Wetten        Resoluties        Belangenconflicten  

 

Wetten

De Senaat is, samen met de Kamer, ten volle bevoegd voor de Grondwet en de wetgeving over de organisatie en de werking van de instellingen van de federale staat en van de deelstaten.
23/02/2024 Hoorzitting over seksisme in de openbare ruimte
2/02/2024 De Senaat neemt het wetsvoorstel tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Senaat aan
24/11/2023 De Senaat wil het dierenwelzijn inschrijven in de grondwet
26/05/2023 Senaat heft het klimaatresponsabiliseringsmechanisme op
28/04/2023 De Senaat stemt over twee bijzondere wetten met betrekking tot een aantal deelstaatparlementen
10/02/2023 Beëindiging van het parlementaire mandaat door ontslagneming
16/12/2022 De Senaat stemt over een verlaging van de dotatie aan de politieke partijen
16/12/2022 De Senaat stemt twee wetontwerpen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte
23/04/2021 Evaluatie van de "drugswet" van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis
23/04/2021 Stemrecht voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
19/07/2018 Het parlementair jaar 2017-2018 in 10 minuten
1/06/2018 De zorg voor dieren
4/05/2018 Meer transparantie in de politiek
23/03/2018 Toetsing aan subsidiariteit verdeeld over de parlementen
10/10/2017 Vrijheidsberoving van verdachte van 24 naar maximum 48 uur
12/01/2018 Het parlementair jaar 2016-2017 in 9 minuten
 

