Dimanche 8 mai 2005 : La citoyenneté par l'éducation

Photo's : La citoyenneté par l'éducation
Photos

Résumé
Vidéo : La citoyenneté par l'éducation
Vidéo

Compte rendu (dans la langue de l'orateur)

Aller directement vers l'Intervention de :

Mme Leduc M. Brotcorne M. De Vos M. Donnet M. Haulot M. Baeten M. Halter
Mme Stassart M. Vanheeswijck M. Wynen M. Dupont M. Kichka M. Fleerackers Mme Adam

Mme la présidente. – Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chers collègues, je déclare ouvertes les journées citoyennes.

Monsieur le ministre de la Défense, le Sénat vous remercie tout particulièrement de l’attention que vous avez portée dès le début à la suggestion d’un travail commun pour cette journée du 8 mai.

Je salue la présence de M. Arthur Haulot, car c’est à partir du Groupe Mémoire que nous avons construit cette fête du 8 mai en y associant les représentants de la démocratie parlementaire.

Dit jaar vieren wij 175 jaar België. Dat leek ons een mooie gelegenheid om hier in de Senaat een driedaags debat met de burgers te organiseren over het thema "Burger zijn in 2005".

In een Europese samenleving die razendsnel evolueert, stelt menig burger zich de vraag : waar gaan we juist naar toe en welke rol kan ik daarin nog spelen? Verandering lijkt nog een van de weinige constanten te zijn. Ontwikkelingen die zich aan de andere kant van de wereld afspelen en waarop wij geen vat lijken te hebben, hebben een rechtstreekse impact op ons dagelijkse leven. Dat schept onzekerheid en een gevoelen van onmacht. Denkkaders die ons vroeger hielpen de wereld te duiden, lijken achterhaald te zijn. Velen missen een perspectief om de massa informatie te verwerken waarmee we dagelijks worden overspoeld. Dat geeft hen het gevoel dat tal van zekerheden op de helling komen te staan. Zij vrezen dat de uitgebouwde verzorgingsstaat zoals we die nu kennen, onder druk zal komen te staan. Velen blijven de toekomst echter hoopvol tegemoet zien en gaan enthousiast de uitdaging van de verandering aan.

Il n’est donc pas inutile de réfléchir une nouvelle fois à ce que signifie, en 2005, être citoyen belge. Quel contenu concret pouvons-nous donner aux acquis politiques, sociaux, culturels et économiques ? Aucun de ces acquis n’est en effet né par hasard. Il a fallu lutter, parfois très durement, pour les obtenir.

Acht mei leek ons een geschikte datum voor een dergelijke bezinning. Het is de dag waarop de Tweede Wereldoorlog in Europa is geëindigd. De dag waarop ons continent werd bevrijd uit de wurggreep waarin het Derde Rijk vrijwel geheel Europa hield vanaf 1 september 1939 met de inval in Polen. Voor België viel de duisternis in op 10 mei 1940. In Duitsland waren de lichten al veel langer uitgegaan.

De prijs die aan mensenlevens is betaald, is naar onze maatstaven eigenlijk niet meer te bevatten. Naast de miljoenen soldaten die het leven lieten, werd ook de burgerbevolking meer en meer geviseerd. Daarbij kwam dan de systematische en industriële uitroeiing van de Europese Joden en bepaalde andere segmenten van de bevolking.

Comment a-t-on pu en arriver à cette situation ? Comment une société aussi développée que la société allemande a-t-elle pu, en si peu de temps, faire démocratiquement le choix d’un régime autoritaire qui affichait un tel mépris pour la dignité humaine et qui déclencha délibérément une guerre d’agression ? Comment est-il possible que des citoyens d’autres pays aient pu être séduits par un tel régime et s’engager dans la voie de la collaboration ?

Aujourd’hui, nous pouvons nous estimer heureux que la machine de guerre allemande ait été stoppée.

Daarom zijn wij eerbied verschuldigd aan hen die zich tegen het nazisme verzet hebben en dikwijls het hoogste offer hebben gebracht. Ik verwelkom dan ook met ontroering de vertegenwoordigers van de oud-strijdersverenigingen en het verzet. Zij hebben deze ochtend aan de Congreskolom de herdenkingsplechtigheid bijgewoond die de minister van Landsverdediging heeft georganiseerd en waarop ook vertegenwoordigers van jeugdbewegingen aanwezig waren.

Het is van belang dat de kennis van wat zich in de eerste helft van de twintigste eeuw heeft afgespeeld, in ere wordt gehouden en dat het einde van de Tweede Wereldoorlog op passende wijze wordt herdacht.

Le temps est venu de nous arrêter un moment et d’entamer la discussion sur la manière dont les citoyens peuvent, à la fois individuellement, mais surtout collectivement, apporter leur contribution à la société.

Peut-on dissocier l’individu de concepts profondément liés à la démocratie et à l’État de droit ? La connaissance des institutions est l’une des clefs de la participation à la vie d’un pays. Mais cette participation est faite aussi du dynamisme, de l’esprit d’initiative et du pluralisme.

Vandaag, morgen en overmorgen brengen deskundigen, intellectuelen en leden van het verenigingsleven in België de resultaten van hun inspanningen van de voorbije drie maanden, voor het voetlicht rond vier sub-thema’s:

Met dit initiatief wil de Senaat de verschillende vertegenwoordigers van het middenveld op de voorgrond plaatsen. We hebben ze samen laten discussiëren om zo antwoorden te formuleren op alle vragen die de maatschappij zich terecht over het burgerschap kan stellen.

Nous avons décidé de consacrer ces trois jours à la citoyenneté. Avec Mme Leduc, présidente de la Questure, et M. Brotcorne, président du groupe cdH, qui assurent tous les deux la vice-présidence de cette journée, nous avons pensé que cette date du 8 mai serait la plus symbolique pour ouvrir le débat sur le thème « Comment être citoyen en Belgique ? » Cela n’enlève rien à l’importance des deux autres journées. Mais ce 8 mai symbolique, nous voulions le réserver à un débat avec les anciens et avec les jeunes. Nous avons vu ce matin, en présence du roi, que la jeunesse souhaite participer activement à la vie de ce pays. Nous en sommes fiers.

Vous entrez, vous les jeunes, de plain-pied dans le 21e siècle et vous serez confrontés quotidiennement aux événements du reste du monde. Les médias jouent un rôle de premier plan. Les informations qu’ils diffusent sont intenses, porteuses d’émotion, souvent inquiétantes et, il faut bien le dire, pas toujours exactes.

Cette situation s’applique non seulement aux jeunes, mais assurément aussi aux adultes, qui doivent également, avec les jeunes, se mettre en recherche de repères. Plutôt que de dire aux jeunes ce qu’ils doivent penser, il nous revient de mettre à leur disposition les moyens et les outils qui les aideront à interpréter le monde et à situer les événements dans leur contexte.

De Senaat heeft dan ook niet alleen de rectoren van alle Belgische universiteiten en de vertegenwoordigers van de belangrijkste mediaorganisaties bij dit project willen betrekken, maar ook organisaties die strijden voor gelijke kansen.

Je vous remercie de tout cœur de votre réaction positive à notre invitation. Hélas, faute de place, nous n’avons pas pu accueillir toutes les personnes qui se sont manifestées. Je suis sûre que les débats seront fructueux.

Notre comité de patronage a été d’une grande aide dès le début. Il a associé tous les recteurs de nos universités et les responsables des organisations de médias, que l’on ne voit pas souvent mais qui ont un rôle décisif dans le système de la communication dans notre pays.

La première de ces journées citoyenne a une telle valeur de symbole que nous espérons que cette date du 8 mai sera désormais toujours l’occasion d’un débat entre les anciens et la jeunesse. Nous contribuerons ainsi à rendre notre pays solide et heureux.

Retour

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD), medevoorzitter. – Wij zijn blij de overlevenden van Wereldoorlog II in ons midden te mogen begroeten. Het zijn niet enkel de overlevenden van de achttiendaagse veldtocht, maar ook de overlevenden van de kampen, de verzetsstrijders die hebben meegewerkt om Engelse piloten terug te brengen naar Groot-Brittannië of die andere verzetsdaden hebben gepleegd. Zij allen hebben zich ingezet om van België opnieuw een vrij land te maken. We willen die ereburgers vandaag huldigen en het woord geven. Ze zullen ons in hun eigen woorden het verhaal van Wereldoorlog II vertellen. Ze zullen uiteenzetten hoe het nazisme in Duitsland tussen 1930 en 1940 is gegroeid en hoe het Wereldoorlog II heeft doen ontbranden. Naderhand wisten de Duitsers niets anders te zeggen dan: "Wir haben es nicht gewusst".

We zien een parallel tussen de groei van het nazisme en de huidige ontwikkeling van de ultrarechtse partijen, die we met alle macht moeten bestrijden. We mogen niet blind zijn voor de evolutie van vandaag. De leiders van de ultrarechtse partijen zijn afkomstig van militante groeperingen zoals Voorpost, Were Di, VMO en VNJ. Ze herinneren ons aan de zwarte bladzijden uit onze geschiedenis. Ik raad de jongeren aan het relaas van die gebeurtenissen te herlezen opdat ze zich realiseren wat nazi-Duitsland heeft veroorzaakt en beseffen dat de hier aanwezige overlevenden ervoor hebben gezorgd dat we in een vrij land leven, waar we kunnen zeggen en doen wat we willen.

Wij bezinnen ons vandaag over burgerschap. Onderwijs en vorming zijn belangrijke sleutels tot bewust burgerschap. We richten ons tot de hele bevolking, maar we willen de jeugd in het bijzonder erop wijzen dat verdraagzaamheid een voorwaarde is tot goed burgerschap, zowel in het gezin als in de buurt, de samenleving, de school, het bedrijf en het verkeer. We moeten trachten niet enkel aan onszelf te denken, maar ook aan anderen, en ertoe bijdragen dat iedereen in ons land in vrede en veiligheid kan leven.

Alle aanwezigen krijgen straks een samenvatting van de toespraken en een brieflegger met een handleiding voor een goede en bewuste burger, die we dagelijks kunnen raadplegen om te controleren in hoeverre we dag na dag hebben geprobeerd een goede burger te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we op die manier de verrechtsing, het ondemocratische en de onderdrukking kunnen bannen. We rekenen daarvoor op u allen.

Retour

M. Christian Brotcorne (CDH), coprésident – Bienvenue à chacun et à chacune d’entre vous. Vous avez répondu à une invitation un dimanche, au terme d’un long congé, afin de vivre avec nous un après-midi de mémoire et aussi de réflexion. Nous devrons aussi songer à passer à l’action.

Voici 60 ans, comme l’a dit Mme la Présidente, l’Europe en finissait avec le paroxysme de la barbarie. Jamais un conflit n’avait entraîné autant d’horreur, je pense, et jamais l’inhumanité n’avait été aussi loin.

Aujourd’hui, 60 ans plus tard, nous pouvons dire que nous avons tiré les leçons de ce passé peu glorieux. La construction européenne que l’on évoque très souvent, notamment à l’occasion des discussions relatives à la ratification du Traité pour l’Europe, le montre. Quelques années après la fin de la guerre, de grands visionnaires ont eu le courage de dire : « Cela suffit. Entendons-nous, groupons-nous et voyons ce que nous pouvons faire pour éviter que ne se reproduise ce qui nous a tant marqué ces dernières années. » Nous sommes les héritiers des ces pères fondateurs de l’Europe et nous devons poursuivre leur travail.

Certains irréductibles professent toutefois des positions perverses. Je pense que la frilosité et le repli identitaire sont leur credo mortifère. Ils mettent en danger ce modèle politique original que nous essayons de construire en Europe et qui s’articule autour des droits fondamentaux, pivots de la démocratie.

