Auteurs- en sprekersregister betreffende "Verreycken Wim" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
A- en P-nummerplaten - Wagens onder het regime van huurkoop (Vervoer)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-19
p. 950 1-19 p. 950 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-26
p. 1287 1-26 p. 1287 (PDF)
"Opvoedkundige maatregelen" uitgesproken door jeugdrechters      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2165-2166 1-44 p. 2165-2166 (PDF)
A- en P-nummerplaten - Wagen onder het regime van huurkoop (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-19
p. 960 1-19 p. 960 (PDF)
Aanslag op het Vlaams Huis "De Roeland" (Vlaams Blok)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2814 1-56 p. 2814 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2952-2953 1-58 p. 2952-2953 (PDF)
Aanwezigheid van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid op een feestviering van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (Landsverdediging)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3626 1-70 p. 3626 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3722-3723 1-71 p. 3722-3723 (PDF)
Aanwezigheid van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid op een feestviering van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3620 1-70 p. 3620 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-73
p. 3814-3815 1-73 p. 3814-3815 (PDF)
Ademtest - Ademanalysetest - Procedure      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-97
p. 5090-5091 1-97 p. 5090-5091 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5253-5256 1-99 p. 5253-5256 (PDF)
Adviesraad over racisme bij de Europese Ministerraad - Vergissing - Waarde van de adviezen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2878 1-57 p. 2878 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3191-3192 1-62 p. 3191-3192 (PDF)
Aftrekbare giften - Fiscale attesten - Erkende verenigingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4421 1-84 p. 4421 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-86
p. 4576 1-86 p. 4576 (PDF)
Airbusprogramma - Overeenkomst tussen Staat en bedrijven - Wisselkoersgarantie      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-21
p. 1067-1068 1-21 p. 1067-1068 (PDF)
Allochtonen bij de rijkswacht      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2816 1-56 p. 2816 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2953 1-58 p. 2953 (PDF)
Amendement ingediend na goedkeuring van artikelen in plenaire vergadering - Stemming over terugzending van het wetsontwerp naar commissie      
  1-227
p. 6632-6633 1-227 p. 6632-6633 (PDF)
Anglofilie bij Belgacom      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2866 1-57 p. 2866 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-60
p. 3072-3073 1-60 p. 3072-3073 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3328 1-65 p. 3328 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3699 1-71 p. 3699 (PDF)
Antwerpen - Schrapping van een gemeenteraadslid uit de bevolkingsregisters      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2619-2620 1-52 p. 2619-2620 (PDF)
Ariane V - Deelname van Belgische bedrijven - Overheidssubsidie      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1138 1-23 p. 1138 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-30
p. 1460 1-30 p. 1460 (PDF)
Art. 86 nieuwe gemeentewet - Afgelasten van een extra-gemeenteraad ingeval een raadslid zijn handtekening zou herroepen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3619-3620 1-70 p. 3619-3620 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-74
p. 3862-3864 1-74 p. 3862-3864 (PDF)
Belastingontduiking door vreemdelingen - Gerechtelijk onderzoek bij de Marokkaanse bank "Chaabi du Maroc" - Witwassen van kapitalen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4599-4600 1-87 p. 4599-4600 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5240-5241 1-99 p. 5240-5241 (PDF)
Belgacom - Naleving van de taalwetgeving      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2813 1-56 p. 2813 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-60
p. 3071-3072 1-60 p. 3071-3072 (PDF)
Belgisch Staatsblad - CD-Rom wetgeving 1997 - Onnauwkeurigheden      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwooord
Bul. 1-45
p. 2228 1-45 p. 2228 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2375-2376 1-47 p. 2375-2376 (PDF)
Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel - Opheffing van de Dienst t.v.v. de gewestelijke exportdiensten      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-24
p. 1196-1197 1-24 p. 1196-1197 (PDF)
Benoeming van de hoofdgriffier van het Antwerpse Arbeidshof      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 253 1-6 p. 253 (PDF)
Benoeming van leden van het Wervingscollege der magistraten (art. 259bis van het Gerechtelijk Wetboek) (Dossier nr 1)      
  Benoeming van een plaatsvervangend lid
   Geheime stemming en uitslag
1-7
p. 156 1-7 p. 156 (PDF)
  1-7
p. 158 1-7 p. 158 (PDF)
Beperking van het aantal mondelinge vragen      
  Ordemotie van de heer Verreycken
1-7
p. 147 1-7 p. 147 (PDF)
Beperking van het aantal personen waarvoor een voorlopig bewindvoerder de goederen dient te beheren (art 448bis Burgerlijk Wetboek)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 792 1-16 p. 792 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2318-2319 1-46 p. 2318-2319 (PDF)
Bestelling van nieuwe toestellen voor electronische stemopname      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3843 1-74 p. 3843 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-76
p. 3964 1-76 p. 3964 (PDF)
Bestemming van vrijgekomen legerkazernes wegens afschaffing van de dienstplicht      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 40 1-2 p. 40 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-3
p. 101-102 1-3 p. 101-102 (PDF)
Betoging door de PVDA te Hasselt op 14 januari 1998      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3502 1-68 p. 3502 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-74
p. 3876-3877 1-74 p. 3876-3877 (PDF)
Bevlagging gemeentehuizen met Tibetaanse vlag      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 839 1-17 p. 839 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-18
p. 910-911 1-18 p. 910-911 (PDF)
Brandweer - Hulpverlening in de taal van de Vlaamse Voerenaars      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 534 1-12 p. 534 (PDF)
   Vraag zonder antword
Bul. 1-19
p. 948 1-19 p. 948 (PDF)
Brochure "Pedoseksualiteit" ("Roze Aktiefront")      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1628-1629 1-33 p. 1628-1629 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-98
p. 5155 1-98 p. 5155 (PDF)
Brochure over het Belgisch paviljoen op de wereldtentoonstelling 1998 te Lissabon (Gebruik der talen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-77
p. 4017-4018 1-77 p. 4017-4018 (PDF)
Centrale moslimraad      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3625-3626 1-70 p. 3625-3626 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Activiteiten van het Centrum - Open brief i.v.m. de "correctionalisering" van het racistisch persmisdrijf      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-72
p. 3757-3758 1-72 p. 3757-3758 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Burgerlijke partijstelling      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-66
p. 3401-3402 1-66 p. 3401-3402 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Observatie van de activiteiten van het Vlaams Blok      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-46
p. 2301-2302 1-46 p. 2301-2302 (PDF)
Commissies van de Senaat (1995 BZ)      
  Samenstelling van de bureaus van de commissies
   Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
1-4
p. 54 1-4 p. 54 (PDF)
De ABVV-BBTK belastingfraude      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-52 COM
p. 428-429 1-52 COM p. 428-429 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-57 COM
p. 471-472 1-57 COM p. 471-472 (PDF)
De Belgische wapenleveringen aan Turkije      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-157
p. 4169-4170 1-157 p. 4169-4170 (PDF)
De IJzeren Rijn      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-168
p. 5015-5017 1-168 p. 5015-5017 (PDF)
De Nationale Loterij (Besteding van de winst : communautaire discrepanties - Vlaams Sportfonds)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-113 COM