Resoluties

De Senaat neemt ook resoluties aan over actuele problemen en stuurt deze naar de verschillende regeringen.
19/02/2024 COMEQUITAS vraagt de uitstippeling van een menopauzebeleid
19/02/2024 COMEQUITAS vraagt om inzake gezondheid rekening te houden met geslacht en gender
2/02/2024 COMTRANS keurt resoluties goed over PreP-medicatie en “caring museum”
2/02/2024 Senaat neemt resolutie aan over situatie in Nabije Oosten
15/01/2024 Hoorzitting over de strijd tegen economisch partnergeweld
15/01/2024 Hoorzitting over het «caring museum»
22/12/2023 De Senaat keurt een resolutie goed over de gevolgen van de sikkelcelziekte
22/12/2023 De Senaat wil een harmonisering van de rechten van de vrouw binnen de EU op het gunstigste niveau
22/12/2023 Senaat neemt een resolutie aan over de rechten van ouderen
18/12/2023 Gezondheid, geslacht en gender
18/12/2023 COMCIVITAS buigt zich over de situatie in het Midden-Oosten
4/12/2023 Resolutie over de sikkelcelziekte gestemd in commissie
24/11/2023 Sikkelcelziekte besproken in de Commissie voor Transversale aangelegenheden
24/11/2023 De Senaat veroordeelt de ontvoering van Oekraïense kinderen naar Rusland
20/11/2023 Voorstel van resolutie over de impact van geslacht en gender op het vlak van gezondheid
6/11/2023 COMEQUITAS zet de werkzaamheden rond het menopauzebeleid verder
6/11/2023 COMCIVITAS keurt twee resoluties goed
20/10/2023 Regulering van overeenkomsten van tijdelijke bezetting van een woning
7/07/2023 Internationaal verdrag inzake de rechten van ouderen
3/07/2023 Menopauzebeleid
9/06/2023 Hoorzitting over ethische en duurzame mode
5/06/2023 Hoorzitting over het menopauzebeleid
26/05/2023 Senaat vraagt de verlaging van de leerplichtleeftijd tot drie jaar
26/05/2023 Senaat vraagt de vrijlating van Vladimir Kara-Murza
22/05/2023 COMEQUITAS geeft een advies over de meestbegunstigingsclausule voor de Europese vrouw
28/04/2023 De Senaat benadrukt het belang van de bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen
24/04/2023 Commissies komen samen op maandag 24 april 2023
27/03/2023 COMEQUITAS buigt zich over menopauzebeleid
27/03/2023 COMTRANS kijkt terug op de conventie van Istanbul en de leerplichtleeftijd
17/03/2023 De Senaat stelt maatregelen voor tegen deepfakes
13/03/2023 COMEQUITAS bespreekt drie nieuwe resoluties
27/02/2023 Meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw
27/02/2023 Hoorzitting over de verlaging van de leerplichtleeftijd
10/02/2023 Oproep tot oprichting van een algoritmetoezichthouder
10/02/2023 Eis tot vrijlating van Olivier Vandecasteele
23/01/2023 Meestbegunstigingsclausule voor de Europese vrouw
13/01/2023 Vier resoluties aangenomen in de plenaire vergadering van de Senaat
9/01/2023 COMCIVITAS wil een algoritmetoezichthouder oprichten
16/12/2022 De Senaat keurt een voorstel van resolutie goed over de bestrijding van seksueel geweld
16/12/2022 De Senaat veroordeelt de executie van Mohsen Shekari in Iran
12/12/2022 COMCIVITAS stemt over twee resolutievoorstellen
12/12/2022 COMTRANS stemt over twee resolutievoorstellen
28/11/2022 Hoorzitting over het tienjarig bestaan van het Verdrag van Istanbul
28/11/2022 Hoorzitting over het gebruik van naloxon ter vermindering van het aantal doden door een overdosis
28/11/2022 COMEQUITAS stemt over de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs
14/11/2022 Hoorzitting over de "lockdowngeneratie" in de post-Covid samenleving
24/10/2022 Hoorzitting over de "lockdowngeneratie" in de post-Covid samenleving
24/10/2022 Hoorzitting over het gebruik van naloxon ter vermindering van het aantal doden door een overdosis
8/07/2022 Goedkeuring resolutie over de dood van journaliste Shireen Abu Akleh
8/07/2022 Resolutie over overheidsdata voor beter beleidsonderzoek aangenomen
8/07/2022 Resolutie over noodanticonceptie goedgekeurd
4/07/2022 COMCIVITAS stemt over het gebruik van overheidsdata voor beleidsonderzoek
4/07/2022 COMTRANS stemt over noodanticonceptie
24/06/2022 Twee resoluties over de ruimte goedgekeurd
24/06/2022 Resolutie over seksueel geweld tegen vrouwen bij conflicten aangenomen
24/06/2022 Resolutie over de bestrijding van de straffeloosheid van oorlogsmisdaden in Oekraïne goedgekeurd
10/06/2022 COMTRANS: Drie resoluties aangenomen
23/05/2022 Noodanticonceptie en verkrachtingsdrugs op de agenda van COMEQUITAS
9/05/2022 Verderzetting hoorzittingen over de strijd tegen islamofobie
29/02/2022 De Senaat keurt een resolutie goed over het werven van meer vrijwillige bloeddonoren
25/02/2022 De Senaat neemt een resolutie aan over de Russische invasie in Oekraïne
25/02/2022 De Senaat neemt een resolutie aan over de tennisster Peng Shuai
25/02/2022 De Senaat neemt een resolutie aan over de situatie van vrouwen in Jemen
25/02/2022 De Senaat neemt een resolutie aan over de Poolse rechtsstaat
21/02/2022 COMTRANS neemt resolutie aan over de tennisster Peng Shuai
21/02/2022 COMTRANS neemt resolutie aan over de situatie van vrouwen in Jemen
7/02/2022 Resolutie over de werving van meer vrijwillige bloeddonoren goedgekeurd in COMCIVITAS
28/01/2022 COMTRANS stemt in met een voorstel van resolutie over de Poolse Rechtsstaat
24/01/2022 COMCIVITAS werkt aan de werving van meer vrijwillige bloeddonoren
14/01/2022 De Senaat neemt een voorstel van resolutie aan teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren
10/01/2022 COMEQUITAS bespreekt noodanticonceptie
10/01/2022 COMCIVITAS bespreekt de werving van vrijwillige bloeddonoren
10/01/2022 COMCIVITAS stemt in met de versterking van de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte
17/12/2021 Oproep tot de invoering van een recht op een vergissing in de contacten met de overheidsadministraties
17/12/2021 Resolutie over STEAM aangenomen in plenaire
13/12/2021 COMTRANS stemt over meer meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen
13/12/2021 COMEQUITAS bespreekt noodanticonceptie
03/12/2021 COMCIVITAS stemt over het recht op een vergissing in contacten met de overheid
