sena1

Tijdschrift van de Belgische Senaat
nr. 6
* lente 2000
Senaat

5a.tif

Samenstelling van de nieuwe Senaat

 
45c.tif

Parlement en onderwijs

INHOUD

FEDERALE STAATSSTRUCTUUR

De Senaat in de federale staatsstructuur
Verkiezingsresultaten
Zetelverdeling in de Senaat 1999 ­ 2003

FRACTIES

VLD
CVP
PS
PRL-FDF-MCC
Vl. Blok
SP
Ecolo
Agalev
PSC
VU-ID

ORGANISATIE

Het Bureau
Het bicamerisme, een modern idee!
Het College van Quaestoren
Ten dienste van de politiek
Verslaggeving in de Senaat

COMMISSIES

INTERNATIONAAL

50 jaar Raad van Europa
De Interparlementaire Unie

PARLEMENT MET KLASSE

TIEN JAAR KINDERRECHTEN

verantwoordelijke uitgever:
Armand De Decker,
voorzitter van de Senaat

redactiesecretariaat
Patrick Peremans, infoambtenaar

Leuvenseweg 7, 1009 Brussel

tel. 02/501.73.37 - fax 02/501.72.16

e-mail info@senate.be

opmaak en druk
Sofadi n.v., Brussel, tel. 02/210.01.00

Foto's:
Kristof Ghyselinck,
Guy Goossens,
Inge Verhelst

Texte français

Opmerkingen voor de webmaster