Auteurs- en sprekersregister betreffende "Saeys Freya" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Buitenlandse artsen en tandartsen werkzaam in ons land - Cijfers - Toekenning van RIZIV-nummers (6-2391)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Saeys aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2391
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  mevrouw Freya Saeys, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-45
p. 5 6-45 p. 5 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de veroordeling van de Iranese mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh (6-515)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Anne Barzin, Petra De Sutter, Freya Saeys, Hélène Ryckmans en Véronique Waroux en de heren Bert Anciaux en Christophe Lacroix
6-515/1
p. 1-4 6-515/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de risico's op burn-out op het werk efficiënter te voorkomen (6-506)      
  Voorstel van mevrouw Anne Barzin, de heren Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Philippe Dodrimont en Gilles Mouyard en mevrouw Freya Saeys
6-506/1
p. 1-9 6-506/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een betere bescherming van de slachtoffers van tienerpooiers en een versterkte handhaving jegens de pooiers en de klant (6-490)      
  Voorstel van mevrouw Freya Saeys en de heren Lionel Bajart, Bert Anciaux, Gilles Mouyard en Olivier Destrebecq
6-490/1
p. 1-13 6-490/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van diverse bepalingen van de Grondwet (Het karakter van de Staat - De fundamentele waarden van de samenleving - De democratische inspraak - Het verminderen van de omvang van de instellingen - Voortbestaan van de Senaat) (6-514)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en Lionel Bajart, mevrouw Freya Saeys en de heer Willem-Frederik Schiltz
6-514/1
p. 1-6 6-514/1 p. 1-6 (PDF)
Zelfstandigen - Moederschapsrust - Cijfers (6-2365)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Saeys aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 6-2365
Zelfstandigen - Moederschapsrust - Cijfers (6-2392)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Saeys aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2392
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999