Mondelinge vraag nr. 2-712

2-712 Sabine de Bethune (CD&V) 11/10/2001
  de algemene socio-economische enquête 2001 en gender
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-569