Je me réjouis de la présence, passive mais aussi active, des jeunes. Je voudrais leur dire qu’être citoyen, cela ne s’improvise pas mais cela s’apprend. Les plus anciens en ont fait l’application concrète. C’est donc avec toute l’humilité qui sied à la démocratie et avec une forte symbolique que cette journée vise à apporter sa pierre à l’édifice.

Je pense que la génération qui a lutté et qui a souffert est ici face à la génération qui poursuivra ce combat toujours inachevé pour un monde solidaire, fraternel et respectueux de la liberté.

Cet après-midi, écoutons donc, pour en partager les leçons, ce que les uns et les autres ont à nous dire pour gagner ce combat. Ceux qui se donnent un objectif, s’organisent et se groupent pour l’atteindre et doivent s’en donner les moyens. Parmi ceux-ci, il y a la formation et l’entraînement.

C’est en tout cas l’objectif que nous voulons assigner à cet après-midi. Les orateurs que nous aurons le plaisir d’entendre seront, je pense, à la hauteur de nos espérances pour commencer ou continuer ce combat pour la démocratie.

Retour

De heer Luc De Vos.- Geschiedenis, het zoeken naar de waarheid, is het democratische antwoord op propaganda en leugen. Vandaag zult u getuigen horen. Het is een van de laatste kansen daartoe. Wat ik zal doen, is hun werk situeren. Eerst zal ik een causerie houden over de diepere oorzaken van de Tweede Wereldoorlog. Daarna zal ik de Belgische bijdrage tot de oorlogsinspanning belichten.

Er zijn heel wat diepere oorzaken voor de Tweede Wereldoorlog. Het is heel moeilijk een rangorde te maken. De historici zijn het erover eens dat het Verdrag van Versailles een grote invloed heeft gehad. De bevolking van de geallieerde landen en ook van het neutrale België eiste een streng vonnis. Dat werd in Duitsland ook zo aangevoeld. Daar werd het het "Diktat" genoemd. Toch bleef Duitsland de machtigste Staat in Europa. Het onevenwicht dat in Europa al vóór de Eerste Wereldoorlog bestond, was eigenlijk nog sterker ná die oorlog. Duitsland lag niet langer tussen een sterk Frankrijk en een sterk Rusland. Rusland, dat nu de Sovjet-Unie heette, was een zwakke en politiek weinig stabiele staat.

Duitsland kon de herstelbetalingen betalen. Frankrijk had ook herstelbetalingen betaald na 1815 en 1870. Maar ook daar bestond toen een gevoel van revanche. In Duitsland werden de herstelbetalingen als zeer onrechtvaardig ervaren. Er was een algemeen gevoel van ontevredenheid en op die ontevredenheid hebben Hitler en anderen ingespeeld.

Over de positie van de middenstand wordt weinig gesproken. Hitler wist alle standen aan zich te binden. De industriëlen kregen nooit geziene kansen. De adel maakte carrière en de territoriale uitbreiding naar het oosten bezorgde ze grote landerijen. De boeren werden in een neoromantische geest gekoesterd. Het streven naar autarchie verzekerde een goed inkomen. Toch zouden vooral de rurale, katholieke streken als laatste weerstand bieden aan de lokroep van de NSDAP. Beieren, waar het nazisme nochtans ontstond, zou nooit een meerderheid geven aan de nazipartij. De arbeiders hadden werk en een nooit geziene sociale zekerheid. Hun electorale bolwerken werden de eerste nationaal-socialistische bolwerken. Nochtans bleef onder hen een harde kern een heel belangrijke rol spelen in het interne verzet in Duitsland.

De middenstand, die in alle samenlevingen zowat de motor van verandering is, speelde in het Duitse Rijk die rol niet. Het verlies van de spaarcenten door de hyperinflatie en het verdwijnen van een aantal traditionele beroepen zorgden voor veel onzekerheid.

De middenklasse was beducht voor socialisme en communisme, die hun bezittingen bedreigden. Vele middenstanders vreesden in de anonieme arbeidersmassa terecht te komen. Moderniteit en internationalisme werden als zeer gevaarlijk ervaren. Hitler leek een garant te zijn voor een traditionele samenleving, een samenleving zonder chaos. Het kleinburgerlijke in de man sprak de middenklasse onbewust aan. Hij verving als het ware de traditionele elite en zou hen behoeden voor het communisme, dat synoniem stond voor wanorde en waardeloosheid. Het gaf opnieuw een goed gevoel Duitser te zijn. De stoutste dromen leek Hitler te realiseren. Dit streven naar waardigheid als Duitser zou uitdraaien op een ontkennen van waardigheid voor anderen, buitenlanders en vooral joden. Sommigen hebben dit de vloek van de Duitse middenklasse genoemd.

Er waren ook ideologische tegenstellingen. De Tweede Wereldoorlog was immers in essentie een ideologische oorlog, te vergelijken met de godsdienstoorlogen uit de 16e en de 17e eeuw. Tijdens het interbellum namen de tegenstellingen tussen de drie dominerende politieke systemen toe. De liberale democratie kon nauwelijks stand houden. Enkel rond de Noordzee, waar ze diepe, historische wortels had uit de middeleeuwen, ging ze niet ten onder. In Italië, Duitsland en Centraal-Europa leek het fascisme het antwoord te brengen op alle onheil. De Sovjet-Unie poogde haar communisitisch model te exporteren. Voortaan zouden drie politieke systemen voor de gunst van de bevolking vechten en weldra met de wapens tegen elkaar in het strijdperk treden.

Wat hebben ze gemeen? Fascisme en communisme zijn totalitaire systemen. Ze proberen de hele mens te omvatten. Ze aanvaarden dus geen pluralisme en individuele vrijheden. De liberale democratie en het fascisme zijn uitingen van het kapitalisme. Het communisme en de liberale democratie hebben het internationalisme gemeen. Gezien de wrijvingen tussen de drie ideologieën en de gebruikte methoden – teruggrijpen naar het verleden bij de fascisten, vooruitstrevende maatregelen bij de liberale democratie en het communisme – werd dan ook gemakkelijk opgeroepen tot een kruistocht tegen de ander.

De grote vraag is natuurlijk: wanneer tussen te komen? Vaak wordt gesteld dat de internationale gemeenschap de plicht heeft in te grijpen wanneer bepaalde extremismen het evenwicht drastisch dreigen te verstoren. De vraag is echter wanneer zo’n extremisme over de schreef gaat? Ingrijpen is niet evident. De publieke opinie moet daar achter staan. Men moet ook in een voldoende sterke positie staan. De Eerste Wereldoorlog was een nachtmerrie. Men kon zich in Groot-Brittannië niet voorstellen dat zoiets opnieuw zou gebeuren. Frankrijk werd gekenmerkt door een extreem pacifisme, door een puur defensieve opstelling. Het was dus allemaal niet zo eenvoudig. Ook vandaag merken we dat interventies niet altijd door iedereen in dank worden afgenomen.

Wat was de Belgische bijdrage aan de oorloginspanning? In juni 1940 was België een land dat had geleden. Met het Belgisch leger, dat toch 600.000 manschappen telde, werd in amper 18 dagen tijd de vloer aangeveegd.

Hitlers agressie had het leven gekost aan ongeveer 12.000 Belgen, iets meer dan de helft burgers. De Duitse oorlogsmachine leek onoverwinnelijk. Het territorium was volledig bezet en de koning was gevangen. Wie zou er niet ontmoedigd zijn?

Desondanks zouden de vele misbruiken van de nazi’s, alsook hun eerste nederlagen de Belgische wil om de strijd verder te zetten stimuleren. Er was niet langer sprake van een Belgische neutraliteitspolitiek. De bijdrage van de Belgen aan de oorlog steunde op drie pijlers: het Verenigd Koninkrijk, waar in oktober 1940 een embryonale Belgische regering opgericht werd, Congo dat zijn vele grondstoffen ter beschikking stelde van de geallieerde oorlogsinspanning, en, ten slotte, het verzet in België zelf, dat meer nog dan in 1914-1918 vele en gevaarlijke opdrachten vervulde.

Reeds in juni 1940 hadden Belgische piloten geweigerd de nederlaag te aanvaarden en waren naar Engeland gevlucht; 29 namen deel aan de Battle of Britain. Verschillenden onder hen waren wegens desertie door Belgische krijgsraden bij verstek veroordeeld. Zij waren de voorlopers van de twee Belgische smaldelen, het 349ste en het 350ste, die in 1942 binnen de Royal Air Force werden opgericht. Zo werd de getalsterkte van het Belgische luchtmachtpersoneel in het Verenigd Koninkrijk opgedreven tot 1200; de helft ervan behoorde tot het vliegend personeel. Belgische piloten namen deel aan de raid op Dieppe, aan de ontscheping in Normandië, aan operatie Market Garden, aan de jacht op de vliegende bommen. De Belgische sectie van de RAF betreurde bij het einde van de strijd 207 doden.

Al vrij snel dienden er ook Belgen in de Royal Navy. Vanaf 22 mei teruggetrokken voor de Engelse kust, droegen oorlogsschepen en ook vele "civiele boten" hun steentje bij tot de evacuatie van Duinkerke. Vanaf 1941 escorteerden twee Belgische korvetten mee konvooien in de Atlantische Oceaan. Een flottielje mijnenjagers opereerde in Normandië alvorens de toegang tot de haven van Antwerpen vrij te maken, zodat de logistiek van de geallieerden kon passeren. 4.000 Belgische zeelui dienden in de geallieerde handelsvloot. Zo’n twintigtal militaire scheepslui lieten het leven, evenals 587 manschappen uit de koopvaardijvloot. België verloor 78 van zijn 118 handelsschepen, 855 Belgische zeelui, ingescheept op Belgische en buitenlandse schepen, verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven.

De oprichting van landmachteenheden was een moeilijke bevalling, maar resulteerde in de oprichting van een Belgisch-Luxemburgse Brigade Group, die circa 2.000 manschappen telde en onder het bevel van kolonel Jean Piron werd geplaatst. Vanaf augustus 1944 tot het einde van de oorlog streed deze eenheid in Normandië, België, Nederland en in Duitsland. Tevens werden twee kleine speciale eenheden opgericht: de commando’s van Georges Danloy, die hun lauweren verdienden in Italië, Joegoslavië en bij Walcheren, en de parachutisten van Eddy Blondeel, die zich onderscheidden in Normandië, de Ardennen en Nederland. Ze betaalden allen een zware tol: 90 manschappen van de brigade Piron en 24 parachutisten en commando’s vielen op het veld van eer.

21 Belgen – 120 na 16 augustus 1944 – maakten deel uit van de Belgische SAS. Ze opereerden in vijandelijk gebied, waar ze probeerden de terugtocht van de vijand te versnellen door colonnes aan te vallen en prikacties uit te voeren.

In Afrika steunde de Force Publique – de Openbare Weermacht – de operaties van het Britse leger tegen de Italianen. Een Belgisch-Congolese medische eenheid was werkzaam in Kenia, Abbessinië, Somalië, Madagascar en zelfs in Birma. Zo’n 20.000 Belgen en Congolezen namen deel aan de strijd in Afrika. 830 ervan, 31 Belgen en 799 Congolezen, gaven hun leven voor de geallieerde zaak. Vooral de onmetelijke rijkdommen van Congo, zoals rubber, palmolie, kobalt, goud en vooral koper, waren naast het goud van de Nationale Bank meer dan welkom voor de geallieerde oorlogsinspanning. Iedereen weet ook dat de eerste atoombommen gemaakt werden met uranium uit Shinkolobwe in Katanga.

Ook verschillende verzetsbewegingen organiseerden zich. Eerst en vooral ging het erom te voldoen aan de onmiddellijke behoeften zoals inlichtingen, sabotage en het opstarten van ontsnappingsnetwerken naar het Verenigd Koninkrijk. Het was ook van wezenlijk belang om het moreel van de bevolking hoog te houden. Dat gebeurde door de verspreiding van pamfletten en clandestiene kranten. Ten slotte was het inperken van de collaboratie, door het doden van collaborateurs, van belang. Het verzet trachtte ook een strijdmacht op poten te zetten die de geallieerden kon bijstaan bij de bevrijding. Een van de mooiste prestaties was het vrijwaren van de installaties van de haven van Antwerpen, die op 4 september 1944 intact in handen kwam van de geallieerden.

Drie procent van de Belgen maakte deel uit van verzet, twee procent collaboreerde. In totaal was dus 5 procent van de bevolking actief, 95 procent stond erbij en keek ernaar. Van de ongeveer 200.000 verzetsleden opgetekend bij het einde van de oorlog, offerden 14.000 hun leven.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vonden 76.000 Belgen, van wie 23.000 burgers, de dood. Gedurende de Tweede Wereldoorlog, ondanks "de capitulatie om de bevolking te sparen", stierven er 90.000 Belgen, van wie 83.000 burgers. Er kwamen meer Belgen om dan Canadezen, die op alle slagvelden streden. Er kwamen ook meer Fransen om dan Amerikanen. Nochtans waren de Amerikanen op alle slagvelden aanwezig. Bezet zijn, dat wil zeggen overgeleverd zijn aan de willekeur van de bezetter, is dus slechter dan te strijden.

Of het nu in het bezette vaderland, in het Verenigd Koninkrijk of in Afrika was, ontelbare Belgen verloren de moed niet en vochten aan de zijde van de geallieerden voor de eindoverwinning van vrijheid en democratie.

Retour

Lieutenant-général Donnet. – Il m’échoit l’insigne honneur de faire mémoire des anciens combattants belges de la guerre 40-45. Soyons fiers de nos anciens combattants et, aujourd’hui plus spécialement, rendons-leur un vibrant hommage. Les morts et les vivants sont tous là présents dans nos mémoires. Ce sont eux qui nous ont offert 60 ans de paix et une liberté chère à tous. Ils ont été témoins d’une guerre totale, sans merci, avec ses atrocités et ses souffrances. Je tiens à évoquer le courage et l’abnégation de tous ceux qui participèrent à la victoire.

Le 8 mai 1945, les alliés et, parmi eux, de nombreux Belges, rendaient la paix à l’Europe après une guerre de plus de cinq ans et le sacrifice de milliers de combattants et de victimes civiles. L’invasion ennemie de notre pays fut violente, brutale, mais les alliés étaient là pour nous aider. Hélas, leur intervention ne modifia pas le cours des événements. Nombre de militaires se retrouvèrent derrière les barbelés pour une longue captivité.

Les aviateurs prennent alors en main leur destinée. Ils vont poursuivre la lutte et sont accueillis par l’allié britannique décidé à tenir tête à l’Allemagne. C’est la bataille d’Angleterre – de juillet à octobre 1940 –, une des 16 batailles qui changèrent la face du monde car personne ne réalise que si la bataille d’Angleterre avait été perdue, nous serions toujours sous l’autorité allemande.

La Royal Air Force impose une terrible défaite à la Luftwaffe triomphante. La Royal Air Force a perdu un millier de pilotes, tués ou blessés, et plus de deux mille avions, mais elle a infligé une perte de 3500 avions et de 6500 aviateurs à la Luftwaffe.

A cette époque, l’Allemagne envisageait d’envahir l’Angleterre. Il lui fallait la maîtrise de l’air, celle-ci lui fut ravie. Nos aviateurs belges prirent part à ce combat et sept d’entre eux furent victimes de leur devoir. Cette victoire suscite l’espoir et invite les jeunes à rejoindre les forces combattantes. En quatre ans, plus de 4500 hommes et femmes prendront le chemin de l’évasion. Si certains réussissent, d’autres sont arrêtés, incarcérés, torturés, voire fusillés. Les réseaux de résistance se mettent en place et la filière d’évasion, telles la Ligne Comète initiée par Andrée Dejonghe et celle du Capitaine Guérisse, alias Pat O’Leary, permettent, en plus des évadés belges, à plus de 1500 aviateurs alliés de rejoindre l’Angleterre et de poursuivre la guerre.

Nous ne pourrons jamais oublier ce qu’ils firent pour nos aviateurs car, grâce à eux, nous avons eu un apport constant de jeunes pilotes, évadés de Belgique.

Ces soldats de l’ombre, les guides, les porteurs de messages, tous les résistants en général, ont payé un lourd tribut. Ils ont donné un magnifique exemple de courage et de patriotisme. Il convient de leur exprimer admiration et gratitude.

La plupart des évadés, arrivés en Angleterre, intégrèrent les armées de Grande-Bretagne, à la Brigade belge, à la Royal Navy ou à la Royal Air Force.

À la Royal Air Force, des pilotes, navigateurs et mitrailleurs de bord, dispersés dans une centaine d’escadrilles, furent associés à toutes les opérations aériennes alliées : Dieppe, le débarquement de Normandie, les campagnes de France et de Belgique. Ils combattirent en Allemagne, en Méditerranée, dans l’Atlantique, dans les campagnes du désert, lors des débarquements en Sicile et en Italie et même en Extrême-Orient où une demi-douzaine de nos pilotes furent abattus par des Japonais. Plus de 225 des nôtres perdirent la vie : ne les oublions jamais.

Autre exemple de dévouement extrême : celui de nos marins de la marine marchande dont 850 périrent en mer, victimes des U-boats qui sillonnaient l’Atlantique. Ils étaient 3.500 à servir dans des conditions extrêmes. Nous leur exprimons notre reconnaissance.

Nous eûmes des victimes dans les forces terrestres de la brigade belge, formée en Grande-Bretagne et présente en Normandie, à la libération de la Belgique et en Allemagne.

N’oublions pas nos aviateurs belges de la South African Air Force, dont plusieurs ont trouvé la mort. Certains de nos hommes eurent des commandements dans cette Force.

Je citerai également les Belges de la Force publique qui combattirent en Afrique, notamment en Abyssinie, avec les forces alliées.

Je ne puis passer sous silence le rôle des parachutistes, des SAS en pays occupé, des agents de renseignement, des commandos de Yougoslavie, de Walkeren et d’Allemagne, ainsi que des membres de la résistance qui firent preuve de persévérance et d’esprit d’entreprise dans un environnement où le risque était permanent. Ils ont notamment été d’une aide efficace lors de la conquête du Port d’Anvers, vitale pour la poursuite victorieuse de la guerre en 1944. Le général Eisenhower dira d’ailleurs lui-même que grâce à la prise du Port d’Anvers intact, la guerre a été écourtée de six mois.

J’aime également évoquer tous ceux qui, d’un élan commun, ont rejoint les brigades belges formées après la libération du pays. Au sein des armées alliées, ils participèrent au dernier combat de la campagne d’Allemagne et à la libération des camps d’extermination et des camps de prisonniers. Soyons fiers de tous ces anciens combattants et fidèles à leur mémoire. Gardons les tous vivants dans nos cœurs. Par leur sacrifice, ils nous ont donné à vivre 60 ans de paix. Que leur courage reste un exemple! C’est avec émotion que nous les remercions.

Enfin, je forme le vœu que leur mémoire soit pour vous, les jeunes, une source d’inspiration féconde et un guide pour la vie.

Retour

M. Arthur Haulot. – Je remercie les hautes autorités de notre pays qui ont organisé cette rencontre. Nous leur devons beaucoup de gratitude et je ne manquerai pas de le leur répéter.

Les présentations qui ont été faites me dispensent de faire une longue histoire de ma propre histoire.

Ce qui est important, c’est que je vous dise quel est le but du groupe Mémoire. J’ai créé ce groupe voici dix ans. Pourquoi ? J’avais été chargé d’organiser des manifestations civiles pour le cinquantième anniversaire de la libération. J’ai rassemblé des personnalités représentatives de l’ensemble des associations d’anciens prisonniers politiques. Je suis toujours président de l’amicale des anciens de Dachau. J’ai donc réuni autour de moi les présidents des amicales de nombreux autres camps dont vous connaissez les noms : les Sachsenhausen , Mauthausen, Buchenwald, etc. Je ne voulais rien faire sans leur accord et sans leur esprit et leur participation. Nous avons agi ensemble, fort bien je crois, à cette époque.

À travers les manifestations du cinquantième anniversaire, nous nous sommes rendus compte que l’action devait se poursuivre, qu’il ne suffisait pas de marquer ce demi-siècle de liberté et de démocratie par de grandes manifestations, par de grandes fêtes à l’échelle des villages, des villes, des provinces et du pays tout entier. C’était sans doute une chose utile, nécessaire, mais c’était totalement insuffisant. Il fallait entreprendre, mener, poursuivre, dégager ou développer un travail en profondeur dans la conscience de notre pays, dans la conscience des générations qui nous suivaient.

Vous allez entendre quelques-uns de mes camarades qui vous parleront de leur expérience et de leur esprit. Je dis simplement, en quelques mots, que ce qui nous importe, ce n’est pas que l’on nous rende hommage, ce n’est pas l’évocation de nos victoires, ce n’est pas l’évocation de nos sacrifices. Sans doute, on l’a fait tout à l’heure et fort bien. Je me suis incliné et j’ai applaudi. Je dis seulement que si c’est une chose utile et nécessaire, elle est totalement insuffisante. Aujourd’hui, ce qui est important, c’est d’apprendre à la jeunesse, sur la base du prix que nous avons payé, la valeur de la démocratie, la valeur de la solidarité, la valeur de la liberté. Je suis moi-même, père, grand-père, arrière-grand-père. Je vais aussi souvent que je peux dans les écoles pour plaider inlassablement la même cause.

Ne nous applaudissez pas. Nous ne venons pas vous demander de nouvelles médailles, de nouvelles marques de sympathie ou de reconnaissance. Tant mieux si vous en avez, tant pis pour vous si vous n’en avez pas ! Ce que nous vous demandons est beaucoup plus important et beaucoup plus significatif : c’est de savoir le prix que toute notre génération, soldats et résistants, a payé. Nous avons payé très cher la liberté dont jouit notre pays, dont vous, les jeunes, jouissez aujourd’hui, chaque jour que Dieu fait. Nous vous demandons simplement d’avoir conscience du prix qu’il a fallu payer et de savoir la valeur de ce qui vous est donné, de ce qui vous appartient aujourd’hui, de ce qui fait votre vie, votre dignité, votre liberté, votre joie de vivre. Ayez conscience de cela, engagez-vous non seulement comme des consommateurs. Engagez-vous comme des hommes, des femmes, des citoyens. Merci.

Retour

De heer Pierre Paul Baeten. – Sinds het einde van Wereldoorlog II, nu zestig jaren geleden, heeft de wereld geen enkele dag zonder oorlog gekend. Nochtans hadden veel landen na de oorlog gezegd: "Dit nooit meer". Korea, Vietnam, de Cuba-crisis, de Russische invasie in Afghanistan, de Golfoorlog en de talrijke burgeroorlogen in India, Soedan en Kosovo tonen aan dat die uitspraak een ijdele hoop was.

