Auteurs- en sprekersregister betreffende "Staes Paul" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aankondigingen in de Thalys-treinen - Taalgebruik      
  Schriftelijke vraag van de heer Staes aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1801-1802 1-37 p. 1801-1802 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1982-1983 1-40 p. 1982-1983 (PDF)
Conferentie van de Commissies voor Europese aangelegenheden (XIXe COSAC), Wenen 23 en 24 november 1998 (1-1226)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor Europese aangelegenheden van Kamer en Senaat uitgebracht door de heren Clerfayt (K) en Staes (S) (Uitbreiding - Werkgelegenheid - Bekrachtiging Verdrag van Amsterdam : stand van zaken - Institutionele hervormingen en toekomstige werkprocedures van de COSAC)
1-1226/1
p. 1-39 1-1226/1 p. 1-39 (PDF)
Consolidatie van de democratische veiligheid en stabiliteit - Aanbeveling 1324 van de Raad van Europa - Engagement Belgische regering      
  Schriftelijke vraag van de heer Staes aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-51
p. 2593-2594 1-51 p. 2593-2594 (PDF)
De beslissing van de Verenigde Staten in verband met Irak (1-787)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-164
p. 4360-4361 1-164 p. 4360-4361 (PDF)
De crisis rond Irak (1-776)      
  Mondelinge vraag van de heer Staes aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-164
p. 4360-4361 1-164 p. 4360-4361 (PDF)
De engagementen van BelgiŽ in Kyoto (Klimaatconferentie - Vermindering CO2-uitstoot) (1-747)      
  Mondelinge vraag van de heer Staes aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-158
p. 4219-4220 1-158 p. 4219-4220 (PDF)
De kwaliteit van de moedermelk (Dioxines - Onderzoeksproject - Hoge Raad voor de Gezondheid) (1-881)      
  Mondelinge vraag van de heer Staes aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-186
p. 5405-5406 1-186 p. 5405-5406 (PDF)
De reactie van BelgiŽ na de executie van negen Ogonie-activisten in Nigeria      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-11 COM
p. 81-85 1-11 COM p. 81-85 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Staes, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Het Fenix-project (Aanvraag voor handelsvestiging - Advies sociaal-economisch comitť - Beroep) (1-731)      
  Mondelinge vraag van de heer Staes aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-157
p. 4173-4174 1-157 p. 4173-4174 (PDF)
Het invoerverbod voor pelzen afkomsting van dieren gevangen met wildklemmen      
  Mondelinge vraag van de heer Staes aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-30
p. 688-689 1-30 p. 688-689 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en beraadslaging over de amendementen
1-31
p. 721-741 1-31 p. 721-741 (PDF)
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en bespreking van de amendementen
1-32
p. 745-773 1-32 p. 745-773 (PDF)
Kernreactor in Kinsjasa (1-1134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Staes aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-78
p. 4077-4078 1-78 p. 4077-4078 (PDF)
Telefoongidsen - Verplichting om een "witte" en een "gele" gids uit te geven      
  Schriftelijke vraag van de heer Staes aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2217 1-45 p. 2217 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2893-2894 1-57 p. 2893-2894 (PDF)
Toestand in Kosovo (Militaire agressie van Belgrado tegen de Albanese bevolking in Kosovo - Humanitaire tragedie - Militaire interventie van de NAVO)      
  Debat
1-258
p. 7472-7480 1-258 p. 7472-7480 (PDF)
Transporten van nucleaire afvalstoffen naar Oost-Europa      
  Schriftelijke vraag van de heer Staes aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-44
p. 2180 1-44 p. 2180 (PDF)
VN-verklaring over de rechten van de inheemse volkeren - Overeenkomst nr. 169      
  Schriftelijke vraag van de heer Staes aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-24
p. 1202-1204 1-24 p. 1202-1204 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van rechter in het Arbitragehof, dat opengevallen is ingevolge het overlijden van de heer Suetens (1-418)      
  Geheime stemming, tussenkomsten van de heren Boutmans, Loones, Van Hauthem, Jonckheer, Anciaux en stemverklaring van de heer Staes
1-82
p. 2185-2187 1-82 p. 2185-2187 (PDF)
  1-82
p. 2189 1-82 p. 2189 (PDF)
  1-82
p. 2194 1-82 p. 2194 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de besteding van de gelden van ontwikkelingssamenwerking en de werking van het ABOS      
  Beraadslaging
1-28
p. 633-636 1-28 p. 633-636 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven      
  Beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-6
p. 113-127 1-6 p. 113-127 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven (1-32)      
  Amendement nr 6 van de heer Staes
1-32/5
p. 1-2 1-32/5 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nucleaire testen van China (1-359)      
  Voorstel van de heer Staes
1-359/1
p. 1-2 1-359/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de non-proliferatie van oorlogswapens)      
  Beraadslaging
1-11
p. 239-244 1-11 p. 239-244 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de non-proliferatie van oorlogswapens) (1-99)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Staes en mevrouw Thijs
1-99/2
p. 2 1-99/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Staes c.s.
1-99/3
p. 1-2 1-99/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bezit en het gebruik van blindmakende laserwapens      
  Beraadslaging en bespreking van het amendement
1-11
p. 257-260 1-11 p. 257-260 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bezit en het gebruik van blindmakende laserwapens (1-126)      
  Amendement nr 1 van de heer Staes c.s.
1-126/2
p. 1 1-126/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Staes
1-126/3
p. 1-2 1-126/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Irak (UNO-embargo) (1-239)      
  Voorstel van de heer Staes en mevrouw Thijs
1-239/1
p. 1-2 1-239/1 p. 1-2 (PDF)
  Beraadslaging
1-43
p. 1014-1019 1-43 p. 1014-1019 (PDF)
  Stemming over het amendement, stemverklaringen van de heren Ceder, Anciaux, Vautmans, mevrouw Lizin, de heren Boutmans en Destexhe, mevrouw Bribosia-Picard en de heer Staes en stemming over het geheel
1-44
p. 1035-1037 1-44 p. 1035-1037 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie van het milieu en de mensenrechten in Nigeria (1-194)      
  Voorstel van de heer Staes c.s.
1-194/1
p. 1-2 1-194/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-58
p. 1414-1415 1-58 p. 1414-1415 (PDF)
  1-58
p. 1415 1-58 p. 1415 (PDF)
  1-58
p. 1415-1419 1-58 p. 1415-1419 (PDF)
Voorstel van resolutie over het lot van het Tibetaanse volk en van de Tibetaanse cultuur (1-238)      
  Voorstel van de heer Staes en mevrouw Thijs
1-238/1
p. 1-2 1-238/1 p. 1-2 (PDF)
Vrouwenhandel en gedwongen prostitutie - Aanbeveling 1325 van de Raad van Europa - Engagement Belgische regering      
  Schriftelijke vraag van de heer Staes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2567-2568 1-51 p. 2567-2568 (PDF)
Wapenhandel - Elektroshockwapens - Rechten van de mens      
  Schriftelijke vraag van de heer Staes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2568 1-51 p. 2568 (PDF)
Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (1-520)      
  Stemverklaringen van de heer Happart, mevrouw Van der Wildt, de heren Boutmans en Verreycken, mevrouw Dardenne, de heer Loones, de dames Willame-Boonen en Cantillon, de heren Staes en Foret, mevrouw Nelis-Van Liedekerke en eindstemming (Verwerping van de tekst aangenomen in commissie en dus goedkeuring van de tekst zoals overgezonden door de Kamer)
1-143
p. 3818-3819 1-143 p. 3818-3819 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999