister

1


1

Private veiligheid

1


1

Sociaal strafwetboek2

Andere bijzondere wetten


1


Milieu

1Overtreding Strafwetboek1

Totaal

1 850

1 793

1 781

Onbekend

2010Diefstal en afpersing

1Totaal

1