We leven in een tijdperk waarin techniek en informatica voortdurend evolueren. De media maken hiervan handig gebruik om ons te tonen wat zich in heel de wereld afspeelt, van IJsland tot Kaapstad en van Tokio tot Miami. We kunnen de laatste gebeurtenissen van over heel de wereld van minuut tot minuut live volgen. Ik denk hierbij aan de schokkende beelden van de aanslagen van 11 september 2001 in New York, van de inval in Irak, van de genocide in Afrika, van bomaanslagen in Palestina en Israël. We volgen die ijzingwekkende gebeurtenissen vanuit onze luie zetel, bij een heerlijke kop koffie, jullie, jonge mensen, met een groot pak chips. We denken allen: "Wat erg, maar gelukkig gebeurt het ver van ons bed."

Waar gaat het eigenlijk om? Het gaat om macht, het verwerven en het uitbreiden van macht, ten koste van alles en iedereen. Wordt nog rekening gehouden met de rechten van de mens: het recht op vrijheid, het recht op vrije meningsuiting? Wat betekent het woord democratie eigenlijk nog? Vrijheid en democratie zijn voor ons o zo vanzelfsprekend; voor anderen zijn het nog altijd een droom.

Oorlog, verdrukking en volkerenmoord hebben altijd bestaan. Dankzij de moderne media worden we er dagelijks mee geconfronteerd. Voor sommigen lijkt het wel een onrealistische soap te worden.

Ik was 14 toen Wereldoorlog II uitbrak. Televisie bestond toen nog niet; radio en de kranten hebben de inval van de Duitse troepen gemeld. Voor het eerst werd ik geconfronteerd met de onderdrukking van een volk: mijn eigen volk. Zo ondervond ik net als alle andere Belgen dat we niet meer mochten zeggen, schrijven of doen wat we wilden. De Duitse bezetter censureerde de berichten op de radio en in de kranten. Plots besefte ik dat vrijheid en democratie woorden van onschatbare waarde zijn, woorden waard om te verdedigen.

Een jaar na het uitbreken van de oorlog ging ik bij het verzet. Ik was het beu om mijn leraar Latijn en Grieks in een uniform van de Vlaamse SS voor de klas te zien staan, terwijl hij ons zijn fascistische principes probeerde op te dringen. In het laatste jaar van het atheneum werd ik verraden, opgepakt en als Nach und Nebel-gevangene naar de concentratiekampen getransporteerd. Ik was toen 17.

Enkelen wisten van het bestaan van de concentratiekampen af, maar niemand wist wat zich daar afspeelde. Gedurende een lange tijd na de bevrijding hebben we ons verhaal ook niet verteld. Wie geloofde immers dat mensen in staat waren andere mensen nog slechter dan dieren te behandelen? Wie zou hebben kunnen begrijpen hoe wij fysiek en psychisch werden mishandeld? Gelukkig hebben wij het overleefd, maar we hebben veel van onze kameraden op een onmenselijke manier zien sterven. Wij komen als laatste overlevenden en getuigen hun en onze boodschap aan jullie overdragen. Door in heel België in scholen te spreken willen we de jongeren alert maken voor een gevaar dat zich over veel landen in Europa verspreidt, namelijk de opkomst van het neo-fascisme. Wees waakzaam! Als de woorden vrijheid en democratie even waardevol zijn voor u als ze dat waren voor onze achtergebleven kameraden, laat wat wij gekend hebben, dan nooit meer gebeuren.

Retour

Baron Paul Halter.– Madame la présidente, messieurs les ministres, chers amis, mesdames, messieurs, je tiens tout d’abord à rendre hommage à sa majesté le Roi Albert II, qui paie de sa personne pour soutenir les mouvements citoyens.

Il a ainsi assisté, le 27 janvier dernier, malgré une température de – 20° et sous la neige, à la commémoration de la libération du camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, où plus d’un million et demi de personnes, en grande majorité juives – et dont près de 30.000 furent déportées de Belgique – furent exterminées.

À cette occasion, sa majesté, accompagnée de notre hôte de ce jour, du premier ministre Verhofstadt et des ministres Flahaut et De Gucht, a visité le « bloc belge », souhaité en 1980 grâce à l’appui de sa majesté le Roi Baudouin et de son épouse, la Reine Fabiola. Le « bloc belge » d’Auschwitz nécessitant une rénovation, le premier ministre a pris personnellement le dossier en main, raison pour laquelle je le remercie sincèrement.

En ce qui me concerne, j’avais 20 ans en mai 1940. J’étais déjà actif dans des mouvements politiques de jeunesse, notamment chez les Faucons rouges. Dès les premiers mois de l’occupation, étudiant à l’Université libre de Bruxelles, je suis entré en contact avec le Groupe G, chargé des sabotages.

Après la fermeture de l’Université libre de Bruxelles par l’occupant, je me suis engagé directement chez les partisans armés et je devins commandant de corps. J’ai mené de nombreuses actions mais je m’abstiens toujours d’en faire le récit.

La Gestapo m’arrêta en juin 1943, alors que je portais des papiers compromettants et m’incarcéra à la prison de Saint-Gilles, où je fus mis au secret. J’y ai subi de nombreux interrogatoires. Afin de faire cesser leur enquête qui risquait d’aboutir à la découverte de mes activités armées, ce qui signifiait à terme ma décapitation, j’ai déclaré mon identité juive. Paradoxe de l’histoire, le fait de me déclarer juif me sauva la vie... .

L’antisémitisme nazi était tel qu’ils préférèrent mettre un terme à leur enquête pour m’envoyer immédiatement à la caserne Dossin à Malines, au « Bunker », lieu réservé aux interrogatoires plus sévères. Je fus déporté le lendemain vers Auschwitz. Nous étions alors en septembre 1943.

En janvier 1945, alors que les troupes soviétiques étaient aux abords du camp et sachant que les SS envisageaient d’exécuter les déportés encore présents dans celui-ci, je me suis évadé. Je suis rentré en Belgique en mars 1945. La guerre n’était pas finie. Trois jours plus tard, je fus appelé devant le conseil de révision et déclaré apte pour le service militaire.

Depuis lors, je n’ai pas arrêté de militer en faveur du « Plus jamais ça ». Mes combats ont pris plusieurs formes : le combat pour la démocratie, le combat pour la paix, le combat pour l’émancipation des peuples. À 84 ans, j’ai compris une chose : le combat pour la liberté est un combat de tous les jours et un combat sans fin ; c’est pourquoi, d’ailleurs, il est exaltant.

Lors de ce long parcours de militant, j’ai connu des satisfactions, mais aussi des déceptions. Je pense, notamment, aux grandes conquêtes sociales réalisées après la Libération et des quelques restes desquelles nous bénéficions mais pour combien de temps encore ? Je pense aussi à tous les combats menés pour la paix, qui ne sont pourtant pas parvenus à éliminer ce fléau qu’est la guerre, menée à nos portes, en Irak et ailleurs.

Je pense à mon implication dans le combat pour l’indépendance de l’Algérie qui a tant démenti nos espoirs, si l’on songe à la situation actuelle de ce pays.

Enfin, comment ne pas penser aux espoirs que nous avons nourris dès la création de l’État d’Israël, de voir cohabiter, en toute harmonie, dans le respect et la reconnaissance réciproques, Israéliens et Palestiniens. Quelle tragédie, quelle déception !

Si je jette un regard rétrospectif sur tous ces processus, je ne peux attribuer mes déceptions et nos désillusions qu’à l’égoïsme des puissants, à l’esprit d’intolérance ainsi qu’aux divers intégrismes et fondamentalismes.

S’il y a une leçon à tirer de toute cette histoire, ce serait celle-ci : osez penser par vous-même, osez vous déterminer vous-même, en dehors de tout dogme et de tout préjugé.

Très tôt, dès notre retour, avec d’autres camarades, nous avons créé l’Amicale des ex-prisonniers politiques d’Auschwitz-Birkenau, camps et prisons de Silésie. Cette amicale avait plusieurs missions : d’abord, nous soutenir mutuellement dans notre réinsertion après les camps. Il fallait tout reconstruire : notre vie, nos familles. Il fallait ensuite soutenir les veuves et les orphelins de nos camarades décédés. Il fallait enfin maintenir la mémoire des crimes nazis. À cet effet, l’amicale organisa de très nombreuses activités de sensibilisation et de conscientisation de l’opinion publique. J’en citerai quelques-unes.

En 1978, pour organiser notre premier grand voyage pédagogique à Auschwitz-Birkenau, nous avons demandé l’appui de Sa Majesté le Roi qui décida de mettre à notre disposition l’avion royal. Les médias nous assistèrent dans le recrutement. Nous pouvions être une centaine mais 657 jeunes avaient répondu à notre appel. Nous fûmes obligés de procéder à un tirage au sort. Cela se fit en grande cérémonie et 120 noms furent extraits de l’urne servant aux votes du conseil communal de la ville de Bruxelles, dans la salle gothique de ce superbe édifice.

L’une des équipes cinématographiques était dirigée par Frans Buyens et Lydia Chagoll. Ils réalisèrent un film intitulé Un jour les témoins disparaîtront. Nous étions dix témoins ; il en reste quatre en vie aujourd’hui. L’impact de ce voyage fut tel que, grâce à des sponsors généreux et différentes actions mises sur pied pour ce faire, nous pûmes récidiver chaque année. Ce voyage s’est transformé en voyage d’études d’une semaine que nous organisons annuellement durant les vacances de Pâques.

Nous avons modifié les structures de notre amicale et créé La fondation Auschwitz qui nous a permis d’engager une série de procédures. Nous avons créé, par exemple, quatre jeux d’une exposition itinérante intitulée «L’univers concentrationnaire et la politique nazie d’extermination dans leur contexte historique 1914-1945».

M. Herman De Croo, qui était à l’époque ministre des Communications, mit à notre disposition un train spécial pour que notre exposition puisse circuler dans toute la Belgique. Fait remarquable, il fut le seul train à circuler, car une grève des cheminots a sévi durant tout ce mois. Malgré cela, nous étions accueillis dans toutes les gares. Je me dois de rendre hommage à la résistance héroïque des cheminots pendant la guerre.

Je signalerai également une action juridique menée contre le couple Tarte et Debotte, des néo-nazis qui publiaient et distribuaient les écrits négationnistes de Léon Degrelle, réfugié en Espagne parce que condamné à mort par contumace en Belgique.

Nous venons d’obtenir, avec le Centre pour l’Égalité des chances, la condamnation en appel, à un an de prison ferme et à dix ans de déchéance de ses droits civiques, de Sigfried Verbeke, pour publication et diffusion de littérature niant et minimisant l’existence des chambres à gaz dans les camps d’extermination.

La ville de Bruxelles, enthousiasmée par notre dynamisme, mit à notre disposition des locaux au sein de ses archives. Nous y sommes depuis vingt-cinq ans. Reconnus service général d’éducation permanente par la Communauté française, nous reçûmes des subsides pour les actions ponctuelles que nous menions. Des feuillets stencils que nous appelions déjà avec prétention Bulletin trimestriel de la Fondation Auschwitz, nous dûmes passer à la publication d’un véritable bulletin foisonnant d’études scientifiques et d’informations.

La Fondation a pris l’initiative de créer une bibliothèque spécialisée qui compte à l’heure actuelle plus de huit mille ouvrages. Grâce à l’appui des universités de Yale et de Bruxelles, nous avons également recueilli, dans le cadre de notre programme d’enregistrement de témoignages audiovisuels de rescapés des camps de concentration et d’extermination nazis, plus de deux cent vingt témoignages de survivants, comportant plus de treize cents heures d’enregistrement. Petit à petit, nous avons pris l’initiative d’organiser des colloques en Belgique, dont les participants viennent du monde entier. Nous sommes devenus un centre d’études et de documentation sur l’univers concentrationnaire.