p. 874-878 1-113 COM p. 874-878 (PDF)
   Stemverklaring van de heer Verreycken en stemming over de gemotiveerde motie
1-137
p. 3685-3686 1-137 p. 3685-3686 (PDF)
De Post - Filatelie - Bijzondere uitgiften - Winstverdeling      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-56
p. 2835-2836 1-56 p. 2835-2836 (PDF)
De Voerense brandweerperikelen      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-108
p. 2921-2922 1-108 p. 2921-2922 (PDF)
De aanhouding en opsluiting van een 22-jarige student in Turkije na een verkeersongeval met dodelijke afloop (Toestand in de Turkse gevangenissen)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-68
p. 1755 1-68 p. 1755 (PDF)
De aanwezigheid van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid op een feestviering van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-164
p. 4380-4381 1-164 p. 4380-4381 (PDF)
De activiteiten van de Belgische ereconsul in Marokko en de landgenoten in Marokkaanse gevangenissen      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-30
p. 684-685 1-30 p. 684-685 (PDF)
De afpersingspraktijken van jeugdbendes (Vreemdelingen - Antwerpen)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-119
p. 3190 1-119 p. 3190 (PDF)
De afwijzing van de "IJzeren Rijn" door de minister van Vervoer      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-131
p. 3482 1-131 p. 3482 (PDF)
De anglofilie bij Belgacom (Advies Vaste Commissie voor Taaltoezicht)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-172
p. 5093-5094 1-172 p. 5093-5094 (PDF)
De arrestatie en opsluiting van W. Dedecker in Turkije (Gebrek aan informatie aan de familie - Consulaire bijstand)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-49
p. 1134-1135 1-49 p. 1134-1135 (PDF)
De bedreigingen tegenover secretariaten van het Vlaams Blok      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-117
p. 3130-3131 1-117 p. 3130-3131 (PDF)
De belangenvermenging van een Antwerps schepen, tegelijk advocaat (Corruptie)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-76
p. 2027-2028 1-76 p. 2027-2028 (PDF)
De belemmering van het onderzoek van het OSI-team (Fraude en corruptie bij het ABOS)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Stemverklaringen van de heren Anciaux, Vautmans, Loones, Erdman, Swaelen en Verreycken en van mevrouw Lizin en stemming over de gewone motie
1-8
p. 182-184 1-8 p. 182-184 (PDF)
De benadeling van Vlaamse wetenschappers (Registratieprogramma infecties opgelopen in ziekenhuizen - Instituut voor HygiŽne en Epidemiologie)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-81
p. 2166 1-81 p. 2166 (PDF)
De benoeming van een Nederlandsonkundige tot commissaris-generaal van de gerechtelijke politie      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-269
p. 7782-7783 1-269 p. 7782-7783 (PDF)
De beslissing om bepaalde winkels niet te controleren (Afrikaanse handelaars in Antwerpen - Economische inspectie, sociale inspectie, eetwareninspectie, belastingcontrole)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel, aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen, aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken en aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-247
p. 7169 1-247 p. 7169 (PDF)
De bestelling van autobussen voor de Waalse openbare vervoersmaatschappij (EMI n.v.)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-93
p. 2472 1-93 p. 2472 (PDF)
De betoging van personeelsleden van de Forges de Clabecq in Tubeke (Geweldpleging - Vakbond - Strafvervolging)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-86
p. 2296 1-86 p. 2296 (PDF)
De campagne "Meldpunten Racisme" van pater Leman      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
1-37
p. 843 1-37 p. 843 (PDF)
De chaos bij Sabena en NMBS      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-27
p. 606-607 1-27 p. 606-607 (PDF)
De doorvoer, onder politietoezicht, van grote hoeveelheden drugs van BelgiŽ naar Nederland      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42
p. 985-994 1-42 p. 985-994 (PDF)
De drugrazzia's van de Antwerpse politie (Vlucht van een drugshandelaar)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-258
p. 7452-7453 1-258 p. 7452-7453 (PDF)
De erkenning van gearrangeerde huwelijken (Vreemdelingen - Omzeilen van de immigratiereglementering - Dubbele nationaliteit - Internationaal privaatrecht)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-198
p. 5720-5721 1-198 p. 5720-5721 (PDF)
De europeanisering van het migranten- en asielbeleid      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-213
p. 6225-6231 1-213 p. 6225-6231 (PDF)
De fatale afloop van de uitwijzing van Sťmira Adamu      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-213
p. 6225-6231 1-213 p. 6225-6231 (PDF)
De folterpraktijken in de Russische Federatie      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-104
p. 2834-2835 1-104 p. 2834-2835 (PDF)
De gegevens die opgenomen worden in de bevolkingsregisters (Samenlevingscontracten)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-83 COM
p. 645-648 1-83 COM p. 645-648 (PDF)
De gelijkenissen tussen de situatie in Rwanda en deze in Oost-SlavoniŽ (Blauwhelmen)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-95
p. 2517 1-95 p. 2517 (PDF)
De geloofwaardigheid van de heer Leman (Directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
1-22 COM
p. 166-168 1-22 COM p. 166-168 (PDF)
De gemeentelijke kiesrechten voor burgers van de Europese Unie      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister
1-84
p. 2238-2241 1-84 p. 2238-2241 (PDF)
  1-84
p. 2250 1-84 p. 2250 (PDF)
De geplande wetsovertredingen door de burgemeesters van de faciliteitengemeenten      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-164
p. 4363-4364 1-164 p. 4363-4364 (PDF)
De gevolgen van de schorsing door de Raad van State van de beslissing door de Ministerraad op 20 februari 1998 om de erkenning van een vereniging in te trekken (Fiscale aftrekbaarheid van giften aan het Vlaams Nationaal Jeugdverbond)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-237
p. 6932-6933 1-237 p. 6932-6933 (PDF)
De gevolgen van de zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De gevolgen van het overlijden van Sťmira Adamu      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-213
p. 6225-6231 1-213 p. 6225-6231 (PDF)
De herziening van het proces-Vindevogel      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-19
p. 428-429 1-19 p. 428-429 (PDF)
De houding tegenover pedofielen      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-29
p. 661-663 1-29 p. 661-663 (PDF)
De houding van de NMBS tegenover de goudhandelaars in de Antwerpse Pelikaanstraat (Illegale immigratie : Russen en GeorgiŽrs - Georganiseerde misdaad - TGV-werken - Abnormaal lage huurprijzen)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-242
p. 7068-7069 1-242 p. 7068-7069 (PDF)
De interpretatie van het verbod aan rijkswachters om openlijk uiting te geven over hun politieke overtuiging (Evenwicht tussen vrije meningsuiting en neutraliteit - Lid van een vzw)      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-129
p. 3421-3424 1-129 p. 3421-3424 (PDF)
De krijgstactieken van IsraŽl (Zuid-Libanon)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-42
p. 971-972 1-42 p. 971-972 (PDF)
De loonkost (Delokalisatie - Collectieve ontslagen - Loonmatiging)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-100
p. 2651-2652 1-100 p. 2651-2652 (PDF)
De maatregelen die hij denkt te nemen na zijn bezoek aan het National Center for Missing and Exploited Children (Oprichting van een Centrum voor Vermiste Kinderen)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-72
p. 1887-1894 1-72 p. 1887-1894 (PDF)
De maatregelen om de toenemende invloed van het moslimfundamentalisme te bestrijden      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-145
p. 3850-3851 1-145 p. 3850-3851 (PDF)
De maatregelen tegen de hoge ozonconcentratie      
  Mondelinge vraag van de heer Verreyken aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-51
p. 1185-1186 1-51 p. 1185-1186 (PDF)
De medewerking door politie en justitie verleend aan de doorvoer naar Nederland van drugscontainers      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42
p. 985-994 1-42 p. 985-994 (PDF)
De mensonwaardige behandeling, onnodige opsluiting in veiligheidscellen en respectloze ondervragingstechnieken van verdachten tijdens hun voorarrest in Belgische gevangenissen      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Coveliers, Vandenberghe, mevrouw Willame-Boonen, de heren Lallemand, Verreycken, Boutmans, Desmedt en Loones en stemming over de gewone motie
1-51
p. 1189-1191 1-51 p. 1189-1191 (PDF)
De migrantenrellen (Ordediensten - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-139
p. 3730-3731 1-139 p. 3730-3731 (PDF)
De nieuwe politieke cultuur      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
1-91
p. 2405-2408 1-91 p. 2405-2408 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Anciaux, Foret en Verreycken en stemming over de gewone motie
1-93
p. 2483-2484 1-93 p. 2483-2484 (PDF)
De noodzakelijke regionalisering van de Nationale Loterij      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financien en Buitenlandse Handel
1-123
p. 3265-3266 1-123 p. 3265-3266 (PDF)
De ontduiking van het spreidingsplan voor kandidaat-vluchtelingen door meerdere OCMW's (Administratieve verblijfplaats versus werkelijke verblijfplaats - Art. 54 vreemdelingenwet - Antwerpen, Brussel, Gent)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-222
p. 6446-6447 1-222 p. 6446-6447 (PDF)
De ontkenningen van Islamfundamentalisme bij gangsters van Kortrijk-Roubaix      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-41
p. 934-935 1-41 p. 934-935 (PDF)
De ophitsing van Turken in Brussel door de Turkse televisie en het mogelijke verbieden van TRT      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-222
p. 6422-6423 1-222 p. 6422-6423 (PDF)
De oprichting van een Centrum voor Vermiste Kinderen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Dehaene, eerste minister
1-72
p. 1887-1894 1-72 p. 1887-1894 (PDF)
De opsluitingen van landgenoten in Marokko      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-25
p. 552-553 1-25 p. 552-553 (PDF)
De opvolging van de doodslag van een pendelaar in de Schaarbeekse stationsbuurt (Onveiligheid)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-227
p. 6622-6623 1-227 p. 6622-6623 (PDF)
De overval op het geldtransport te Borgworm      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-162
p. 4324-4328 1-162 p. 4324-4328 (PDF)
De peperspray      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-83 COM
p. 648-650 1-83 COM p. 648-650 (PDF)
De piramidespelen (Oplichting)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-106
p. 2887-2888 1-106 p. 2887-2888 (PDF)
De rechten van het kind (Baskenproblematiek - ETA-militanten - Mevr. Garcia-Moreno - VN-verdrag betreffende de rechten van het kind - Rijkswacht)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-23
p. 497-498 1-23 p. 497-498 (PDF)
De regionalisering van de Nationale Loterij      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-163
p. 4335-4336 1-163 p. 4335-4336 (PDF)
De reis van ZKH Prins Filip naar China (Economische belangen versus schending van de mensenrechten)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, mininster van Buitenlandse Zaken
1-33
p. 782-783 1-33 p. 782-783 (PDF)
De rit per politie-combi van mevrouw Demeester, Vlaams minister van Begroting en FinanciŽn, Gezondheidszorg en Preventiebeleid doorheen Antwerpen (Preventiebeleid)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-46
p. 1075 1-46 p. 1075 (PDF)
De situatie in Kosovo      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-170
p. 5060-5066 1-170 p. 5060-5066 (PDF)
De splitsing van de sociale zekerheid (Geldstromen van Noord naar Zuid)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Verdaging
1-62 COM
p. 504 1-62 COM p. 504 (PDF)
   Bespreking
1-77 COM
p. 606-610 1-77 COM p. 606-610 (PDF)
De staking van de Raad voor de Mededinging      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-84
p. 2241-2249 1-84 p. 2241-2249 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Verreycken en Loones en stemming over de gewone motie
1-86
p. 2300-2301 1-86 p. 2300-2301 (PDF)
De taal waarin de minister van Buitenlandse Zaken correspondeert met de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-84
p. 2224-2225 1-84 p. 2224-2225 (PDF)
De toekenning van de graad van kolonel aan prinses Astrid      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-98
p. 2594-2595 1-98 p. 2594-2595 (PDF)
De toestand in Kosovo      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-170
p. 5060-5066 1-170 p. 5060-5066 (PDF)
De top van de "Francophonie" (HanoÔ - MinisteriŽle conferentie)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-137
p. 3669-3670 1-137 p. 3669-3670 (PDF)
De uitlatingen en de wederzijdse beschuldigingen van de rijkswacht tegenover de magistratuur en het voeden van het ongeloof in de democratie en de rechtsstaat      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De uitlatingen van een legerkolonel (Militaire veiligheid - Militairen, leden van het Vlaams Blok - Veiligheidsattest)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-2 COM
p. 6-7 1-2 COM p. 6-7 (PDF)
De uitlatingen van pater Leman (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
1-56
p. 1326-1327 1-56 p. 1326-1327 (PDF)
De uitlevering aan Spanje van twee vermeende ETA-militanten (Baskische onafhankelijkheidsbeweging)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Anciaux, Goris, Boutmans en Verreycken en stemming over de motie
1-23
p. 507-508 1-23 p. 507-508 (PDF)
De verhouding tussen de verschillende politiediensten en de parketten      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De verkiezing en werking van de moslimraad (Gelijkheid man-vrouw - Imams : aantal en bezoldiging - Islamitisch fundamentalisme - Budget - GemeentefinanciŽn)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-228
p. 6655-6656 1-228 p. 6655-6656 (PDF)
De verspreiding van het maandblad van de "Belgische Cannabis Consumenten Bond"      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-4
p. 48 1-4 p. 48 (PDF)
De vredesbesprekingen aangaande het door Groot-BrittanniŽ bezette deel van Ierland      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-59
p. 1425-1426 1-59 p. 1425-1426 (PDF)
De wangedragingen van de Brusselse politie (Bestuurlijke aanhouding van betogende Vlaams Blok-sympathisanten - Fouillering - Inbreuken op de wet van het politieambt)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-176
p. 5175-5176 1-176 p. 5175-5176 (PDF)
De werking van de Raad voor de Mededinging      
  Vraag om uitleg van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-84
p. 2241-2249 1-84 p. 2241-2249 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Verreycken en Loones en stemming over de gewone motie
1-86
p. 2300-2301 1-86 p. 2300-2301 (PDF)
De wetsovertredingen van burgemeesters (Schending van het geheim van het onderzoek en het beroepsgeheim door Brusselse politieambtenaren - Betoging - Vlaams Blok-congres)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-218
p. 6330-6331 1-218 p. 6330-6331 (PDF)
De zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Diefstal van postzakken - Maatregelen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2559 1-51 p. 2559 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2686-2687 1-53 p. 2686-2687 (PDF)
Door de Marokkaanse douane in beslag genomen autocars      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-33
p. 1648 1-33 p. 1648 (PDF)
Door de ministerraad goedgekeurde eisen van oudstrijders en oorlogsslachtoffers      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-75
p. 3922-3924 1-75 p. 3922-3924 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 1996, begroting voor het dienstjaar 1997 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 1998      
  Bespreking
   Verhoging van de dotatie : signaal naar de burger
1-144
p. 3831 1-144 p. 3831 (PDF)
  1-144
p. 3831 1-144 p. 3831 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 1997, begroting voor het dienstjaar 1998 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 1999      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken en Loones en eindstemming
1-231
p. 6728-6729 1-231 p. 6728-6729 (PDF)
Dramatisch ongeval met de C130 te Eindhoven      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-26
p. 1294-1295 1-26 p. 1294-1295 (PDF)
Drugsgebruik - "Cannabis-consumentenbond" - Verspreiding van een tijdschrift - Opening van een winkel      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 85 1-3 p. 85 (PDF)
  Bul. 1-19
p. 950-951 1-19 p. 950-951 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-23
p. 1160-1161 1-23 p. 1160-1161 (PDF)
Economische ontwikkeling van Henegouwen - Europese gelden      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-30
p. 1452-1453 1-30 p. 1452-1453 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Verreycken, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Een bestelling van voertuigen bij Renault (Legeraankopen - Protest tegen sluiting van Renault-Vilvoorde)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-180
p. 5301-5302 1-180 p. 5301-5302 (PDF)
Een staatshervorming "met twee snelheden" zoals voorgesteld door de heer Van den Brande, partijgenoot van de eerste minister      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
1-57
p. 1366 1-57 p. 1366 (PDF)
Een veiligheidsplan voor Sint-Niklaas na de recente rellen met allochtone jongeren      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-239
p. 6990 1-239 p. 6990 (PDF)
Erkenning vůůr geboorte - Reglementering bij een doodgeboren kind      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2947 1-58 p. 2947 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3428-3429 1-66 p. 3428-3429 (PDF)
Europese Ministerraad te Den Haag i.v.m. de toepassing van het Verdrag van Schengen - Afwezigheid van de minister      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-25
p. 1233 1-25 p. 1233 (PDF)
Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Tweede verslag)      
  Termijn voor de ronddeling van het verslag - Stemming - Artikel 27 van het Reglement van de Senaat : toepassing van het artikel - Termijn voor de ronddeling van het verslag - Stemming
1-270
p. 7825 1-270 p. 7825 (PDF)
  1-270
p. 7827 1-270 p. 7827 (PDF)
Executief van de moslims van BelgiŽ      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4058-4059 1-78 p. 4058-4059 (PDF)
Feest van de jeugdbeweging VNJ - Aanwezigheid van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3220-3221 1-63 p. 3220-3221 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3378 1-65 p. 3378 (PDF)
Fiscaliteit - Kostprijs van de maatregelen ten voordele van de sportclubs - Beperking van de sociale lasten      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2566 1-51 p. 2566 (PDF)
Fonds voor vakbondspremies      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-17
p. 853 1-17 p. 853 (PDF)
Geheime commissielonen door Belgische bedrijven betaald aan buitenlanders      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1136 1-23 p. 1136 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-25
p. 1246-1247 1-25 p. 1246-1247 (PDF)
Genereuze voorstellen die de Belgische regering aan de NAVO zou gedaan hebben voor het optrekken van nieuwe gebouwen      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-203
p. 5808 1-203 p. 5808 (PDF)
Giften - Belastingvrijstelling - Criteria om een vereniging als culturele instelling te aanvaarden      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-72
p. 3767 1-72 p. 3767 (PDF)
Handel in bedreigde diersoorten      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3448 1-67 p. 3448 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3648-3649 1-70 p. 3648-3649 (PDF)
Herstellingsplaatsen van de NMBS      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4597 1-87 p. 4597 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-96
p. 5066 1-96 p. 5066 (PDF)
Hervormingen inzake justitie en politiediensten - Bespreking van de commissieverslagen in openbare vergadering van de Senaat - Regeling van werkzaamheden      
  1-128
p. 3384-3387 1-128 p. 3384-3387 (PDF)
Herziening strafproces-Vindevogel      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 128 1-4 p. 128 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 716-717 1-14 p. 716-717 (PDF)
Herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Van Hauthem
1-449/1
p. 1-2 1-449/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 162 van de Grondwet, om, met toepassing van artikel 39 van de Grondwet, de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten te regionaliseren, met uitzondering van wat is geregeld in de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de "pacificatiewet") en met het behoud van de eenheid van het politie- en brandweerbeleid en het gemeentelijk karakter van de politie- en brandweerdiensten      
  Voorstel van de heer Verreycken c.s.
