BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
27 juli 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2873

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Gedecentraliseerde politiescholen - West-Vlaamse politieschool - Vacatures - Capaciteit
________
politie
beroepsopleiding
________
27/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4406
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2873 d.d. 27 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De gedecentraliseerde politiescholen hebben sinds de politiehervorming heel wat veranderingen ondergaan, bijvoorbeeld wat de aanwerving en de opleidingsprogramma's betreft. Desalniettemin zou de uitstroom van opgeleiden voor het basiskader te beperkt zijn om vacante betrekkingen snel in te vullen. Zo wees, in de politieraad van 27 juni 2011, de korpschef van de politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) op de beperkte capaciteit van de West-Vlaamse politieschool, waardoor vacante betrekkingen niet vlot kunnen worden ingevuld.

1) Deelt de geachte minister deze mening dat in het bijzonder de West-Vlaamse politieschool niet voldoende basiskaders kan opleiden om snel tegemoet te komen aan de vacante betrekkingen binnen de zones?

2) Is de toestand in de andere politiescholen gelijklopend?

3) Zo ja, wat werd reeds ondernomen om de capaciteit van de scholen te verhogen?