Auteurs- en sprekersregister betreffende "Verhofstadt Guy" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Het nieuwe fiscale kader voor de diamantsector te Antwerpen" en de overeenstemming daarvan met de wetgeving inzake het witwassen van geld (Besluit over de registratie - Regels i.v.m. het witwassen - Uitbreiding van het mechanisme tot de handel in edelstenen) (3-1260)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-187
p. 19-20 3-187 p. 19-20 (PDF)
Aan de gemeenschappen overgedragen middelen - Begrotingssimulatie - Macro-economische parameters (Middelen overgedragen tot 2011 in het kader van de Sint-Hedwigakkoorden : herfinanciering Franse Gemeenschap en verplichtingen aangegaan bij de Europese Raad van Lissabon [Acties m.b.t. de kennismaatschappij : onderwijs]) (2-895)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1277 2-27 p. 1277 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 61-63 3-1 p. 61-63 (PDF)
Aftrekbaarheid van de bijdrage die een niet-beschermde persoon aan een ziekenfonds betaalt (Begunstigde van een onderhoudsuitkering)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verhofstadt aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2941 1-58 p. 2941 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-59
p. 3017-3018 1-59 p. 3017-3018 (PDF)
Agentschap voor buitenlandse handel - Samenwerkingsakkoord (Uitdrukking "federale overheid" versus "federale staat") (2-2361)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-60
p. 3320-3321 2-60 p. 3320-3321 (PDF)
Albert II - Tienjarig koningschap - Garden party - Genodigden (3-18)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 57-58 3-1 p. 57-58 (PDF)
Albert II - Tienjarig koningschap - Viering (Begroting - Partners in de organisatie - Inbreuken op de taalwetgeving : website en affiches) (3-17)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 56-57 3-1 p. 56-57 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (Aantal allochtonen en personen van allochtone afkomst die werken op de beleidscellen van de ministers) (3-4196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5609-5610 3-61 p. 5609-5610 (PDF)
Ambt als rechter bij het Arbitragehof - Cumul met andere mandaten - Toelatingscriteria (Leeropdracht - Organiseren door de Vrije Universiteit Brussel van een benefiet voor illegalen in samenwerking met extreem-links) (2-478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 577-578 2-13 p. 577-578 (PDF)
Art. 18, KB WIB 1992 - Voordelen van alle aard ingevolge een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet (1-1363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verhofstadt aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4548-4549 1-86 p. 4548-4549 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-87
p. 4638-4639 1-87 p. 4638-4639 (PDF)
BTW-controle - Voorleggen van een kopie van de jaarrekeningen (1-780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verhofstadt aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3443-3444 1-67 p. 3443-3444 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3706-3707 1-71 p. 3706-3707 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1672)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2381 2-46 p. 2381 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1689)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2381 2-46 p. 2381 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers inzake het bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (1-468)      
  Beraadslaging en bespreking over het amendement
1-73
p. 1956 1-73 p. 1956 (PDF)
  1-73
p. 1958-1964 1-73 p. 1958-1964 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6646)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9638 3-87 p. 9638 (PDF)
Beleidscellen - Werking - Evolutie (3-7539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10399-10400 3-90 p. 10399-10400 (PDF)
Belgische buitenlandse handel - Promotie - Protocollaire bezoeken (Campagne die tot doel heeft ons land als vestigingsplaats voor buitenlandse investeerders aan te prijzen) (2-2596)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-68
p. 3785 2-68 p. 3785 (PDF)
Belgische delegaties - Samenstelling - Criteria - Beslissingsbevoegdheid (Vertegenwoordiging van ons land op een buitenlandse plechtigheid) (3-2471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3179 3-41 p. 3179 (PDF)
Belgische wijnen - Promotie (Gegevens - Aankoop van wijn door de Belgische regering en door de kabinetten) (3-5839)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-76
p. 8131-8132 3-76 p. 8131-8132 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1995 BZ)      
  Benoeming van de heer Verhofstadt tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
1-3
p. 28 1-3 p. 28 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1995-1996)      
  Benoeming van de heer Verhofstadt tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
1-5
p. 77-78 1-5 p. 77-78 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1996-1997)      
  Benoeming van de heer Verhofstadt tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
1-68
p. 1744-1745 1-68 p. 1744-1745 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1997-1998)      
  Benoeming van de heer Verhofstadt tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
1-132
p. 3539-3540 1-132 p. 3539-3540 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1998-1999)      
  Benoeming van de heer Verhofstadt tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
1-212
p. 6182-6183 1-212 p. 6182-6183 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007 BZ)      
  Benoeming van de heer Guy Verhofstadt tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
4-3
p. 7 4-3 p. 7 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007-2008)      
  Benoeming van de heer Guy Verhofstadt tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
4-4
p. 5-6 4-4 p. 5-6 (PDF)
Betrekkingen tussen BelgiŽ en Rusland - Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom (HAIE) - Niet-naleving (Nagemaakte goederen) (3-6862)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9643 3-87 p. 9643 (PDF)
Bibliotheken - Digitalisering - Overleg op Europees niveau (3-2683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-43
p. 3403 3-43 p. 3403 (PDF)
Bilderbergconferentie - Deelname van prins Filip - Aftoetsing inbreng bij een regeringslid (4-22)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   Antwoord
SV 4-22
BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een visueel handicap - Kwaliteitslabel - Site van de Koninklijke Muntschouwburg, het Nationaal Orkest van BelgiŽ en het Paleis voor Schone Kunsten) (3-1870)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2449-2450 3-34 p. 2449-2450 (PDF)
Buitenlandse bezoeken - Samenstelling van delegaties (Ministers en staatssecretarissen - Personen zonder band met de federale overheid) (2-599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-16
p. 709-710 2-16 p. 709-710 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 477 3-7 p. 477 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-465)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 477 3-7 p. 477 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - "Ondemocratische bewegingen" - Verzameling van gegevens (2-403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 457 2-11 p. 457 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - "Vuile hetero"-campagne (3-5422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7009-7010 3-69 p. 7009-7010 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Betrekkingen - Verdeling - Wettelijke grondslag (Taalevenwicht) (3-406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 400-401 3-6 p. 400-401 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - College (Inlichtingen i.v.m. de coŲrdinatoren) (3-400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 399-400 3-6 p. 399-400 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Financieringsmiddelen (3-402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 400 3-6 p. 400 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1620)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1856-1857 3-28 p. 1856-1857 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Raad van bestuur - Leden (3-404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 400 3-6 p. 400 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Aanwervingen - Bezoldigingsregeling (3-5621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7407-7408 3-71 p. 7407-7408 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Klachten (2-2234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3237-3238 2-59 p. 3237-3238 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Raad van bestuur - Personeel (Begrotingsgegevens) (3-347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-4
p. 281-283 3-4 p. 281-283 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Taalkaders (3-15)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 55 3-1 p. 55 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Toepassing van de taalwetgeving (Vacante betrekkingen op de website) (2-2400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-61
p. 3401 2-61 p. 3401 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Ambtenaren die vanuit andere overheidsdiensten ter beschikking worden gesteld (3-709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 817 3-13 p. 817 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Contractuele personeelsleden - Taalaanhorigheid (3-2150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2553-2554 3-35 p. 2553-2554 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 739 3-12 p. 739 (PDF)
Copernicushervorming - EnquÍte - Resultaten (2-2235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3238 2-59 p. 3238 (PDF)
Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan (3-1594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1856 3-28 p. 1856 (PDF)
Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten (3-1581)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1855 3-28 p. 1855 (PDF)
De 'Swift-gate' en de noodzaak om daar dringend een einde aan te stellen (Bestrijding door de Verenigde Staten van de financiering van het terrorisme - Inzage door de CIA van internationale financiŽle transacties via het bedrijf Swift - Wettelijke basis - Bescherming van de privacy - Alleen de Nationale Bank van BelgiŽ is op de hoogte) (3-1200)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-173
p. 8-12 3-173 p. 8-12 (PDF)
De 60ste verjaardag van de herdenking van de bevrijding van het concentratie- en uitroeiingskamp van Auschwitz (Veiligheid van de synagogen en de Joodse scholen - Antisemitische daden - Bestrijding van het negationisme - Analyse door het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, van de betrokkenheid van de Belgische overheden bij de deportatie) (3-550)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-95
p. 10-11 3-95 p. 10-11 (PDF)
De CIA-vluchten over BelgiŽ (3-1043)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-153
p. 11-15 3-153 p. 11-15 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-11)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-8)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Interparlementaire en intergouvernementele conferentie voor institutionele en democratische vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-7)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De NMBS (Ontslagname van de afgevaardigd-bestuurder, de heer Heinzmann) (2-966)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-202
p. 6-14 2-202 p. 6-14 (PDF)
De Nabholz-Haidegger-resolutie van de Raad van Europa en de ratificatie van de Kaderovereenkomst inzake de bescherming van de nationale minderheden (2-858)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-237
p. 40-42 2-237 p. 40-42 (PDF)
De Nationale Plantentuin van Meise (Overdracht naar de Vlaamse Gemeenschap ingevolge het Lambertmontakkoord - Samenwerkingsakkoord) (3-537)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-94
p. 45-46 3-94 p. 45-46 (PDF)
De Nationale Plantentuin van Meise (Overheveling naar de Vlaamse Gemeenschap ingevolge het Lambermontakkoord - Muurvast dossier - Ontwerp van samenwerkingsakkoord) (3-219)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-52
p. 22-24 3-52 p. 22-24 (PDF)
De VN-informatie betreffende de aanslag op de Rwandese president Habyarimana (Nieuwe elementen waarover de UNO beschikt - Moord op de 10 Belgische para's - Genocide) (2-204)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-38
p. 5-11 2-38 p. 5-11 (PDF)
De aangekondigde vermindering van de aardoliereserves: ťťn van onze belangrijkste energiebronnen (Conferentie op Europees niveau - Programma "clean technology" - Gevolgen van de omschakeling naar hybride voertuigen op de heffing op brandstof - Globale economische omgeving - Vervangende brandstoffen) (3-113)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-41
p. 90-96 3-41 p. 90-96 (PDF)
De aanslag op de IJzertoren in maart 1946 en de verontschuldigingen tegenover de nabestaanden van de frontsoldaten (3-1067)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-155
p. 23-24 3-155 p. 23-24 (PDF)
De aanwerving van een nieuwe adjunct-directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (Cooptatie van de heer Cornil als PS-senator - Uitbreiding van de bevoegdheden van het Centrum en van de structuur van de directie - Aanwervingsvoorwaarden voor het personeel - Wijziging van de raad van bestuur - Depolitisering) (2-510)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-98
p. 6-9 2-98 p. 6-9 (PDF)
De aanwezigheid van kerncapaciteit op de basis van Kleine Brogel (4-113)      
  Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-14
p. 8-10 4-14 p. 8-10 (PDF)
De aanwezigheid van kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel (2-13)      
  Mondelinge vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-9
p. 5-7 2-9 p. 5-7 (PDF)
De aanwijzing van een regeringscommissaris (voor de vereenvoudiging van de sociale zekerheid) (2-431)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-87
p. 10-11 2-87 p. 10-11 (PDF)
De achterstallige bijwerking van gegevens op de webpagina's van de federale overheid (Webstek "belgie.be" - Webstek van de FOD FinanciŽn en van de FOD Justitie) (3-810)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-115
p. 66-68 3-115 p. 66-68 (PDF)
De actie rond kernwapens op de vliegbasis Kleine Brogel op 16 april 2001 (Aanwezigheid van parlementsleden) (2-576)      
  Mondelinge vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-107
p. 5 2-107 p. 5 (PDF)
  2-107
p. 6-7 2-107 p. 6-7 (PDF)
De administratieve vereenvoudiging (Meetinstrumenten van de administratieve last - Modernisering van de overheidsdiensten - Electronische overheid - Dienst Administratieve vereenvoudiging - Regeringscommissarissen) (2-596)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 39-42 2-172 p. 39-42 (PDF)
De affaire CIA-Swift (Bestrijding door de Verenigde Staten van de financiering van het terrorisme - Inzage door de CIA van internationale financiŽle transacties via het bedrijf Swift - Wettelijke basis - Bescherming van de privacy - Alleen de Nationale Bank van BelgiŽ is op de hoogte) (3-1201)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-173
p. 8-12 3-173 p. 8-12 (PDF)
De bekendmaking door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding van de identiteit van personen die zijn veroordeeld wegens overtreding van de wet van 30 juli 1981 (4-97)      
  Mondelinge vraag van de heer Michel Delacroix aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integraite
4-14
p. 22-23 4-14 p. 22-23 (PDF)
De belangenvermenging van de communicatieadviseur van de eerste minister, NoŽl Slangen (Aanbestedingsprocedure voor een nieuw op te richten externe overheidscommunicatiedienst - Tussenkomst van de heer Slangen in het dossier) (2-817)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 32-38 2-172 p. 32-38 (PDF)
De beschikbare informatie op de federale portaalsite (Stemrecht voor vreemdelingen bij gemeenteraadsverkiezingen) (3-544)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-95
p. 16-17 3-95 p. 16-17 (PDF)
De beschuldigingen ten aanzien van de huidige president van Rwanda (Moord op zijn voorganger, president Habyarimana en op de president van Burundi - Volkenmoord) (3-239)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 30-33 3-46 p. 30-33 (PDF)
De besluitvorming van de federale regering omtrent het investeringsplan voor de NMBS (2-549)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-141
p. 24-26 2-141 p. 24-26 (PDF)
De bestemming van de goederen van de slachtoffers van de jodenvervolging in BelgiŽ (Schadeloosstelling van de leden van de joodse gemeenschap van BelgiŽ door de federale Staat, de Nationale Bank van BelgiŽ, verzekeringsmaatschappijen en financiŽle instellingen - Cultuurgoederen en kunstwerken) (2-815)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-214
p. 29-32 2-214 p. 29-32 (PDF)
De bestemming van het domein van Argenteuil (Woonplaats van Koning Leopold III en van zijn tweede echtgenote, Lilian van Retie) (2-906)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 45-47 2-249 p. 45-47 (PDF)
De betrokkenheid van het CGKR bij het incident met asielzoekers op de luchthaven van Zaventem (3-302)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-56
p. 12-13 3-56 p. 12-13 (PDF)
De beveiliging van de kerncentrales (Dreiging met atoomterreur - Weerstand van onze centrales tegen aanvallen met vliegtuigen - Geharmoniseerde Europese visie - Informatie van de bevolking en uitdeling van jodiumtabletten - Controle op de toegang tot de centrales) (2-587)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-156
p. 22-31 2-156 p. 22-31 (PDF)
De blijvende politieke agitatie van de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) (Openlijke steun aan de eisen van de illegalenbeweging - Houding van de regering) (3-1189)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 25-26 3-172 p. 25-26 (PDF)
De commerciŽle boycotacties van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding tegen een milleniumparty georganiseerd door Antwerpse stadsambtenaren (2-76)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-18
p. 11-12 2-18 p. 11-12 (PDF)
De communautaire problemen binnen het Rode Kruis (3-1442)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-206
p. 20-22 3-206 p. 20-22 (PDF)
De computerbeveiliging van de Federale Overheidsdiensten (3-267)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-60
p. 47-50 3-60 p. 47-50 (PDF)
De computerbeveiliging van de Federale Overheidsdiensten (3-291)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-64
p. 29-31 3-64 p. 29-31 (PDF)
De conclusies inzake het disciplinaire onderzoek tegen majoor Peter Maggen (en tegen andere officieren - Dossier moord op 10 Belgische para's in Rwanda) (1-545)      
  Vraag om uitleg van de heer Verhofstadt aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-211
p. 6131-6133 1-211 p. 6131-6133 (PDF)
De controle van de leerlingencijfers door het Rekenhof (Cijfers ingediend door de Franse Gemeenschap - Inzage- en informatierecht van de parlementsleden) (2-292)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 8-9 2-54 p. 8-9 (PDF)
De dagvaarding van het Vlaams Blok door de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (2-393)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-81
p. 20-21 2-81 p. 20-21 (PDF)
De door het IsraŽlisch leger uitgevoerde bombardementen en de vernietiging van de luchthaven van Gaza (Schade aan projecten door de EU gefinancierd - Eis tot schadevergoeding tegen de IsraŽlische Staat) (2-820)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-173
p. 5-7 2-173 p. 5-7 (PDF)
De drugsproblematiek in de grensstreek (3-1157)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 17-20 3-167 p. 17-20 (PDF)
De economische compensaties voor de aankoop van militaire vliegtuigen A 400 M (3-701)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-113
p. 7-8 3-113 p. 7-8 (PDF)
De erkenning door de federale regering van de genocide op het Armeense volk in het Turks-Ottomaanse Rijk (1915-1918) (3-671)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-108
p. 9-11 3-108 p. 9-11 (PDF)
De erkenning van JCLUB.be (Overlegorgaan tussen de drie jeugdraden) (3-2263)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-213
p. 74-76 3-213 p. 74-76 (PDF)
De eventuele koppeling van het Waals tabaksdecreet aan de Vlaamse zorgverzekering (Annulatieverzoek bij het Arbitragehof) (2-66)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-16
p. 5-6 2-16 p. 5-6 (PDF)
De eventuele regeringsdeelname van de FP÷ in Oostenrijk (Extreem-rechtse partij) (2-112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-25
p. 6-8 2-25 p. 6-8 (PDF)
De eventuele versoepeling van de Kyoto-norm voor BelgiŽ (Reactie op de verklaringen van de Vlaams minister van Economie na de stellingnamen van de chemische nijverheid - Protocol van Kyoto - Verplichtingen van BelgiŽ - Ratificatieprocedure - Nationaal Klimaatplan) (2-986)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-206
p. 10-12 2-206 p. 10-12 (PDF)
De eventuele wijzigingen in het protocol bij officiŽle plechtigheden en manifestaties (Burgerlijk karakter van de plechtigheden op 21 juli en 15 november - Voorrang van de voorzitters van de assemblees) (3-117)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-41
p. 88-89 3-41 p. 88-89 (PDF)
De evolutie van de prijzen (Brandstofprijzen en prijs van de basisbehoeften - Studie, besteld bij de Nationale Bank, die een vergelijking moet maken met andere Europese landen) (4-91)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-13
p. 15-17 4-13 p. 15-17 (PDF)
De evolutie van de prijzen (Studie besteld bij de Nationale Bank - Verbetering van de koopkracht) (4-148)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-17
p. 10-12 4-17 p. 10-12 (PDF)
De extreem-linkse betogers in GŲteborg (Europese top - Gewelddaden - Afwending van subsidies - Website) (2-657)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-128
p. 7-9 2-128 p. 7-9 (PDF)
De federale inbreng in het Limburgplan van de Vlaamse Gemeenschap (Achterstelling inzake werkgelegenheid en spoorontsluiting) (3-487)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-88
p. 71-72 3-88 p. 71-72 (PDF)
De federale protocollijst (Opmaak van een nieuwe lijst - Plaats van de kardinaal) (2-559)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-105
p. 17-19 2-105 p. 17-19 (PDF)
De federale recuperatie op tal van Vlaamse bevoegdheidsterreinen (Beheer van het fonds voor de grote steden - Versoepeling nationaliteitswetgeving - Luchthaven Zaventem - Gezondheidsbeleid - Sociaal akkoord non-profitsector - Veiligheidsplan - Politiehervorming - Buitenlandse handel Oostenrijk - Kwaliteitsbewaking in de gezondheidszorg - Europese agenda Lissabon - Internationale betrekkingen van gemeenschappen en gewesten - Regionalisering gemeentewet en provinciewet) (2-113)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-38
p. 30-38 2-38 p. 30-38 (PDF)
De financiering van de onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel (Vzw Pag-Asa in Brussel, vzw Payoke in Antwerpen en vzw SŁrya in Luik - Subsidie ten laste van de Nationale Loterij) (2-507)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 11-13 2-96 p. 11-13 (PDF)
De financiering van het federaal project ter ondersteuning van olympische topsporters (3-139)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-45
p. 60-63 3-45 p. 60-63 (PDF)
De financiŽle vooruitzichten van de Europese Unie voor de periode 2007-2013 en het Belgisch standpunt ter zake in het licht van de Europese Raad van 16 en 17 december 2004 (UitgavencategorieŽn "Cohesie voor groei en tewerkstelling" en "Concurrentiekracht voor groei en tewerkstelling" - Onenigheid tussen de Vlaamse en de Waalse regering - Duurzame groei in het licht van de Lissabon-doelstellingen) (3-504)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-88
p. 41-43 3-88 p. 41-43 (PDF)
De fiscale geschenken van de Belgische Staat aan de eigenaars van luxeterreinwagens (Toepassing fiscaal regime "lichte vrachtauto") (3-196)      
  Vraag om uitleg van de heer Schouppe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-51
p. 66-69 3-51 p. 66-69 (PDF)
De geheime vluchten van de CIA (3-1040)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-153
p. 11-15 3-153 p. 11-15 (PDF)
De gevolgen van de uitspraken van de fractieleider van de VLD in de Kamer aangaande het migrantenstemrecht (2-756)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 6-7 2-159 p. 6-7 (PDF)
De gevolgen van het luchtverkeer te Brussel-Nationaal voor het milieu (Toename van het luchtverkeer - Verontreinigingsniveaus - Effectbeoordeling voorafgaand aan de bouw van de nieuwe terminal - Luchtvaartheffingen) (2-997)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-282
p. 18-22 2-282 p. 18-22 (PDF)
De gevolgen van het verwerpen van de Europese Grondwet in Nederland en Frankrijk (3-718)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-115
p. 8-12 3-115 p. 8-12 (PDF)
De grondwettelijkheid van de verkiezingen (Probleem van de voorziene datum voor de verkiezingen en probleem van de kieskringen in het bijzonder de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003) (3-1370)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-199
p. 35-38 3-199 p. 35-38 (PDF)
De handelsmissie in China onder leiding van de eerste minister (Begeleiding van bedrijven - CoŲrdinatie tussen de Federale Staat en de Gewesten) (2-772)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-201
p. 36-39 2-201 p. 36-39 (PDF)
De heractivering van de IJzeren Rijn (2-852)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-178
p. 9-11 2-178 p. 9-11 (PDF)
De herbestemming van het Residence Palace tot Internationaal perscentrum (Brussel - Wijk Europa) (2-263)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-79
p. 50-53 2-79 p. 50-53 (PDF)
De herfinanciering van de Franse Gemeenschap (Beloften van de regering in het kader van het Europees stabiliteitspact - Verplichtingen aangegaan op de Top van Lissabon - Interpretatie van het akkoord over de herfinanciering van de Franse Gemeenschap in de periode 2007-2011 - Sint-Hedwigakkoorden) (2-239)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-76
p. 20-23 2-76 p. 20-23 (PDF)
De hervorming van het tweekamerstelsel (2-564)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-146
p. 11-12 2-146 p. 11-12 (PDF)
  2-146
p. 71-72 2-146 p. 71-72 (PDF)
  2-146
p. 75 2-146 p. 75 (PDF)
De herziening van de internationale verdragen over drugs (Te strikte reglementering) (2-1280)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-275
p. 31-34 2-275 p. 31-34 (PDF)
De herziening van de snel-Belgwet (3-485)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-86
p. 32-33 3-86 p. 32-33 (PDF)
De houding van de regering tegenover de aangekondigde Vlaamse belastingsvermindering (Afcentiemen - Personenbelasting - Gewestelijke versus federale bevoegdheden - Eigen fiscaliteit van gewesten en gemeenschappen) (2-7)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-6
p. 38-40 2-6 p. 38-40 (PDF)
De humanitaire toestand in TsjetsjeniŽ en de Belgische handelsmissie in Rusland (2-32)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-11
p. 9-12 2-11 p. 9-12 (PDF)
De informatiecampagne over de Europese grondwet (3-631)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-102
p. 8-9 3-102 p. 8-9 (PDF)
De inhoud van het akkoord dat de financiering van de Gewesten en Gemeenschappen wijzigt (Financiering van het onderwijs - Franstalig onderwijs - Benadeling van Vlaanderen) (2-57)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-15
p. 6-14 2-15 p. 6-14 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-214)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-215)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-216)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-217)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-218)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-219)      
  Mondelinge vraag van de heer Moureaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het bilateraal NAVO-akkoord van 19 juli 1971 (Niet-toepasbaarheid van het Verdrag door de Verenigde Staten - Vervoer van militair materieel met bestemming Irak via ons land) (2-999)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-284
p. 42-51 2-284 p. 42-51 (PDF)
De invulling van het begrip "politieke verantwoordelijkheid" onder het paars-groene beleid (MinisteriŽle verantwoordelijkheid en ontslag van ministers - Dossier Sabena, veiling UMTS-licenties, veiligheid van de burger, hervorming van Justitie, asielbeleid, PCB-crisis en niet-functioneren van het Federaal Voedselagentschap) (2-704)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-184
p. 49-54 2-184 p. 49-54 (PDF)
De inzameling van persoonsgegevens door het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (Black list) (2-227)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-40
p. 7-9 2-40 p. 7-9 (PDF)
De kaderleden van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie (Oppensioenstelling - Vervanging) (2-640)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-122
p. 11-12 2-122 p. 11-12 (PDF)
De kerkbelasting (Financiering van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen - Loon van de bedienaars van de erkende erediensten - Erkenning van de erediensten - Ongebruikte kerkgoederen) (2-359)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 21-25 2-96 p. 21-25 (PDF)
De kernreactor van Kinshasa (Probleem van veiligheid en bescherming - Actie van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie) (3-1511)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-216
p. 17-19 3-216 p. 17-19 (PDF)
De kritiek van de farmaceutische industrie op het regeringsbeleid (Voorstel om de hoge omzetheffingen af te schaffen in ruil voor veiligheidsbuffers in de ziekteverzekering) (3-1151)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister en de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-134
p. 58-60 3-134 p. 58-60 (PDF)
De luchtfoto's die via de website van GIS-Vlaanderen ter beschikking worden gesteld (Privacy - Terrorismebestrijding) (3-229)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-56
p. 52-54 3-56 p. 52-54 (PDF)
De maatregelen die BelgiŽ tot nog toe heeft genomen om de rechten van het kind te bevorderen (Onderbrengen van niet begeleide minderjarigen in beveiligde centra - Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen - Samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen - Crimineel gedrag van jongeren - Internationale adoptie) (2-384)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-79
p. 7-8 2-79 p. 7-8 (PDF)
De maatregelen die de eerste minister heeft aangekondigd naar aanleiding van zijn werkbezoek aan Charleroi ter bestrijding van de criminaliteit in de stad (2-927)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-193
p. 15-18 2-193 p. 15-18 (PDF)
De maatregelen die de regering gaat nemen rond de stijgende lijn die extreem-rechts in BelgiŽ kent (2-237)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-76
p. 26-30 2-76 p. 26-30 (PDF)
De manier van werken van de erkenningscommissie voor beroepsjournalisten in het kader van de vijfjaarlijkse vernieuwing van hun persdocumenten (Verschillende behandeling van loontrekkende en zelfstandige journalisten) (2-397)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-102
p. 57-59 2-102 p. 57-59 (PDF)
De minachting voor de rechtsstaat vanwege sommige regeringsleden (Schorsing door de Raad van State van het KB betreffende de regularisatie van illegalen) (2-6)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-6
p. 36-38 2-6 p. 36-38 (PDF)
De mislukte fusiegesprekken van Dexia en de rol van sommige regeringsleden bij deze gesprekken (Fusieplannen met de Italiaanse bank Sanpaolo IMI - Onwetendheid van de Belgische aandeelhouders, wijl ministers wel op de hoogte waren) (3-479)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-86
p. 29-30 3-86 p. 29-30 (PDF)
De mogelijke exploitatie van een nieuwe coffeeshop in Terneuzen vlakbij de Belgische grens (Overlast) (3-2027)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-199
p. 38-40 3-199 p. 38-40 (PDF)
De mogelijkheid tot heroriŽntering van de immigratiemogelijkheden (Noodzaak om de migratiestop te herzien op basis van het arbeidstekort - Sector informatica en andere - Arbeidsvergunning - Visa-beleid) (2-214)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 22-27 2-65 p. 22-27 (PDF)
De naamgeving van het Deurganckdok (Wijziging in Albert II-dok) (3-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-102
p. 45-46 3-102 p. 45-46 (PDF)
De naleving door China van de mensenrechten en de houding van de Belgische overheid in dit verband (3-1150)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister en de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-134
p. 24-25 3-134 p. 24-25 (PDF)
De niet-deelname van de Vlaamse regering aan de feestelijkheden in verband met de 175ste verjaardag van BelgiŽ (3-587)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 61-62 3-97 p. 61-62 (PDF)
De nieuwe Senaat (Toekomst van de Senaat en nieuwe kieskringen) (2-784)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-206
p. 26-45 2-206 p. 26-45 (PDF)
De nieuwe functie voor de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) (tengevolge politieke verklaringen omtrent de zogenaamde praktijktests inzake racisme) (3-1158)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 15-16 3-167 p. 15-16 (PDF)
De onderhandelingen met Nederland over spoorlijn 11 (Goederenlijn tussen Antwerpen en Bergen op Zoom) (2-473)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-90
p. 25-27 2-90 p. 25-27 (PDF)
De onderscheppingsprocedure van verdachte luchtvaartuigen (Terroristische dreiging - Burgervliegtuig dat zich naar een mogelijk gevaarlijk doelwit begeeft - Renegadeprocedure) (4-126)      
  Mondelinge vraag van de heer Josy Dubiť aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-15
p. 38-39 4-15 p. 38-39 (PDF)
De ondertekening van het zogenaamde Hervormingsverdrag van de Europese Unie door BelgiŽ (Valt dit onder het begrip lopende zaken ?) (4-32)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
4-4 COM
p. 6-7 4-4 COM p. 6-7 (PDF)
De onevenwichtige verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de FOD's en in de instellingen van openbaar nut (alsook bij de instellingen van sociale zekerheid, de federale wetenschappelijke instellingen, de autonome overheidsbedrijven en de autonome korpsen - Taalwetgeving - Taalkaders - Taalwet in bestuurszaken - Contractueel personeel) (3-727)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-123
p. 85-89 3-123 p. 85-89 (PDF)
De ongeloofwaardigheid van de minister van Buitenlandse Zaken (Uithaal naar de Italiaanse premier Silvio Berlusconi) (2-722)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-148
p. 8-9 2-148 p. 8-9 (PDF)
De openbare diensten en de wereldhandel (Onderhandelingen over de liberalisering van de diensten in GenŤve in het kader van de Wereldhandelsorganisatie - Uitsluiting van de openbare diensten - Sectoren gezondheidszorg en onderwijs - Houding van de EU en de WTO) (2-338)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-70
p. 9-13 2-70 p. 9-13 (PDF)
De oprichting van een Dienst voor de betaling van onderhoudsgeld (Armoedeproblematiek bij vrouwen, fonds voor het alimentatiekrediet, toegankelijkheid van de gezondheidssector, werkloosheid bij de vrouwen) (2-252)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 16-17 2-75 p. 16-17 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De oprichting van een Dienst voor de betaling van onderhoudsgeld (Niet-uitvoering gerechtelijke beslissingen, vervallen tot armoede, fonds voor het alimentatiekrediet, terugvordering van voorschotten door de OCMW's, berekening van het onderhoudsgeld) (2-249)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 13-16 2-75 p. 13-16 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De opvolging van de militaire bestellingen en de economische compensaties voor de Belgische economie (Bestelling van transporttoestellen Airbus A400M - Begeleidingscomitť) (3-765)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-121
p. 26-28 3-121 p. 26-28 (PDF)
De opvolging van het verslag van de Senaat over de rechten van het kind (Doc. 2-725/1) (GecoŲrdineerd kinderrechtenbeleid op federaal niveau) (2-626)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 42-45 2-172 p. 42-45 (PDF)
De participatie van de mensen die in armoede leven aan het beleid (3-207)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-51
p. 91-93 3-51 p. 91-93 (PDF)
De plaats van de vrouwen in de actieve welvaartstaat (Gelijkheid op de arbeidsmarkt - Kinderopvang) (2-53)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-26
p. 22-25 2-26 p. 22-25 (PDF)
De plaats waar Europese topontmoetingen kunnen worden georganiseerd (Brussel - Heizelplateau versus Justus Lipsiusgebouw) (2-653)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-125
p. 23-24 2-125 p. 23-24 (PDF)
De plechtigheden op 11 november (Wapenstilstand - Uitbreiding van de nagedachtenis tot de strijders gevallen ter verdediging van de democratische waarden) (3-79)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-22
p. 6-7 3-22 p. 6-7 (PDF)
De politieke verantwoordelijkheid voor de handelingen van de leden van de koninklijke familie (Artikel 88 Grondwet) (2-716)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-184
p. 54-57 2-184 p. 54-57 (PDF)
De positie en het beleid van BelgiŽ tegenover de NAVO (Voorgestelde hervormingen - Nieuwe koers van de NAVO als "mondiale veiligheidsorganisatie") (3-1697)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-171
p. 76-80 3-171 p. 76-80 (PDF)
De promotie van de buitenlandse handel in de Lambermont-akkoorden (Overdracht van bevoegdheden - Vervanging van de BDBH door het Agentschap voor Buitenlandse Handel, instrument ter coŲrdinatie van het gewestelijk beleid voor de exportbevordering - Opdrachten en bevoegdheden van het Agentschap - Statuut - Financiering - Informatie en documentatie - Rol van de handelsattachťs - Rechtstreeks contact met de ondernemingen) (2-434)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-108
p. 44-49 2-108 p. 44-49 (PDF)
De protocollaire rangorde voor het Te Deum (2-547)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-140
p. 42-43 2-140 p. 42-43 (PDF)
De publieke bevraging over de modernisering van de openbare besturen (Copernicus-plan)(2-254)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-46
p. 5-8 2-46 p. 5-8 (PDF)
De recente uitlatingen van de Koning in zijn nieuwjaarsboodschap aan de gestelde lichamen (Loven van de paarsgroene regering - Oproep tot communautaire vrede - Belgische Voorzitterschap van de EU) (2-855)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-178
p. 7-9 2-178 p. 7-9 (PDF)
De recente uitlatingen van de heer Leman en de heer Slangen (Uitspraken van de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding over het Vlaams Blok - Weigering van getuige Slangen, communicatiestrateeg van de eerste minister, te antwoorden op een vraag gesteld door een lid van de onderzoekscommissie-dioxine) (2-157)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-30
p. 7-9 2-30 p. 7-9 (PDF)
De regeringscommissarissen (Administratieve vereenvoudiging) (2-417)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-84
p. 13-17 2-84 p. 13-17 (PDF)
De regionalisering van de gemeentewet en van de provinciewet (Waarborgen voor de bescherming van de minderheden - Juridische haalbaarheid van deze regionalisering zonder voorafgaande herziening van artikel 162 van de Grondwet) (2-240)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-76
p. 23-26 2-76 p. 23-26 (PDF)
De relatie tussen BelgiŽ en haar multinationale ondernemingen (Internationale Arbeidsorganisatie over de multinationals en hun sociaal beleid : Belgisch standpunt) (2-875)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-182
p. 7-9 2-182 p. 7-9 (PDF)
De renovatie van het Belgische paviljoen in het museum van Auschwitz (3-549)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-95
p. 9-10 3-95 p. 9-10 (PDF)
De risico's inzake een aanslag op kerncentrales (2-877)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 58-63 2-235 p. 58-63 (PDF)
De slechte betrekkingen tussen Oostenrijk en BelgiŽ (tengevolge de uitlatingen van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken - Invloed op onze economie, export en toerisme) (2-523)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-132
p. 31-33 2-132 p. 31-33 (PDF)
De spectaculaire stijging van het aantal door de luchtmacht vervoerde VIP's en de stijging van het aantal vluchten met VIP's onder deze regering (2-1076)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-231
p. 8-12 2-231 p. 8-12 (PDF)
De steun die BelgiŽ aan Japan verleent in het streven van dat land naar permanent lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad (Noodzakelijke hervorming van de Raad - Gebrek aan eensgezindheid tussen de lidstaten van de Europese Unie) (3-2060)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 38-40 3-200 p. 38-40 (PDF)
De stijging van de armoede in BelgiŽ (Uitvoering regeerakkoord) (3-2150)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 40-43 3-205 p. 40-43 (PDF)
De stijging van de olieprijzen (3-427)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-82
p. 8-11 3-82 p. 8-11 (PDF)
De stilgevallen economische groei (en budgettaire weerslag - Regeringsmaatregelen - Begrotingscontrole - Fiscale ontvangsten - Aantrekken van buitenlandse investeerders - Fiscale ruling - CoŲrdinatiecentra - Bezuinigingen) (3-814)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-113
p. 35-39 3-113 p. 35-39 (PDF)
De tenuitvoerlegging door BelgiŽ van de doelstellingen die tijdens de internationale vrouwenmars zijn geformuleerd (Mensenhandel en prostitutie, asielrecht, individualisering van de socialezekerheidsrechten, statuut van de samenwonende, pariteit voor de overheidsambten en de verkozen mandaten, fonds voor alimentatievorderingen, statuut voor de begeleide onthaalmoeders, verstoting als reden voor echtscheiding, probleem van de ontvoering van kinderen) (2-248)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 25-26 2-75 p. 25-26 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De toegang tot de gezondheidszorg voor vrouwen (Gezondheid en veroudering , gezondheid en armoede en geestelijke gezondheid van vrouwen) (2-250)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 11-13 2-75 p. 11-13 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De toekomst van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (Cooptatie van de heer Cornil als PS-senator - Uitbreiding van de bevoegdheden van het Centrum en van de structuur van de directie - Aanwervingsvoorwaarden voor het personeel - Wijziging van de raad van bestuur - Depolitisering) (2-511)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-98
p. 6-9 2-98 p. 6-9 (PDF)
De toekomst van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (Wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur en van de directie - Onafhankelijkheid van het Centrum - Lot van de Cel armoede binnen het Centrum - Impact van de antidiscriminatiewet) (2-619)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-119
p. 6-9 2-119 p. 6-9 (PDF)
De toekomstige rol van de Koning (Verklaring van een lid n.a.v. de viering van 175 jaar Belgische Grondwet over een protocolaire invulling van de functie van de Koning) (3-997)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 8 3-150 p. 8 (PDF)
De toekomstige verklaring van Berlijn (Verklaring voor de vijftigste verjaardag van het Verdrag van Rome - Herinnering aan de Europese waarden - Verwijzing naar de joods-christelijke waarden - Weer op gang brengen van het grondwettelijk verdrag) (3-1425)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 34-36 3-205 p. 34-36 (PDF)
De toelagen aan de leden van de koninklijke familie (Spanning rond het proces over de marinefraude - Aankondiging van een wetgevend initiatief om de dotatie te splitsen in een privť-gedeelte en een openbaar gedeelte onderworpen aan de controle van het Rekenhof) (3-1357)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-198
p. 6-8 3-198 p. 6-8 (PDF)
De top van Laken (Top die het Belgisch voorzitterschap van de EU zal afsluiten - Waarom "Laken" en niet "Brussel") (2-549)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-103
p. 10 2-103 p. 10 (PDF)
De tweede Golfoorlog (Niet door een VN-resolutie gedekt offensief van de Verenigde Naties - Weerslag van dit conflict op onze internationale verbintenissen, zoals het gebruik van het luchtruim in NAVO-verband - Humanitaire hulp en heropbouw van Irak - Gevolgen van dit conflict voor de Koerdische regio) (2-1286)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-277
p. 7-12 2-277 p. 7-12 (PDF)
De uitlatingen van de president van de Verenigde Staten naar aanleiding van zijn recente "state of the union" (Strijd tegen het terrorisme - "As van het kwaad" - Bedreiging voor de wereldvrede) (2-724)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 27-30 2-183 p. 27-30 (PDF)
De uitspraken van de heer NoŽl Slangen, communicatieadviseur van de eerste minister, over de minister van Justitie (2-618)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 38-39 2-172 p. 38-39 (PDF)
De uitspraken van de kroonprins en de eensgezindheid ter zake in de regering (Uitspraken over een politieke partij die de splitsing van het land voorstaat tijdens een handelsmissie in China - Traditie van terughoudendheid) (3-480)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-86
p. 11-14 3-86 p. 11-14 (PDF)
De uitspraken van de staatssecretaris voor Energie over het Vlaams Blok (Weekblad Humo - Eerroof jegens extreem-rechts) (2-371)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-76
p. 7-9 2-76 p. 7-9 (PDF)
De uitspraken van ťťn van de regeringsleden over het Vlaams Blok (Verklaring van de heer Picquť voor de televisie dat de mogelijkheid om extreem-rechts te verbieden zou moeten worden onderzocht) (2-282)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-83
p. 32-37 2-83 p. 32-37 (PDF)
De uitvoering door BelgiŽ van de in het Kyoto-protocol aangegane verbintenissen (Klimaatconferentie - Vermindering CO2-uitstoot) (2-169)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-59
p. 69-72 2-59 p. 69-72 (PDF)
