BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3964

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen - Loketten - Sluiting - Automaten - Loketverrichtingen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
plaatsbewijs
automaat
spoorwegstation
________
28/12/2011 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3229
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3964 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Om tegen 2015 uit de rode cijfers te geraken sluit de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) 38 loketten waar dagelijks minder dan honderd transacties worden uitgevoerd. Zodra de stations over automaten en een wachtzaal beschikken, gaan de luikjes er voorgoed dicht.

Uit een enquête die reizigersvereniging TreinTramBus eerder dit jaar hield, blijkt nochtans dat 66 % zijn treinticket het liefst aan het loket koopt. Een automaat kan nooit evenveel informatie geven als een loketbediende. De mensen vrezen dan ook dat de automaat hen met het verkeerde ticket zal opschepen.

Jaarlijks zouden meer dan 650 000 loketverrichtingen dus op een andere manier moeten gebeuren: aan de automaat of in andere stations waar wel nog spoorpersoneel achter het loket zit. Daar kunnen de wachtrijen en de afstandelijkheid bijgevolg alleen maar toenemen.

In dit kader een aantal vragen:

1) Beschikt de geachte minister over cijfergegevens betreffende het aantal loketverrichtingen die in de periode 2008, 2009, 2010 en de eerste helft van 2011 plaatsvonden in de verschillende stations in ons land, met bijzondere aandacht voor het aantal loketverrichtingen in de 38 stations die zullen sluiten?

2) Kan zij meedelen binnen welke periode van de dag die 100 loketverrichtingen zich situeren?

3) Kan zij ook meegeven hoeveel dagen de loketten in ons land, met bijzondere aandacht voor de 38 stations waar de loketten dicht gaan, in diezelfde periode dicht waren? Kan zij tevens aangeven waarom de loketten precies gesloten waren?