COMCIVITAS stemt in met de versterking van de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte

10/01/2022

Op 10 januari 2022 besprak de Commissie voor de Democratische Vernieuwing en Burgerschap het voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren. Het dossier nr. 7-80 is te raadplegen op de website.

Via dit voorstel willen de indieners een collectieve gedachtewisseling op gang brengen tussen de federale overheid, de deelstaten in het bijzonder via hun vertegenwoordigers in de Senaat en de verenigingssector, teneinde elke vorm van seksisme in de openbare ruimte krachtdadig te bestrijden.

Het voorstel van resolutie werd eenparig aangenomen door de commissie. Het zal op vrijdag 14 januari 2022 aan de plenaire vergadering van de Senaat worden voorgelegd. 

De opname van deze vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie.

COMCIVITAS stemt in met de versterking van de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte