8 mei 2006 : Burgerschap door onderwijs en vorming is uitgesteld tot een latere datum

Met een breed maatschappelijk debat over modern burgerschap draagt
de Senaat zijn steentje bij tot de viering van 175 jaar België.

Zondag 8 mei 2005

Burgerschap door onderwijs en vorming

Het publiek bestaat uit mensen die de Tweede Wereldoorlog aan den lijve hebben ondervonden en uit jongeren die daarna zijn geboren. De covoorzitters Jeannine Leduc (VLD) en Christian Brotcorne (cdH) willen dat de overlevenden van de Tweede Wereldoorlog ons zelf hun verhaal kunnen vertellen.

Maandag 9 mei 2005

Sociale inclusie

Armoede is meer dan een beperkt inkomen, aldus de senatoren Christine Defraigne (MR) en Mia De Schamphelaere (CD&V). Het betekent ook slecht wonen, weinig vormingskansen, schuldoverlast, werkloosheid en weinig of geen politieke en sociale participatie.

Dinsdag 10 mei 2005

Media

"Er kan geen authentiek burgerschap zijn zonder actief pluralisme en anderzijds kan het pluralisme alleen gewaarborgd zijn door een actief en verantwoord burgerschap." Édouard Delruelle (ULG) stelt zich ook vragen bij het gevaar dat de media zelf kunnen inhouden voor het pluralisme.

Maandag 9 mei 2005

Federalisme

Europa dichter bij de burger brengen via subsidiariteit Het debat was vooral toegespitst op de vraag hoe de Europese "subsidiariteitsregel" in België in de praktijk zal worden gebracht. Deze regel is neergeschreven in het ontwerp van Europese Grondwet.