Donderdag 22 maart 2007

Energiebeleid in eerste themadebat van de Senaat

Donderdag 22 maart 2007 krijgt de Senaat om 10 uur voor de eerste keer een ‘themadebat’, zoals bepaald in artikel 74 van het Senaatsreglement.

Het onderwerp is het energiebeleid. De bevoegde minister Marc Verwilghen is daarbij aanwezig.

De basistekst kan u vinden in het wetgevingsdossier: 3-2041/1.

Vooraf heeft elke fractie een nota van max. 5 bladzijden ingediend waarin haar standpunt wordt uiteengezet.

Dit zijn de teksten van de verschillende politieke fracties :


Voor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :