Organisatie

"Ten dienste van de politiek"

De quaestoren beheren de Senaat als goede huisvaders.

Quaestor Guy Moens (SP) kent de Senaat door en door. Tijdens de vorige zittingsperiode was hij ondervoorzitter van de Senaat. Nu zit hij het College van Quaestoren voor.

Voorzitter Moens typeert de quaestoren als 'de dienaars van de politiek'. " Wij zijn de uitvoerders van het beleid dat wordt bepaald door het Bureau en vooral door de voorzitter ."

Communicatie staat vooraan op de prioriteitenlijst. " Het Bureau wil de Senaat via de media een grotere bekendheid geven. De Senaat is anders geworden. Hij heeft een specifieke opdracht en moet zich specialiseren. Het is onze taak dat nieuwe imago naar buiten te brengen. De Senaat moet zich meer openstellen voor de pers, bijvoorbeeld door sommige commissievergaderingen openbaar te maken. Ook de huisstijl moet dringend worden opgefrist. Dat wil niet zeggen dat de rode pluche moet verdwijnen. Wij willen geen stijlbreuk, maar een updating. "

Als goede huisvaders buigen de quaestoren zich -meestal samen met hun collega's van de Kamer- over de bibliotheek, de beveiliging en de toegankelijkheid van de gebouwen voor gehandicapten, de restaurants... " Na de dioxinecrisis kregen we bijvoorbeeld veel vragen over de kwaliteit en de microbiologische zuiverheid van de in onze restaurants gebruikte producten. Wij mogen niet het risico lopen dat senatoren of personeelsleden ziek worden. De eisen die we aan de parlementaire keukens stellen, zijn dan ook bijzonder streng. "

De quaestoren zijn ook bevoegd voor het protocol. Sommigen vragen zich af of dat protocol niet wat achterhaald is. " Jongere parlementsleden reageren wel eens tegen de protocollaire voorschriften in de Senaat. In tegenstelling tot wat men denkt, heeft een goed protocol wel degelijk zijn nut omdat het duidelijke richtlijnen geeft over wat men al dan niet moet doen. Het is gewoon handig. Zo zijn alle senatoren protocollair gerangschikt. Als de voorzitter verhinderd is, weet men precies wie van de aanwezige senatoren in aanmerking komt om de vergadering te leiden. Het is ook normaal dat de Senaat met de nodige plichtplegingen zijn hoge buitenlandse gasten ontvangt. Het protocol in de Senaat is trouwens niet strenger dan in bijvoorbeeld de Kamer. "

Een quaestor is een politicus, maar speelt meestal geen actieve politieke rol binnen zijn fractie.

" Een quaestor met een al te uitgesproken politiek profiel loopt het gevaar dat de Quaestuur ervan beschuldigd wordt aan politiek te doen. Het College van Quaestoren moet zich neutraal opstellen. Bovendien heeft een quaestor een relatief veeleisende opdracht die veel beslag op zijn tijd legt, zodat er voor het echt politieke werk niet zoveel meer overschiet. "

24.tif

Guy Moens (SP), voorzitter van het College van Quaestoren

Texte français

Opmerkingen voor de webmaster