Mondelinge vraag nr. 5-14

5-14 Jacky Morael (Ecolo) 28/10/2010
  de houding van de Belgische Regering ten aanzien van de situatie inzake Mensenrechten in de Democratische Republiek Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-49