COMINSTIT hoort experts inzake het Grondwettelijk Hof

2/07/2021

Op vrijdag 2 juli 2021 organiseerde de Commissie Institutionele Aangelegenheden een vierde hoorzitting omtrent de procedure van benoeming van rechters bij het Grondwettelijk Hof.

Aan de basis van deze hoorzittingen liggen drie voorstellen van bijzondere wet betreffende deze procedure. De dossiers nrs. 7-73, 7-138 en 7-166 zijn te raadplegen op de website.

Eerdere hoorzittingen vonden plaats op 7 mei 2021, 21 mei 2021 en 4 juni 2021.

Vandaag werden volgende personen gehoord:

De opname van deze vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie.

Marc Verdussen
Marc Verdussen
Toon Moonen
Toon Moonen