Tous nos efforts visent à présent à former et à informer les enseignants de tous les degrés d’enseignement, afin qu’ils puissent développer des projets éducatifs auprès de leurs étudiants. Pour ce faire, nous développons un grand nombre d’activités, de publications et d’interventions, tant de niveau national qu’international. Sous ce rapport, nous ne pouvons que nous féliciter que de plus en plus de professeurs s’engagent dans ce combat pour la démocratie et la citoyenneté en partant des leçons, des tragiques leçons que nous ont léguées les crimes et génocides nazis.

Retour

M. Henri Kichka, porte-drapeau de l’Union des déportés juifs de Belgique. – Lors de discours officiels, on a coutume d’évoquer les titres et qualités. Comme je ne vois ici que des visages amis, je vais me permettre, à l’aube de mes quatre-vingts ans, de vous dire « chers amis et chères amies ».

Ce 8 mai 2005 est un des plus beaux jours de toute mon existence, bien entendu d’après-guerre : la cérémonie d’aujourd’hui m’a en effet, une des rares fois de ma vie, fait verser des larmes. Je me suis rendu compte à quel point Sa Majesté le Roi, les ministres et les « anciens » ont honoré ceux qui ont versé leur sang pour la patrie ainsi que ceux qui ont eu la chance inespérée, après ces années de martyr, d’être encore vivants soixante-cinq après ce funeste jour du 10 mai 1940 – même s’ils ne sont malheureusement pas tous en bonne santé.

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais survoler brièvement mon parcours. Lorsque la guerre a éclaté le 10 mai 1940, papa, maman, mes deux sœurs et moi avons compris ce qui nous attendait, étant juifs. Hitler, nous le savions, ne nous réservait pas un sort favorable. Aussi nous avons évacué en France où, à peine sorti de la prime enfance, à quatorze ans, j’ai, avec mes sœurs plus jeunes que moi, connu les affres et la honte de vivre – pour autant que l’on puisse appeler cela vivre – cinq mois dans d’infâmes camps de concentration, sous le gouvernement de Vichy, qui a trahi la France, l’Europe et l’humanité. Nous nous sommes évadés et sommes rentrés en Belgique où nous avons partagé le sort de tous les citoyens belges, juifs ou non juifs.

Le 1er août 1942, ma sœur, à peine âgée de treize ans, a été arrêtée par la Gestapo et conduite à Malines.

Malheureusement, dix jours plus tard, elle était déshabillée, gazée, brûlée, et ses cendres répandues dans les champs des alentours. Le 3 septembre 1944, deux ans plus tard, jour pour jour, notre merveilleux pays était libéré par les alliés. Deux ans auparavant, jour pour jour, nous étions arrêtés dans la première grande rafle de Bruxelles et ensuite déportés. Je ne vais pas vous citer le nombre de camps par lesquels je suis passé. J’en ai malheureusement plusieurs à mon actif et je n’ai aucune gloire à le dire. J’ai pourri, moisi dans onze camps différents, pendant trente-huit mois – c’est pour cela que je viens d’écrire un livre Une adolescence perdue dans la nuit des camps.

Le jour de notre arrivée en Allemagne, ces messieurs les SS, accompagnés de chiens et munis de mitraillettes, ont fait descendre tous les « sales juifs » des trains et exigé que les hommes de 16 à 55 ans quittent le train. Le hasard, la chance, mes parents que je ne remercierai jamais assez, ont fait que je suis né le 14 avril 1926. Ce 12 septembre 1942, lorsque nous sommes arrivés à Kosel en Allemagne, l’entrée de l’enfer, j’avais 16 ans accomplis. C’est ce qui m’a permis, soixante ans après la libération des camps, d’avoir l’honneur et la chance d’être parmi vous. Malheureusement, ma mère et ma sœur cadette qui étaient restées dans le train, ont été déshabillées, gazées et brûlées, quelques heures plus tard. Nous ne le savions évidemment pas. Si nous l’avions su, la plupart d’entre nous se seraient suicidés ou se seraient jetés sur les SS, au risque de perdre la vie. Pendant trente et un mois, je suis donc resté seul avec mon père dans tous ces camps que je ne veux pas énumérer, ce serait trop long. Nous sommes arrivés le 11 mars 1945 à Buchenwald où, hélas, après trente-six mois passés à mes côtés, papa est mort d’épuisement dans mes bras. Mon sort était décidé : je serais orphelin pour toujours. Par bonheur, j’ai toujours eu un bon moral et une santé relativement bonne. J’étais très sportif avant la guerre, ce qui m’a permis, avec la chance à laquelle je dois ma survie à 95%, de tenir le coup et de ne jamais désespérer. Quand je témoigne devant de nombreux élèves en France et en Belgique, c’est moi qui donne du courage à ces dizaines de milliers de jeunes gens qui sont désespérés à cause du divorce des parents, des perspectives de chômage, de la situation économique, de la terreur qui règne dans le monde…C’est moi, le malheureux qui a croupi pendant 1.152 jours, qui pesait 31 kilos lorsqu’il est rentré, c’est moi qui leur donne du courage. Avant-hier, à Soignies, alors que je témoignais devant 250 élèves, j’ai entendu un bruit. C’était un jeune garçon de 17 ans qui s’était évanoui en écoutant mon témoignage. Il ne savait rien de ce que je racontais. Les jeunes sont dans l’ignorance totale. Je suis heureux de faire partie de la Fondation Auschwitz et de l’Union des déportés qui m’envoient souvent témoigner dans les écoles. Je suis heureux d’être parmi vous aujourd’hui. Je remercie mon amie, Anne-Marie Lizin, de m’avoir donné l’occasion de témoigner devant vous, dans ce merveilleux Sénat, où je ne vois que des visages amis. Je ne souhaite qu’une chose, c’est que le plus longtemps possible, je puisse revoir tous mes anciens amis déportés, juifs, non juifs – nous sommes tous victimes du nazisme – en meilleure santé possible. J’espère un jour avoir le grand bonheur d’être dans un pays où l’union fait la force et pas la farce. J’espère que nous vivrons tous en paix dans ce merveilleux pays qui est le mien, ma terre natale, ma vie, ma passion : la Belgique. J’espère qu’un jour, nous pourrons vivre en paix, dans une union dont nous avons rudement besoin. Merci à tous.

Retour

Mme Mouchka Stassart,- Madame la présidente, messieurs les ministres, mesdames et messieurs, je ne vous relaterai pas ici les horreurs de la déportation. Vous avez vu suffisamment de films sur ce thème, surtout ces derniers temps. Je tiens cependant à vous dire pourquoi je me suis engagée dans ce que j’appelais déjà en 1940 « la liberté ».

J’avais 17 ans, je rentrais d’exode avec mon père, mais celui-ci a immédiatement dû se cacher étant donné qu’il avait été désobligeant vis-à-vis d’un officier dans l’usine où il travaillait. Avec un groupe d’étudiants dont je faisais partie, nous avons cherché un moyen de retrouver la liberté. La liberté est une chose essentielle. Nous disions entre nous : nous sommes jeunes, c’est nous qui devons chercher la liberté, qui devons lutter, qui devons agir. Chacun de notre côté, nous avons trouvé un moyen de lutter. Personnellement, je suis entrée dans un réseau qui transportait des armes. À l’origine, j’ignorais totalement ce que contenaient les valises. Il est stupide, à l’âge de 17 ans, de ne pas m’en être inquiétée. J’ai traversé Paris d’un côté à l’autre, sans savoir ce que je transportais. Par la suite, j’ai appris qu’ils s’agissait d’armes, de petites mitraillettes. Si l’on m’a chargée de cette mission à l’époque, c’est parce que j’étais une jeune fille en petites socquettes et que je pouvais passer entre les mailles. Je croyais fermement à ce que je faisais.

Le message que je veux faire passer aux jeunes ici présents est le suivant : il faut croire en tout ce que l’on fait, il faut aller jusqu’au bout des choses. Je savais que, si j’étais arrêtée, ma destinée ne serait pas très glorieuse.

Un jour, je suis rentrée à la maison et j’ai vu maman bousculer deux personnes dans un escalier. Je lui ai demandé ce qu’elle faisait et elle s’est mise à pleurer. Elle m’a dit de ne rien dire à personne, mais qu’il s’agissait d’aviateurs américains et anglais. Je lui ai répondu que depuis un an je savais ce qu’était la résistance, que j’aimerais faire partie de son groupe pour sauver des vies humaines. Il s’agissait de sauver les aviateurs qui tombaient. Il nous appartenait, en tant que résistants, d’être sur place avant les Allemands pour les récupérer et les placer dans un foyer connu qui allait les vêtir et leur expliquer quelle était la route pour rejoindre la Ligne Comète, qui était une filière d’évasion vers l’Espagne. Je suis devenue guide dans cette association alors que j’avais 18 ans.

Il était assez difficile d’être guide parce que ces jeunes aviateurs estimaient que nous n’allions pas assez vite et faisaient parfois des réflexions désagréables. Nous ne pouvions évidemment pas rejoindre Lisbonne par train direct. J’ai tenu bon malgré les difficultés du trajet : il a fallu faire des kilomètres à pied, à bicyclette, en train d’ouvrier à 5 h du matin. Heureusement, je parlais l’anglais, ce qui facilitait les contacts, mais beaucoup ne comprenaient pas ce que l’on faisait. C’étaient de jeunes soldats et certains d’entre eux ne savaient même pas où ils se trouvaient.

Au sein de la résistance, nous avons donné tout ce que nous pouvions en faveur de la liberté. Je salue ici tous mes camarades qui m’ont aidée à traverser ce mauvais passage. J’ai été dénoncée, j’ai été déportée à Ravensbruck, puis à Monthausen. Ma maman est décédée à Ravensbruck ; les deux amies juives qu’elle hébergeait en même temps que les aviateurs ont également disparu. Je suis rentrée un peu avant la libération. Grâce à une association suisse, j’ai été libérée de Monthausen le 22 avril.

C’était avant la fin de la guerre. Nous étions tous très malades, je ne sais pas comment nous parvenions encore à tenir le coup. Mon espoir était de retrouver mon père qui était ma seule famille. En arrivant à Paris où nous demeurions, j’ai appris que mon père avait été arrêté et qu’on ignorait ce qu’il était devenu.

Voici seulement deux ans, j’ai appris par la Croix-Rouge française qu’il aurait été déporté et envoyé au camp de Dora et Ellrich. Il est décédé pendant la marche de la mort. C’était la fin de mon espoir. J’en suis encore émue aujourd’hui. Je vous demande de ne jamais perdre espoir et de lutter pour que cette Belgique demeure unie.

Aux jeunes, que je comprends tellement bien, je voudrais dire que je suis avec eux. Je les exhorte à lutter jusqu’au bout pour leur idéal.

Retour

M. André Wynen. – Mes aventures, je les ai vécues au moment où j’avais l’âge de la plupart d’entre vous.

En faisant visiter tout récemment les camps de Breendonk et de Buchenwald à mes enfants et petits-enfants, je crois avoir découvert la principale raison pour laquelle, comme presque tous ceux qui ont vécu la même expérience que moi, je n’ai jamais été fort loquace sur mes souvenirs de cette époque de ma vie.

Avoir été réduit à l’état d’esclave fut une expérience tellement honteuse et humiliante qu’elle ne m’a jamais incité à la remémorer ni à la communiquer à ceux qui ne l’ont pas vécue, en particulier à mes enfants. Il y avait donc entre nous un silence qui dissimulait un chapitre important du curriculum de leur père.

