S. 1-611 Dossierfiche                  

Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda
Frank Swaelen   

enquêtecommissie
misdaad tegen de menselijkheid
Rwanda
parlementair onderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-611/1 1-611/1 (PDF) Voorstel 23/4/1997
1-611/2 1-611/2 (PDF) Amendement 28/4/1997
1-611/3 1-611/3 (PDF) Voorstel van het Bureau van de Senaat 26/6/1997
1-611/4 1-611/4 (PDF) Tekst aangenomen door de Senaat 26/6/1997
1-611/5 1-611/5 (PDF) Voorstel van het Bureau van de Senaat aangenomen in plenaire vergadering 23/10/1997
1-611/6 1-611/6 (PDF) Voorstel van de Voorzitter van de Senaat aangenomen in plenaire vergadering 27/11/1997
1-611/7 1-611/7 (PDF) Verslag namens de commissie 6/12/1997
1-611/8 1-611/8 (PDF) Verslag namens de commissie 6/12/1997
1-611/9 1-611/9 (PDF) Verslag namens de commissie 6/12/1997
1-611/10 1-611/10 (PDF) Verslag namens de commissie 6/12/1997
1-611/11 1-611/11 (PDF) Verslag namens de commissie 6/12/1997
1-611/12 1-611/12 (PDF) Verslag namens de commissie 6/12/1997
1-611/13 1-611/13 (PDF) Verslag namens de commissie 6/12/1997
1-611/14 1-611/14 (PDF) Verslag namens de commissie 6/12/1997
1-611/15 1-611/15 (PDF) Verslag namens de commissie 6/12/1997
1-611/16 1-611/16 (PDF) Motie aangenomen in plenaire vergadering 18/12/1997
                                      
Chronologie
  Oprichting onderzoekscommissie
23/4/1997   Indiening voorstel Doc. 1-611/1 1-611/1 (PDF)
24/4/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
24/4/1997   Beslissing onmiddellijke behandeling
24/4/1997   Algemene bespreking Hand. 1-104 Hand. 1-104 (PDF)
24/4/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-611/2 1-611/2 (PDF)
24/4/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-104 Hand. 1-104 (PDF)
Doc. 1-611/4 1-611/4 (PDF)
24/4/1997   Aanneming zonder amendering
30/4/1997   Samenstelling van de commissie
26/6/1997   Verlenging mandaat
23/10/1997   Verlenging mandaat Doc. 1-611/5 1-611/5 (PDF)
27/11/1997   Verlenging mandaat Doc. 1-611/6 1-611/6 (PDF)
17/12/1997   Bespreking van het verslag Doc. 1-611/7 1-611/7 (PDF)
17/12/1997   Indiening moties
18/12/1997   Aanneming geamendeerde motie Doc. 1-611/16 1-611/16 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Oprichting onderzoekscommissie Aangenomen 24/4/1997