Register betreffende "vennootschapsrecht" (Alles van 1995 tot nu)

Non-descriptoren : ondernemingsrecht
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (2007-2008)      
  Advies over de mededeling van de Europese Commissie over een vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat op het gebied van vennootschapsrecht, financiŽle verslaggeving en controle van jaarrekeningen
4-5
p. 35-36 4-5 p. 35-36 (PDF)
Aandelen - Certificatie (Fiscale gevolgen) (2-1589)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Grauwe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2242-2243 2-44 p. 2242-2243 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3428 2-61 p. 3428 (PDF)
Aandelen - Certificatie - Fiscale transparantie - Voorwaarden (2-2627)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3897-3898 2-70 p. 3897-3898 (PDF)
Akten van ondernemingen - Publicatie (Oprichting van een vennootschap - Neerlegging van de statuten bij de griffie van de rechtbank van koophandel - Europese economische samenwerkingsverbonden) (2-1625)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2241 2-44 p. 2241 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2402-2403 2-46 p. 2402-2403 (PDF)
Beursgenoteerde bedrijven - Deugdelijk bestuur - Herwerkte gedragscode - Volstaan van zelfregulering (4-3347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3347
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (2003-2004)      
  Advies over het voorontwerp van KB tot wijziging van sommige artikelen van het Wetboek van vennootschappen
3-56
p. 67 3-56 p. 67 (PDF)
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (2004-2005)      
  Advies over het ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
3-121
p. 84-85 3-121 p. 84-85 (PDF)
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (2009-2010)      
  Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen
4-115
p. 100 4-115 p. 100 (PDF)
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (2017-2018)      
  Advies betreffende de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht
6-33
p. 55 6-33 p. 55 (PDF)
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Adviezen (2000-2001)      
  Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
2-84
p. 85-86 2-84 p. 85-86 (PDF)
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (2017-2018)      
  Advies over de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht - Vervolgadvies
6-35
p. 51 6-35 p. 51 (PDF)
Corporate Governance Code - Publicatieverrichtingen (Algemene vergadering - Administratieve vereenvoudiging) (3-2413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3145-3146 3-40 p. 3145-3146 (PDF)
De aanpassing van de uiterste datum voor het neerleggen van de jaarrekening (Boeteregeling) (3-802)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-112
p. 98-100 3-112 p. 98-100 (PDF)
De bestaande problemen bij holdingmaatschappijen en de mogelijke belangenconflicten tussen aandeelhouders (Behoud van het eigen industriŽle en financiŽle weefsel)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-119
p. 3196-3199 1-119 p. 3196-3199 (PDF)
De boetes bij laattijdige neerlegging van de jaarrekeningen van vennootschappen (Nieuwe reglementering) (3-518)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-91
p. 12-13 3-91 p. 12-13 (PDF)
De hoofdelijke aansprakelijkheid van werkende vennoten, bestuurders of zaakvoerders (Innen, na een faillissement, door de sociale verzekeringsfondsen van alle achterstallige sociale bijdragen bij ťťn van de medeschuldenaars) (5-1765)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-126 COM
p. 8-10 5-126 COM p. 8-10 (PDF)
De interpretatie van de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (Controle van de rekeningen) (3-1216)      
  Mondelinge vraag van de heer Delacroix aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-177
p. 26-27 3-177 p. 26-27 (PDF)
De inwerkingtreding van de Starter-bvba (Nieuwe vennootschapsvorm met beperkt kapitaal - Uitvoerings-KB) (4-1515)      
  Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 81-82 4-114 p. 81-82 (PDF)
De verbetering van de vereffeningsprocedure (Interpretatie wet van 2 juni 2006) (3-1902)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anseeuw aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 51-52 3-190 p. 51-52 (PDF)
De wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (Toevoeging van punten aan de agenda van de algemene vergadering van vzw's) (4-367)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-35
p. 18-19 4-35 p. 18-19 (PDF)
Griffies van de handelsrechtbanken - Europese groep met economisch belang - Deponering van statuten (2-1784)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2456-2457 2-47 p. 2456-2457 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2710-2711 2-51 p. 2710-2711 (PDF)
Het codificatieproject economisch recht (Reorganisatie van bestaande economische regelgeving - Stand van zaken werkzaamheden Rondetafel - Overleg met sociale partners - Europese benadering) (4-943)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 62-64 4-79 p. 62-64 (PDF)
Het negatief rapport van studiebureau GMI inzake het vennootschapsbestuur (Studie van onderzoeksbureau GovernanceMetrics International - Corporate governance - "Code-Lippens" voor niet-beursgenoteerde ondernemingen) (3-695)      
  Vraag om uitleg van de heer Schouppe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-104
p. 64-65 3-104 p. 64-65 (PDF)
IAS/IFRS-normen - Evolutie in Belgisch recht (Internationale boekhoudkundige normen voor vennootschappen - Verhouding tussen het Belgisch jaarrekening-, fiscaal- en vennootschapsrecht - KMO's) (3-3863)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cheffert aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-56
p. 5022-5023 3-56 p. 5022-5023 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6362-6363 3-65 p. 6362-6363 (PDF)
Jaarrekening van vennootschappen - Laattijdige indiening - Administratieve boetes (3-2577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3267-3268 3-42 p. 3267-3268 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3434-3436 3-43 p. 3434-3436 (PDF)
Jaarrekening vennootschappen - Laattijdige indiening - Administratieve boetes (3-2309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2882 3-38 p. 2882 (PDF)
Naamloze vennootschappen - Benoeming - Gebruik familienamen - Verbod de n.v. met de naam van een vennoot aan te duiden - Art. 27, Boek I, Titel IX Wetboek van koophandel (2-636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 794-795 2-18 p. 794-795 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-26
p. 1239 2-26 p. 1239 (PDF)
Ondergekapitaliseerde vennootschappen - Ontbinding (2-2358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-60
p. 3318 2-60 p. 3318 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Verslag van de heer Ramoudt
   Technische verbeteringen van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen
2-1248/4
p. 20-21 2-1248/4 p. 20-21 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1566)      
  g. DIVERSE BEPALINGEN (artt. 132 tot 181) [Wijziging wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse gemeenschap voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens W.O. II - E-government : oprichting van registratiekantoren belast met het toewijzen van een gebruikersnummer aan personen die de elektronische diensten wensen te gebruiken; wijziging wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen - Overdracht van een gedeelte van het openbaar domein gelegen te Bierset, militaire luchthaven, aan de Sociťtť wallonne des Aťroports - Wijziging artt. 578 en 581 Gerechtelijk Wetboek : bevoegdheid van de arbeidsrechtbank inzake evenredige participatie mannen-vrouwen op de arbeidsmarkt - Kansspelen : bekrachtiging KB's betreffende bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie; wijziging wet van 7 mei 1999 - Wijziging wet van 17 januari 2003 m.b.t. het statuut van de regulator van de post- en telecommunicatiesector - Wijziging wet van 27 februari 2002 ter bevordering van sociaal verantwoorde productie : controle - Overdracht van goederen en personeel aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Administratief toezicht op de federale culturele instellingen : Nationaal Orkest van BelgiŽ, Koninklijke Muntschouwburg, Paleis voor Schone Kunsten; regeringscommissarissen; wijziging wet van 7 mei 1999 - Regels voor goede praktijkvoering betreffende toediening van bloed : wijziging wet van 5 juli 1994 - Verzameling van gegevens over de verplaatsingen van werknemers tussen hun woon- en werkplaats : mobiliteitsbeleid - Wijziging Wetboek van Vennootschappen : sancties bij niet- of laattijdige neerlegging van de jaarrekening ; administratieve geldboetes]
   Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
2-1566/1
p. 55-72 2-1566/1 p. 55-72 (PDF)
  Verslag van de heer Guilbert
   Wijziging Wetboek van vennootschappen : sancties bij niet- of laattijdige neerlegging van de jaarrekening (Administratieve geldboete)
2-1566/4
p. 31-32 2-1566/4 p. 31-32 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1492)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   f. WIJZIGING WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN (artikelen 17 tot 20) Vervanging van het opleggen van administratieve boetes aan ondernemingen die laattijdig hun jaarrekening neerleggen door een bijdrage in de kosten die de federale overheid maakt voor opsporing en opvolging van ondernemingen in financiŽle moeilijkheden
3-1492/1
p. 9-11 3-1492/1 p. 9-11 (PDF)
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
   Vervanging van het opleggen van administratieve boetes aan ondernemingen die laattijdig hun jaarrekening neerleggen door een bijdrage in de kosten die de federale overheid maakt voor opsporing en opvolging van ondernemingen in financiŽle moeilijkheden (Wijziging Wetboek van vennootschappen)
3-1492/6
p. 2-3 3-1492/6 p. 2-3 (PDF)
  3-1492/6
p. 21 3-1492/6 p. 21 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1774)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   t. PERSOONLIJKE EN HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ZAAKVOERDERS EN BESTUURDERS VAN VENNOOTSCHAPPEN VOOR DE SOCIALE BIJDRAGEN IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT (artikelen 56 tot 59) Wijziging Wetboek van vennootschappen
3-1774/1
p. 34-37 3-1774/1 p. 34-37 (PDF)
   u. COMMUNICATIEPLICHT IN GEVAL VAN SCHULDEN BIJ DE INNINGSINSTELLING VAN DE SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN (artikelen 60 en 61) Wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon
3-1774/1
p. 38-39 3-1774/1 p. 38-39 (PDF)
  Verslag van de dames De Roeck en Annane
   Communicatieplicht in geval van schulden bij de inningsinstelling van de socialezekerheidsbijdragen (Wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon)
3-1774/3
p. 6 3-1774/3 p. 6 (PDF)
   Persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen voor de sociale bijdragen in geval van faillissement (Wijziging Wetboek van vennootschappen)
3-1774/3
p. 5-6 3-1774/3 p. 5-6 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  u. ECONOMIE en CONSUMENTENZAKEN (Artikelen 426 tot 431) [Wetboek van Vennootschappen, artikel 133 : financieringswijze Advies- en controlecomitť op de onafhankelijkheid van de commissaris - Wet 24 december 1968 Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds : regeringscommissaris - Wet 12 juni 1991 op het consumentenkrediet : vereisten om persoonlijke gegevens te bekomen - Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast en artikel 20 wet 5 juli 1998 betreffende collectieve schuldenregeling : informatie en sensibiliseren] - ENERGIE (Artikelen 432 tot 437) [(Wet 29 april 1999 organisatie elektriciteitsmarkt : compensatie van de inkomsten van de gemeenten - Bekrachtiging KB's : federale bijdrage elektriciteit en gas] - Wet 30 maart 1995 m.b.t. omroepuitzending in het gebied BRUSSEL-HOOFDSTAD : TELEVISIERECLAME (Artikel 438)
   Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-424/1
p. 195-200 3-424/1 p. 195-200 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  d. JUSTITIE (artikelen 81 tot 90) - Aanvulling artikelen 96 en 119 Vennootschapswet m.b.t. de elementen die het beheersrapport betreffende de jaarrekeningen en de geconsolideerde rekeningen dienen te omvatten (Omzetting EG-richtlijn) (artikelen 81 en 82) - Wijziging wet 27 juni 1921 betreffende vzw's teneinde grote vzw's te onderwerpen aan een stelsel van controle van de rekeningen gegrond op dat van de vennootschappen (Wet 2 mei 2002) (artikelen 83 tot 88) - Wijziging wet 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen : bevoegdheden van de leden van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en van de officieren van gerechtelijke politie (Huiszoeking) (artikelen 89 en 90)
   Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-742/1
p. 35-39 3-742/1 p. 35-39 (PDF)
  Verslag van mevrouw Laloy
   Aanvulling artikelen 96 en 119 Vennootschapswet m.b.t. de elementen die het beheersrapport betreffende de jaarrekeningen en de geconsolideerde rekeningen dienen te omvatten (Omzetting EG-richtlijn)
3-742/3
p. 2-3 3-742/3 p. 2-3 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  zzu. JUSTITIE (artikelen 249 tot 258) Wijziging artikelen 67, 68, 76, 78, 79, 80, 91 en 101 Wetboek van Vennootschappen (Neerlegging van de akten en hun uittreksels in elektronische vorm - Omzetting EG-richtlijn inzake openbaarmakingsvereisten van sommige vennootschappen)
   Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-966/1
p. 116-119 3-966/1 p. 116-119 (PDF)
  zzzd. JUSTITIE (artikel 300) Bekrachtiging KB 1 september 2004 houdende tenuitvoerlegging van de EG-verordening betreffende het statuut van de Europese vennootschap
   Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-966/1
p. 134 3-966/1 p. 134 (PDF)
  zzzzq. DIVERSE BEPALINGEN (artikelen 509 tot 512) Administratieve vereenvoudiging (Wijziging Wetboek van Vennootschappen : regels en formaliteiten m.b.t. de bijeenroeping van de algemene vergadering ; oproeping via andere communicatiemiddelen zoals fax, elektronische aangetekende zending of e-mail)
   Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-966/1
p. 260-262 3-966/1 p. 260-262 (PDF)
  Verslag van de heer Steverlynck
   Administratieve vereenvoudiging (Wijziging Wetboek van Vennootschappen : regels en formaliteiten m.b.t. de bijeenroeping van de algemene vergadering ; oproeping via andere communicatiemiddelen zoals fax, elektronische aangetekende zending of e-mail)
3-966/4
p. 6-8 3-966/4 p. 6-8 (PDF)
  3-966/4
p. 8-11 3-966/4 p. 8-11 (PDF)
  3-966/4
p. 11-12 3-966/4 p. 11-12 (PDF)
  3-966/4
p. 13 3-966/4 p. 13 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1050)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   zzf. DOCHTERONDERNEMING VAN EEN SICAFI (artikelen 196 en 197) Wijziging artikel 185bis WIB1992 : uitbreiding bijzonder fiscaal statuut bevaks naar dochterbevaks die geen openbaar beroep doen op het spaarwezen
4-1050/1
tekst 4-1050/1 tekst (PDF)
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-1050/4
p. 10 4-1050/4 p. 10 (PDF)
  4-1050/4
p. 11 4-1050/4 p. 11 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-1545)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   hl. FINANCIEN : Strijd tegen de fiscale fraude : antimisbruikbepaling : fiscale herkwalificatie van volstrekt kunstmatige constructies (artikelen 166 tot 169) Wijziging van artikel 322, ß 3, derde lid en van artikel 344, ß 1 van het WIB 1992 en van artikel 18 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
5-1545/1
tekst 5-1545/1 tekst (PDF)
  Verslag van de heer Louis Siquet en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1545/4
p. 1-26 5-1545/4 p. 1-26 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Amendement nr 83 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Beperking van de niet-inwisselbaarheid van certificaten tot een bepaalde tijd (Wijziging artikel 503, ß3 Wetboek van vennootschappen)
2-1390/2
p. 117-118 2-1390/2 p. 117-118 (PDF)
Slapende vennootschappen - Ontbinding (Laattijdige indiening van de jaarrekeningen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank) (2-2211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3155-3156 2-58 p. 3155-3156 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3341-3343 2-60 p. 3341-3343 (PDF)
Statuten van vennootschappen - Aanpassing aan de nieuwe wetgeving (3-3476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4643-4644 3-53 p. 4643-4644 (PDF)
Toepassing artt. 60 en 60 bis van de vennootschapswet      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1723-1724 1-35 p. 1723-1724 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-36
p. 1772-1773 1-36 p. 1772-1773 (PDF)
Vennootschap in oprichting - Inschrijving van een voertuig (2-2504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3568-3569 2-64 p. 3568-3569 (PDF)
Vennootschappen - Gegevens die een vennootschap moet vermelden op akten, facturen, aankondigingen, reclame, brieven en websites (Tegenstelbaarheid aan derden van akten waarop de verplichte vermeldingen niet staan - Sanctie voorzien door het Wetboek van vennootschappen) (3-5533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7422-7423 3-71 p. 7422-7423 (PDF)
Vennootschappen met sociale oogmerken (VSO's) - Erkenning - Winstoogmerk (Erkenning overeenkomstig artikel 104 WIB/92 - Aftrekbaarheid van giften) (3-2182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2672-2674 3-36 p. 2672-2674 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3000-3002 3-39 p. 3000-3002 (PDF)
Vennootschapsrecht - Fiscaal recht - Neerlegging van de jaarrekening - Verhouding tussen de termijnen (4-222)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-222
Vennootschapsrecht - Fiscaal recht - Neerlegging van de jaarrekening - Verhouding tussen de termijnen (4-2239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2239
Vennootschapsrecht - Fiscaal recht - Neerlegging van de jaarrekening - Verhouding tussen de termijnen (4-511)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-511
Vereffeningsprocedure - Wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren - Inwerkingtreding - Gevolgen voor de lopende vereffeningen (3-5632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7762 3-73 p. 7762 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8003-8004 3-75 p. 8003-8004 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de naleving en de evaluatie van de toepassing van de beginselen en aanbevelingen inzake corporate governance (Instelling, binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, van een Waarnemingscommissie - Indiening bij de Senaat van rapporten van die Waarnemingscommissie) (4-839)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť, Olga Zrihen en Christianne Vienne en de heer Christophe Collignon
4-839/1
p. 1-7 4-839/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de naleving en de evaluatie van de toepassing van de beginselen en aanbevelingen inzake corporate governance (Instelling, binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, van een Waarnemingscommissie - Indiening bij de Senaat van rapporten van die Waarnemingscommissie) (5-240)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Ahmed Laaouej
5-240/1
p. 1-8 5-240/1 p. 1-8 (PDF)
Wet op de handelsvennootschappen - Neerleggen van de jaarrekeningen bij de Balanscentrale - Termijnen - Strafsancties (2-762)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1008-1009 2-22 p. 1008-1009 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1382-1383 2-28 p. 1382-1383 (PDF)
Wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4491 1-85 p. 4491 (PDF)
Wetboek vennootschappen - Artikel 600 - Overeenstemming met de Europese regelgeving (Kapitaalverhoging - Gelddeponering - Vrijheid van kapitaalverkeer) (3-5075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6978 3-69 p. 6978 (PDF)
Wetboek vennootschappen - Artikel 600 - Overeenstemming met de Europese regelgeving (Kapitaalverhoging - Gelddeponering - Vrijheid van kapitaalverkeer) (3-5076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7046 3-69 p. 7046 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen (Opsplitsing van de rechten verbonden aan aandelen - GecoŲrdineerde wetten handelsvennootschappen en WIB - Opvolging binnen KMO's)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-1032/1
p. 1 1-1032/1 p. 1 (PDF)
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
1-1032/2
p. 1 1-1032/2 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
1-206
p. 5907 1-206 p. 5907 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de continuÔteit van de ondernemingen (Het doel van het ontwerp bestaat erin de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord aan te passen om toe te laten dat bedrijven, die soms moeilijkheden kennen, a.h.w. een "tweede leven" krijgen i.p.v. onmiddellijk te worden geconfronteerd met faillissement - Wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, van KB nr 4 van 29 december 1969 m.b.t. de teruggaaf inzake BTW en van het WIB 1992 - Opheffing van de wet van 17 juli 1997 op het gerechtelijk akkoord ) (4-995)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
4-995/1
p. 1 4-995/1 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Francis Delpťrťe
4-995/2
p. 2 4-995/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 38 van de heren Hugo Vandenberghe en Pol Van Den Driessche
4-995/2
p. 15 4-995/2 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-995/2
p. 3 4-995/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nį 40 van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-995/2
p. 16 4-995/2 p. 16 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de regering
4-995/2
p. 1-2 4-995/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 34 en 39 van mevrouw Marie-HťlŤne Crombť-Berton
4-995/2
p. 12 4-995/2 p. 12 (PDF)
  4-995/2
p. 16 4-995/2 p. 16 (PDF)
  Amendementen nrs 36 en 37 van de heer Guy Swennen
4-995/2
p. 13-15 4-995/2 p. 13-15 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 33 en 35 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-995/2
p. 3-12 4-995/2 p. 3-12 (PDF)
  4-995/2
p. 12-13 4-995/2 p. 12-13 (PDF)
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-995/3
p. 1-49 4-995/3 p. 1-49 (PDF)
  4-995/4
p. 1-4 4-995/4 p. 1-4 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de commissie
   Aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
4-995/5
p. 1-41 4-995/5 p. 1-41 (PDF)
   Aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet - Door de parlementaire overlegcommissie gesplitst wetsontwerp (zie Doc. 4-1072)
4-995/6
p. 1-3 4-995/6 p. 1-3 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers
4-995/7
p. 1 4-995/7 p. 1 (PDF)
  Evocatie
4-50
p. 75 4-50 p. 75 (PDF)
  Algemene bespreking
4-53
p. 6 4-53 p. 6 (PDF)
  4-53
p. 8 4-53 p. 8 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-53
p. 9 4-53 p. 9 (PDF)
  Stemming
4-54
p. 28 4-54 p. 28 (PDF)
  4-54
p. 35 4-54 p. 35 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen (Omzetting richtlijn 2007/36/EG - Corporate governance - Vergemakkelijken van de uitoefening van het stemrecht van de aandeelhouders - Algemene vergadering : deelneming op afstand, oproeping, agenda, stemmen bij volmacht en per brief) (5-513)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
5-513/1
p. 1 5-513/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
5-8
p. 40 5-8 p. 40 (PDF)
Wetsontwerp houdende administratieve vereenvoudiging II (Afschaffing militiegetuigschrift - Uitbreiding van de mogelijkheden qua gebruik van het referentieadres m.b.t. personen die geen vast adres hebben - Openingsbelasting inzake drankslijterijen - Overdracht van documenten tussen syndici : artikel 577-8 Burgerlijk Wetboek - Neerlegging oprichtingsakten vennootschappen : wijziging Wetboek Vennootschappen, Wetboek Zegelrechten en Wetboek Registratierechten - Overdracht schuldvorderingen op overheid : factoring ; wijziging wet 24 december 1993 op de overheidsopdrachten - In overeenstemming brengen van de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen met de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen) (3-1436)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
3-1436/1
p. 1 3-1436/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
3-139
p. 78 3-139 p. 78 (PDF)
Wetsontwerp houdende afschaffing van de effecten aan toonder (Algemene bepalingen - Wijziging Wetboek van Vennootschappen, gecoŲrdineerd KB nr 62 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiŽle instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten, wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, wet 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, wet 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank, wet 15 juli 1998 tot wijziging van bepalingen inzake financiŽle instrumenten en effectenclearingstelsel en wet 28 april 1989 houdende omzetting EG-richtlijn betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen) (3-1435)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
3-1435/1
p. 1 3-1435/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
3-134
p. 88 3-134 p. 88 (PDF)
Wetsontwerp houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen (Omzetting richtlijn 2005/56/EG - Collectieve arbeidsovereenkomst nr 94) (4-1326)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
4-1326/1
p. 1 4-1326/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
4-78
p. 76 4-78 p. 76 (PDF)
Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen (1-1315)      
  (Meerjarenplan Justitie en Veiligheid : uitgaven van het Veiligheidsfonds ingeschreven op begroting RSZ-PPO - Vervroegde opruststelling musici Nationaal Orkest - Administratieve bijdrage bij aflevering van vestigingsgetuigschriften door Kamers van ambachten en neringen [examens voor zelfstandigen] - Verhoging bedrijfskapitaal van Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Buitenlandse kredietgevers : bijdragen aan het Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast [organieke wet 27 december 1990 oprichting van begrotingsfondsen] - WIGW-statuut : langdurig werklozen - Sociale zekerheid mijnwerkers : voorzorgskassen - Kinderbijslagverhoging loonarbeiders - Rijkstoelage Diensten van de sociale inspectie - Werknemerspensioenen : ASLK/RVP - Jaarlijkse vakantie - Bekrachtiging KB's overeenkomstig wet 19 december 1997 tot rationalisering beheer luchthaven Brussel-Nationaal; BIAC - Verlenging termijn in wet 17 maart 1997 m.b.t. HST-financiering - Wet 2 mei 1956 op de postcheque : euro - Wet 29 juni 1975 handelsvestigingen : Commissie voor de distributie in het Brusselse gewest - Omzetting van niet-commerciŽle rechtspersonen in vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen : wetten op de handelsvennootschappen, gecoŲrdineerd op 30 november 1935 [demutualisering van onderlinge verzekeringsverenigingen] - Arbeidsongevallenwet 10 april 1971 : vereenvoudiging werkgeversverplichtingen bij aangifte - Pensioenen zelfstandigen : conventioneel brugpensioen - Nationale Bank : geen publicatie meer van weekstaten - Staatswaarborg voor een lening van Stichting Biermans-LapŰtre [Huis van de Belgische studenten te Parijs] - Wet 15 april 1994 betreffende bescherming tegen ioniserende stralingen en het Federaal Agentschap voor nucleaire controle) (Zie ook doc. Senaat 1-1300)
   Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-1315/1
p. 1 1-1315/1 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   e. JUSTITIE : WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN (artikel 8) Inkoop van eigen aandelen door ondernemingen genoteerd op niet-gereglementeerde markten : Vrije Markt en Alternext
3-1775/1
p. 5-6 3-1775/1 p. 5-6 (PDF)
   zi. ECONOMIE : WIJZIGINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN, VAN DE WET VAN 22 JULI 1953 HOUDENDE OPRICHTING VAN EEN INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN EN TENUITVOERLEGGING RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD BETREFFENDE DE WETTELIJKE CONTROLES VAN JAARREKENINGEN EN GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN (artikelen 100 tot 104) Onafhankelijkheid van de commissaris-revisor : verbodsbepalingen, onverenigbaarheden en vergoeding - Bedrijfsrevisoren : organisatie van het beroep, opleiding, tuchtstatuut, overheidstoezicht
3-1775/1
p. 51-58 3-1775/1 p. 51-58 (PDF)
  Verslag van mevrouw Kapompolť
   Onafhankelijkheid van de commissaris-revisor : verbodsbepalingen, onverenigbaarheden en vergoeding - Bedrijfsrevisoren : organisatie van het beroep, opleiding, tuchtstatuut, overheidstoezicht
3-1775/4
p. 9-11 3-1775/4 p. 9-11 (PDF)
  3-1775/4
p. 17-18 3-1775/4 p. 17-18 (PDF)
  3-1775/4
p. 19 3-1775/4 p. 19 (PDF)
  Verslag van de heer Koninckx
   Inkoop van eigen aandelen door ondernemingen genoteerd op niet-gereglementeerde markten : Vrije Markt en Alternext
3-1775/5
p. 4 3-1775/5 p. 4 (PDF)
  3-1775/5
p. 13-14 3-1775/5 p. 13-14 (PDF)
  Algemene bespreking
   Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning voor de omzetting van de achtste Europese richtlijn inzake accountancy
3-177
p. 50-51 3-177 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1250)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   zza. OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP EN INSTANDHOUDING EN WIJZIGING VAN HAAR KAPITAAL : BEVESTIGING KB (artikel 175) Bekrachtiging KB 8 oktober 2008 tot wijziging van het wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 2006/68/EG van het Europese Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal
4-1250/1
tekst 4-1250/1 tekst (PDF)
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-1250/5
p. 1-25 4-1250/5 p. 1-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (FinanciŽle sector) (5-2842)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
   a. Wijziging van wetten m.b.t. de financiŽle sector : wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen ; wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen ; wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium ; wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet ; wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ; wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen ; wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen ; wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ ; wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten ; wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten ; wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt ; wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ; wet van 1 april 2007 op de openbare overnameaanbiedingen ; wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen ; wet van 31 januari 2009 betreffende de continuÔteit van de ondernemingen ; wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf ;
5-2842/1
p. 1 5-2842/1 p. 1 (PDF)
   b. wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen ; wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren ; wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles ; wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 ; Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ; Wetboek van Vennootschappen - De meeste wijzigingsbepalingen hebben tot doel voornoemde wetten af te stemmen op de bepalingen van de wet op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (het betreft voornamelijk aanpassingen in de verwijzingen) - Wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het statuut van de Nationale Bank : statuut en samenstelling van het Afwikkelingscollege, het nieuwe orgaan dat binnen de BNB wordt opgericht ; statuut van de dwangsommen die de NBB kan opleggen aan financiŽle instellingen ; datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Wijzigingsbepalingen m.b.t. de toepassing op de sector financiŽn van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten tot regeling van de voedselspeculatie, om de transparantie op de grondstoffenmarkten te verbeteren en om bij te dragen tot de integriteit van de markt en de goede werking van de markten - Werking van de FSMA - Uitvoering van het arrest van HVJEU : opheffing van de onverenigbaarheid van de fiscale bepalingen betreffende gereglementeerde spaardeposito's met het vrij verrichten van diensten in de Europese Economische Ruimte - Gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2013/36/EU - Zie ook doc. 5-2843
5-2842/1
p. 1 5-2842/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
5-151
p. 108 5-151 p. 108 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (3-1988)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   zh. SOCIALE ZAKEN Aansprakelijkheid van de zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen die in fout gaan wat betreft de fiscale en sociale schulden i.g.v. faillissement - Technische correctie (artikelen 86 tot 89)
3-1988/1
tekst 3-1988/1 tekst (PDF)
  Verslag van mevrouw Geerts
   Aansprakelijkheid van de zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen die in fout gaan wat betreft de fiscale en sociale schulden i.g.v. faillissement - Technische correctie
3-1988/5
p. 8 3-1988/5 p. 8 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-483)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   c. Justitie Bekrachtiging van het KB van 28 november 2006 houdende tenuitvoerlegging van verordening (EG) nr 1435/2003 betreffende het statuut van de Europese coŲperatieve vennootschap (artikelen 7 en 8)
4-483/1
tekst 4-483/1 tekst (PDF)
  Verslag van mevrouw Marie-HťlŤne Crombť-Berton
   Bekrachtiging van het KB van 28 november 2006 houdende tenuitvoerlegging van verordening (EG) nr 1435/2003 betreffende het statuut van de Europese coŲperatieve vennootschap
4-483/5
p. 3 4-483/5 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-739)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   zg. WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN ONDER MEER INGEVOLGE RICHTLIJN 2005/56/EG VAN 26 OKTOBER 2005 BETREFFENDE GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIES VAN KAPITAALVENNOOTSCHAPPEN (artikelen 75 tot 78)
4-739/1
tekst 4-739/1 tekst (PDF)
   zh. OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP EN INSTANDHOUDING EN WIJZIGING VAN HAAR KAPITAAL (artikelen 79 en 80) Machtiging aan de Koning maatregelen te treffen tot omzetting van richtlijn 2006/68/EG - Vermindering van haar kapitaal door een naamloze vennootschap - Bekrachtiging KB's
4-739/1
tekst 4-739/1 tekst (PDF)
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
   Oprichting van de naamloze vennootschap en instandhouding en wijziging van haar kapitaal
4-739/5
p. 2 4-739/5 p. 2 (PDF)
  4-739/5
p. 3-4 4-739/5 p. 3-4 (PDF)
   Wijziging van het Wetboek van Vennootschappen onder meer ingevolge richtlijn 2005/56/EG van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen
4-739/5
p. 2 4-739/5 p. 2 (PDF)
  4-739/5
p. 3 4-739/5 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-1052)      
  Algemene bespreking
   Over de behandeling in de Senaat van wetsontwerp 4-995 betreffende de continuÔteit van de ondernemingen
4-53
p. 11-12 4-53 p. 11-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-740)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
   b. Wijziging artikel 588 Gerechtelijk Wetboek ingevolge richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen : bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel (artikel 8)
4-740/1
tekst 4-740/1 tekst (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II) (Punctuele aanpassingen van diverse wetten - Vervanging van de term "handelsregister" door "Kruispuntbank van Ondernemingen" in diverse wetboeken en wetten - Volledige overschrijving van het verhoor - Voorlopige hechtenis - Vrijwillige verschijning voor de correctionele rechtbank - Buitengewone termijn om verzet aan te tekenen in strafzaken ten gevolge van de tenuitvoerlegging van Europese aanhoudingsmandaten - Beroepstermijnen inzake een beslissing tot opschorting - Onwerkzame voorlopige hechtenis - FinanciŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Aanpassing van het Wetboek van internationaal privaatrecht aan de Verordening (EG) nr 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet contractuele verbintenissen ("Rome II") - Afstamming - Deskundigenonderzoek - VZW, internationale verenigingen en stichtingen : bijdrage bij de neerlegging van de jaarrekening ten behoeve van de werking van de commissie boekhoudkundige normen - Wetboek van vennootschappen : fusie of splitsingen - Adoptie) (Zie ook doc. nr 4-1550) (4-1551)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
4-1551/1
p. 1 4-1551/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Christophe Collignon
4-1551/2
p. 1-18 4-1551/2 p. 1-18 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
4-1551/3
p. 1 4-1551/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-102
p. 8 4-102 p. 8 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-102
p. 8 4-102 p. 8 (PDF)
  Evocatie
4-103
p. 100 4-103 p. 100 (PDF)
  Stemming
4-103
p. 45 4-103 p. 45 (PDF)
  4-103
p. 98 4-103 p. 98 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake financiŽn met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ - Wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 - Instemming met het samenwerkingsakkoord van [...] tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot de CoŲrdinatiestructuur voor patrimoniuminformatie - Gedeeltelijke omzetting richtlijn 2013/36/EU betreffende de toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen - Zie ook doc. 5-2842) (5-2843)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-2843/1
p. 1 5-2843/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Etienne Schouppe
5-2843/2
p. 1 5-2843/2 p. 1 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd
5-2843/3
p. 1-2 5-2843/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-150
p. 42 5-150 p. 42 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-150
p. 42 5-150 p. 42 (PDF)
  Stemming
5-151
p. 10 5-151 p. 10 (PDF)
  5-151
p. 81 5-151 p. 81 (PDF)
Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding (Wijziging wet 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme : notie "ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd" ; uitbreiding van de beperking voor cash betalingen tot 5000 euro tot de verkopen van goederen door particulieren aan handelaren in edele metalen - Wijziging Strafwetboek en Wetboek van vennootschappen : notie "ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd" - Wijziging van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen [I] door uitbreiding van de identificatieverplichting tot de verkoop van metalen die door de klant betaald worden in cash geld - Wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een kruispuntbank van ondernemingen door de inschrijving van de ambtshalve schrapping van het KBO-nummer van de vennootschappen die voor het derde opeenvolgende jaar geen jaarrekeningen hebben neergelegd) (5-2127)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
5-2127/1
p. 1 5-2127/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2127/2
p. 1-24 5-2127/2 p. 1-24 (PDF)
  Verslag van mevrouw Caroline Dťsir
5-2127/3
p. 1-8 5-2127/3 p. 1-8 (PDF)
  Verslag van mevrouw Christine Defraigne en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2127/4
p. 1-6 5-2127/4 p. 1-6 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
5-2127/5
p. 1 5-2127/5 p. 1 (PDF)
  Evocatie
5-106
p. 49 5-106 p. 49 (PDF)
  Algemene bespreking
5-109
p. 15 5-109 p. 15 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-109
p. 18 5-109 p. 18 (PDF)
  Stemming
5-109
p. 32 5-109 p. 32 (PDF)
  5-109
p. 36 5-109 p. 36 (PDF)
Wetsontwerp houdende het Wetboek van vennootschappen (Codificatie van het vennootschapsrecht)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-1349/1
p. 1 1-1349/1 p. 1 (PDF)
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
1-1349/2
p. 1 1-1349/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende andere diverse bepalingen (Transsectoraal toezicht over de financiŽle groepen die in verschillende sectoren actief zijn - Omzetting in Belgisch recht van de richtlijn "FinanciŽle conglomeraten" 2002/87/EG betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen, kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, die deel uitmaken van een financiŽle dienstengroep [Bankverzekeringsgroepen]- Wijzigingen aan de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles) (3-1208)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
3-1208/1
p. 1 3-1208/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
3-115
p. 107 3-115 p. 107 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuÔteit van de ondernemingen (zie doc. 4-995/6) (4-1072)      
  Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers
4-1072/1
p. 1 4-1072/1 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-53
p. 6 4-53 p. 6 (PDF)
  4-53
p. 8 4-53 p. 8 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-53
p. 9 4-53 p. 9 (PDF)
  Stemming
4-54
p. 28 4-54 p. 28 (PDF)
  4-54
p. 35 4-54 p. 35 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het in overeenstemming te brengen met de richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende Lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat, gewijzigd bij de richtlijn 2005/19/EEG van de Raad van 17 februari 2005 (en uitbreiding mutatis mutandis van de bepalingen van deze richtlijnen tot zuiver binnenlandse verrichtingen - Verbeteringen aan het WIB 1992) (4-1012)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
4-1012/1
p. 1 4-1012/1 p. 1 (PDF)
  Niet-evocatie
4-50
p. 75 4-50 p. 75 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (Wettelijk statuut van het directiecomitť - Regeling van de belangenconflicten - Vertegenwoordiging van een rechtspersoon-bestuurder - Onafhankelijkheid van de commissaris-revisor - Sanctie voor niet-naleving van de openbaarmakingsplicht - Werking van de algemene vergadering)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
2-1107/1
p. 1 2-1107/1 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Roelants du Vivier
2-1107/2
p. 1-2 2-1107/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heren Roelants du Vivier en Hordies
2-1107/3
p. 7-8 2-1107/3 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 13 van de heren Roelants du Vivier en de Clippele
2-1107/3
p. 8 2-1107/3 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 15 van de heer Steverlynck
2-1107/3
p. 9-10 2-1107/3 p. 9-10 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 14 van de heer Thissen
2-1107/3
p. 7 2-1107/3 p. 7 (PDF)
  2-1107/3
p. 8-9 2-1107/3 p. 8-9 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 10 en 16 van de regering
2-1107/3
p. 1-6 2-1107/3 p. 1-6 (PDF)
  2-1107/3
p. 10-11 2-1107/3 p. 10-11 (PDF)
  Amendementen nrs 17 en 18 van de regering
2-1107/4
p. 1-2 2-1107/4 p. 1-2 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-1107/5
p. 29 2-1107/5 p. 29 (PDF)
  Verslag van de heer de Clippele
2-1107/5
p. 1-43 2-1107/5 p. 1-43 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de commissie
2-1107/6
p. 1-18 2-1107/6 p. 1-18 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Thissen, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1107/7
p. 3 2-1107/7 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer Roelants du Vivier, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1107/7
p. 1-3 2-1107/7 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 23 van de heer De Grauwe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1107/8
p. 2 2-1107/8 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 20 tot 22 van de heer Roelants du Vivier, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1107/8
p. 1-2 2-1107/8 p. 1-2 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer de Clippele, na terugzending door de plenaire vergadering
2-1107/9
p. 1-6 2-1107/9 p. 1-6 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering
2-1107/9
p. 6 2-1107/9 p. 6 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering
2-1107/10
p. 1-19 2-1107/10 p. 1-19 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-1107/11
p. 1-2 2-1107/11 p. 1-2 (PDF)
  Verzending naar een andere commissie
2-202
p. 5 2-202 p. 5 (PDF)
  Evocatie
2-204
p. 54 2-204 p. 54 (PDF)
  Algemene bespreking en terugzending
2-215
p. 15-26 2-215 p. 15-26 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-216
p. 50 2-216 p. 50 (PDF)
  Stemming
2-216
p. 50-51 2-216 p. 50-51 (PDF)
  2-216
p. 69 2-216 p. 69 (PDF)
Wetsontwerp inzonderheid tot oprichting van een auditcomitť in de genoteerde vennootschappen en de financiŽle ondernemingen (Omzetting richtlijn 2006/43/EG - Wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, van het Wetboek van Vennootschappen en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ) (4-1031)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
4-1031/1
p. 1 4-1031/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
4-51
p. 106-107 4-51 p. 106-107 (PDF)
Wetsontwerp op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen (Gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2004/109/EG betreffende harmonisatie van de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten - "Transparantierichtlijn" - Verplichtingen van de houders van belangrijke deelnemingen in emittenten - Verplichtingen van de emittenten inzake periodieke en doorlopende informatie - Aanpassing van de onderzoeksbevoegdheden waarover de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen beschikt [Zie ook doc. 3-2372]) (3-2371)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-2371/1
p. 1 3-2371/1 p. 1 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-2371/2
p. 5 3-2371/2 p. 5 (PDF)
  Verslag van de heer Collas
3-2371/2
p. 1-5 3-2371/2 p. 1-5 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
3-2371/3
p. 1 3-2371/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-213
p. 15-17 3-213 p. 15-17 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-213
p. 17 3-213 p. 17 (PDF)
  Evocatie
3-213
p. 109 3-213 p. 109 (PDF)
  Stemming
3-213
p. 67-68 3-213 p. 67-68 (PDF)
  3-213
p. 101 3-213 p. 101 (PDF)
Wetsontwerp op de openbare overnamebiedingen (Omzetting OBA-richtlijn - Harmonisatie van de regelen aangaande openbare overnamebiedingen op effecten met stemrecht van een genoteerde onderneming - Modernisering van de regulering van OBA's - Prospectus - CBFA - Wijziging wet 2 augustus 2002, artikel 438 Wetboek van vennootschappen, wet 20 juli 2004 - Bekrachtiging KB 24 augustus 2005) (3-2071)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-2071/1
p. 1 3-2071/1 p. 1 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-2071/2
p. 7-8 3-2071/2 p. 7-8 (PDF)
  Verslag van de heer Collas
3-2071/2
p. 1-8 3-2071/2 p. 1-8 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
3-2071/3
p. 1 3-2071/3 p. 1 (PDF)
  Evocatie
3-205
p. 70 3-205 p. 70 (PDF)
  Algemene bespreking
3-207
p. 5-6 3-207 p. 5-6 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-207
p. 6 3-207 p. 6 (PDF)
  Stemming
3-208
p. 36 3-208 p. 36 (PDF)
  3-208
p. 53 3-208 p. 53 (PDF)
Wetsontwerp op het herverzekeringsbedrijf (Omzetting van richtlijn 2005/68/EG - Toezichtsregeling - Revisoraal toezicht - Deugdelijk bestuur - Portefeuilleoverdrachten - Solvabiliteitsmarge, technische voorzieningen en dekkingsactiva - Effectiseringsvehikels) (4-1098)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
4-1098/1
p. 1 4-1098/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
4-61
p. 66 4-61 p. 66 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van diverse richtlijnen betreffende het toezicht op de financiŽle sector en houdende diverse bepalingen (Omzetting richtlijnen 2009/111/EG, 2010/76/EU en 2006/46/EG - Versterking van het communautair kader inzake crisisbeheer - CoŲrdinatie toezichtactiviteiten - Wijzigingen aan de bankwet, de wet op de beleggingsondernemingen, de wet betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en de wet collectief beheer van beleggingsportefeuilles - Bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen) (5-1159)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
5-1159/1
p. 1 5-1159/1 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van mevrouw Cťcile Thibaut
5-1159/2
p. 1-7 5-1159/2 p. 1-7 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
5-1159/3
p. 7 5-1159/3 p. 7 (PDF)
  Verslag van de heer Bart Tommelein
5-1159/3
p. 1-7 5-1159/3 p. 1-7 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
5-1159/4
p. 1 5-1159/4 p. 1 (PDF)
  Evocatie
5-30
p. 64 5-30 p. 64 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 8-13 5-31 p. 8-13 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-31
p. 13 5-31 p. 13 (PDF)
  Stemming
5-31
p. 49 5-31 p. 49 (PDF)
  5-31
p. 58 5-31 p. 58 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiŽle sector (Gedeeltelijke omzetting richtlijn 2006/46/EG - Oprichting remuneratiecomitť) (4-1659)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
4-1659/1
p. 1 4-1659/1 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 16 van de heer Josť Daras
4-1659/2
p. 1-10 4-1659/2 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 17 tot 27 van de heer John Crombez
4-1659/2
p. 11-23 4-1659/2 p. 11-23 (PDF)
  Verslag van de heren Roland Duchatelet en Hugo Vandenberghe
4-1659/3
p. 1-16 4-1659/3 p. 1-16 (PDF)
  Tekst verbeterd door de commissie
4-1659/4
p. 1-21 4-1659/4 p. 1-21 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
4-1659/5
p. 1 4-1659/5 p. 1 (PDF)
  Evocatie
4-113
p. 80 4-113 p. 80 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
4-116
p. 109-111 4-116 p. 109-111 (PDF)
  4-116
p. 155-158 4-116 p. 155-158 (PDF)
  Algemene bespreking
4-116
p. 68-70 4-116 p. 68-70 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-116
p. 70-90 4-116 p. 70-90 (PDF)
  Stemming
4-116
p. 111 4-116 p. 111 (PDF)
  4-116
p. 158-159 4-116 p. 158-159 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 133, ß 6, eerste lid, en artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen (Auditcomitť) (4-1094)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
4-1094/1
p. 1 4-1094/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
4-61
p. 66 4-61 p. 66 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 52sexies van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoŲrdineerd op 30 november 1935 (Kruisparticipaties tussen afhankelijke vennootschappen - Stemrecht verbonden aan de effecten van de moedervennootschap in bezit gehouden door haar dochtervennootschappen) (Cfr. doc. Kamer 49-570)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-358/1
p. 1 1-358/1 p. 1 (PDF)
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
1-358/2
p. 1 1-358/2 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
1-55
p. 1302 1-55 p. 1302 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 574 van het Gerechtelijk Wetboek (Certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen - Opsplitsing van de rechten verbonden aan aandelen - Bevoegdheid rechtbank van koophandel)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-1033/1
p. 1 1-1033/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Coene
1-1033/2
p. 1-2 1-1033/2 p. 1-2 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
1-1033/3
p. 1 1-1033/3 p. 1 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd
1-1033/4
p. 1 1-1033/4 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-240
p. 7040 1-240 p. 7040 (PDF)
  Stemming
1-242
p. 7078-7079 1-242 p. 7078-7079 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 213 en 223 van het Wetboek van vennootschappen (Door een ťťnpersoonsvennootschap bij haar oprichting vol te storten maatschappelijk kapitaal) (3-662)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
3-662/1
p. 1 3-662/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
3-60
p. 69 3-60 p. 69 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen (Voortzetting van de hervorming van de insolventieprocedures ten aanzien van kooplieden)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-877/1
p. 1 2-877/1 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 13 van mevrouw Taelman
2-877/2
p. 7-9 2-877/2 p. 7-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 12 van de heren Steverlynck en Vandenberghe
2-877/2
p. 1-7 2-877/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 14 van mevrouw Taelman
2-877/3
p. 1-2 2-877/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 15 tot 17 van de heer Dubiť
2-877/3
p. 2-3 2-877/3 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 18 tot 30 en 34 tot 42 van mevrouw Nyssens
2-877/4
p. 1-9 2-877/4 p. 1-9 (PDF)
  2-877/4
p. 10-13 2-877/4 p. 10-13 (PDF)
  Amendementen nrs 31 tot 33 van de heren Steverlynck en Vandenberghe
2-877/4
p. 9-10 2-877/4 p. 9-10 (PDF)
  Amendement nr 44 van de heren Steverlynck en Vandenberghe
2-877/5
p. 2-4 2-877/5 p. 2-4 (PDF)
  Amendementen nrs 43 en 54 van mevrouw Taelman
2-877/5
p. 1-2 2-877/5 p. 1-2 (PDF)
  2-877/5
p. 8 2-877/5 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 45 tot 50 en 52 van Mevrouw Nyssens
2-877/5
p. 4-7 2-877/5 p. 4-7 (PDF)
  2-877/5
p. 7 2-877/5 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 51 en 53 van de heer Vandenberghe
2-877/5
p. 7 2-877/5 p. 7 (PDF)
  2-877/5
p. 8 2-877/5 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 55 van de heren Steverlynck en Vandenberghe
2-877/6
p. 1 2-877/6 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 56 tot 76 en 79 tot 91 van mevrouw Taelman
2-877/6
p. 2-22 2-877/6 p. 2-22 (PDF)
  2-877/6
p. 24-29 2-877/6 p. 24-29 (PDF)
  Amendementen nrs 77, 78 en 92 van de regering
2-877/6
p. 22-23 2-877/6 p. 22-23 (PDF)
  2-877/6
p. 29-30 2-877/6 p. 29-30 (PDF)
  Amendementen nrs 89 en 90 van mevrouw Nyssens
2-877/6
p. 26 2-877/6 p. 26 (PDF)
  Amendementen nrs 93 en 94 van de heer Roelants du Vivier
2-877/7
p. 1-2 2-877/7 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 95 tot 98 van de heer Istasse
2-877/7
p. 2-3 2-877/7 p. 2-3 (PDF)
  Verslag van de heer Steverlynck
2-877/8
p. 1-93 2-877/8 p. 1-93 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-877/9
p. 1-13 2-877/9 p. 1-13 (PDF)
  Amendement nr 23 van mevrouw Nyssens, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-877/10
p. 1 2-877/10 p. 1 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-877/11
p. 1 2-877/11 p. 1 (PDF)
  Evocatie
2-148
p. 87 2-148 p. 87 (PDF)
  Algemene bespreking
2-210
p. 5-18 2-210 p. 5-18 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-210
p. 18-19 2-210 p. 18-19 (PDF)
  Aangehouden stemming
2-211
p. 32 2-211 p. 32 (PDF)
  2-211
p. 46 2-211 p. 46 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Nyssens
2-211
p. 32 2-211 p. 32 (PDF)
  2-211
p. 46 2-211 p. 46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de overgangsregeling van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen (Verplichting voor de vennootschappen hun statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen : termijn) (3-503)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
3-503/1
p. 1 3-503/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
3-45
p. 68 3-45 p. 68 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen (Omzetting richtlijn 2005/60/EG - Aanbevelingen van de FinanciŽle Actiegroep tegen het witwassen van kapitalen [FAG]) (4-1412)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
4-1412/1
p. 1 4-1412/1 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heer Wouter Beke
4-1412/2
p. 8 4-1412/2 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 en 8 van de heer John Crombez
4-1412/2
p. 1-4 4-1412/2 p. 1-4 (PDF)
  4-1412/2
p. 5 4-1412/2 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 13 en 14 van mevrouw Anke Van dermeersch
4-1412/2
p. 8-9 4-1412/2 p. 8-9 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 9 tot 11 van de heren Hugo Vandenberghe en Wouter Beke
4-1412/2
p. 4 4-1412/2 p. 4 (PDF)
  4-1412/2
p. 5-8 4-1412/2 p. 5-8 (PDF)
  Amendementen nrs 15 en 16 van de regering
4-1412/3
p. 1-3 4-1412/3 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1412/4
p. 1-32 4-1412/4 p. 1-32 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de commissie
4-1412/5
p. 1-42 4-1412/5 p. 1-42 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers
4-1412/6
p. 1-41 4-1412/6 p. 1-41 (PDF)
  Evocatie
4-93
p. 83 4-93 p. 83 (PDF)
  Algemene bespreking
4-100
p. 5-6 4-100 p. 5-6 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-100
p. 6-9 4-100 p. 6-9 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren John Crombez en Hugo Vandenberghe
4-101
p. 40 4-101 p. 40 (PDF)
  4-101
p. 69 4-101 p. 69 (PDF)
  Stemming
4-101
p. 40 4-101 p. 40 (PDF)
  4-101
p. 69 4-101 p. 69 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen (Inwerkingtreding - Verduidelijking overgangsregime) (5-826)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
5-826/1
p. 1 5-826/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
5-19
p. 55 5-19 p. 55 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (De door de wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven ingevoerde regels inzake de toekenning van variabele vergoedingen en vertrekvergoedingen aan bestuurders toepasbaar maken op het topmanagement van de drie spoorondernemingen) (5-1180)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
5-1180/1
p. 1 5-1180/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
5-34
p. 46 5-34 p. 46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bevoegdheden en de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat [...] de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft) (Bijeenkomst binnen de drie weken na het verzoek tot bijeenroeping) (5-2005)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
5-2005/1
p. 1 5-2005/1 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Etienne Schouppe c.s.
5-2005/2
p. 1-2 5-2005/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 4 van mevrouw Lieve Maes
5-2005/2
p. 2-4 5-2005/2 p. 2-4 (PDF)
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-2005/3
p. 1-5 5-2005/3 p. 1-5 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de commissie
5-2005/4
p. 1-2 5-2005/4 p. 1-2 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-2005/5
p. 1 5-2005/5 p. 1 (PDF)
  Evocatie
5-96
p. 49 5-96 p. 49 (PDF)
  Algemene bespreking
5-101
p. 14-15 5-101 p. 14-15 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-101
p. 16 5-101 p. 16 (PDF)
  Stemming
5-101
p. 47 5-101 p. 47 (PDF)
  5-101
p. 51 5-101 p. 51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, tot regeling van de verrichtingen van lening van aandelen en houdende diverse andere bepalingen (Fusie Effectenbeursvennootschap van Brussel - Belfox - CIK - KB nr 62 van 10 november 1967 ter bevordering van de omloop van effecten - Wet 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten - Wet 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen - Oprichting, binnen EBVB, van de Marktautoriteit en de Tuchtcommissie van de markt - Andere gereglementeerde markten - Nieuwe categorie bemiddelaars : vennootschappen voor plaatsing van orders in financiŽle instrumenten - GecoŲrdineerde wetten op de handelsvennootschappen - Leningen van aandelen : clearing; WIB 1992 - Instelling voor belegging in schuldvorderingen)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-1285/1
p. 1 1-1285/1 p. 1 (PDF)
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
1-1285/2
p. 1 1-1285/2 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
1-250
p. 7219 1-250 p. 7219 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen (Technische aanpassingen en verduidelijkingen)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-607/1
p. 1 2-607/1 p. 1 (PDF)
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
2-607/2
p. 1 2-607/2 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
2-89
p. 73 2-89 p. 73 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vereffeningsprocedure van vennootschappen (5-1479)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-1479/1
p. 1 5-1479/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Guy Swennen
5-1479/2
p. 1-3 5-1479/2 p. 1-3 (PDF)
  Tekst verbeterd door de commissie
5-1479/3
p. 1-2 5-1479/3 p. 1-2 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd
5-1479/4
p. 1-2 5-1479/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-53
p. 7 5-53 p. 7 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-53
p. 7 5-53 p. 7 (PDF)
  Stemming
5-54
p. 8 5-54 p. 8 (PDF)
  5-54
p. 11-12 5-54 p. 11-12 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen (Omzetting van de verplicht te integreren bepalingen van de richtlijn 2003/51/EG betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken, en andere financiŽle instellingen, en verzekeringsondernemingen) (3-1464)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
3-1464/1
p. 1 3-1464/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
3-145
p. 79 3-145 p. 79 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Starter" (4-1508)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
4-1508/1
p. 1 4-1508/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
4-101
p. 77 4-101 p. 77 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de opheffing van de verplichting de niet-omwisselbaarheid van certificaten te beperken tot een bepaalde tijd      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
2-1407/1
p. 1 2-1407/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
2-264
p. 91 2-264 p. 91 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat betreft de aandelengerelateerde verloning van niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen (5-1167)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
5-1167/1
p. 1 5-1167/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
5-34
p. 46 5-34 p. 46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft (5-1480)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
5-1480/1
p. 1 5-1480/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
5-50
p. 45-46 5-50 p. 45-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren (3-1646)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
3-1646/1
p. 1 3-1646/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
3-162
p. 82-83 3-162 p. 82-83 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking betreft (Waarborgen van de vordering van een zekerheidsstelling en de hoofdelijke-aansprakelijkheidsregeling in geval van splitsing, kapitaalvermindering en inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen) (5-2151)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
5-2151/1
p. 1 5-2151/1 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Alain Courtois c.s.
5-2151/2
p. 1-2 5-2151/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-2151/3
p. 1-3 5-2151/3 p. 1-3 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de commissie
5-2151/4
p. 1-2 5-2151/4 p. 1-2 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-2151/5
p. 1 5-2151/5 p. 1 (PDF)
  Evocatie
5-111
p. 60 5-111 p. 60 (PDF)
  Algemene bespreking
5-113
p. 15 5-113 p. 15 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-113
p. 15 5-113 p. 15 (PDF)
  Stemming
5-115
p. 10 5-115 p. 10 (PDF)
  5-115
p. 23 5-115 p. 23 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 2009/109/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft (Beperking van de administratieve lasten) (5-1375)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
5-1375/1
p. 1 5-1375/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
5-41
p. 49-50 5-41 p. 49-50 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuÔteit van de ondernemingen (Punctuele aanpassingen - Uitbreiding van het toepassingsveld van de wet tot de landbouwers teneinde geen onderscheid te creŽren tussen de landbouwvennootschappen en de landbouwers - Verduidelijking van bepaalde procedureregels - Betere preventie en opsporing van de ondernemingen in moeilijkheden - Verbetering van de toegang tot het dossier door een elektronisch dossier op te stellen en dus te zorgen voor een betere kennisgeving van de schuldeisers - Versterking rol van de cijferspecialisten - Bedrieglijke en ongepaste aanvragen - Verbetering van de bescherming van de schuldeisers en inzonderheid van de werknemers - Uitbreiding van het systeem van opschorting tot de partner, ex-partner, ... zoals voorzien door de faillissementswet - Wijziging van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuÔteit van de ondernemingen, de artikelen 402 en 408 WIB 1992, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, de faillissementswet van 8 augustus 1997, de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk) (5-2057)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
5-2057/1
p. 1 5-2057/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
5-104
p. 44 5-104 p. 44 (PDF)
Wetsvoorstel ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek [artikelen 193bis, 531 en 1688 : rechtzetting van verwijzingen ; artikelen 802 en 983 : tekstcorrecties] - Wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851 [rechtzetting van verwijzingen] - Wijziging Strafwetboek [artikelen 135bis, 135quinquies, 192, 213, 214, 430, 562, 565 en 566 : rechtzetting van verwijzingen] - Wijziging van de uitleveringswet van 15 maart 1874 [rechtzetting van verwijzingen] - Wijziging van de wet van 25 augustus 1885 die de wetgeving betreffende de koopvernietigende gebreken herziet [rechtzetting van een verwijzing] - Wijziging van de wet van 25 maart 1891 houdende bestraffing van de aanzetting tot het plegen van misdaden of wanbedrijven [rechtzetting van een verwijzing] - Wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen [tekstcorrecties] - Wijzging van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap [rechtzetting van een verwijzing] - Wijziging van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten [rechtzetting van een verwijzing] - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek [artikelen 695, 1139, 1233, 1355 en 1563 : tekstcorrecties] - Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst [rechtzetting van verwijzingen] - Wijziging van het Wetboek van vennootschappen [artikel 409 : tekstcorrectie] - Wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden [artikel 28 : tekstcorrectie]) (5-2326)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
5-2326/1
p. 1-20 5-2326/1 p. 1-20 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
5-2326/2
p. 1-8 5-2326/2 p. 1-8 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-2326/3
p. 1 5-2326/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 16-17 5-147 p. 16-17 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-147
p. 17 5-147 p. 17 (PDF)
  Stemming
5-147
p. 56 5-147 p. 56 (PDF)
  5-147
p. 66 5-147 p. 66 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur [corporate governance] op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingsplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen - Openbaarmakingsplicht voor bestuurders van vennootschappen van publiek recht) (4-838)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť, Christiane Vienne en Olga Zrihen en van de heer Christophe Collignon
4-838/1
p. 1-9 4-838/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur [corporate governance] op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingsplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen - Openbaarmakingsplicht voor bestuurders van vennootschappen van publiek recht) (5-239)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen
5-239/1
p. 1-9 5-239/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (Nieuw opschrift: Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht) (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur [corporate governance] op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen - Openbaarmakingsplicht voor bestuurders van vennootschappen van publiek recht) (3-872)      
  Voorstel van de heer Vankrunkelsven c.s.
3-872/1
p. 1-15 3-872/1 p. 1-15 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 2, 7 en 8 van de heer Vankrunkelsven
3-872/2
p. 1-2 3-872/2 p. 1-2 (PDF)
  3-872/2
p. 6 3-872/2 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 6 en 9 van de heer Steverlynck
3-872/2
p. 2-5 3-872/2 p. 2-5 (PDF)
  3-872/2
p. 7 3-872/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heer Vankrunkelsven c.s.
3-872/3
p. 1-3 3-872/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Steverlynck
3-872/4
p. 3 3-872/4 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 11 tot 13 van de heer Collas
3-872/4
p. 1-3 3-872/4 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van de heren Galand en Schouppe
3-872/5
p. 1-33 3-872/5 p. 1-33 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-872/6
p. 1-5 3-872/6 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 15 tot 17 van de heren Steverlynck en Schouppe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-872/7
p. 1-4 3-872/7 p. 1-4 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
3-872/8
p. 1 3-872/8 p. 1 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Van Hauthem
3-87
p. 61-62 3-87 p. 61-62 (PDF)
  3-87
p. 75-76 3-87 p. 75-76 (PDF)
  Algemene bespreking
3-87
p. 43-55 3-87 p. 43-55 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-87
p. 55-60 3-87 p. 55-60 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Schouppe
3-87
p. 62-63 3-87 p. 62-63 (PDF)
  3-87
p. 76-77 3-87 p. 76-77 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de instelling van een auditcomitť binnen de ter beurze genoteerde vennootschappen (3-844)      
  Voorstel van de heer Brotcorne
3-844/1
p. 1-5 3-844/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de instelling van een auditcomitť binnen de ter beurze genoteerde vennootschappen (4-398)      
  Voorstel van de heer Georges Dallemagne
4-398/1
p. 1-5 4-398/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van vennootschappen van een minderheidsvordering voor de coŲperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (5-594)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy en Wouter Beke
5-594/1
p. 1-6 5-594/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de erkende sociaal-ecologische coŲperatieve vennootschap (Wijziging van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Cooperatie, van het KB van 29 maart 1958 houdende vaststelling van het aantal vaste en plaatsvervangende leden der commissies bedoeld in de wet van 20 juli 1955 - Wijziging KB 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coŲperatieve vennootschappen en van de coŲperatieve vennootschappen) (4-1456)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1456/1
p. 1-5 4-1456/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en van artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot openbaarmaking van de deelnemingen en de individuele bezoldigingen van de leiders van genoteerde vennootschappen) (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur (corporate governance) op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne, Moens, De Grauwe, Istasse, Morael en Maertens
2-714/1
p. 1-13 2-714/1 p. 1-13 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Van Quickenborne
2-714/2
p. 1-4 2-714/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer de Clippele
2-714/3
p. 2 2-714/3 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Van Quickenborne
2-714/3
p. 1-2 2-714/3 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer de Clippele
2-714/4
p. 1-43 2-714/4 p. 1-43 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-714/5
p. 1-3 2-714/5 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heren de Clippele en Roelants du Vivier, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-714/6
p. 1-2 2-714/6 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 10 van de heer de Clippele c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-714/6
p. 2-3 2-714/6 p. 2-3 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer de Clippele
2-714/7
p. 1-4 2-714/7 p. 1-4 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-714/7
p. 4 2-714/7 p. 4 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering
2-714/8
p. 1-3 2-714/8 p. 1-3 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-714/9
p. 1 2-714/9 p. 1 (PDF)
  Terugzending naar commissie
2-274
p. 5 2-274 p. 5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-275
p. 40-43 2-275 p. 40-43 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-275
p. 43-44 2-275 p. 43-44 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Thissen
2-275
p. 55-56 2-275 p. 55-56 (PDF)
  2-275
p. 68 2-275 p. 68 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 129bis van het Wetboek van vennootschappen betreffende de administratieve geldboetes bij laattijdige neerlegging van de jaarrekening (Aanpassing van de termijn voor het neerleggen van de jaarrekeningen teneinde een betere afstemming te realiseren met de fiscale verplichtingen) (3-1238)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-1238/1
p. 1-2 3-1238/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 574 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 182 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op de hergroepering van de geschillen die eigen zijn aan de ondernemingen bij de rechtbank van koophandel (Burgerlijke vennootschappen versus handelsvennootschappen) (3-763)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-763/1
p. 1-3 3-763/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen (4-1217)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Roland Duchatelet, Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1217/1
p. 1-7 4-1217/1 p. 1-7 (PDF)
  Advies van de Raad van State
4-1217/2
p. 1-4 4-1217/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen (5-74)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-74/1
p. 1-7 5-74/1 p. 1-7 (PDF)
  Intrekking
5-4
p. 28 5-4 p. 28 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen, wat betreft het verbod op aandelengerelateerde verloning van niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen (5-839)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
5-839/1
p. 1-4 5-839/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, met het oog op een beter ondernemingsbestuur (Corporate governance - Maatschappelijk verantwoord ondernemen - Relatie aandeelhouders-belanghebbenden [Stakeholders]) (4-1247)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames JoŽlle Kapompolť en Christiane Vienne
4-1247/1
p. 1-17 4-1247/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de invoering van de deelname op afstand aan de algemene vergadering (Elektronische communicatie) (3-2111)      
  Voorstel van mevrouw Anseeuw en de heer Willems
3-2111/1
p. 1-13 3-2111/1 p. 1-13 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Kapompolť
3-2111/2
p. 1-2 3-2111/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Kapompolť
3-2111/3
p. 1-3 3-2111/3 p. 1-3 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-2111/4
p. 1-5 3-2111/4 p. 1-5 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
3-2111/5
p. 1 3-2111/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-216
p. 137 3-216 p. 137 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-216
p. 137 3-216 p. 137 (PDF)
  Stemming
3-216
p. 183 3-216 p. 183 (PDF)
  3-216
p. 257 3-216 p. 257 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, alsmede van artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (Creatie van aandelen met meervoudig stemrecht) (3-387)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-387/1
p. 1-10 3-387/1 p. 1-10 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999