J’avais 19 ans quand j’ai dû quitter l’université, en 1943, parce que j’ai refusé de me soumettre à l’ordre nazi obligeant les étudiants à travailler durant six mois dans l’industrie de guerre pour être autorisés à poursuivre leurs études.

C’est à ce moment et après avoir travaillé uniquement dans la diffusion de la presse clandestine que j’ai dû me cacher et que je suis entré dans la résistance armée, via les Partisans Armés. Ce n’est que quatre années plus tard, après Breendonk, Buchenwald et deux ans de sanatorium pour une tuberculose pulmonaire – j’avais alors 23 ans –, que j’ai pu reprendre mes études.

Comme me l’ont dit mes enfants après avoir visité Buchenwald, j’ai passé les années cruciales de ma jeunesse à lutter pour survivre alors que rien, tout simplement, ne m’avait préparé à vivre. Ceci ne doit-il pas expliquer en grande partie l’incompréhension qui a existé entre nos générations ?

Pour d’autres raisons, les enfants d’enfants juifs, cachés durant la guerre, dont les grands-parents ont été gazés à Auschwitz, ont, semble-t-il, vécu la même expérience. La diffusion, aujourd’hui, d’une énorme quantité de documents, relatifs aux monstruosités des horreurs découvertes dans les camps à la libération, comblent ce silence instinctif que nous n’avons pas pu vaincre pendant toute la durée de notre vie active et que l’anesthésie psychique due à notre âge nous permet sans doute maintenant de désinhiber.

Puis-je me permettre de répéter ici, dans cet hémicycle du Sénat de Belgique, ce temple des libertés démocratiques, ce que j’ai pu dire au Roi, le 4 septembre dernier, à l’occasion du soixantième anniversaire de la libération du camp de Breendonk ?

Nous étions devant les poteaux d’exécution et la potence. M. De Croo, président de la Chambre des représentants, et Mme Lizin, présidente de ces lieux, en ont été les témoins. « Ceux qui comme moi, lui ai-je dit, ont l’insigne privilège d’être rentrés vivants et d’être encore là aujourd’hui, soixante ans plus tard, ont le devoir de parler au nom de tous ceux qui ont été fusillés, pendus et torturés à mort.

Ils ne comprendraient pas qu’ils ont sacrifié leur vie dans d’effroyables supplices pour rendre à notre pays ses libertés et ses valeurs démocratiques, alors que d’indignes parlementaires cherchent actuellement, en toute impunité, à détruire notre partie. Sous couvert du bénéfice de la sacro-sainte immunité, grâce à tous ceux qui ne sont plus ici pour les réduire au silence, ils s’acharnent à vouloir faire renaître l’horreur inhumaine, à prêter un simulacre de serment de fidélité à notre constitution démocratique en faisant le salut hitlérien et en ponctuant leurs discours par des blasphèmes comme « België barst ! », souhaitant ainsi, sans que personne ne les fasse taire, que la Belgique crève !

Il y a soixante ans, à la date que nous commémorons aujourd’hui, les alliés parmi lesquels nous avons l’honneur de nous compter et avec lesquels nous avons combattu, ont exigé la capitulation des fascistes et des nazis, sans condition.

Il est donc incompréhensible, inadmissible, et surtout immoral que nos politiciens démocrates tolèrent dans leurs enceintes de tels comportements et des discours que nous pensions être effacés pour toujours du langage humain.

L’honneur que nous avons aujourd’hui de parler au nom de tous ceux qui ne sont plus là pour le dire eux-mêmes, nous dicte le devoir d’exiger – et nous sommes prêts à nous battre pour être entendus – que les partis néo-nazis qui menacent à nouveau nos libertés et notre dignité soient interdits et ne puissent plus recommencer à duper une énorme et toujours croissante quantité d’électeurs (plus d’un million en Belgique), ni les piéger comme le firent les nazis en Allemagne en 1933.

Nous savons qu’une majorité de cet électorat n’est pas nazie mais vote pour eux parce qu’elle ne trouve, plus dans les partis traditionnels, le respect des valeurs auxquelles elle est restée attachée.

Tolérer ces manifestations nazies au sein de nos chambres législatives démocratiques est une insulte faite à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour leur rendre leur valeur démocratique et débarrasser notre pays de la criminelle tragédie.

Pour tous ceux qui veulent faire renaître cette tragédie, il ne peut y avoir la moindre compromission. La tolérance zéro est impérative. Comme il y a soixante ans, notre devoir est de les combattre jusqu’à leur éradication totale, et cela sans condition.

Au nom de ceux qui ont tout sacrifié pour rendre à notre patrie ses libertés et sa dignité, nous allons proposer aux parlementaires qui nous écoutent un texte de loi destiné à interdire aux partis politiques qui ont des programmes jugés non conformes à la déclaration des Droits de l’Homme, adoptée par l’ONU en 1948 et par les tribunaux, de présenter leurs listes au suffrage démocratique.

Cette loi permettrait à nos parlementaires de ne plus laisser entrer, dans l’enceinte où nous sommes pour l’instant, des individus qui, depuis le 8 mai 1945, n’ont plus droit à la parole. Ces criminels ont capitulé sans condition et doivent rester anéantis pour toujours.

Voilà le message de ceux qui n’ont pas eu, comme moi, le bonheur de revenir des camps de concentration pour vous le dire eux-mêmes.

Retour

De heer Hugo Vanheeswijck. – De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, Frank Vandenbroucke, benadrukte een jaar geleden in zijn beleidsnota het belang van opvoeden tot burgerschap in onze voortdurend veranderende samenleving die steeds meer culturen omvat en waarin we moeten leren samenleven. Hij beklemtoonde ook het belang van opvoeden tot burgerschap in de school. School, opleiding en vorming in het algemeen spelen een sleutelrol in de opvoeding tot democratisch en actief burgerschap.

We worden immers niet met burgerzin geboren. We worden tot burgers gevormd en we moeten daartoe zelf ons steentje bijdragen. De Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO) waar ik momenteel werk, bepaalt de eindtermen of doelstellingen die niet alleen moeten worden nagestreefd maar ook moeten worden bereikt en bij decreet in het Vlaams parlement worden goedgekeurd. Opvoeden tot burgerschap gebeurt in Vlaanderen vanaf het kleuteronderwijs tot en met de derde graad secundair onderwijs.

Zo staat in de eindtermen voor kleuters : " de kleuters kunnen met concrete voorbeelden aantonen dat mensen die samenleven zich organiseren via regels waaraan iedereen zich moet houden".

Voor het basisonderwijs geldt : "De leerlingen moeten weten dat Vlaanderen één van de gemeenschappen van het federale België is en dat België deel uitmaakt van de Europese Unie. Ze weten daarbij dat elk een eigen bestuur heeft waar beslissingen worden genomen." Even terzijde. Zouden de politici en zeker de onderhandelaars over Brussel-Halle-Vilvoorde de eindtermen van het kleuteronderwijs en van het basisonderwijs niet eens opnieuw lezen? Het gaat immers om burgerzin, beslissingsbevoegdheid, met elkaar leren dialogeren om een democratische samenleving op te bouwen.

Er is ook veel te zeggen over de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Zoals senator Leduc heeft gezegd in haar inleiding mag opvoeden tot burgerzin niet besloten liggen in één vak, bijvoorbeeld geschiedenis, maar moet het onderwijs daar geheel van doordrongen zijn. Daarom spreken we van vakoverschrijdende eindtermen. Ik kan daar nu niet verder over uitweiden, maar u vindt daarover meer in de bundel met de toespraken.

Op een dag als vandaag moet zeker worden benadrukt dat het niet bij geschreven eindtermen mag blijven. Overal in België wordt in het onderwijs heel hard en met veel idealisme gewerkt. Belangrijk is dat het onderwijs ook goed wordt omkaderd. Zo brengen tal van verenigingen en organisaties in scholen getuigenissen naar voren zoals we hier vandaag in de Senaat hebben gehoord. Ze geven een realistisch beeld van wat als theorie in de eindtermen wordt omschreven.

De Raad van Europa heeft 2005 uitgeroepen tot "Europees jaar van Burgerschap door Onderwijs". Het departement Onderwijs Vlaanderen plant, naar aanleiding daarvan, samen met diverse organisaties, in het najaar een aantal studiedagen. Ook daarover vindt u meer in de bundel waarover ik daarnet sprak.

Het opzet van het Europees jaar van burgerschap en van de werkzaamheden van deze namiddag is dat iedereen, elke burger, participeert aan de dialoog die op gang wordt gebracht en dat we samen werken aan de opbouw van een democratische samenleving, waar actief burgerschap een plaats heeft. Ik raad ook iedereen aan de website die voor het Europees jaar van burgerschap werd gecreëerd actief te raadplegen

Mijn belangrijkste boodschap vandaag is dat er in het onderwijs veel aandacht gaat naar opvoeden tot burgerschap. Belangrijk echter voor elk van ons is: "Hoe leren we met elkaar samen te leven?"

Retour

Mme Audrey Adam.- Je vous donne lecture du texte de M. Broquet.

Madame la Présidente, Madame, Monsieur, les Présidents du groupe de travail, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, étant donné vos titres et qualités, il faut aller à l’essentiel. C’est une exigence dans le domaine de l’éducation à la démocratie et un impératif quand on souhaite retenir encore un instant l’attention de son auditoire.

Je dirai donc ceci : on ne naît pas démocrate, on le devient. Cette réalité vient d’être rappelée avec vigueur et émotion. On a trop longtemps cru qu’il suffisait d’éduquer démocratiquement pour éduquer à la démocratie ; c’est un leurre, c’est une erreur.

Une démocratie vigoureuse a besoin de citoyens qui connaissent et estiment le mécanisme complexe qu’elle met en œuvre, partagent ses valeurs et arrêtent de dévaloriser ceux-là mêmes qui la servent.

Citoyens et politiques ont chacun leur part de responsabilité dans la rencontre de cette exigence. L’éducation à la démocratie participe à cette dynamique. Si, sur le plan des principes, elle fait l’unanimité, il faut regretter le peu de réalisations concrètes et généralisées à laquelle elle a donné lieu.

Certes, il existe nombre d’initiatives individuelles ou collectives d’une richesse inouïe mais ne serait-il pas temps de les valoriser, de les rendre plus visibles, de définir des pratiques communes, d’instaurer des synergies entre départements ? Ici comme ailleurs, notre devoir n’est-il pas de tenter de rassembler ce qui est épars ? Ces carences que je viens de souligner ne sont pas propres à notre pays, mais faut-il s’en réjouir pour autant ?

Dans son rapport de décembre 2004, le Conseil de l’Europe déplore en effet à 12 reprises en 29 pages l’existence d’un véritable fossé entre les déclarations et la pratique relatives à l’éducation à la démocratie. Pourquoi en est-il ainsi ? L’on pourrait, dans un argumentaire serré, énumérer une dizaine de raisons.

J’en développerai une qui me semble essentielle : la conviction de certains que cette éducation à la démocratie devrait être exclusivement portée par l’ensemble des cours existants. C’est l’approche transversale.

Trois difficultés rendent peu praticable cette manière de procéder. La première est l’absence de formation de base et donc de formation continue des enseignants dans le domaine de l’éducation à la démocratie. La deuxième est le fait qu’étant de la responsabilité de tous, cette éducation à la démocratie ne soit du ressort de personne et que, très vite, l’enseignement se révèle occasionnel et aléatoire. Troisième difficulté : si cette logique de la transversalité était conduite à son terme, elle impliquerait d’identifier et de mettre en correspondance au sein des différents cours existants les éléments qui contribuent à cette éducation à la démocratie. Or, la démarche n’a jamais été entreprise.

Toute éducation et toute formation reposent sur des savoirs et une pédagogie propres. L’éducation à la démocratie ne fait pas exception. Que les préoccupations qui sont à sa base soient partagées par d’autres et que cette ambition soit traduite dans la réalité d’un projet afin d’accroître l’intérêt de tous, que demander de mieux ?

Le pire serait de se condamner à l’immobilisme, soit de permettre toutes les manipulations au nom de l’ignorance. L’ouverture effective de ce chantier doit devenir une priorité. Les agendas sont chargés mais la volonté d’aboutir ne doit pas faire défaut.

Nous vivons dans un univers relativiste où tout se vaut. Il faut réaffirmer avec conviction les valeurs universelles qui fondent notre vie en commun et au nom desquelles nous accueillons la différence.

Le défi fondamental à relever dans les prochaines années pourrait être formulé comme suit : comment passer d’une société multiculturelle à une société transculturelle qui donnerait des références communes, dans le respect des identités individuelles.

La démocratie est un système politique fragile. Aujourd’hui, face aux dangers qui la menacent, face au relativisme qui touche la politique et ses acteurs, ce n’est pas moins mais davantage de politique qu’il nous faut. L’école, même si elle n’est pas la seule, a un rôle éminent à remplir dans le cadre du développement de la démocratie. L’éducation à la démocratie constitue un facteur d’intégration et d’égalité entre les individus.

Rescapé de Buchenwald, Jorge Semprun rappelle que le mal n’est qu’un des projets possibles de la liberté de l’homme, liberté où s’enracinent à la fois son humanité et son inhumanité.

Si instiller la haine est possible, à l’opposé, il doit y avoir moyen, comme l’a montré le professeur Friedman, d’éduquer à l’altérité, de lutter contre l’indifférence, d’éveiller à la fraternité, d’imaginer une pédagogie de l’éducation à la démocratie suffisamment forte et attachante pour travailler au progrès de l’humanité. C’est là tout le pari de la démocratie. Elle présuppose un homme perfectible. Il nous appartient de répondre à cette exigence.

Retour

De heer Frank Fleerackers (KU Brussel). – Eén vraag interesseert ons, één vraag staat centraal: de vraag naar burgerzin. Burgerzin is een verschrikkelijk moeilijk begrip. Niet alleen de vraag naar burgerzin, ook de vraag of kan worden opgevoed tot burgerzin is aan de orde. Wat is burgerzin? Wat is het bewustzijn om burger te zijn? Wat is rechtsbewustzijn? Is het gekoppeld aan moreel bewustzijn? Die vragen wil ik kort bespreken vanuit filosofisch oogpunt maar meteen ook vanuit praktisch oogpunt.

Sinds ongeveer zestig jaar, en eigenlijk al langer, wordt er in de filosofie verwezen naar de ratio, de menselijke rede. In samenlevingen die een homogene moraal kennen, moeten het recht en de rechtsregels niet worden verinnerlijkt omdat het recht van zo een samenleving overeenstemt met de moraal. In zo een samenleving worden geen moorden gepleegd, omdat bijvoorbeeld de katholieke norm "gij zult niet doden" er geldt. De stelling van zo een moreel bewustzijn is dus een stelling dat als de samenleving homogeen is, met een eenvormige, morele onderhuid, het rechtssysteem dan ook beter werkt. Dat recht verwijst immers rechtstreeks naar de morele, eenvormige onderhuid.

Maar wat indien we in een samenleving leven waar we niet alleen eigen overtuigingen hebben, maar ook worden aangezet tot het hebben van eigen overtuigen, tot het koesteren van die overtuigingen, meer nog, dat we de overtuiging zelf koesteren onze eigen overtuigingen te mogen beleven? In zo een postmoderne samenleving bestaat er geen waarheid als dusdanig meer en bestaan er als dusdanig geen waarden meer. Dan geldt eenieders overtuiging als eenieders waarheid en waarde. Daar schuilt het immense probleem. Wij hebben onze burgers opgevoed tot het koesteren van de eigen overtuigingen, maar zitten nu met de vraag hoe we die burgers, die individuen, die atomen kunnen doen samenleven. We zitten vooral met de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat ze elkaar niet aandoen wat bijvoorbeeld in de jaren 1939-1945 is gebeurd.

Een eenvormige morele onderhuid, bijvoorbeeld door het opleggen van het katholicisme in België, is natuurlijk een absurditeit. We leven niet meer in een wereld waar we kunnen ijveren voor een éénvormige morele onderhuid, zij het religie.

Rechtsfilosofen, politieke filosofen zoals John Rawls en Jürgen Habermas, pleiten dan voor de ratio, de menselijke rede, in feite verwijzend naar wat Emannuel Kant reeds heeft gezegd: doe niet aan de anderen, wat u niet wenst dat de anderen aan u doen. Zeer redelijk, is het niet? En toch blijft de vraag of de rede sterk genoeg is om ervoor te zorgen dat we elkaar inderdaad niet de kop inslaan. Is de rede, de ratio, de menselijke capaciteit tot rede sterk genoeg om de effectiviteit van het recht en van de rechtsregels te bewerkstelligen?

Kunnen wij de naleving van onze juridische normen stoelen op die rede, nu die eenvormige morele onderhuid er niet meer is? Ziehier de situatie. Het recht en de normen, de rechtsregels, konden voorheen rusten op de eenvormige, uniforme, morele onderhuid. Vandaag is die weg en in de plaats ervan kwam de menselijke rede te staan, de rede die ervoor zorgt dat wij elkaar normen kunnen opleggen en doen naleven. Werkt dit echter wel?

Ik verwijs kort naar wat mijn eigen zoon me een drietal jaar geleden zegde. Hij was toen zes jaar. Ik zei hem: "Jan, wees redelijk!" en mijn zoon antwoordde: "Papa, als je mij zegt: "Wees redelijk!", dan bedoel je eigenlijk "Wees redelijk zoals ik!" Dat is de kern van het probleem. Wanneer we elkaar aanspreken en verwijzen naar de redelijkheid opdat we goed en in rede zouden samenleven, dan doen we dat vanuit een eigen visie op de rede en op de ratio die we de ander willen opleggen.

Moet ik verwijzen naar de immense discussies die hier bijvoorbeeld rond euthanasie zijn gevoerd. Zodra een thema de mensen echt raakt, is de rede vaak zoek en kunnen mensen de eigen overtuiging niet terzijde schuiven tot meerdere eer en glorie van die rede.

Een filosoof zoals John Rawls zegt dat de oplossing van de hedendaagse samenleving ligt bij de public reason, de publieke rede. Letterlijk betekent dit dat mensen volgens John Rawls in staat zijn om dit halfrond binnen te treden nadat ze eerst hun rugzak met eigen overtuigingen in de gang hebben afgezet. Door hun rugzak van eigen overtuigingen buiten te laten, kunnen ze in dit halfrond open en vrij met elkaar de publieke rede beoefenen zonder noodzakelijk op die eigen overtuiging te moeten terugvallen. Ik stem in met de stelling dat dit in de meeste gevallen, de meeste casussen werkt. Ik ben echter niet geïnteresseerd in de meeste casussen, ik ben geïnteresseerd in de pijnlijke casussen, waarbij problemen rijzen zoals bij voorbeeld abortus, euthanasie. Dan kunnen mensen hun eigen overtuiging blijkbaar niet scheiden van die publieke rede.

Is er dan een oplossing, nu we zojuist hebben vastgesteld dat de morele onderhuid niet meer aanwezig is in de samenleving en de rede niet in staat is om die morele onderhuid te vervangen? Er is inderdaad een oplossing. Ze zit in het tweede kernwoord van wat hier vandaag wordt besproken: vorming.

De mens blijkt in staat te zijn om, via interactie met anderen, aan de hand van voorbeelden, casussen de anderen te raken, zodat op zeer merkwaardige wijze inzichtsoverdracht tot stand komt, die dan niet via de ratio verloopt, maar via het meest emotief-menselijke dat men zich kan voorstellen.

Ik ben niet zo’n gekke zeventienjarige die weinig weet van wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Ik heb boeken over de kampen verslonden en toch moest ik huilen toen ik enkele uren geleden hier de ooggetuigen mocht aanhoren. Ik kon mijn tranen niet bedwingen. De unieke capaciteit van mensen om elkaar te raken met verhalen en casussen, dat is de weg die we moeten volgen om ervoor te zorgen dat dergelijke zaken niet opnieuw gebeuren.

Het onderwijs is in die situatie dus van kapitaal belang. We hebben al gehoord dat er in het onderwijs verschillende activiteiten georganiseerd worden, bijvoorbeeld door de groep Mémoire, die de mensen de mogelijkheid geven om te getuigen. Andere activiteiten in deze samenleving werken rond interactie, bijvoorbeeld de diensten voor slachtofferhulp of OCMW-diensten. Ik moet u niet vertellen dat de kiezers van het Vlaams Belang niet met rede moeten worden aangesproken, maar dat ze bij die interactie moeten worden betrokken. Via het OCMW kan men ze aantonen hoe hard en pijnlijk bepaalde situaties kunnen zijn. Dat is niet alleen een opgave voor de mensen uit het onderwijs, maar ook voor juristen, politici en elke weldenkende burger in deze samenleving. Als wij onszelf uitroepen tot de elite of tot de uitverkorenen, maar dan in positieve zin, en voorbeeldburgers worden die anderen aantonen hoe een samenleving kan werken, dan is er hoop.

Voor mijn eindvoorstel verwijs ik naar het boek Cultivating humanity van Martha Nussbaum. Er zijn in deze samenleving, in en buiten het onderwijs, onnoemlijk vele kleine, warme activiteiten die gekoesterd en gesubsidieerd worden. Ik pleit voor een bundeling van die krachten vanuit dit huis, voor de oprichting van een steunpunt "burgerschap en burgerzin" dat een overzicht maakt van wat reeds bestaat en tegelijkertijd steun verleent aan al die kleine activiteiten. We moeten van onder naar boven werken en niet andersom. Als we dat doen, zullen we er komen!

Retour

M. Pol Dupont, Université de Mons-Hainaut – Madame la présidente, mesdames, messieurs et, surtout, vous les jeunes du 21ème siècle de toutes les régions, de tous les pays.

L’art de notre temps a considérablement changé. Une multitude d’exemples indiquent que nous sommes entrés dans l’ère de l’immédiat, de l’inattendu, du précaire, de l’individualisme égoïste. Les projets individuels mûrement et indéfiniment réfléchis comme, d’ailleurs, le silence profond de la réflexion, font sans doute partie du passé.

Les nouvelles technologies permettent et promettent des progrès considérables peu imaginables aujourd’hui. L’univers virtuel entre progressivement dans notre vie et la prospective génétique actuelle est en train de devenir, peu à peu, une réalité pour le meilleur et pour le pire.

« Les chercheurs d’or » de l’avenir, ces nouveaux Christophe Colomb du 21ème siècle, s’évertuent à découvrir de nouveaux Eldorado pour les mettre, le plus vite possible, à la disposition du plus grand nombre.

Rien de nouveau sous le soleil sinon l’extrême rapidité de l’évolution et des changements, comme l’engouement de tout un chacun à posséder, tout de suite, la dernière innovation dans le but d’être à l’heure de son temps …!

Tout, tout de suite, pour soi seul.

Et l’homme dans tout cela ?

Sophocle, dans Antigone, avait déjà exprimé avec clarté, dans son Ode à l’homme, les deux chemins possibles, mais contradictoires, que l’être humain pouvait emprunter. Je ne peux m’empêcher de le lire avec vous : « Il est bien des merveilles en ce monde, il n’en est de plus grande que l’homme. Il est l’être qui sait traverser la mer grise à l’heure où soufflent le vent du Sud et ses orages et qui va son chemin au milieu des abîmes que lui ouvrent les flots soulevés. [ ... ] Mais, aussi maître d’un savoir dont les ingénieuses ressources dépassent toute espérance, il peut prendre la route du mal comme du bien ».

Toute l’histoire de l’humanité est jalonnée de ces voies opposées, l’une s’évertuant à atteindre progressivement le bonheur de tous qui est à l’horizon et l’autre dictant, à travers des visions autoritaires et indiscutables, une représentation statique et fermée de la société.

Janus, dieu au double visage, l’un tourné vers le passé et l’autre fixant l’avenir, nous invite à réfléchir et à jeter un regard sur le passé, le présent et le futur.

Entre le passé et le futur vers lequel nous nous dirigeons tous de manière inexorable, sur le fil du rasoir, nous vivons un présent mouvant, explosif, perturbant et changeant.

Mais qu’observe donc le Janus tourné vers le passé ?

Il nous dirait sans doute qu’à différentes époques, les plus éclairés parmi les hommes ont toujours été en recherche et ont tenté d’imaginer, ou de construire, une société idéale et/ou réelle qui contribue au bonheur humain. Je pense à Platon, à Sénèque, à Kant ou à Condorcet.

Ces mêmes hommes éclairés, réunis autour de valeurs communes, ont échafaudé des constitutions et édicté des lois pour protéger les libertés, rechercher un monde meilleur et définir les conditions dans lesquelles les hommes pourraient vivre ensemble, plus heureux et en paix.

Les utopies de la liberté, de l’égalité et de la fraternité nourrissent l’action des hommes qui veulent les inscrire comme soubassements constitutionnels à leur politique.

L’idée de démocratie, fragile abstraction, est née et sert de remparts contre les nationalismes et les égoïsmes exacerbés.

Il n’empêche que ces remparts sont soumis à des pressions de toutes parts dans nos pays démocratiques et que dans certains autres pays, l’idée démocratique est toujours enfouie au plus profond des cerveaux et mettra sans doute beaucoup de temps encore pour effleurer les esprits.

Les hécatombes humaines que notre histoire a connues et que certains d’entre vous ont terriblement vécues, sont toujours présentes dans de nombreux pays et, pour ceux qui les vivent comme pour ceux qui les observent, il y a obligation de mémoire au risque de se perdre : les passeurs de mémoire, les itinéraires de mémoire comme les territoires de mémoire sont nécessaires pour nous alerter de toutes les déviances possibles, d’où qu’elles viennent.

Actuellement, sur le fil du rasoir, entre le passé et le futur, on se rend compte que le devoir de mémoire doit se doubler d’un devoir urgent d’éducation à la citoyenneté, très tôt, dans la communauté éducative.

C’est ainsi que les chefs d’État et de gouvernement des États membres du Conseil de l’Europe ont lancé, en 1997, l’Éducation à la Citoyenneté démocratique dans le but de renforcer la démocratie pluraliste, le respect des Droits de l’Homme et la prééminence du droit.

La Belgique et ses communautés sont activement présentes dans ce projet, conscientes que la démocratie se nourrit beaucoup d’éducation.

Les passeurs de mémoire ici présents, qui ont payé de leur personne pour que nous vivions dans une société démocratique, comptent, j’en suis sûr, sur les jeunes générations pour qu’elles préservent vigoureusement les cultures démocratiques fondées sur l’existence de valeurs humanistes.

Le Conseil de l’Europe et notre pays ont bien compris que l’éducation à la citoyenneté qui comprend l’éducation aux droits de l’homme, l’éducation civique, l’éducation à la paix, l’éducation à l’interculturel, s’étend du berceau au tombeau,

concerne toute la vie, tous les groupes d’âge, toutes les classes sociales, l’ensemble des secteurs associatifs et des organisations non gouvernementales, les écoles, les entreprises.

Le Conseil de l’Europe a particulièrement mis en évidence que c’était à vous, les jeunes, que revenait la responsabilité immense de vous engager entièrement vers une société démocratique en la vivant au jour le jour dans votre école et dans votre environnement, par des pratiques d’écoute et de respect de l’autre, par le goût de l’autre, par une participation active aux décisions et ce, où que vous soyez.

Le dieu Janus, en regardant l’horizon et le futur, pourrait sans doute, comme Martin Luther King, faire un rêve.

Sans doute pourrait-il nous dire que la liberté et l’égalité sont bien évidemment des droits mais aussi des utopies de la rareté toujours à conquérir.

Sans doute insisterait-il pour que nous relisions Condorcet qui réduisait l’avenir de l’espèce humaine à trois points importants : les progrès de l’égalité entre les nations, les progrès de l’égalité dans un même peuple et le perfectionnement réel de l’homme, espérances d’hier qui sont toujours d’une grande actualité.

Sans doute pourrait-il aussi nous suggérer que la solidarité et la fraternité, qui sont des obligations morales et des buts de civilisation, peuvent rendre compatibles la liberté et l’égalité et permettre à la démocratie de fonctionner efficacement.

Ainsi donc, les passeurs de mémoire que nous avons entendus cet après-midi, toujours indispensables dans tous les temps et tous les espaces, pourraient s’appuyer d’abord sur des acteurs de dialogue mais aussi et surtout sur des faiseurs de paix ou sur les fabricants d’étincelles d’humanité que pourraient être les jeunes.

Mesdames, messieurs, et si nous tentions d’expérimenter la solidarité et la fraternité ? Merci.

Retour

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD), medevoorzitter. – De twee laatste sprekers hebben ons aangemoedigd om voort te gaan op de weg die we vandaag zijn ingeslagen. Vandaag hebben we veel tijd gereserveerd voor de getuigenissen van onze ereburgers omdat het hun dag van de herinnering was. Ze hebben de gelegenheid gehad om zich op een spontane wijze met de Koning te onderhouden. Ik verheug me erover dat het gesprek zo sympathiek verliep. Ik dank onze ereburgers ook voor hun getuigenis over de vreselijke tijd die ze hebben beleefd. Daarmee hebben ze ongetwijfeld de jongeren geraakt, die daardoor kunnen beseffen dat de gruwelen van het verleden zich niet mogen herhalen.

De werkgroep is van oordeel dat het publieke debat van vandaag als een aanzet moet worden beschouwd. Professor Fleerackers heeft voorgesteld van de Senaat een steunpunt te maken voor burgerschapsvorming. Ik dank hem voor dat voorstel en denk dat de hoge vergadering die taak met inzet, loyauteit en creativiteit moet opnemen.

De deelnemers aan dit debat krijgen zo dadelijk een kaartje, een "wegwijzer" met zeven punten, die hen kan begeleiden op de weg naar meer burgerschap. Elke dag opnieuw kunnen ze die wegwijzer ter hand nemen en zich afvragen of ze voldoende rekening hebben gehouden met de zeven punten of sleutels voor meer burgerschap. We komen daar straks nog op terug.

Nu iedereen hier nog is, open ik het debat.

De heer Vermaut. –Ik heb een vraag voor minister Flahaut. Enkele jaren geleden heeft hij het idee van burgerschapsvorming gelanceerd. Er is sindsdien al veel over gesproken, maar in feite bestaat het nog steeds niet. In Engeland is dat, in samenwerking met de Verenigde Naties, wel in het onderwijs geïntegreerd. Dat is een prachtig voorbeeld. Is de minster bereid om samen met het op te richten steunpunt zo een wereldburgerschapsvorming op te zetten, zodat we als mensen dichter bij elkaar kunnen komen ?

De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging. – In de Koninklijke Militaire School bestaat vandaag reeds een cursus burgerschapsvorming. Wij hebben ook contacten met andere landen en met de gemeenschappen. Er zijn echter problemen. Er bestaan in het onderwijs programma’s en vele reglementen. Er is te weinig pragmatisme. Dat is nochtans nodig om dergelijke zaken te realiseren.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). – We zullen de deelnemers straks een bundel overhandigen met de tekst van de toespraken en een boekenlegger met sleutels om een betere burger te worden. De heer Brotcorne zal de drie eerste sleutels toelichten en ikzelf nadien de overige.

Retour

M. Christian Brotcorne (CDH). – Le premier fascicule intitulé « Je vote pour » reprend les différentes clés : la liberté, l’égalité, la fraternité, le respect, l’engagement, la dignité, la démocratie. Sous le grand thème : « Citoyen et société », « Moi et les autres », nous avons regroupé différents propos : je vis la liberté en actes et en paroles, je la défends pour moi-même et pour les autres ; je vis en groupe et j’en assume les responsabilités ; j’ai des droits et des devoirs, je les respecte pour moi-même et pour les autres. Ces formulations font référence, d’une part, à la liberté individuelle et, d’autre part, à la personnalité d’autrui, avec laquelle je dois compter et grâce à laquelle je me construis. Ce sont les thèmes porteurs de cette première partie de la charte.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). – De volgende sleutel luidt: "Ik sta open voor de anderen, die verschillend kunnen zijn, maar toch gelijkwaardig." Wij moeten ons volledig open stellen voor alle culturen en alle rassen om een echte wereldburger te zijn.

"Ik ijver voor een rechtvaardige samenleving." Wanneer we ijveren voor een rechtvaardige samenleving, moeten we ons "ik" terzijde durven te schuiven en denken met een wij-gevoel.

"Ik respecteer natuur en cultuur." Dat geldt niet alleen voor nu, maar ook voor morgen. Als we willen zorgen voor de samenleving van morgen, dan zullen we de natuur waarin we leven, en de vele culturen in de wereld, die bronnen van rijkdom zijn, moeten respecteren.

De laatste sleutel luidt: "Ik verdedig deze democratische waarden als bouwstenen voor onze samenleving." Wij zouden kunnen zeggen: wij stemmen voor vrijheid, gelijkwaardigheid, goed samenleven, respect, inzet, waardigheid en uiteraard democratie.

Vandaag wilden we in de eerste plaats onze getuigen, de overlevenden, alle tijd geven. We beseften dat we zodoende onvoldoende tijd zouden hebben voor het debat over opvoeding en vorming tot burgerschap. Omdat we echt willen dat het steunpunt er komt, hebben we beslist op 9 november dit debat voort te zetten.

Op de boekenlegger staat: "Burgerzin ontstaat in dialoog." Daarom vragen we u op de website van de Senaat of in een brief te laten weten wat het voor u betekent als burger deel uit te maken van de maatschappij. U kunt ook zelf punten aanreiken waarop we als goede, bewuste burgers kunnen samenwerken.

Wie wil meewerken aan de voorbereiding van de dag over burgerzin en burgerschapsvorming op 9 november, mag zijn naam, adres en/of emailadres opgeven. Zo hopen we tot dat steunpunt te komen, dat, geachte overlevenden, eregenodigden van deze dag, ons moet helpen om van ons allemaal betere burgers te maken.

Mme la présidente. – Vous avez pu constater que nos deux coprésidents sont passionnés par le sujet. Ils vous proposent de poursuivre votre contribution à cette réflexion par des suggestions et des idées qui seront abordées lors de la deuxième journée que nous consacrerons à cette matière, le 9 novembre 2005.

Je pense que le Sénat rencontre ainsi un de ses objectifs : ouvrir de grands débats, et pas seulement fédéraux. J’aimerais remercier Pierre Kroll et saluer son grand talent. Enfin, je remercie le ministre pour la qualité de son écoute.

Retour


Pour plus d'informations contactez Géraldine Gautiers