Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Jacky Morael

14 resultaten

5-14 Jacky Morael (Ecolo) 28/10/2010
  de houding van de Belgische Regering ten aanzien van de situatie inzake Mensenrechten in de Democratische Republiek Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-49
5-28 Jacky Morael (Ecolo) 27/1/2011
  het afschaffen van de gedeeltelijke vrijstelling van de federale bijdrage toegekend aan verbruikers van groene stroom
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-98 Jacky Morael (Ecolo) 31/3/2011
  de situatie in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-159 Jacky Morael (Ecolo) 18/5/2011
  de situatie van het Libisch diplomatiek personeel in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-237 Jacky Morael (Ecolo) 30/6/2011
  het aanknopen van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie in LibiŽ
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-329 Jacky Morael (Ecolo) 15/12/2011
  de versterking van de controle op de oorlogswapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-346 Jacky Morael (Ecolo) 22/12/2011
  het overleg inzake de pensioenhervorming
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
5-365 Jacky Morael (Ecolo) 12/1/2012
  de houding van BelgiŽ inzake een nieuw Europees economisch verdrag
  eerste minister
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-467 Jacky Morael (Ecolo) 8/3/2012
  de diplomatieke aanpak van de postelectorale situatie in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-519 Jacky Morael (Ecolo) 26/4/2012
  het stabiliteitsprogramma dat BelgiŽ aan de Europese Commissie voorlegt
  eerste minister
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-586 Jacky Morael (Ecolo) 7/6/2012
  de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak en de bedreiging voor de privacy
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-622 Jacky Morael (Ecolo) 28/6/2012
  de internetcriminaliteit in de bankwereld
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-704 Jacky Morael (Ecolo) 8/11/2012
  de nieuwe betrekkingen tussen BelgiŽ en de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-808 Jacky Morael (Ecolo) 24/1/2013
  de gerechtelijke samenwerking tussen BelgiŽ en Turkije en de zaak van de Turkse journalisten
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)