16/07/2021 De Senaat neemt een resolutie aan betreffende de rechten van de lgbtqia+-gemeenschap in Hongarije
16/07/2021 De Senaat neemt een resolutie aan over de Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj
16/07/2021 Resolutie over nieuwe gezelschapsdieren van exotische oorsprong aangenomen door de Senaat
12/07/2021 COMTRANS neemt een resolutie aan over Roman Protasevitsj
12/07/2021 Advies over resolutie over meisjes en vrouwen in STEM-beroepen en -opleidingen aangenomen in COMEQUITAS
2/07/2021 Nieuwe gezelschapsdieren van exotische oorsprong in COMTRANS
28/06/2021 COMCIVITAS bespreekt het recht op vergissing
4/06/2021 COMTRANS onderzoekt de financieel precaire situatie van studenten in Covid-tijden
21/05/2021 Resolutie aangenomen over de dwangarbeid van de Oeigoeren in de autonome Chinese regio Xinjiang
21/05/2021 Resolutie betreffende elektrohypersensitiviteit niet goedgekeurd
17/05/2021 COMEQUITAS bekijkt de STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen
17/05/2021 Situatie van de Oeigoeren onderzocht in COMTRANS
7/05/2021 COMTRANS stemt over een resolutie rond hyperelektrosensitiviteit
23/04/2021 Resolutie om meer rekening te houden met diversiteit bij het nemen van maatregelen tijdens een crisis
19/04/2021 COMCIVITAS over maatregelen genomen tijdens een gezondheidscrisis
26/03/2021 Resolutie over de versterking van de internationale positie van Taiwan
8/03/2021 COMTRANS Laatste hoorzitting in het dossier elektrohypersensiviteit
26/02/2021 De Senaat vraagt de vrijlating van de Russische politieke gevangene Alexei Navalny
26/02/2021 Aanneming van een resolutie tegen homofobie door de plenaire vergadering
1/02/2021 COMCIVITAS rondt de werkzaamheden af rond homofoob geweld
1/02/2021 Hoorzitting over de erkenning van hyperelektrosensitiviteit in COMTRANS
22/01/2021 De Senaat keurt de resolutie over de invrijheidstelling van journaliste Zhang Zhan goed
4/01/2021 Homofoob geweld opnieuw op de agenda van COMCIVITAS
11/12/2020 COMINSTIT onderzoekt verder de aanpak van de COVID 19-crisis
11/12/2020 De Senaat keurt resoluties goed over internationale aangelegenheden als het conflict in Nagorno-Karabach, de terdoodveroordeling van dr. Ahmadreza Djalali en het conflict in Tigray
7/12/2020 Stemming over een resolutie betreffende Nagorno-Karabach in COMTRANS
7/12/2020 Hoorzitting over de strijd tegen homofoob geweld in COMCIVITAS
27/11/2020 Hyperelektrosensitiviteit opnieuw op de agenda van de commissie voor transversale aangelegenheden
23/11/2020 De samenlevingsdienst besproken in commissie
13/11/2020 De Senaat vraagt het papieren kasticket af te schaffen
13/11/2020 De Senaat neemt een resolutie aan om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen
9/11/2020 Hyperelektrosensitiviteit op de agenda van de Commissie Transversale aangelegenheden
23/10/2020 De commissie voor transversale aangelegenheden wil het papieren kasticket afschaffen
5/10/2020 Vrouwelijk ondernemerschap wordt ondersteund door COMTRANS
10/07/2020 De Senaat definieert zijn standpunt inzake partnergeweld
10/07/2020 De Senaat roept op om dr. Ahmadreza Djalali, veroordeeld in Iran tot de doodstraf, vrij te laten
26/06/2020 Het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen bespreekt ondermeer het vrouwelijk ondernemerschap en de strijd tegen het partnergeweld
12/06/2020 De plenaire vergadering heeft op 12 juni 2020 een voorstel van resolutie betreffende het gedwongen verwijderen van organen in China, aangenomen
12/06/2020 Het voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door België teruggezonden naar de bevoegde commissie
12/06/2020 Het adviescomité voor gelijke kansen zet het vrouwelijk ondernemerschap op de agenda
8/06/2020 Commissie voor de Transversale Aangelegenheden bespreekt twee resoluties
6/03/2020 Gedachtewisseling over hyperelektrosensitiviteit in de Senaat
3/04/2019 Resolutie over veroordeling van Iranese mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh
29/03/2019 E-commerce
Ontbossing
0,7% voor ontwikkelingssamenwerking
Mededinging in digitale economie
12/3/2019 E-commerce
22/2/2019 Totaalverbod op handel in ivoor en in hoorns van neushoorns
14/12/2018 Resoluties over zone 30 en over antisemitisme
6/12/2018 Hoorzitting over Social Impact Bonds
22/11/2018 Hoorzitting over Social Impact Bonds op maandag 26 november
18/5/2018 Belastingaangifte eenvoudiger en transparanter
8/12/2017 Verontreiniging Noordzee en microplastics in cosmetica
6/12/2017 Dr. Ahmadreza Djalali
4/10/2017 Tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt
7/07/2017 De kwestie van de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika
9/06/2017 Milieu-geneeskunde
28/04/2017 Eigen bankrekening voor vrouwen in ontwikkelingslanden
13/03/2017 Milieu en chronische ziekten
27/02/2017 Senaat neemt resolutie aan over interfederale aanpak van wetstechnische problemen
 

Belangenconflicten

De Senaat geeft een advies in eventuele belangenconflicten tussen de verschillende parlementen van het land. Een belangenconflict ontstaat wanneer een parlement verklaart dat het ernstig in zijn belangen kan worden geschaad door een ontwerp of voorstel van wet, decreet of ordonnantie, of een amendement daarop, dat in een ander parlement in behandeling is. Hierbij gaat de onenigheid niet over de vraag of dat andere parlement bevoegd is om het betwiste ontwerp, voorstel of amendement goed te keuren. Dat laatste conflict noemen we een bevoegdheidsconflict.
10/10/2018 Belangenconflict over een nieuwe onverenigbaarheid tussen een parlementair mandaat en een lokaal uitvoerend mandaat
24/04/2018 Belangenconflict over wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie
22/02/2018 Belangenconflicten over gemengde pensioenen en RIZIV-nummers
14/02/2018 Belangenconflict over wetsontwerp tot wijziging van de wet over de uitoefening van gezondheidszorgberoepen
9/02/2018 Belangenconflict over de pensioenregeling van contractuele personeelsleden in de publieke sector