Advies over resolutie over meisjes en vrouwen in STEM-beroepen en -opleidingen aangenomen in COMEQUITAS

12/7/2021

Op maandag 12 juli 2021 besprak het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen het voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen. Het dossier nr. 7-211 is te raadplegen op de website.

Het advies, gevraagd door de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden, betreffende dit voorstel van resolutie werd aangenomen met 9 stemmen voor, geen tegen en 2 onthoudingen.

De vergadering kan worden herbekeken op het YouTube kanaal van het adviescomité.

Advies over resolutie over meisjes en vrouwen in STEM-beroepen en -opleidingen aangenomen in COMEQUITAS