De uitvoering van artikel 27 van het Statuut van Rome (Internationaal Strafgerechtshof - Toepasbaarheid van artikel 27 van het Statuut van Rome en onverenigbaarheid met artikel 88 van de Grondwet betreffende de onschendbaarheid van het Staatshoofd [de Koning] - Herziening van artikel 88) (3-475)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-87
p. 65-68 3-87 p. 65-68 (PDF)
De valse diploma's van universiteiten en hogescholen (Valsheid in geschriften via internet - Strafrechtelijke vervolging) (3-1299)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-191
p. 7-8 3-191 p. 7-8 (PDF)
De verantwoordelijkheid voor prinselijke toespraken in de Senaat (Alsook de onverantwoordelijkheid van medewerkers van het Hof : getuigenis in enquÍtecommissie) (2-279)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-54
p. 6-8 2-54 p. 6-8 (PDF)
De verdeling van de onderwijsdotatie (Akkoord tot wijziging van de financiering van Gewesten en Gemeenschappen - Franstalig onderwijs - Benadeling van Vlaanderen) (2-56)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-15
p. 6-14 2-15 p. 6-14 (PDF)
De verklaring van de Europese Raad over de betrekkingen tussen de Europese Unie en Irak (Hulp van BelgiŽ bij de wederopbouw van Irak : voorbereiding van de verkiezingen, missies van deskundigen, civiele samenwerking) (3-451)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-84
p. 22-23 3-84 p. 22-23 (PDF)
De verklaringen van de eerste minister over de hervorming van de vennootschapsbelasting (Verlaging van de nominale tarieven van de belasting - Compensatiemaatregelen : verslag van de Hoge Raad voor FinanciŽn - Toekomst van de coŲrdinatiecentra - Behoud van de fiscale voordelen voor de KMO's en aanmoediging van investeringen met eigen middelen - Afschaffing van de crisisbijdrage) (2-391)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-102
p. 38-42 2-102 p. 38-42 (PDF)
De verklaringen van de minister van Buitenlandse Zaken over de Democratische Republiek Congo en Rwanda (3-415)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-81
p. 22-27 3-81 p. 22-27 (PDF)
De verklaringen van de regering tijdens het SABENA-debat op 8 november 2001 over de waardeloosheid van de 'slots' en de vaststellingen van de rechtbank van koophandel te Brussel van 30 juni 2003 (Faillissement van Sabena - DAT nv - British Airways - SwissAir) (3-73)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
3-21
p. 11-14 3-21 p. 11-14 (PDF)
De verkoop van Mox door Belgonuclťaire aan Japan, in het bijzonder voor de site van Kashiwazaki ( Controle op de nucleaire sector in BelgiŽ - Kwaliteitscontrole op de Mox-brandstof) (2-540)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-137
p. 114-119 2-137 p. 114-119 (PDF)
De vermindering van de administratieve lasten (Administratieve vereenvoudiging : betere leesbaarheid van formulieren; gebruik door de sociale zekerheid van gegevens die reeds in haar bezit zijn; e-government; elektronische BTW-aangifte; ťťn site/enig loket voor ondernemingen; democratisering toegang tot het internet; elektronische handtekening en beperking van het gebruik van aangetekende brieven; overheidsopdrachten; veilen van draadloze UMTS-frequenties) (2-176)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-65
p. 45-56 2-65 p. 45-56 (PDF)
De verwijten aan Oostenrijk (Regeringsdeelname van de extreem-rechtse partij FPO - Actie van de Belgische regering) (2-115)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-26
p. 16-19 2-26 p. 16-19 (PDF)
De verzameling van foto's van deelnemers aan een Vlaams Blok-manifestatie in Antwerpen (2-86)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-24
p. 20-21 2-24 p. 20-21 (PDF)
De vier CIA-vluchten in BelgiŽ (3-1176)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-171
p. 12-15 3-171 p. 12-15 (PDF)
De vleesheffing die werd aangekondigd door de Vlaamse minister van Landbouw (Financiering van de opslag en de verwerking van diermeel t.g.v. de BSE-kwaal - Prijsverschillen als gevolg van heffingen beperkt tot een landsdeel) (2-448)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-88
p. 26-28 2-88 p. 26-28 (PDF)
De volgende fase in de staatshervorming (Verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet) (2-1195)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-260
p. 12-17 2-260 p. 12-17 (PDF)
De volksraadpleging over de hervorming van de federale administratie (Modernisering van de openbare diensten) (Copernicus-plan)(2-229)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-40
p. 23-25 2-40 p. 23-25 (PDF)
De wereldvrouwenmars en de verdere ontwikkelingen in dit verband (Rechten inzake alimentatiegeld, geweld tegen vrouwen en probleem van de mensenhandel, rol van de vrouw in de ontwikkeling) (2-251)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 7-10 2-75 p. 7-10 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De werkgroep "Deelname aan buitenlandse missies" (2-16)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-9
p. 7-8 2-9 p. 7-8 (PDF)
De werking van het "Forum" (Communautaire problemen - Staatshervorming - Transfers van Noord naar Zuid) (3-50)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-19
p. 13-15 3-19 p. 13-15 (PDF)
De werking van het Centrum voor informatie en analyse inzake mensenhandel (CIAM : platform voor de gestructureerde uitwisseling van gegevens inzake mensenhandel - Technische uitvoering) (2-664)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 53-57 2-175 p. 53-57 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 60 3-1 p. 60 (PDF)
Diensten van de eerste minister - Hervorming - FOD Kanselarij en Algemene Diensten - Kostprijs (2-2762)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3972-3973 2-71 p. 3972-3973 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland (van de minister - Doel - Kostprijs - Reisgezellen : kabinetsleden, perslui, familieleden) (3-6069)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8382 3-78 p. 8382 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 2993 2-55 p. 2993 (PDF)
  Bul. 2-56
p. 3047 2-56 p. 3047 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-507)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 477-478 3-7 p. 477-478 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 857-858 2-19 p. 857-858 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Guy Verhofstadt, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Verhofstadt, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Verhofstadt, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Verhofstadt, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Een studie omtrent publiek-private samenwerkingsverbanden (Opdracht aan de Federale Participatiemaatschappij : reglementair kader voor publieke-private partnerschappen - E-government : samenwerking met De Post) (2-392)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 70-71 2-102 p. 70-71 (PDF)
Europees voorzitterschap - Cultureel programma - Brochure (in het kader van het Belgisch voorzitterschap - Slechte vertalingen en zetfouten) (2-1511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2111-2112 2-42 p. 2111-2112 (PDF)
Europese Commissie - Initiatief met het oog op transparanter lobby's (Vrijwillig registratiesysteem versus verplichte transparantiesysteem) (3-5529)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7406 3-71 p. 7406 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7009 3-69 p. 7009 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4456)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 5991-5992 3-63 p. 5991-5992 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4378)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5769-5770 3-62 p. 5769-5770 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4357)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5769 3-62 p. 5769 (PDF)
Exportlicenties voor wapens - Overheveling naar de gewesten - Gevolgen voor het personeel in de organisatie van de diensten (Overdracht van ambtenaren van de FOD Economie en de FOD Buitenlandse Zaken - Overdracht van archief en dossiers - Protocollen voor het terbeschikkingstellen van kennis en van rapporten van de ambassadeurs) (3-266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-3
p. 209-212 3-3 p. 209-212 (PDF)
FOD en POD - Ambtenaren van niveau A - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse - AnciŽnniteitsvoorwaarden (3-6779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9640 3-87 p. 9640 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-28)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 21-22 2-1 p. 21-22 (PDF)
Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma (3-3924)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5114 3-57 p. 5114 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007 (3-6916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9643-9644 3-87 p. 9643-9644 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle (3-7930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10407 3-90 p. 10407 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ankerprincipe - Gevolgen (Begrotingsmaatregel - Betaling van vastgelegde doch nog niet vereffende uitgaven - Bedrag van de encours - Betalingstermijn voor facturen) (3-7647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10096-10097 3-89 p. 10096-10097 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Beleidsraad - Samenstelling en werking (3-7885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10406 3-90 p. 10406 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Bestrijding van stress op het werk (3-7731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10402 3-90 p. 10402 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Glijdende werktijden - Prikklok (3-7683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10400 3-90 p. 10400 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten (Copernicushervorming - Overheidsopdracht) (3-7551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10400 3-90 p. 10400 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen - Toepassing (Aantal voertuigen waarover het departement beschikt - Voertuigen met lage CO2-productie - Krediet voor aankoop, leasing en onderhoud van de voertuigen - Chauffeurs) (3-7659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10097-10098 3-89 p. 10097-10098 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen (3-7527)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10399 3-90 p. 10399 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting (3-7575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10093 3-89 p. 10093 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen (Alcoholisme - Verdovende middelen) (3-7515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10092 3-89 p. 10092 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beveiliging van de toegang tot de gebouwen (3-7784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10402-10403 3-90 p. 10402-10403 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Europees proces - Deelname (Beleid gevoerd door het departement om de Belgische invloed binnen de EU te versterken - Begeleiding van de ambtenaren van niveau A die deelnemen aan de uitwerking van het beleid of aan acties waartoe op Europees niveau wordt beslist) (3-7707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10401-10402 3-90 p. 10401-10402 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket (3-7587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10094 3-89 p. 10094 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Terbeschikkingstelling van voertuigen (CO2-uitstoot - Terbeschikkingstelling van een chauffeur - Voordeel in natura) (3-7611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10095-10096 3-89 p. 10095-10096 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Terbeschikkingstelling van auto's (3-7599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10094-10095 3-89 p. 10094-10095 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Milieubescherming - Concrete Acties (3-7719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10402 3-90 p. 10402 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Personen met een handicap - Integratie (3-7796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10403-10404 3-90 p. 10403-10404 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Woon-werkverkeer - Alternatief mobiliteitsbeleid (Aanmoediging van alternatieve vervoersmiddelen zoals fiets of carpooling) (3-7671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10400 3-90 p. 10400 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Vervoerplannen - Uitvoering (3-7695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10401 3-90 p. 10401 (PDF)
Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister - Beveiliging (Bestrijding van terrorisme - Uitwisseling van informatie) (3-1429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1694-1695 3-27 p. 1694-1695 (PDF)
Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister - Omzetting van Europese in nationale wetgeving (3-1455)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1695 3-27 p. 1695 (PDF)
Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister - Ziekteverzuim (3-1387)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1693-1694 3-27 p. 1693-1694 (PDF)
Federale Overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3176)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-48
p. 3995 3-48 p. 3995 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4399)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 5991 3-63 p. 5991 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4737 3-54 p. 4737 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Betwiste rekeningen - Advocatenkantoren - Verwijlintresten (3-4117)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5326 3-59 p. 5326 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Juridische bijstand (Advocaten(kantoren) en juristen - Gunningswijze - Wet 24 december 1993 op de overheidsopdrachten - Aard van de toevertrouwde opdrachten - Kostprijs - Begrotingskrediet) (3-6055)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8696-8697 3-80 p. 8696-8697 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing (Schoonmaakpersoneel : aantal; dienstregeling; ziekteverzuim; loonschalen; personeelsverloop; personeelsevolutie) (3-4026)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5325-5326 3-59 p. 5325-5326 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers (3-6182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-81
p. 8813-8814 3-81 p. 8813-8814 (PDF)
Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem (3-6991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9644-9645 3-87 p. 9644-9645 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 579-580 2-13 p. 579-580 (PDF)
Federale overheid - Rechtszaken (Aantal rechtszaken waarin de federale overheid is betrokken als verweerder of als eiser - Aantal rechtszaken van de federale overheid tegen andere overheden - Aard van de rechtszaken) (3-6143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8697 3-80 p. 8697 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3749 2-67 p. 3749 (PDF)
Federale overheidsdienst - Federale programmatorische overheidsdienst - Ambtenaren niveau A - Vakrichtingen (3-7635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10096 3-89 p. 10096 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels (3-5484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7404-7406 3-71 p. 7404-7406 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten (3-5472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7403-7404 3-71 p. 7403-7404 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag (3-5681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7653 3-72 p. 7653 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beleid inzake interne communicatie (3-4823)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6464 3-66 p. 6464 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beroep op advocaten (3-2538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3293-3294 3-42 p. 3293-3294 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6688)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9638-9639 3-87 p. 9638-9639 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Evaluatie (3-4799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6658-6659 3-67 p. 6658-6659 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Management- en operationele plannen - Opstelling, goedkeuring en aanpassing (3-4811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6659 3-67 p. 6659 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Management- en kaderfuncties - Representatiekosten (3-4763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6463-6464 3-66 p. 6463-6464 (PDF)
Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten (3-3359)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4635 3-53 p. 4635 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Nieuwe beroepsziekten - Maatregelen (3-4775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6657-6658 3-67 p. 6657-6658 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Benoemingsprocedures voor leidinggevend personeel (Verschillende procedures en benoemings- en verloningsvoorwaarden) (3-295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 149-150 3-2 p. 149-150 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeel - Leeftijdsstructuur - Uittredingsleeftijd (Vervroegde uittreding - Vacatures) (3-3699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Noreilde aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-56
p. 4987 3-56 p. 4987 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeelsplan - 2006 (3-4786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6658 3-67 p. 6658 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Rechtszaken (Aantal rechtszaken waarin de federale overheid als eiser of verweerder is betrokken - Aantal rechtszaken van de federale overheden tegen andere overheden - Aard van de rechtszaken) (3-6366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9135 3-84 p. 9135 (PDF)
Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen (3-5937)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8376-8381 3-78 p. 8376-8381 (PDF)
Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (3-5875)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8375 3-78 p. 8375 (PDF)
Federale portaalsite - Nieuwe site (Domainnamen "BelgiŽ") (2-2629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3903-3904 2-70 p. 3903-3904 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2451 3-34 p. 2451 (PDF)
Fonds voor Vakbondspremies - Personeelsleden van Vlaamse overheidsdiensten - Betaling - Controle (3-2555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3294-3297 3-42 p. 3294-3297 (PDF)
Fonds voor vakbondspremies - Ambtenaren - Bedragen (3-7059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10091 3-89 p. 10091 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-234)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 291 2-8 p. 291 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1279-1280 2-27 p. 1279-1280 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2668)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3971 2-71 p. 3971 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2461 2-47 p. 2461 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3971-3972 2-71 p. 3971-3972 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3548)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4738 3-54 p. 4738 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3527)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4737-4738 3-54 p. 4737-4738 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-959)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1341-1342 2-28 p. 1341-1342 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4420)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5770 3-62 p. 5770 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9637 3-87 p. 9637 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6582)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9637 3-87 p. 9637 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6625)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9637 3-87 p. 9637 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2011)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2452 3-34 p. 2452 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2055)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2453 3-34 p. 2453 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2032)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2452 3-34 p. 2452 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-272)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 292 2-8 p. 292 (PDF)
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - Interkabinetten- en interadministratieve werkgroep voor de opvolging van de strategische doelstellingen die de regering zich heeft opgelegd (2-1317)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1866 2-38 p. 1866 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2325)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-60
p. 3319-3320 2-60 p. 3319-3320 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van september tot december 2001 (2-2308)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-60
p. 3319 2-60 p. 3319 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2112 2-42 p. 2112 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1324)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1867 2-38 p. 1867 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1356)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1868-1869 2-38 p. 1868-1869 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6667)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9638 3-87 p. 9638 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3409)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4635 3-53 p. 4635 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4315)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5610 3-61 p. 5610 (PDF)
Gewesten - Geldstromen - Onderzoek (4-190)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   Antwoord
SV 4-190
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 458 2-11 p. 458 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-404)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 457 2-11 p. 457 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand - Betalingscultuur van de overheid (2-2498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3595-3597 2-64 p. 3595-3597 (PDF)
Herdenking van de bevrijding van de concentratiekampen - Gedrag van de vertegenwoordiger van de Koning (3-2753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3523 3-44 p. 3523 (PDF)
Herdenkingsprogramma "175 jaar BelgiŽ - 25 jaar federalisme" - Organisatie - Budget - Financiering van activiteiten met Vlaams karakter (3-1814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2241-2242 3-32 p. 2241-2242 (PDF)
Herziening van artikel 59 van de Grondwet (Parlementaire onschendbaarheid) (1-363)      
  Amendementen nrs 3 tot 5 van de heren Goris en Verhofstadt
1-363/3
p. 3-7 1-363/3 p. 3-7 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 8 van de heer Verhofstadt c.s.
1-363/3
p. 7-9 1-363/3 p. 7-9 (PDF)
  Amendementen nrs 13 en 14 van de heer Verhofstadt
1-363/4
p. 3-4 1-363/4 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer Verhofstadt c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-363/8
p. 3 1-363/8 p. 3 (PDF)
  Bespreking en onderzoek van amendementen
1-85
p. 2257-2276 1-85 p. 2257-2276 (PDF)
Het Afrikaans multifunctioneel centrum (Impulsfonds voor het migrantenbeleid - Schrapping subsidies) (2-693)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-181
p. 12-14 2-181 p. 12-14 (PDF)
Het Belgisch beleid ten aanzien van Rusland en het volgend bezoek van de eerste minister aan Moskou (Eerbiediging van de mensenrechten - Bilaterale akkoorden - Toestand in TjetsjeniŽ - Politiesamenwerking) (2-292)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-84
p. 10-13 2-84 p. 10-13 (PDF)
Het Belgische standpunt over het protocol van Kyoto en over de klimaatveranderingen met het oog op de Europese Top van GŲteborg (Ratificatie en uitvoering van het protocol van Kyoto - Aanpak om de doelstellingen te bereiken - Houding t.o.v. de Verenigde Staten - Houding op Europees niveau) (2-642)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-122
p. 12-15 2-122 p. 12-15 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Renovatie en asbestverwijdering - Stand van zaken) (2-638)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-6 COM
p. 4-28 2-6 COM p. 4-28 (PDF)
Het Brussels akkoord (Lombardakkoord - Aanpassing van de wet van 1989 op de Brusselse instellingen - Herfinanciering van de Nederlandstalige en Franstalige gemeenschap en van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie - Waarborgen voor de verschillende gemeenschappen in Brussel) (2-593)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-110
p. 8-11 2-110 p. 8-11 (PDF)
Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Bevoegdheid van de eerste minister - Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de openstaande functie van adjunct-directeur onder de hoofding van het ministerie van Tewerkstelling - Vereisten waaraan de kandidaten dienen te voldoen - Tweetaligheid) (2-679)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-180
p. 28-33 2-180 p. 28-33 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet [vreemdelingenstemrecht] en provinciekieswet - Overdacht van financiŽle middelen en fiscale autonomie [o.a. kijk-en luistergeld] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand) (Omzendbrief-Peeters over gebruik der talen in faciliteitengemeenten - Noordzuidtransfers - Communautarisering sociale zekerheid - Plantentuin te Meise) (2-337)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet en provinciekieswet - Overdracht van financiŽle middelen [o.a. trekkingsrechten, tewerkstellingsprogramma's, winsten Nationale Loterij] en fiscale autonomie [o.a. verkeersbelasting] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand - Duitstaligen - Herfinanciering Franstalig onderwijs) (Communautarisering sociale zekerheid) (2-336)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
Het Raadgevend Comitť voor bio-ethiek (Vernieuwing van het Comitť - Achterstand bij de benoemingen - Continuiteit van het beheer) (2-120)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-26
p. 8-10 2-26 p. 8-10 (PDF)
Het Rijksarchief voor Waals-Brabant (Lokalisering : Louvain-la-Neuve versus Pťronnes-lez-Binche) (3-117)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-31
p. 17-18 3-31 p. 17-18 (PDF)
Het Sabena-dossier (Akkoord met de heer Corti van Swissair in hotel Astoria te Brussel) (2-729)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-155
p. 14 2-155 p. 14 (PDF)
Het VN-rapport over de wederrechtelijke exploitatie van grondstoffen in Congo en het imago van BelgiŽ in het buitenland (Link tussen deze exploitatie en het conflict in de regio van de Grote Meren - Contacten tussen het VN-panel en Sabena-cargo - Instelling van een parlementaire onderzoekscommissie) (2-575)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-107
p. 11-17 2-107 p. 11-17 (PDF)
Het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, aangenomen op 20 oktober 2005 en opgemaakt te Parijs op 9 december 2005 (Rekening houden met de culturele diversiteit bij de ontwikkeling van andere beleidsgebieden - Ratificatie) (3-1151)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 14-15 3-167 p. 14-15 (PDF)
Het aanvaarden van de Arabisch-Europese Liga (AEL) als officiŽle gesprekspartner (Klachten over racisme bij de Antwerpse politie - Initiatief van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Benadering van de eerste minister) (2-1238)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-270
p. 10-12 2-270 p. 10-12 (PDF)
Het akkoord dat werd gesloten over de sluiting van de kerncentrales (2-736)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-190
p. 61-63 2-190 p. 61-63 (PDF)
Het akkoord over de Grondwetsherziening (Hervorming van het tweekamerstelsel - Termijnen van bijeenkomst en ontbinding van Kamer en Senaat - Verlaging van de leeftijd voor verkiesbaarheid tot 18 jaar - Gewestelijk referendum - Districtsraden - Versterking van het toezicht op het bestuur - Toekenning van de constitutieve autonomie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de Duitstalige Gemeenschap - Bijkomende bijzondere meerderheid voor grondwetswijzigingen) (2-1287)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-277
p. 13-16 2-277 p. 13-16 (PDF)
Het beeld bij de Vlamingen van politici, ambtenaren en overheidsinstellingen (3-1686)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-169
p. 68-71 3-169 p. 68-71 (PDF)
Het belang dat wordt gehecht aan tweetaligheid bij leidinggevende ambtenaren (2-391)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-81
p. 18-19 2-81 p. 18-19 (PDF)
Het beleid inzake de armoede bij vrouwen (2-253)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 16-17 2-75 p. 16-17 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
Het beleid inzake het overvliegen van Brussel (Luchthaven Brussel-Nationaal - Spreidingsplan) (3-61)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-20
p. 16-18 3-20 p. 16-18 (PDF)
Het beleid op het vlak van de nucleaire wapens (2-278)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Weigering de vraag te stellen, gezien de weigering van de eerste minister de vraag te beantwoorden
2-81
p. 33-34 2-81 p. 33-34 (PDF)
Het beleid op het vlak van de nucleaire wapens (Verificatie, non-proliferatie, wapenbeheersing en ontwapening - Grotere transparantie i.v.m. kernwapenbeleid binnen de NAVO) (2-278)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-84
p. 6-10 2-84 p. 6-10 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het chippen van paarden (Identificatie - Europese beschikkingen) (2-308)      
  Vraag om uitleg van de heer Kelchtermans aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand en aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-91
p. 15-22 2-91 p. 15-22 (PDF)
Het dubbele "neen" tegen de Europese Grondwet (3-717)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-115
p. 8-12 3-115 p. 8-12 (PDF)
Het eventueel cassatieberoep in het proces tegen het Vlaams Blok (Voortzetting door het Centrum-Leman van het politiek proces tegen het Vlaams Blok - Beslissing van de raad van bestuur) (2-1266)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-273
p. 16 2-273 p. 16 (PDF)
Het feit dat president Bush verklaard heeft gekant te zijn tegen het Protocol van Kyoto (Internationale samenwerking in de strijd tegen de klimaatverandering - Opzegging van verbintenissen door de Verenigde Staten) (2-563)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-105
p. 21-22 2-105 p. 21-22 (PDF)
Het gebrek aan beslissingen op Europees niveau inzake de verlaagde BTW-tarieven en de gevolgen hiervan voor de horeca en de bouwsector (3-975)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-147
p. 15-18 3-147 p. 15-18 (PDF)
Het generatiepact (Juiste stand van zaken van het pact - Overleg met de gewestregeringen) (3-855)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-133
p. 9-10 3-133 p. 9-10 (PDF)
Het gevaar voor radioactieve besmetting wanneer een vliegtuig neerstort op een kerncentrale (2-868)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 58-63 2-235 p. 58-63 (PDF)
Het gevolg dat de regering zal geven aan het arrest van het Arbitragehof inzake de kieswetgeving (Schorsing van de bepalingen van de nieuwe kieswet van 13 december 2002 betreffende de kieskringen Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven) (2-1267)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-273
p. 10-11 2-273 p. 10-11 (PDF)
Het gewapende conflict in Irak (Niet door een VN-resolutie gedekt offensief van de Verenigde Naties - Weerslag van dit conflict op onze internationale verbintenissen, zoals het gebruik van het luchtruim in NAVO-verband - Humanitaire hulp en heropbouw van Irak - Gevolgen van dit conflict voor de Koerdische regio) (2-1284)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-277
p. 7-12 2-277 p. 7-12 (PDF)
Het geweld tegen vrouwen (Verkiezingscampagne voor de vrouwen, stemmen op vrouwen, gelijkekansenbeleid, deelname van vrouwen aan de besluitvorming, geweld tegen vrouwen) (2-243)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 18-19 2-75 p. 18-19 (PDF)
  2-75
p. 20-22 2-75 p. 20-22 (PDF)
  2-75
p. 37-41 2-75 p. 37-41 (PDF)
  2-75
p. 49-50 2-75 p. 49-50 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het invoeren van strengere regels voor advocatenopdrachten van de overheid (Overheidsopdrachten) (4-139)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 33-35 4-16 p. 33-35 (PDF)
Het mislukken van de 13de vergadering van de Belgisch-Marokkaanse Commissie (Ontvoering kinderen uit gemengde huwelijken - Intenties van de Marokkaanse overheid m.b.t. de geblokkeerde situatie) (2-328)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-67
p. 6-7 2-67 p. 6-7 (PDF)
Het nakomen van de verbintenissen aangegaan in het kader van de vergunning voor de "Rťsidence Palace" (Herbestemming tot Internationaal perscentrum - Woonbestemming voor gebouw E) (2-627)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-119
p. 24-27 2-119 p. 24-27 (PDF)
Het nieuwe communautair akkoord tussen het Vlaams parlementslid Karel De Gucht en Kamerlid Geert Bourgeois en het negatief advies van de Raad van State over het ontwerp van bijzondere wet (Lambermont-akkoord : preciseringen in het nieuw akkoord - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen - Ontwerp van bijzondere wet houdende regionalisering van de provincie- en gemeentewet : advies van de Raad van State tot verplichte herziening van art. 162 van de Grondwet - Politieke risico's bij niet-herziening - Overdracht van ontwikkelingssamenwerking - Taak van de Brusselse mini-costa : garanties voor de Vlaamse Brusselaars) (2-381)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-100
p. 67-74 2-100 p. 67-74 (PDF)
Het nieuwe fiscale kader voor de diamantsector te Antwerpen en het gevaar voor het witwassen van 'bloeddiamant' (Fiscale gunstmaatregelen in de diamantsector versus bestrijding van de fiscale fraude - Impact op de traceerbaarheid van de diamanten) (3-1182)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-173
p. 6-8 3-173 p. 6-8 (PDF)
Het onderzoek naar de aanslag op de Rwandese president Habyarimana (Nieuwe elementen waarover de UNO beschikt - Moord op de 10 Belgische para's - Genocide) (2-201)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-38
p. 5-11 2-38 p. 5-11 (PDF)
Het ontslag van de kindpremier (Initiatieven op voorstel van de kinderregering) (2-692)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-137
p. 22-24 2-137 p. 22-24 (PDF)
Het ontwerp van resolutie van mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de bescherming van de minderheden in BelgiŽ, in bespreking bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (Raamverdrag over de minderheden) (2-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-8 COM
p. 4-28 2-8 COM p. 4-28 (PDF)
Het personeel dat beschikbaar is voor het vervolgen van andere misdrijven dan de zogenoemde "kleine criminaliteit" (Fiscale substituten - Alternatieve straffen - Sociale conflicten - Gebrek aan magistraten in Brussel) (2-181)      
  Mondelinge vraag van de heer Morael aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vehofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het plotselinge ontslag van de heer Pierre Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, en het beweerde misbruik door de CVP-oppositie (Betichting door het Zwitserse gerecht wegens oplichting en misbruik van vertrouwen - Houding van de regering - Politiek misbruik van de CVP) (2-343)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-70
p. 4-8 2-70 p. 4-8 (PDF)
Het rapport van de Universiteit van Gent met betrekking tot de invloed van de maffia op de Antwerpse diamantsector en de gevolgen die daaraan worden gegeven (3-95)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-36
p. 30-32 3-36 p. 30-32 (PDF)
Het samenwerkingsfederalisme (Verschil tussen het samenwerkingsfederalisme en het confederalisme - Welk lot is Brussel beschoren ?) (2-297)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-88
p. 28-34 2-88 p. 28-34 (PDF)
Het spreidingsplan van de coffeeshops van de burgemeester van Maastricht (3-1156)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 17-20 3-167 p. 17-20 (PDF)
Het standpunt dat BelgiŽ zal innemen over de dienstenrichtlijn op de Raad Concurrentievermogen van 28 en 29 november (Richtlijn Bolkestein - Toepassingsgebied, oorsprongslandbeginsel en bescherming van de werknemers - Toepassing van het subsidiariteitsbeginsel) (3-852)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-133
p. 23-25 3-133 p. 23-25 (PDF)
Het standpunt dat de minister van Ontwikkelingssamenwerking heeft uitgedrukt omtrent de rol van de humanitaire organisaties en de militairen (Voorstel van een coŲrdinatieconferentie tussen de NAVO en de multilaterale organisaties voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp in Afghanistan) (3-1752)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-177
p. 86-87 3-177 p. 86-87 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering over de toestand in Irak (2-942)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het standpunt van de federale regering ten aanzien van het rapport Nabholz-Haidegger inzake minderheden in BelgiŽ - Franstaligen in Vlaanderen (2-926)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-193
p. 26-27 2-193 p. 26-27 (PDF)
Het standpunt van de regering aangaande het gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen (2-389)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-79
p. 8-9 2-79 p. 8-9 (PDF)
Het standpunt van de regering inzake Irak na de State of the Union van de Amerikaanse president Bush (2-949)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het toekennen van bestuursmandaten op politieke gronden (2-916)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 41-45 2-249 p. 41-45 (PDF)
Het uitblijven van een akkoord over het Galileoprogramma in de "Transportraad" van 7 december 2001 (Europees satelliet-navigatiesysteem) (2-649)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 45-50 2-172 p. 45-50 (PDF)
Het uitblijven van het leenrecht ("Symbolische" dagvaarding van een openbare bibliotheek teneinde het uitlenen van bepaalde werken zonder toestemming van auteurs en zonder leenvergoeding te laten stopzetten - Klacht bij de Europese Commissie) (2-1224)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-265
p. 34-36 2-265 p. 34-36 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (2-185)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Snelrecht en veiligheidsplan) (2-183)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Snelrecht en veiligheidsplan) (2-184)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Sociale, preventieve, repressieve en opvoedkundige aspecten) (2-175)      
  Mondelinge vraag van de heer Moureaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het verlenen van "speciale opdrachten" aan leden van het federaal parlement (Zowel in het kader van de Afrikaanse politiek, als in het kader van het Europees voorzitterschap) (2-664)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-128
p. 9-11 2-128 p. 9-11 (PDF)
Het verloop van het onderzoek naar de moord op een Belgische onderdaan in Oeganda (3-1466)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 40-42 3-155 p. 40-42 (PDF)
Het verruimen van het zondagswinkelen (Groot verzet - Lobbying - Amerikaans winkelcentrum in Maasmechelen - Toeritische centra) (3-1075)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-157
p. 18-19 3-157 p. 18-19 (PDF)
Het verschuiven van bevoegdheden in de federale regering tijdens het Belgische voorzitterschap (2-545)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-141
p. 43-45 2-141 p. 43-45 (PDF)
Het voornemen tot herziening van artikel 24 van de Grondwet over de onderwijsvrijheid (Hertekening van het onderwijslandschap in Vlaanderen) (2-816)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 31-32 2-172 p. 31-32 (PDF)
Het vooruitzicht van een zogenaamde preventieve oorlog tegen Irak (2-940)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Hiv- en aidspreventie - Onderzoekssteun - Instituut voor tropische geneeskunde (Internationale strijd - Onderzoek naar microbiciden door het ITG - Ontwikkelingssamenwerking) (3-5912)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8375-8376 3-78 p. 8375-8376 (PDF)
Hulde (1997-1998)      
  aan de heren Swaelen en Nothomb voor hun dertigjarig ambtsjubileum, evenals aan de heren Urbain en Bourgeois n.a.v. hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum
1-199
p. 5735-5736 1-199 p. 5735-5736 (PDF)
  1-199
p. 5736-5738 1-199 p. 5736-5738 (PDF)
  1-199
p. 5738 1-199 p. 5738 (PDF)
  1-199
p. 5738-5740 1-199 p. 5738-5740 (PDF)
  1-199
p. 5740-5741 1-199 p. 5740-5741 (PDF)
Hulde (2000 - 2001)      
  In memoriam de heer Renaat Van Elslande, minister van Staat
2-88
p. 5-6 2-88 p. 5-6 (PDF)
  In memoriam de heer Paul Vanden Boeynants, minister van Staat
2-89
p. 6-9 2-89 p. 6-9 (PDF)
  Huldebetoon aan de slachtoffers van de spoorwegramp te Pťcrot
2-105
p. 7 2-105 p. 7 (PDF)
Hulde (2001-2002)      
  Huldebetoon aan de heren Tobback en Van den Brande, voor hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum, evenals aan de heren Colla, De Decker en Kelchtermans naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
2-189
p. 4-25 2-189 p. 4-25 (PDF)
  In memoriam H.K.H. Prinses Lilian, Prinses van BelgiŽ
2-211
p. 5-7 2-211 p. 5-7 (PDF)
Hulde (2005-2006)      
  Huldebetoon aan mevrouw Lizin en aan de heren Roelants du Vivier, Coveliers, Happart, Chevalier en Moureaux, naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
3-168
p. 4-26 3-168 p. 4-26 (PDF)
IT-infrastructuur - Beveiliging (3-6539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Noreilde aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9135-9136 3-84 p. 9135-9136 (PDF)
IVde Top Europa, Latijns-Amerika en CaraÔben (3-5530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7406-7407 3-71 p. 7406-7407 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5313)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7009 3-69 p. 7009 (PDF)
InterministeriŽle Conferentie voor de bescherming van de rechten van het kind - Werkzaamheden in 1999 en 2000 (2-1304)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1865-1866 2-38 p. 1865-1866 (PDF)
Internationaal Perscentrum (IPC) - Rekeningen - Opmerkingen van het Rekenhof (4-230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   Antwoord
SV 4-230
Internationale organisaties - Vacatures - Taalkundige vereisten (FinanciŽle bijdrage van BelgiŽ - Nationaliteitsvoorwaarden - Toestand bij V.N., NAVO, EU, OVSE, EIB en OVSE) (3-108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 59-60 3-1 p. 59-60 (PDF)
Internationale verdragen.- Ratificatie - Achterstand (3-281)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 149 3-2 p. 149 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 63 3-1 p. 63 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-113)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 60 3-1 p. 60 (PDF)
Kabinetten - Beleidscellen - Juridische bijstand (Advocaten(kantoren) en juristen - Gunningswijze - Wet 24 december 1993 op de overheidsopdrachten - Aard van de toevertrouwde opdrachten - Kostprijs - Begrotingskrediet) (3-6034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8695-8696 3-80 p. 8695-8696 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 60 3-1 p. 60 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2475)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3595 2-64 p. 3595 (PDF)
Kanselarij - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1591-1592 3-26 p. 1591-1592 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-290)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 292 2-8 p. 292 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (Subsidie toegekend aan Child Focus) (2-995)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1278 2-27 p. 1278 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1752)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2461 2-47 p. 2461 (PDF)
Kinderrechten - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4089)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-58
p. 5212-5213 3-58 p. 5212-5213 (PDF)
Kinderrechten - Beleidscellen - Federale overheidsdiensten - Personeel (Opvolging van het kinderrechtenbeleid en kindvriendelijke dimensie in het beleid) (3-4047)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-58
p. 5211 3-58 p. 5211 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1382)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1869 2-38 p. 1869 (PDF)
Kinderrechten - Realisaties 2005 - Rekeningen 2005 (3-4068)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-58
p. 5212 3-58 p. 5212 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (3-1132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1338 3-22 p. 1338 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Legislatuur 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-1153)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1338 3-22 p. 1338 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (3-1027)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1337-1337 3-22 p. 1337-1337 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (3-1048)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1337 3-22 p. 1337 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-252)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 291 2-8 p. 291 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-977)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1278 2-27 p. 1278 (PDF)
Koning - Wetten en koninklijke besluiten - Ondertekening vanuit het buitenland (3-1866)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2311 3-33 p. 2311 (PDF)
Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook - Toepassing in de FOD's en de POD's (3-3638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-55
p. 4847 3-55 p. 4847 (PDF)
Koninklijke Muntschouwburg - Onnauwkeurigheden in de boekhouding (3-4899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6659-6660 3-67 p. 6659-6660 (PDF)
Koninklijke Muntschouwburg - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2055 3-30 p. 2055 (PDF)
Koninklijke Muntschouwburg - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2551-2552 3-35 p. 2551-2552 (PDF)
Koninklijke Muntschouwburg - Taalkaders (3-16)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 56 3-1 p. 56 (PDF)
Koninklijke familie - Grondwettelijke bepalingen (Begrip "koninklijke familie" - Senator van rechtswege - Rol van de monarchie in ons constitutioneel bestel) (2-1342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1867-1868 2-38 p. 1867-1868 (PDF)
Koninklijke familie - OfficiŽle activiteiten (3-3204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4261 3-50 p. 4261 (PDF)
Leden van het Hof - Protocollaire regels (Omgangsregels voor ambtenaren en magistraten met het Hof - Zwijgplicht en vertrouwelijkheidsregels) (3-3205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4262 3-50 p. 4262 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3239 2-59 p. 3239 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2002)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2861 2-53 p. 2861 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1101)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1475 2-30 p. 1475 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3971 2-71 p. 3971 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-68)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 67 2-2 p. 67 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 635 2-14 p. 635 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Terbeschikkingstelling van overheidspersoneel of van contractuele personeelsleden (Detachering) - Terugbetaling aan de openbare besturen (2-491)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 578-579 2-13 p. 578-579 (PDF)
Ministers en Staatssecretarissen - Medewerkers (Afschaffing van de ministeriŽle kabinetten - Personeelsbestand persoonlijke secretariaten, cellen beleidsvoorbereiding en beleidsraden van de minister - Begrotingen en installatiekosten - Experten) (3-417)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schouppe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 401 3-6 p. 401 (PDF)
Ministers en staatssecretarissen - Bevoegdheden (Verdeling - Bevoegdheid van meerdere regeringsleden voor materies die behoren tot eenzelfde federale overheidsdienst - Toegang tot de informatie) (3-280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-3
p. 212-214 3-3 p. 212-214 (PDF)
Ministers en staatssecretarissen - MateriŽle en financiŽle voordelen (3-20)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 58-59 3-1 p. 58-59 (PDF)
Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten (3-3244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4125-4126 3-49 p. 4125-4126 (PDF)
NAVO - Akkoorden - Herziening (3-110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 60 3-1 p. 60 (PDF)
NAVO-akkoorden - Herziening (3-5980)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8695 3-80 p. 8695 (PDF)
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Ontbreken van een taalkader (3-710)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 817-818 3-13 p. 817-818 (PDF)
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2057-2058 3-30 p. 2057-2058 (PDF)
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2552-2553 3-35 p. 2552-2553 (PDF)
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Tekortkomingen in de begrotingen en de boekhouding (3-4900)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6661 3-67 p. 6661 (PDF)
Nationale Feestdag - Programma - Bekendmaking (3-5724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-73
p. 7813 3-73 p. 7813 (PDF)
Onroerende voorheffing - Ambtshalve vermindering      
  Schriftelijke vraag van de heer Verhofstadt aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2818 1-56 p. 2818 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3184-3185 1-62 p. 3184-3185 (PDF)
Ontslag van senatoren (2007-2008)      
  de heer Guy Verhofstadt (Vervangen door de heer Roland Duchatelet)
4-22
p. 4 4-22 p. 4 (PDF)
Ontwikkelingprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) - Index menselijke ontwikkeling - Achteruitgang BelgiŽ - Strategie om opnieuw een betere plaats in te nemen (4-177)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   Antwoord
SV 4-177
Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005 (3-1932)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2311-2312 3-33 p. 2311-2312 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1090)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1337 3-22 p. 1337 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Personeel belast met het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (Noord-Zuid-dimensie) (3-1111)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1337 3-22 p. 1337 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1069)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1337 3-22 p. 1337 (PDF)
Oorlog in Irak - Algemeen beleid van BelgiŽ (3-4961)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6661-6662 3-67 p. 6661-6662 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5113-5114 3-57 p. 5113-5114 (PDF)
Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten (3-1911)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2450-2451 3-34 p. 2450-2451 (PDF)
Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten (Nationaal Orkest van BelgiŽ - Paleis voor Schone Kunsten - Koninklijke Muntschouwburg) (3-3755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-55
p. 4847-4849 3-55 p. 4847-4849 (PDF)
Opmerkingen van het Rekenhof - Briefwisseling met de regeringsleden (3-5071)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6975 3-69 p. 6975 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7185 3-70 p. 7185 (PDF)
Oprichting van een Centrum voor Vermiste Kinderen - Uitleg van de eerste minister in plenaire vergadering of in commissievergadering      
  1-71
p. 1859-1861 1-71 p. 1859-1861 (PDF)
Over het probleem van de aanwezigheid in plenaire vergadering van senatoren met dubbel mandaat      
  1-47
p. 1113 1-47 p. 1113 (PDF)
Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties (3-6820)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9640-9643 3-87 p. 9640-9643 (PDF)
Overheidsdiensten - Informatica (3-6709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9639-9640 3-87 p. 9639-9640 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (3-6841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9409 3-86 p. 9409 (PDF)
Overheidsdiensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen (IGVM) in 2005 (Aanbevelingen gericht aan het departement) (3-4336)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5610-5611 3-61 p. 5610-5611 (PDF)
Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap (3-4637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6179 3-64 p. 6179 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3523-3524 3-44 p. 3523-3524 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2251-2252 2-44 p. 2251-2252 (PDF)
Overheidspublicaties - Publicerende instanties - Kostprijs - Informatiedrager (3-2849)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3671-3674 3-45 p. 3671-3674 (PDF)
Overlegcomitť      
  3-111
p. 25-26 3-111 p. 25-26 (PDF)
Overmatige warmte - Maatregelen (Personeel - ARAB) (3-5750)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-74
p. 7897 3-74 p. 7897 (PDF)
Overname van Electrabel door Suez - Gevolgen voor het Studiecentrum voor kernenergie (SCK) en de Belgische nucleaire opwerkingsbedrijven (Belgonucleaire) (3-3448)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4636 3-53 p. 4636 (PDF)
PCB-crisis - Crisisbeheer door de overheid (Rapport, neerslag van een colloquium georganiseerd door regeringscommissaris, Freddy Willockx) (2-1877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-51
p. 2687-2688 2-51 p. 2687-2688 (PDF)
Paleis voor Schone Kunsten - Contractuele personeelsleden met een contract van bepaalde duur - Taalaanhorigheid - VZW Filharmonische Vereniging, van de NV van publiek recht Paleis voor Schone Kunsten, directeur en zakelijk leider (3-2151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2697 3-36 p. 2697 (PDF)
Paleis voor Schone Kunsten - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2056-2057 3-30 p. 2056-2057 (PDF)
Paleis voor Schone Kunsten - Personen met beperkte mobiliteit - Toegankelijkheid (3-1687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 1949 3-29 p. 1949 (PDF)
Paleis voor Schone Kunsten - Taalbeleid (3-399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 327 3-5 p. 327 (PDF)
Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit (3-4477)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 5992-5993 3-63 p. 5992-5993 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-10)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 21 2-1 p. 21 (PDF)
Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Bezoldiging (3-7563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10092-10093 3-89 p. 10092-10093 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-214)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 291 2-8 p. 291 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1013)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1279 2-27 p. 1279 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2861 2-53 p. 2861 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2702)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3972 2-71 p. 3972 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004 (3-2076)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2453-2454 3-34 p. 2453-2454 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2005 (3-5107)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6857 3-68 p. 6857 (PDF)
Recente problemen rond B-H-V (Mogelijke splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Politieke crisis)      
  Debat
3-111
p. 4-19 3-111 p. 4-19 (PDF)
  3-111
p. 20-26 3-111 p. 20-26 (PDF)
Rechten van het kind - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2719)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3972 2-71 p. 3972 (PDF)
Rechten van het kind - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2736)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3972 2-71 p. 3972 (PDF)
Regering - Commissarissen - MateriŽle en financiŽle voordelen (3-21)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 59 3-1 p. 59 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-5992)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8381-8382 3-78 p. 8381-8382 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-528)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 478 3-7 p. 478 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  3-126
p. 10-21 3-126 p. 10-21 (PDF)
  Administratieve vereenvoudigingen
3-126
p. 18 3-126 p. 18 (PDF)
  Begroting in evenwicht
3-126
p. 16 3-126 p. 16 (PDF)
  Belastingvermindering
3-126
p. 17-18 3-126 p. 17-18 (PDF)
  Buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking
3-126
p. 21 3-126 p. 21 (PDF)
  Dreiging van het terrorisme
3-126
p. 20 3-126 p. 20 (PDF)
  Economische groei
3-126
p. 12 3-126 p. 12 (PDF)
  Economische verschuiving op wereldvlak
3-126
p. 11 3-126 p. 11 (PDF)
  Eindeloopbaanproblematiek - Generatiepact
3-126
p. 12-15 3-126 p. 12-15 (PDF)
  Evenwicht in de sociale zekerheid
3-126
p. 16-17 3-126 p. 16-17 (PDF)
  Grensoverschrijdende aanpak van de drugsbestrijding
3-126
p. 19 3-126 p. 19 (PDF)
  Herstructureringen van ondernemingen anders aanpakken
3-126
p. 13 3-126 p. 13 (PDF)
  Informatisering van de rechterlijke organisatie - Phenix programma
3-126
p. 20 3-126 p. 20 (PDF)
  Langer werken aanmoedigen
3-126
p. 14 3-126 p. 14 (PDF)
  Lastenverlaging
3-126
p. 17 3-126 p. 17 (PDF)
  Meer jongeren tewerkstellen
3-126
p. 15 3-126 p. 15 (PDF)
  Modernisering van het gerecht - Themisplan
3-126
p. 19 3-126 p. 19 (PDF)
  Nieuwe kans voor oudere inactieven
3-126
p. 14 3-126 p. 14 (PDF)
  Overnamebod SUEZ op Electrabel
3-126
p. 18 3-126 p. 18 (PDF)
  Penitentiair beleid
3-126
p. 19-20 3-126 p. 19-20 (PDF)
  Politiehervorming
3-126
p. 19 3-126 p. 19 (PDF)
  Scheppen van werkgelegenheid
3-126
p. 12 3-126 p. 12 (PDF)
  Toegang tot het gerecht
3-126
p. 20 3-126 p. 20 (PDF)
  Toekomst van Europa
3-126
p. 20 3-126 p. 20 (PDF)
  Vergrijzing van de bevolking
3-126
p. 11 3-126 p. 11 (PDF)
  Vervroegd stoppen ontmoedigen
3-126
p. 13-14 3-126 p. 13-14 (PDF)
  Vorming en opleiding
3-126
p. 15 3-126 p. 15 (PDF)
  Welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen
3-126
p. 17 3-126 p. 17 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 1999 - Regering-Verhofstadt)      
  2-5
p. 10-21 2-5 p. 10-21 (PDF)
  Afschaffing van de aanvullende crisisbelasting en van de solidariteitsbijdrage
2-5
p. 16 2-5 p. 16 (PDF)
  Asielbeleid
2-5
p. 13 2-5 p. 13 (PDF)
  BTW-verlaging op arbeidsintensieve diensten
2-5
p. 16 2-5 p. 16 (PDF)
  Beheerscontract NMBS
2-5
p. 18 2-5 p. 18 (PDF)
  Belastinghervorming
2-5
p. 16 2-5 p. 16 (PDF)
  Bestrijden van werkloosheidsvallen
2-5
p. 16 2-5 p. 16 (PDF)
  Betere vertegenwoordiging van vrouwen aan de besluitvorming
2-5
p. 20 2-5 p. 20 (PDF)
  Buitenlands beleid
2-5
p. 20-21 2-5 p. 20-21 (PDF)
  Communautaire dialoog
2-5
p. 13 2-5 p. 13 (PDF)
  Cumulatie van mandaten
2-5
p. 20 2-5 p. 20 (PDF)
  De IJzeren Rijn
2-5
p. 17 2-5 p. 17 (PDF)
  Dioxinecrisis (Dioxines in veevoeder)
2-5
p. 12 2-5 p. 12 (PDF)
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2-5
p. 12 2-5 p. 12 (PDF)
  Gewaarborgd inkomen voor bejaarden
2-5
p. 17 2-5 p. 17 (PDF)
  Globaal mobiliteitsplan
2-5
p. 17-18 2-5 p. 17-18 (PDF)
  Herindexering van de belastingschalen
2-5
p. 16 2-5 p. 16 (PDF)
  Hervorming van politie en justitie - Veiligheidsbeleid - Octopusakkoorden
2-5
p. 19-20 2-5 p. 19-20 (PDF)
  KMO-beleid
2-5
p. 16 2-5 p. 16 (PDF)
  Krachtlijnen van de rijksbegroting 2000
2-5
p. 14-15 2-5 p. 14-15 (PDF)
  Modernisering van de sociale zekerheid
2-5
p. 16-17 2-5 p. 16-17 (PDF)
  Nieuw statuut voor de ambtenaren - Depolitisering
2-5
p. 18 2-5 p. 18 (PDF)
  Opmaak van de rijksbegroting 2000
2-5
p. 14-15 2-5 p. 14-15 (PDF)
  Oprichting van een parlementscommissie voor politieke vernieuwing
2-5
p. 20 2-5 p. 20 (PDF)
  Plan van "startbanen"
2-5
p. 15 2-5 p. 15 (PDF)
  Politieke vernieuwing - Crisis van de instellingen en verlies aan geloofwaardigheid van de overheid
2-5
p. 10-11 2-5 p. 10-11 (PDF)
  Regularisatie van uitgeprocedeerde asielzoekers en andere illegaal in BelgiŽ verblijvende vreemdelingen
2-5
p. 13 2-5 p. 13 (PDF)
  Responsabilisering van de sociale parastatale instellingen
2-5
p. 17 2-5 p. 17 (PDF)
  Uitbouw van een actieve welvaartsstaat
2-5
p. 10-12 2-5 p. 10-12 (PDF)
  2-5
p. 15-16 2-5 p. 15-16 (PDF)
  Verdiepen van de Westerschelde
2-5
p. 17 2-5 p. 17 (PDF)
  Vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten
2-5
p. 18 2-5 p. 18 (PDF)
  2-5
p. 18 2-5 p. 18 (PDF)
  Vereenvoudiging van de naturalisatieprocedure
2-5
p. 20 2-5 p. 20 (PDF)
  Vereenvoudiging van de stemprocedure voor Belgen in het buitenland
2-5
p. 19 2-5 p. 19 (PDF)
  Verhoging van de pensioenen
2-5
p. 17 2-5 p. 17 (PDF)
  Verlaging van de lasten op arbeid
2-5
p. 15 2-5 p. 15 (PDF)
  Verlaging van de werkgeversbijdragen in de non-profitsector
2-5
p. 15 2-5 p. 15 (PDF)
  Vermindering van de overheidsschuld
2-5
p. 14-15 2-5 p. 14-15 (PDF)
  Werkgelegenheidsbeleid
2-5
p. 15-16 2-5 p. 15-16 (PDF)
  Wijziging van de wet op de overheidsbedrijven - Depolitisering
2-5
p. 19 2-5 p. 19 (PDF)
  Bespreking
   Asielbeleid
2-7
p. 33 2-7 p. 33 (PDF)
   Duurzame ontwikkeling
2-7
p. 31 2-7 p. 31 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2-7
p. 35 2-7 p. 35 (PDF)
   Financiering van het onderwijs - Herfinanciering van het Franstalig onderwijs
2-7
p. 32-33 2-7 p. 32-33 (PDF)
   FinanciŽle gezondmaking van de ziekteverzekering
2-7
p. 33 2-7 p. 33 (PDF)
   Fiscale discriminatie van de gezinnen
2-7
p. 31-32 2-7 p. 31-32 (PDF)
   Fiscale en parafiscale druk
2-7
p. 30-31 2-7 p. 30-31 (PDF)
   Humanitaire operaties en begroting Landsverdediging
2-7
p. 35 2-7 p. 35 (PDF)
   Opmaak van de rijksbegroting 2000
2-7
p. 34 2-7 p. 34 (PDF)
   Overheidsbeleid
2-7
p. 30-31 2-7 p. 30-31 (PDF)
   Plan van "startbanen"
2-7
p. 33 2-7 p. 33 (PDF)
   Snelrecht bij betrapping op heterdaad
2-7
p. 35 2-7 p. 35 (PDF)
   Turkije : eventuele toetreding tot de EU
2-7
p. 34 2-7 p. 34 (PDF)
   Uitbouw van een actieve welvaartsstaat
2-7
p. 31 2-7 p. 31 (PDF)
   Uitbreiding van de EU
2-7
p. 33-34 2-7 p. 33-34 (PDF)
   Vermindering van de overheidsschuld
2-7
p. 34 2-7 p. 34 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
2-7
p. 33 2-7 p. 33 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 1999 - Regering-Verhofstadt) (Copernicus-plan)      
  Informatisering van de overheid
2-5
p. 18 2-5 p. 18 (PDF)
  Modernisering van het overheidsapparaat
2-5
p. 18-19 2-5 p. 18-19 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  3-77
p. 12-20 3-77 p. 12-20 (PDF)
  Aan het werk houden van de 55-plussers
3-77
p. 15-16 3-77 p. 15-16 (PDF)
  Begroting in evenwicht
3-77
p. 14 3-77 p. 14 (PDF)
  Beheersing van de arbeidskosten
3-77
p. 17 3-77 p. 17 (PDF)
  Bestrijding van fiscale en sociale fraude
3-77
p. 15 3-77 p. 15 (PDF)
  Betere werking van de arbeidsmarkt
3-77
p. 16-17 3-77 p. 16-17 (PDF)
  Communautaire pacificatie
3-77
p. 13 3-77 p. 13 (PDF)
  Conflictpreventie
3-77
p. 20 3-77 p. 20 (PDF)
  Controle op misbruiken van immigratieprocedures
3-77
p. 19 3-77 p. 19 (PDF)
  DHL dossier
3-77
p. 17-18 3-77 p. 17-18 (PDF)
  Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
3-77
p. 12-13 3-77 p. 12-13 (PDF)
  Economische opleving
3-77
p. 14 3-77 p. 14 (PDF)
  Eenvoudiger fiscale behandeling van de hypothecaire leningen
3-77
p. 18 3-77 p. 18 (PDF)
  Foutloze echtscheiding
3-77
p. 19 3-77 p. 19 (PDF)
  Goedkopere premies in de verzekeringssector
3-77
p. 18 3-77 p. 18 (PDF)
  Hervorming van de Senaat
3-77
p. 13 3-77 p. 13 (PDF)
  Institutioneel Forum
3-77
p. 13 3-77 p. 13 (PDF)
  Justitieel beleid
3-77
p. 19 3-77 p. 19 (PDF)
  Meer verantwoordelijke dialoog tussen de verschillende regeringen
3-77
p. 12 3-77 p. 12 (PDF)
  3-77
p. 20 3-77 p. 20 (PDF)
  Nieuwe afdeling binnen de Raad van State
3-77
p. 19 3-77 p. 19 (PDF)
  Nieuwe configuratie van de gerechtelijke arrondissementen
3-77
p. 19 3-77 p. 19 (PDF)
  Overname van de schuld van de NMBS
3-77
p. 14 3-77 p. 14 (PDF)
  Regeling van de elektriciteitsmarkt
3-77
p. 17 3-77 p. 17 (PDF)
  Stijging van de middelen voor de civiele bescherming
3-77
p. 19 3-77 p. 19 (PDF)
  Strijd tegen de onveiligheid
3-77
p. 18-19 3-77 p. 18-19 (PDF)
  Strijd tegen het terrorisme
3-77
p. 20 3-77 p. 20 (PDF)
  Verdere verdieping van de Europese Unie
3-77
p. 20 3-77 p. 20 (PDF)
  Verhoging van de activiteitsgraad
3-77
p. 14 3-77 p. 14 (PDF)
  3-77
p. 15-18 3-77 p. 15-18 (PDF)
  Verhoging van de operationele politiecapaciteit
3-77
p. 18 3-77 p. 18 (PDF)
  Wisselend hoederecht
3-77
p. 19 3-77 p. 19 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  3-4
p. 5-10 3-4 p. 5-10 (PDF)
  Aanpassing van de wet Lejeune
3-4
p. 8-9 3-4 p. 8-9 (PDF)
  Aanpassing van het familierecht
3-4
p. 9 3-4 p. 9 (PDF)
  Afschaffing van de stempelcontrole en begeleiding van de werkloze
3-4
p. 6 3-4 p. 6 (PDF)
  3-4
p. 8 3-4 p. 8 (PDF)
  Afschaffing van de wet op de universele bevoegdheid
3-4
p. 9 3-4 p. 9 (PDF)
  Belastingverlaging
3-4
p. 7 3-4 p. 7 (PDF)
  Bestrijding van de gerechtelijke achterstand
3-4
p. 8-9 3-4 p. 8-9 (PDF)
  Bestrijding van het racisme, het antisemitisme evenals de discriminatie bij aanwerving van migranten
3-4
p. 9 3-4 p. 9 (PDF)
  Budgettair evenwicht
3-4
p. 9 3-4 p. 9 (PDF)
  Buitenlands beleid
3-4
p. 9 3-4 p. 9 (PDF)
  Communautair dossier
3-4
p. 9 3-4 p. 9 (PDF)
  Economische conjunctuur
3-4
p. 5 3-4 p. 5 (PDF)
  Filosofie van het regeerakkoord
3-4
p. 5-6 3-4 p. 5-6 (PDF)
  3-4
p. 7 3-4 p. 7 (PDF)
  3-4
p. 10 3-4 p. 10 (PDF)
  FinanciŽle groei voor de gezondheidszorg
3-4
p. 8 3-4 p. 8 (PDF)
  Gelijkwaardige sociale bescherming voor de zelfstandigen
3-4
p. 6 3-4 p. 6 (PDF)
  Hervorming van de dienstencheques
3-4
p. 7 3-4 p. 7 (PDF)
  Hervorming van het jeugdrecht
3-4
p. 8-9 3-4 p. 8-9 (PDF)
  Justitieel beleid
3-4
p. 8-9 3-4 p. 8-9 (PDF)
  Meer blauw op straat
3-4
p. 8-9 3-4 p. 8-9 (PDF)
  Milieubeleid
3-4
p. 6-7 3-4 p. 6-7 (PDF)
  Nieuwe economische impulsen
3-4
p. 8 3-4 p. 8 (PDF)
  Overbevolking in de gevangenissen
3-4
p. 8-9 3-4 p. 8-9 (PDF)
  Scheppen van nieuwe banen
3-4
p. 7 3-4 p. 7 (PDF)
  Slachtofferhulp
3-4
p. 8-9 3-4 p. 8-9 (PDF)
  Tijdsparen
3-4
p. 7 3-4 p. 7 (PDF)
  Verbreding van de toegang tot justitie
3-4
p. 8-9 3-4 p. 8-9 (PDF)
  Verlaging van de sociale lasten van de ondernemingen
3-4
p. 7 3-4 p. 7 (PDF)
  Werkbonus
3-4
p. 7 3-4 p. 7 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  3-13
p. 9-15 3-13 p. 9-15 (PDF)
  Aanpassing van het leefloon
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Activiteitsgraad
3-13
p. 9 3-13 p. 9 (PDF)
  Administratieve vereenvoudiging gehandicapten
3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  Alternatieve straffen
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Begrotingsevenwicht
3-13
p. 12 3-13 p. 12 (PDF)
  Belang van innovatie, research en ontwikkeling
3-13
p. 9 3-13 p. 9 (PDF)
  Bestrijding van de gerechtelijke achterstand
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Economische conjunctuur
3-13
p. 9 3-13 p. 9 (PDF)
  3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  Eenmalige bevrijdende aangifte (Fiscale amnistie)
3-13
p. 12 3-13 p. 12 (PDF)
  Elektronisch toezicht
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Ethisch geÔnspireerd buitenlandse politiek
3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  FinanciŽle groei voor de gezondheidszorg
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Gevangenisbeleid
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Hervorming van het sociaal statuut der zelfstandigen
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Individuele begeleiding van de werkzoekenden
3-13
p. 11 3-13 p. 11 (PDF)
  Loonlastenverlaging (Brutolonen beneden 1956 euros - Deeltijdarbeid - Bovendste deel van de hogere brutolonen - Werknemers jonger dan 26 jaar - Nacht- en ploegenarbeid - Non-profitsector)
3-13
p. 9 3-13 p. 9 (PDF)
  3-13
p. 10 3-13 p. 10 (PDF)
  Maatregelen inzake contraceptie bij jongeren
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Maatregelen ten voordele van chronische zieken
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Middelen vrijgemaakt voor de sociale economie
3-13
p. 10 3-13 p. 10 (PDF)
  Ontwerp van Europese grondwet
3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  Ontwerp van wet op de terroristische misdrijven
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Ontwerp van wet op het Europees aanhoudingsmandaat
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Ontwerp van wet over Eurojust
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Opheffing nodeloze administratieve formaliteiten
3-13
p. 11 3-13 p. 11 (PDF)
  Opleiding in de bedrijven
3-13
p. 10 3-13 p. 10 (PDF)
  3-13
p. 10 3-13 p. 10 (PDF)
  Opstarten van het Alimentatiefonds
3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  Overname van het pensioenfonds van Belgacom
3-13
p. 12 3-13 p. 12 (PDF)
  Staten-Generaal voor de familie
3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  Stimuleren om nieuw werk te zoeken bij herstructureringen
3-13
p. 11 3-13 p. 11 (PDF)
  Strijd tegen de sociale fraude
3-13
p. 11 3-13 p. 11 (PDF)
  Strijd tegen het terrorisme
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Terugbetaling van bepaalde tandheelkundige behandelingen, van dure medische materialen, van implantaten en van de zware kinesitherapie
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Toegang tot het gerecht
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Uitvoering van het Kyoto-protocol
3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  Verbetering van de situatie van het slachtoffer
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Verhoging van de alternatieve financiering
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Versnelling van de hervorming van het leger
3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  Versterking van de mobiliteit van werkzoekenden over de grenzen van de regio's heen
3-13
p. 11 3-13 p. 11 (PDF)
  Versterking van een buurtpolitie
3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  Versterking, vereenvoudiging en versoepeling van de dienstencheques
3-13
p. 11 3-13 p. 11 (PDF)
  Voorlopige hechtenis
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Voortzetting van de modernisering van de administratie
3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  Welvaartaanpassingen voor de oudste pensioenen
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Werkgelegenheid als topprioriteit
3-13
p. 9 3-13 p. 9 (PDF)
  3-13
p. 10-11 3-13 p. 10-11 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  2-71
p. 4-23 2-71 p. 4-23 (PDF)
  "Maximale gezondheidsfactuur" voor langdurige zieken
2-71
p. 18 2-71 p. 18 (PDF)
  "Tijdspaarrekening" voor eindeloopbaanregelingen
2-71
p. 12 2-71 p. 12 (PDF)
  Actieve welvaartstaat
2-71
p. 5-6 2-71 p. 5-6 (PDF)
  2-71
p. 11-12 2-71 p. 11-12 (PDF)
  Administratieve vereenvoudiging
2-71
p. 8 2-71 p. 8 (PDF)
  Armoedebestrijding
2-71
p. 16 2-71 p. 16 (PDF)
  Asiel- en migratiebeleid
2-71
p. 8 2-71 p. 8 (PDF)
  Begroting 2001
2-71
p. 10 2-71 p. 10 (PDF)
  Belastinghervorming
2-71
p. 12-14 2-71 p. 12-14 (PDF)
  Belastingsysteem dat neutraal is t.a.v. de samenlevingsvorm (Gehuwde koppels / Samenwonenden)
2-71
p. 12 2-71 p. 12 (PDF)
  2-71
p. 13 2-71 p. 13 (PDF)
  Belastingvermindering voor kinderen ten laste
2-71
p. 12 2-71 p. 12 (PDF)
  2-71
p. 13 2-71 p. 13 (PDF)
  Beleid in Centraal-Afrika
2-71
p. 22 2-71 p. 22 (PDF)
  Bescherming van de gebruiker van Internet
2-71
p. 15 2-71 p. 15 (PDF)
  Bestrijding van de belastingfraude
2-71
p. 8 2-71 p. 8 (PDF)
  Beter op elkaar afstemmen van gezins- en beroepsleven
2-71
p. 11-12 2-71 p. 11-12 (PDF)
  Bijkomende middelen voor de gezondheidszorg
2-71
p. 17-18 2-71 p. 17-18 (PDF)
  CONSUM controlesysteem
2-71
p. 7 2-71 p. 7 (PDF)
  Communautaire pacificatie
2-71
p. 21-22 2-71 p. 21-22 (PDF)
  Copernicusplan
2-71
p. 6-7 2-71 p. 6-7 (PDF)
  Duurzame ontwikkeling
2-71
p. 20 2-71 p. 20 (PDF)
  Economische groeiversnelling
2-71
p. 4 2-71 p. 4 (PDF)
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2-71
p. 7 2-71 p. 7 (PDF)
  Financiering van palliatieve zorgverlening
2-71
p. 18 2-71 p. 18 (PDF)
  Fiscale autonomie der gewesten en gemeenschappen
2-71
p. 21 2-71 p. 21 (PDF)
  Geneesmiddelenbeleid
2-71
p. 18 2-71 p. 18 (PDF)
  Goederenvervoer - Tweede ontsluiting van de Antwerpse haven
2-71
p. 19 2-71 p. 19 (PDF)
  Herfinanciering van de gemeenschappen ten voordele van het onderwijs
2-71
p. 21 2-71 p. 21 (PDF)
  Hervorming van de vennootschapsbelasting
2-71
p. 14 2-71 p. 14 (PDF)
  Hervorming van eerstelijnszorg
2-71
p. 18 2-71 p. 18 (PDF)
  Hervorming van het justitiŽle apparaat
2-71
p. 7 2-71 p. 7 (PDF)
  Herwaardering van de intellectuele prestaties van artsen
2-71
p. 18 2-71 p. 18 (PDF)
  Herziening van de wet op de productnormen
2-71
p. 20 2-71 p. 20 (PDF)
  Indeling van de werktijd
2-71
p. 11-12 2-71 p. 11-12 (PDF)
  Integratie op de arbeidsmarkt
2-71
p. 16 2-71 p. 16 (PDF)
  Internationaal engagement
2-71
p. 22-23 2-71 p. 22-23 (PDF)
  Internet voor iedereen
2-71
p. 15 2-71 p. 15 (PDF)
  Investeringen bij de NMBS en voor de GEN
2-71
p. 19 2-71 p. 19 (PDF)
  Meer ecologische fiscaliteit
2-71
p. 12 2-71 p. 12 (PDF)
  2-71
p. 13 2-71 p. 13 (PDF)
  Mobiliteit - Opstellen van een Witboek
2-71
p. 18-19 2-71 p. 18-19 (PDF)
  Modernisering van het overheidsapparaat
2-71
p. 6-7 2-71 p. 6-7 (PDF)
  Nieuwe economie
2-71
p. 14-15 2-71 p. 14-15 (PDF)
  Opkomst van extreem rechts in BelgiŽ
2-71
p. 23 2-71 p. 23 (PDF)
  Oprichting van een Federaal Instituut voor de Mobiliteit
2-71
p. 19 2-71 p. 19 (PDF)
  Overheveling van gemeente- en provinciewet naar de gewesten
2-71
p. 21 2-71 p. 21 (PDF)
  Ozonbeleid
2-71
p. 20 2-71 p. 20 (PDF)
  Participatie van de werknemers in de winst en het kapitaal van de bedrijven
2-71
p. 6 2-71 p. 6 (PDF)
  Permanent onderzoeksnetwerk
2-71
p. 15 2-71 p. 15 (PDF)
  Plan Duurzame mobiliteit
2-71
p. 18-19 2-71 p. 18-19 (PDF)
  Politiehervorming
2-71
p. 7 2-71 p. 7 (PDF)
  Psychiatrie voor kinderen en jongeren
2-71
p. 18 2-71 p. 18 (PDF)
  Regionalisering van ontwikkelingssamenwerking
2-71
p. 22 2-71 p. 22 (PDF)
  Schuldafbouwpact
2-71
p. 9-10 2-71 p. 9-10 (PDF)
  Sociaal statuut der zelfstandigen
2-71
p. 17 2-71 p. 17 (PDF)
  Solidaire samenleving
2-71
p. 15-18 2-71 p. 15-18 (PDF)
  Stand van zaken van de toestand van het land
2-71
p. 4-5 2-71 p. 4-5 (PDF)
  Steun aan chronische zieken
2-71
p. 18 2-71 p. 18 (PDF)
  Toekomst van de Europese Unie
2-71
p. 22 2-71 p. 22 (PDF)
  Tot stand komen van de elektronische overheid (e-government - e-justice)
2-71
p. 14-15 2-71 p. 14-15 (PDF)
  Totstandkomen van een interprofessioneel akkoord
2-71
p. 11-12 2-71 p. 11-12 (PDF)
  Uitbouw van de telecommunicatie-infrastructuur
2-71
p. 15 2-71 p. 15 (PDF)
  Uitbouw van een tweede pensioenpijler (Pensioenfonds ...)
2-71
p. 16 2-71 p. 16 (PDF)
  Veiligheidsbeleid
2-71
p. 7 2-71 p. 7 (PDF)
  Vergoeding van dure medische hulpmiddelen
2-71
p. 18 2-71 p. 18 (PDF)
  Verhoging van bepaalde uitkeringen
2-71
p. 17 2-71 p. 17 (PDF)
  Verhoging van de activiteitsgraad
2-71
p. 11 2-71 p. 11 (PDF)
  Verkeersveiligheid
2-71
p. 20 2-71 p. 20 (PDF)
  Vermindering van de fiscale druk op de arbeidsinkomsten
2-71
p. 12-13 2-71 p. 12-13 (PDF)
  Vrijmaking van de energiemarkt
2-71
p. 8 2-71 p. 8 (PDF)
  Ziekenhuisfinanciering
2-71
p. 18 2-71 p. 18 (PDF)
  Zilverfonds
2-71
p. 15-16 2-71 p. 15-16 (PDF)
  Bespreking
   Communautaire pacificatie
2-73
p. 26-28 2-73 p. 26-28 (PDF)
   Economische groeiprognoses
2-73
p. 4-7 2-73 p. 4-7 (PDF)
   Overheveling van gemeente- en provinciewet naar de gewesten
2-73
p. 27-28 2-73 p. 27-28 (PDF)
   Politieke vernieuwing
2-73
p. 24-25 2-73 p. 24-25 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2006 - Regering Verhofstadt II)      
  3-182
p. 4-14 3-182 p. 4-14 (PDF)
  Alternatieve straffen
3-182
p. 12 3-182 p. 12 (PDF)
  BTW-verlaging op renovatie in de verwaarloosde wijken van grote steden
3-182
p. 11 3-182 p. 11 (PDF)
  BTW-verlaging op sociale woningen
3-182
p. 11 3-182 p. 11 (PDF)
  Belgisch lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad
3-182
p. 6 3-182 p. 6 (PDF)
  Belgische militairen die opereren in buitenlandse missies (Congo, Afghanistan, Libanon, Kosovo, BosniŽ)
3-182
p. 4-5 3-182 p. 4-5 (PDF)
  Beroepsaftrek tot beloning van de werknemers
3-182
p. 8 3-182 p. 8 (PDF)
  Bestrijding van zwartwerk in de sectoren bouw en schoonmaak
3-182
p. 10 3-182 p. 10 (PDF)
  Economische toestand in BelgiŽ - Economische groei
3-182
p. 6-7 3-182 p. 6-7 (PDF)
  Evolutie van de criminaliteit
3-182
p. 12 3-182 p. 12 (PDF)
  3-182
p. 13 3-182 p. 13 (PDF)
  Evolutie van de overheidsfinanciŽn - Rijksbegroting in evenwicht - Overheidsschuld - Gewestelijke financiŽn
3-182
p. 7-8 3-182 p. 7-8 (PDF)
  Financiering van de sociale zekerheid
3-182
p. 10 3-182 p. 10 (PDF)
  Fiscale aftrekbaarheid van roetfilters (Auto's)
3-182
p. 10 3-182 p. 10 (PDF)
  Gedeeltelijke vrijstelling van beroepsvoorheffing t.v.v. werknemers-experten (Doctorandi of onderzoeker met een masterdiploma die in een onderzoeksafdeling werken)
3-182
p. 8 3-182 p. 8 (PDF)
  GeÔmuniseerde reserves (Vennootschapsbelasting)
3-182
p. 9 3-182 p. 9 (PDF)
  Hervorming op het vlak van Justitie
3-182
p. 12-13 3-182 p. 12-13 (PDF)
  Koopkrachttoename
3-182
p. 10-11 3-182 p. 10-11 (PDF)
  Maatregelen die het mogelijk maken sneller een eigen woning te verwerven
3-182
p. 11 3-182 p. 11 (PDF)
  Maatregelen jegens gedetineerden die een permanent risico inhouden - Sexuele delinquenten - GeÔnterneerden
3-182
p. 13 3-182 p. 13 (PDF)
  Maatregelen tot aanmoediging van huurders en eigenaars om de huurprijzen te matigen - Huurwaarborg - Oprichting Huurwaarborgfonds
3-182
p. 11-12 3-182 p. 11-12 (PDF)
  Maximumfactuur : chronische ziekten
3-182
p. 11 3-182 p. 11 (PDF)
  Nieuwe begrotingsmiddelen voor de toegang tot justitie, de strijd tegen de achterstand in gerechtszaken en de modernisering van justitie
3-182
p. 12 3-182 p. 12 (PDF)
  Nieuwe heffing op verpakkingen die het milieu schaden
3-182
p. 9-10 3-182 p. 9-10 (PDF)
  Notionele intresten : aanmoediging risicokapitaal (Vennootschapsbelasting)
3-182
p. 9 3-182 p. 9 (PDF)
  Omvorming van het beperkte remgeld voor enkel WIGW's tot een OMNIO, te weten een utibreiding tot allen met een inkomen lager dan 14.000 euro
3-182
p. 11 3-182 p. 11 (PDF)
  Oprichting van een Asbestfonds
3-182
p. 11 3-182 p. 11 (PDF)
  Oprichting van een Fonds voor de toekomst van ons gezondheidsstelsel
3-182
p. 10 3-182 p. 10 (PDF)
  Politiehervorming
3-182
p. 12 3-182 p. 12 (PDF)
  Situatie van de energie in BelgiŽ - Elektriciteit en gas - Energieprijzen - Liberalisering
3-182
p. 12 3-182 p. 12 (PDF)
  Sluiten van akkoorden inzake de door het federale niveau gedekte uitgaven
3-182
p. 7-8 3-182 p. 7-8 (PDF)
  Sluiten van een "Pact t.v.v. de beroepswereld" met de gemeenschappen, gewesten en gemeenten - Vrijstelling van vennootschapsbelasting aan de ondernemingen van toegekende premies en toelagen aan bedrijven : expansiewetgeving, R & D, ondernemerschapspremies, exporttoelagen, landbouwsubsidies - Nieuw aftrekmechanisme teneinde de gewesten en gemeenten te stumuleren lastenverminderingen ten gunste van de bedrijven door te voeren
3-182
p. 9 3-182 p. 9 (PDF)
  Strafuitvoeringsrechtbanken
3-182
p. 13 3-182 p. 13 (PDF)
  Tewerkstellingsbeleid - Scheppen van arbeidsplaatsen
3-182
p. 6-7 3-182 p. 6-7 (PDF)
  Toekomst van de EU
3-182
p. 5-6 3-182 p. 5-6 (PDF)
  Toenemend geweld tegen onschuldige slachtoffers
3-182
p. 13 3-182 p. 13 (PDF)
  Verhoging van het netto gewaarborgd minimummaandinkomen
3-182
p. 8 3-182 p. 8 (PDF)
  Verlaging van de sociale lasten op arbeid - Nachtarbeid, ploegenarbeid en overuren
3-182
p. 8-9 3-182 p. 8-9 (PDF)
  Vermindering van de CO2-uitstoot
3-182
p. 9-10 3-182 p. 9-10 (PDF)
  Verruiming van de fiscale aftrekbaarheid van investeringen ter besparing van energie
3-182
p. 10 3-182 p. 10 (PDF)
  Welvaartsaanpassingen van de sociale uitkeringen
3-182
p. 11 3-182 p. 11 (PDF)
  Werving van nieuwe penitentiaire beambten
3-182
p. 12 3-182 p. 12 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  4-10
p. 5-10 4-10 p. 5-10 (PDF)
  Actieplan voor de strafuitvoering en de overbevolking van de gevangenissen
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Behoud van de koopkracht - Verhoging van de laagste uitkeringen - Pensioenen - Belastingverlagingen gericht op de lage en gemiddelde lonen - Beperking van de prijsstijgingen - Energieprijs - Uitbreiding stookoliefonds
4-10
p. 5-6 4-10 p. 5-6 (PDF)
  Beleid inzake gezondheidszorg - Uitvoering van het Medicomutakkoord, verbetering van de behandeling van chronische zieken en uitbreiding van de maximumfactuur - Plan van kankerbestrijding
4-10
p. 6 4-10 p. 6 (PDF)
  Belgische deelname aan het civiel en politioneel crisisbeheer in Kosovo
4-10
p. 8 4-10 p. 8 (PDF)
  Beveiliging van gevangenissen
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Bevordering van de ploegenarbeid en van de kenniseconomie - KMO's - Sociaal statuut zelfstandigen
4-10
p. 6 4-10 p. 6 (PDF)
  Bouw van een penitentiair centrum voor jeugddelinquenten
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Bouw van twee instellingen voor geÔnterneerden
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  EU-Lentetop 2008 : Belgisch pleidooi voor een sterke sociale dimensie, respect voor het leefmilieu en versterking van de competitiviteit van de Europese economie
4-10
p. 8 4-10 p. 8 (PDF)
  Energiebeleid : koopkrachtmaatregelen, verzekerde bevoorrading, verhoging van de concurrentie op de energiemarkt - Klimaatbeleid : doelstellingen van het tweede Kyotoallocatieplan, streefcijfers voor hernieuwbare energiebronnen, CO2-quota
4-10
p. 6-7 4-10 p. 6-7 (PDF)
  Hervorming van de Federale Staat - Werkgroep Octopus, samengesteld uit 12 leden komende uit de grote politieke fracties en uit de voorzitters van Kamer en Senaat
4-10
p. 8-9 4-10 p. 8-9 (PDF)
  Mobiliteit : nieuwe beheersovereenkomsten met de NMBS, verkeersveiligheid, consolidatie van het samenwerkingsakkoord Beliris voor wat betreft Brussel-Hoofdstad
4-10
p. 6-7 4-10 p. 6-7 (PDF)
  Modernisering van de dienstverlening van de overheid - Administratieve vereenvoudiging - Waarborgen van de continuÔteit van de dienstverlening aan de burgers
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Nationaal veiligheidsplan 2008-2011
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Ontwikkeling van initiatieven voor opsluiting in gesloten centra van gezinnen met kinderen
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Ontwikkelingssamenwerking : 0,7%-norm
4-10
p. 8 4-10 p. 8 (PDF)
  Op gang trekken van een actieve communicatiestrategie over BelgiŽ in het buitenland
4-10
p. 8 4-10 p. 8 (PDF)
  Opstellen van de Rijksbegroting 2008 - Stabiliteitspact - Budgettair evenwicht - Vermindering van de overheidsschuld
4-10
p. 5 4-10 p. 5 (PDF)
  Ratificatie van het Verdrag van Lissabon
4-10
p. 8 4-10 p. 8 (PDF)
  Strijd tegen de achterstand in gerechtszaken
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Terrorismebestrijding - Dreiging inzake aanslagen in BelgiŽ - Mogelijke ontsnappingsplannen van terrorist Trabelsi
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Uitvoering van de wet op de civiele veiligheid
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Uitvoering van de wet op de gemeenschapswachten
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Veiligheidsbeleid
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Versterking van de capaciteiten van de EU op het internationale toneel
4-10
p. 8 4-10 p. 8 (PDF)
  Versterking van de toegang tot justitie via uitwerking van een eenheidsloket voor juridische bijstand en rechtsbijstand
4-10
p. 7 4-10 p. 7 (PDF)
  Werkgelegenheidsbeleid - Arbeidsmarktbeleid : verhoging van de tewerkstellingsgraad en van de mobiliteit - Bevordering van de opleiding van werkzoekenden - Laten aansluiten van aanbod en vraag naar werk - Strijd tegen werkloosheidsvallen - Vermindering van de arbeidskost, vnl. van de lage lonen - Generatiepact
4-10
p. 6 4-10 p. 6 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  2-228
p. 12-19 2-228 p. 12-19 (PDF)
  Administratieve vereenvoudiging - Inwerkingtreding van de Kruispuntbank van Ondernemingen
2-228
p. 15 2-228 p. 15 (PDF)
  Amerikaanse aanvalsdreiging tegen Irak
2-228
p. 13 2-228 p. 13 (PDF)
  Begroting in evenwicht
2-228
p. 14 2-228 p. 14 (PDF)
  2-228
p. 15 2-228 p. 15 (PDF)
  Economische groei
2-228
p. 12-13 2-228 p. 12-13 (PDF)
  Gemeentelijke financiŽn
2-228
p. 17 2-228 p. 17 (PDF)
  Hervorming van de vennootschapsbelasting
2-228
p. 15 2-228 p. 15 (PDF)
  Hervormingen inzake inkomstenbelastingen
2-228
p. 14 2-228 p. 14 (PDF)
  Hulp aan families die hun alimentatiegeld niet krijgen
2-228
p. 16 2-228 p. 16 (PDF)
  Hulp voor de meest kwetsbare mensen
2-228
p. 16 2-228 p. 16 (PDF)
  Investeringen in politie en justitie
2-228
p. 17 2-228 p. 17 (PDF)
  Loonvorming
2-228
p. 15 2-228 p. 15 (PDF)
  Maatregelen om mensen meer aan het werk te krijgen
2-228
p. 16 2-228 p. 16 (PDF)
  Oprichting van een Kyoto-fonds
2-228
p. 17 2-228 p. 17 (PDF)
  Rang toegekend door VN-deskundigen aan BelgiŽ inzake menselijke ontwikkeling
2-228
p. 12 2-228 p. 12 (PDF)
  Stijging van de ontwikkelingshulp
2-228
p. 17 2-228 p. 17 (PDF)
  Toename van de laagste pensioenen
2-228
p. 16 2-228 p. 16 (PDF)
  Uitgaven in de ziekteverzekering
2-228
p. 16 2-228 p. 16 (PDF)
  Versterking van onze overheidsbedrijven op de geliberaliseerde Europese markt
2-228
p. 16 2-228 p. 16 (PDF)
  Wetgevend werk dat vůůr de verkiezingen nog moet worden afgerond
2-228
p. 18 2-228 p. 18 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Afschaffen van de fiscale discriminatie van de gehuwden
2-233
p. 39 2-233 p. 39 (PDF)
   Afschaffing van de financiŽle bestraffing van zelfstandigen die vervroegd met pensioen gaan
2-233
p. 44 2-233 p. 44 (PDF)
   Amerikaanse aanvalsdreiging tegen Irak
2-233
p. 47 2-233 p. 47 (PDF)
   Begroting in evenwicht
2-233
p. 40 2-233 p. 40 (PDF)
  2-233
p. 41-44 2-233 p. 41-44 (PDF)
   Besparingsoperatie
2-233
p. 42 2-233 p. 42 (PDF)
   Hervorming van de vennootschapsbelasting
2-233
p. 39 2-233 p. 39 (PDF)
   Hulp aan families die hun alimentatiegeld niet krijgen
2-233
p. 36 2-233 p. 36 (PDF)
   Inning van achterstallige fiscale schulden
2-233
p. 42 2-233 p. 42 (PDF)
   Pensioenfonds van Belgacom
2-233
p. 41 2-233 p. 41 (PDF)
   Problematiek van de aandelenopties
2-233
p. 45 2-233 p. 45 (PDF)
   Promoten van het vrouwelijk ondernemerschap
2-233
p. 38-39 2-233 p. 38-39 (PDF)
   Schuldbeleid
2-233
p. 40-41 2-233 p. 40-41 (PDF)
  2-233
p. 48 2-233 p. 48 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen
2-233
p. 45 2-233 p. 45 (PDF)
   Statuut van de meewerkende echtgenoot
2-233
p. 38 2-233 p. 38 (PDF)
  2-233
p. 39-40 2-233 p. 39-40 (PDF)
   Stijging van de ontwikkelingshulp
2-233
p. 37-38 2-233 p. 37-38 (PDF)
   Tewerkstellingsgraad
2-233
p. 46 2-233 p. 46 (PDF)
   Toename van de laagste pensioenen
2-233
p. 44 2-233 p. 44 (PDF)
   Vereenvoudiging van de banenplannen
2-233
p. 46-47 2-233 p. 46-47 (PDF)
   Verlaging van de werknemersbijdragen voor de werknemers met lage lonen
2-233
p. 46 2-233 p. 46 (PDF)
  2-233
p. 46 2-233 p. 46 (PDF)
   Vermindering van de begroting voor Landsverdediging
2-233
p. 42 2-233 p. 42 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  2-143
p. 10-23 2-143 p. 10-23 (PDF)
  Actief buitenlands beleid
2-143
p. 21 2-143 p. 21 (PDF)
  2-143
p. 21-22 2-143 p. 21-22 (PDF)
  Activering van de bestaansminimumtrekkers
2-143
p. 18 2-143 p. 18 (PDF)
  Administratieve behandeling van verkeersovertredingen
2-143
p. 20 2-143 p. 20 (PDF)
  Administratieve vereenvoudiging
2-143
p. 19 2-143 p. 19 (PDF)
  Afrika-beleid
2-143
p. 21 2-143 p. 21 (PDF)
  Asielbeleid
2-143
p. 18 2-143 p. 18 (PDF)
  Dodehoekspiegel op vrachtwagens
2-143
p. 19-20 2-143 p. 19-20 (PDF)
  Duurzame ontwikkeling
2-143
p. 20 2-143 p. 20 (PDF)
  E-government
2-143
p. 19 2-143 p. 19 (PDF)
  Fusie tussen Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-143
p. 21 2-143 p. 21 (PDF)
  Groene fiscaliteit
2-143
p. 20 2-143 p. 20 (PDF)
  Harmonisering van de banenplannen
2-143
p. 15 2-143 p. 15 (PDF)
  Hervorming van de federale administratie (Copernicusplan)
2-143
p. 18 2-143 p. 18 (PDF)
  Hervorming van de overheidsbedrijven en heroriŽntering van de overheidsparticipaties
2-143
p. 16 2-143 p. 16 (PDF)
  Hervorming van de vennootschapsbelasting - Verlaging van de aanslagvoet van 40,17 % naar 34 % en afschaffing van aftrekposten
2-143
p. 14-15 2-143 p. 14-15 (PDF)
  2-143
p. 15 2-143 p. 15 (PDF)
  Hervorming van de ziekteverzekering - Begroting
2-143
p. 16-17 2-143 p. 16-17 (PDF)
  Hervorming van het rijbewijs
2-143
p. 20 2-143 p. 20 (PDF)
  Implementatie van het Kyoto-protocol
2-143
p. 20 2-143 p. 20 (PDF)
  Institutionele hervormingen
2-143
p. 20-21 2-143 p. 20-21 (PDF)
  Internationale groeivertraging - Groeicijfer in aanmerking genomen voor de begroting 2002 - Begrotingsevenwicht - Beperkte marges
2-143
p. 12-14 2-143 p. 12-14 (PDF)
  2-143
p. 22 2-143 p. 22 (PDF)
  Invoering van een kiesdrempel van 5 %
2-143
p. 20 2-143 p. 20 (PDF)
  Invoering van het bindend referendum
2-143
p. 20 2-143 p. 20 (PDF)
  Liberalisering van de energiemarkt
2-143
p. 18 2-143 p. 18 (PDF)
  Nieuw, pro-actief werkgelegenheidsbeleid
2-143
p. 16 2-143 p. 16 (PDF)
  Onderhandelingen voor de Wereldhandelsorganisatie
2-143
p. 22 2-143 p. 22 (PDF)
  Ondersteunen van de koopkracht en het beschikbaar inkomen van de gezinnen door de belastinghervorming uit te voeren
2-143
p. 14 2-143 p. 14 (PDF)
  Opbouw van reserves voor de pensioenvorming - Zilverfonds
2-143
p. 17 2-143 p. 17 (PDF)
  Opstellen van een nieuwe wegcode
2-143
p. 19-20 2-143 p. 19-20 (PDF)
  Politiehervorming
2-143
p. 19 2-143 p. 19 (PDF)
  Rechtsbijstandclausule in de familiale verzekering
2-143
p. 18 2-143 p. 18 (PDF)
  Ruling (Voorafgaandelijk fiscaal akkoord)
2-143
p. 14-15 2-143 p. 14-15 (PDF)
  Sociaal bemiddelaar bij sociale conflicten - Problematiek van het stakingsrecht
2-143
p. 16 2-143 p. 16 (PDF)
  Sociale lastenverlaging voor de ondernemingen
2-143
p. 14-15 2-143 p. 14-15 (PDF)
  Stijging van de begroting Ontwikkelingssamenwerking
2-143
p. 21 2-143 p. 21 (PDF)
  Stimuleren van KMO's en zelfstandigen
2-143
p. 15 2-143 p. 15 (PDF)
  Stimuleren van de economie
2-143
p. 14-16 2-143 p. 14-16 (PDF)
  Strijd tegen alle vormen van discriminatie
2-143
p. 18 2-143 p. 18 (PDF)
  Strijd tegen de gerechtelijke achterstand - "Stappenplan" voor Justitie : verbetering van het intern beheer van de parketten en rechtbanken
2-143
p. 19 2-143 p. 19 (PDF)
  2-143
p. 19 2-143 p. 19 (PDF)
  Terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Strijd tegen het internationale terrorisme - Militaire acties in Afghanistan - NAVO - Belgisch standpunt
2-143
p. 11-12 2-143 p. 11-12 (PDF)
  Toegelaten inkomsten voor gepensioneerde zelfstandigen
2-143
p. 15 2-143 p. 15 (PDF)
  Toezicht op biociden en bestrijdingsmiddelen voor landbouwgebruik
2-143
p. 20 2-143 p. 20 (PDF)
  Verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen
2-143
p. 15 2-143 p. 15 (PDF)
  Vermindering van het aantal verkeersslachtoffers
2-143
p. 19 2-143 p. 19 (PDF)
  2-143
p. 19-20 2-143 p. 19-20 (PDF)
  Voortbouwen aan een meer solidaire samenleving - Ronde Tafelconferentie over de sociale zekerheid
2-143
p. 16 2-143 p. 16 (PDF)
  Wetsontwerp op de faillissementsverzekering
2-143
p. 15 2-143 p. 15 (PDF)
  Wetsontwerp op de kieskringen - Provinciale kiesdistricten
2-143
p. 20 2-143 p. 20 (PDF)
Regionalisering ontwikkelingssamenwerking      
  2-90
p. 17 2-90 p. 17 (PDF)
Regionalisering van de Buitenlandse Handel (Vrijwaring belangen van de bedrijven) (2-601)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-16
p. 710 2-16 p. 710 (PDF)
Rekeningen 2002-2005 - Opmerkingen van het Rekenhof (Vertraging in de indiening van de rekeningen van de instellingen van openbaar nut en de staatsdiensten met afzonderlijk beheer) (3-5072)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6975-6976 3-69 p. 6975-6976 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7185-7186 3-70 p. 7185-7186 (PDF)
Rijkspersoneel - Niveaus A1 en A2 - Bevordering naar klasse A3 (3-6928)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9409-9410 3-86 p. 9409-9410 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 63-64 3-1 p. 63-64 (PDF)
Stemrecht vanaf de geboorte - Debat (3-7848)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10404 3-90 p. 10404 (PDF)
Steun aan nucleaire NAVO-strategie - Standpunt van de regering (2-553)      
  Schriftelijke vraag van de de heer Kelchtermans aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-15
p. 667 2-15 p. 667 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 150 3-2 p. 150 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 623 3-10 p. 623 (PDF)
SubsidiŽring - Programmaís van de Europese Unie - Energie en leefmilieu - Europese organisaties verbonden met Prins Laurent (Toezicht) (4-23)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   Antwoord
SV 4-23
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 818-819 3-13 p. 818-819 (PDF)
Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken (2-2438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-63
p. 3525 2-63 p. 3525 (PDF)
Topsportbeleid - Overeenkomst tussen de federale regering en de gemeenschappen (3-1306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1592-1593 3-26 p. 1592-1593 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3238 2-59 p. 3238 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7186-7187 3-70 p. 7186-7187 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-72)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 59 3-1 p. 59 (PDF)
Vergaderingen van de Europese top - Lokalisatie (2-1402)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-39
p. 1929 2-39 p. 1929 (PDF)
Verkiezingen - Belgen in het buitenland - Stemrecht - Ontbreken van informatie ter zake op de website van de overheid www.belgium.be (2-2606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-69
p. 3835 2-69 p. 3835 (PDF)
Verspreiding van de brochure "Cultureel Programma" - Selectie in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie (Slechte vertalingen en zetfouten) (2-1532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2112 2-42 p. 2112 (PDF)
Verwijlinteresten - Maatregelen ter voorkoming (3-4913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6464-6465 3-66 p. 6464-6465 (PDF)
Vliegtuigtickets - Aankoop (3-647)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 739 3-12 p. 739 (PDF)
Volksliederen - Groeten (Nationale liederen van de volksgemeenschappen) (3-833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 983 3-15 p. 983 (PDF)
Voorbereiding van wetgeving - Juridische bijstand - Beroep op advocaten(kantoren) (3-6013)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8695 3-80 p. 8695 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Verslag van de heren Verhofstadt en Mahoux
1-611/7
p. 1-736 1-611/7 p. 1-736 (PDF)
  Bijlage nr 1 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Verslag d.d. 7 januari 1997 van de ad-hocgroep-Rwanda aan de Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden van de Senaat (en bijlagen)
1-611/8
p. 1-113 1-611/8 p. 1-113 (PDF)
  Bijlage nr 2 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Verslag van de zending naar Rwanda van de heer Philippe Mahoux, ondervoorzitter van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (23 tot 30 augustus 1997)
1-611/9
p. 1-23 1-611/9 p. 1-23 (PDF)
  Bijlage nr 3 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Studies over de vraag of een parlementaire commissie leden van het kabinet van de koning kan ondervragen
1-611/10
p. 1-13 1-611/10 p. 1-13 (PDF)
  Bijlage nr 4 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Rapport d'ensemble enseignements tirťs de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (Minuar) - Octobre 1993-Avril 1996 (dťcembre 1996)
1-611/11
p. 1-40 1-611/11 p. 1-40 (PDF)
  Bijlage nr 5 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Verslag van de commissie Kigali
1-611/12
p. 1-144 1-611/12 p. 1-144 (PDF)
  Bijlage nr 6 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Vaststelling van de verantwoordelijkheden van de verschillende internationale actoren tijdens de gebeurtenissen in Rwanda
1-611/13
p. 1-24 1-611/13 p. 1-24 (PDF)
  Bijlage nr 7 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   De appreciatie van politieke verantwoordelijkheden door een onderzoekscommissie van de Senaat
1-611/14
p. 1-5 1-611/14 p. 1-5 (PDF)
  Bijlage nr 10 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Rapport van Kolonel Heyvaert van 13 mei 1993 over de lessen van Belbat II
1-611/15
p. 11-17 1-611/15 p. 11-17 (PDF)
  Bijlage nr 11 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Rapport de mission au Sector East Unprofor du 13 mars 92 ŗ fin aoŻt 92
1-611/15
p. 18-23 1-611/15 p. 18-23 (PDF)
  Bijlage nr 12 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Tťlťgramme envoyť le 11 janvier 1994 par le Gťnťral Dallaire ŗ New York (UNDPKO)
1-611/15
p. 24-25 1-611/15 p. 24-25 (PDF)
  Bijlage nr 13 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Nota van 3 november 1993 van Luitenant Generaal Charlier aan de minister van Landsverdediging
1-611/15
p. 26-35 1-611/15 p. 26-35 (PDF)
  Bijlage nr 8 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   L'usage de la dette extťrieure du Rwanda (1990-1994) - La responsabilitť des bailleurs de fonds)
1-611/15
p. 2-7 1-611/15 p. 2-7 (PDF)
  Bijlage nr 9 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Inspectieverslag van Majoor Guťrin van 31 januari 1994
1-611/15
p. 8-10 1-611/15 p. 8-10 (PDF)
  Bespreking van het verslag
1-152
p. 4001-4013 1-152 p. 4001-4013 (PDF)
  Hervatting van de bespreking van het verslag
1-153
p. 4015-4045 1-153 p. 4015-4045 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1229)      
  Voorstel van de heer Verhofstadt c.s.
1-1229/1
p. 1 1-1229/1 p. 1 (PDF)
Vrije software - Gebruik - Verspreiding (3-7009)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9847-9848 3-88 p. 9847-9848 (PDF)
Water - Fundamenteel recht - Statuut (Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling van Johannesburg - VN-Commissie Duurzame Ontwikkeling) (3-7849)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10405 3-90 p. 10405 (PDF)
Websites van de overheid - Gebruiksvriendelijkheid en efficiŽntie - Slechte score van BelgiŽ in een studie - Maatregelen (2-2170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3121-3122 2-57 p. 3121-3122 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1277-1278 2-27 p. 1277-1278 (PDF)
Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toegestane afwijkingen (3-2488)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3293 3-42 p. 3293 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-158)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 60 3-1 p. 60 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-409)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-409
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004 (3-1091)      
  Algemene bespreking
3-109
p. 4-33 3-109 p. 4-33 (PDF)
  3-109
p. 33-40 3-109 p. 33-40 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 (2-985)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Thissen, Ceder, Roelants du Vivier, Vankrunkelsven, Dallemagne, De Decker en mevrouw Lizin
2-188
p. 35-38 2-188 p. 35-38 (PDF)
  2-188
p. 48 2-188 p. 48 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Socialisme versus liberalisme - Omvang van de werkloosheid - Hoge spaarquote van de Belgen
1-66
p. 1643 1-66 p. 1643 (PDF)
  1-66
p. 1643 1-66 p. 1643 (PDF)
  1-66
p. 1643 1-66 p. 1643 (PDF)
  1-66
p. 1643-1644 1-66 p. 1643-1644 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 45, ß3, 3į, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Aftrek van de BTW terzake van kosten van logies, spijzen en dranken - Fiscale stimulans voor de horeca-sector) (1-1203)      
  Voorstel van de heren Verhofstadt en Goovaerts
1-1203/1
p. 1-3 1-1203/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van titel VI van het Kieswetboek (Afschaffing van de stemplicht) (1-597)      
  Voorstel van de heer Verhofstadt c.s.
1-597/1
p. 1-2 1-597/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (Seksueel misbruik: verjaringstermijn) (1-527)      
  Voorstel van de heren Anciaux en Verhofstadt
1-527/1
p. 1-3 1-527/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet betreffende het zetelen van bloed- en aanverwanten in eenzelfde gemeenteraad (1-818)      
  Voorstel van de heren Anciaux en Verhofstadt
1-818/1
p. 1-3 1-818/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, met het oog op de afschaffing van de opkomstplicht (1-598)      
  Voorstel van de heer Verhofstadt c.s.
1-598/1
p. 1-2 1-598/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter (1-446)      
  Voorstel van de heer Verhofstadt c.s.
1-446/1
p. 1-6 1-446/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 1965 houdende bepaling van de samenstelling en de werking van de ministeriŽle kabinetten en betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van het kabinet van de voorzitter of van een lid van de Executieve van een gemeenschap of van een gewest deel uit te maken (Samenstelling van de kabinetten : principe van een goede en juiste verdeling van de opdrachten tussen kabinet en administratie) (1-1373)      
  Voorstel van de heer Verhofstadt
1-1373/1
p. 1-4 1-1373/1 p. 1-4 (PDF)
Wijziging BTW-stelsel - Kleine ondernemingen - Verhoging cash flow (3-7065)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10091-10092 3-89 p. 10091-10092 (PDF)
Zijn onderhoud met de President van de Verenigde Staten, George W. Bush (Bezoek van de Amerikaanse president in BelgiŽ - Onderwerpen die aan de orde zijn) (3-597)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zrihen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 62-64 3-97 p. 62-64 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999