Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
7: Legislatuur 2019-....
Ingediend door Jean-Frédéric Eerdekens

6 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-603 Jean-Frédéric Eerdekens (PS) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Filmindustrie - Taxshelter-systeem - kaderovereenkomsten - Aantal - 'Majoritaire' en 'minoritaire' filmprojecten - Onderscheid - Budgetten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Antwoord 23/7/2020
7-602 Jean-Frédéric Eerdekens (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Corruptie - Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO) van de Raad van Europa - Verslag - Toestand in België- Aanbevelingen - Uitvoering -Veroordeling wegens corruptie - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Antwoord 19/8/2020
7-593 Jean-Frédéric Eerdekens (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronacrisis - Gevolgen - Culturele sector - Uitkering 'kunstenaarsstatuut' - Begunstigden - Aantal - Kost (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Antwoord 18/8/2020
7-592 Jean-Frédéric Eerdekens (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Culturele sector - Personen met een kunstenaarsstatuut - Werkloosheidsuitkering - Vermindering van het bedrag van de uitkering - Artikel 130 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 - Toepassing - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Antwoord 18/8/2020
7-412 Jean-Frédéric Eerdekens (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Grondwettelijk Hof - Franstalig kader van rechters niet opgevuld - Impact op de behandeling van de zaken - Achterstand - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2020 ) 16/3/2020
  Antwoord 8/4/2020
7-142 Jean-Frédéric Eerdekens (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Assistentiehonden - Toegang tot openbare plaatsen - Ziekenhuizen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 20/11/2019
  Antwoord 11/5/2020