1-503/1
p. 1-4 1-503/1 p. 1-4 (PDF)
Herziening van artikel 162 van de Grondwet, om, met toepassing van artikel 39 van de Grondwet, de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten te regionaliseren, met uitzondering van wat is geregeld in de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de "pacificatiewet") en met het behoud van de eenheid van het politie- en brandweerbeleid en het gemeentelijk karakter van de politie- en brandweerdiensten (Oprichting van stadsdeelraden)      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-50/1
p. 1-2 1-50/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Binnengemeentelijke territoriale organen)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Verreycken
1-185/7
p. 1-2 1-185/7 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 8 van de heer Verreycken, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-185/10
p. 1-2 1-185/10 p. 1-2 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
1-43
p. 1007-1014 1-43 p. 1007-1014 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Verreycken, Coveliers, Loones, Erdman en Caluwť en stemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-44
p. 1037-1039 1-44 p. 1037-1039 (PDF)
  Beraadslaging over de tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-94
p. 2491-2492 1-94 p. 2491-2492 (PDF)
  1-94
p. 2492-2496 1-94 p. 2492-2496 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Verreycken
1-95
p. 2532-2534 1-95 p. 2532-2534 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Oprichting van stadsdeelraden)      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-49/1
p. 1-3 1-49/1 p. 1-3 (PDF)
  Beraadslaging
1-43
p. 1007-1014 1-43 p. 1007-1014 (PDF)
Herziening van het repressieproces Irma Laplasse      
  1-41
p. 938-939 1-41 p. 938-939 (PDF)
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
1-8
p. 169-170 1-8 p. 169-170 (PDF)
Het Hoog Comitť van Toezicht      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Intrekking
1-102
p. 2762 1-102 p. 2762 (PDF)
  1-102
p. 2778 1-102 p. 2778 (PDF)
Het bijhouden van dossiers over parlementsleden door de Staatsveiligheid      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-201
p. 5778-5779 1-201 p. 5778-5779 (PDF)
Het doorgeven door politiemedewerkers van persoonlijke informatie aan de vakbonden (Inbreuk op de privacy)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-16
p. 344-345 1-16 p. 344-345 (PDF)
Het in dienst treden van slechts ťťn, Franstalige, hulpverlener bij het Centrum voor Vermiste Kinderen      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
1-133
p. 3565 1-133 p. 3565 (PDF)
Het instellen in de schoot van de nieuwe Senaat van een commissie voor de werking van de nieuwe federale structuren      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
1-10
p. 214-216 1-10 p. 214-216 (PDF)
Het noodzakelijke ontslag van mevrouw Wolf-DoutrŤwe (Zaak-Dutroux)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-70
p. 1819-1820 1-70 p. 1819-1820 (PDF)
Het onderwerpen van politieagenten aan de gevolgen van peperspray      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-88
p. 2320 1-88 p. 2320 (PDF)
Het onderzoek naar de verdwijningen van kinderen en de gevolgen daarvan binnen de veiligheidskorpsen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Het optreden van de Brusselse politie op 11 juli 1998 op de Grote Markt te Brussel teneinde hardhandig een betoging uiteen te drijven      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Tobback , vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-211
p. 6103 1-211 p. 6103 (PDF)
Het racime in het leger (Gedrag van sommige paracommando's in SomaliŽ)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-126
p. 3329-3332 1-126 p. 3329-3332 (PDF)
Het tekort aan opvangplaatsen in gesloten instellingen voor jongeren      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-186
p. 5411-5412 1-186 p. 5411-5412 (PDF)
Het vervoer door de lucht van belangrijke geldsommen      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-162
p. 4324-4328 1-162 p. 4324-4328 (PDF)
Het winstbejag van sommige bedrijven die geldtransporten uitvoeren (Niet-melden van een transport aan de rijkswacht)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-156
p. 4144-4145 1-156 p. 4144-4145 (PDF)
Hoge Europese ambtenaren - Taksvrije benzine op Belgisch grondgebied      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-65
p. 3357-3358 1-65 p. 3357-3358 (PDF)
ICAO (International Civil Aviation Organisation)-normen - Aanpassing van onze regelgeving      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 1-79
p. 4159 1-79 p. 4159 (PDF)
Impulsfonds voor het Migrantenbeleid      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-60
p. 3067-3069 1-60 p. 3067-3069 (PDF)
Informatisering van de vennootschapsbelasting - Aangiften op computerdiskettes      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2223 1-45 p. 2223 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2698 1-53 p. 2698 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140)      
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en beraadslaging over de amendementen
1-31
p. 721-741 1-31 p. 721-741 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Jonckheer, Anciaux, Foret, Coene, Vereycken en Nothomb
1-33
p. 794-796 1-33 p. 794-796 (PDF)
Jacht - Gifeieren      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-25
p. 1237 1-25 p. 1237 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-28
p. 1352 1-28 p. 1352 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2033-2034 1-41 p. 2033-2034 (PDF)
KB 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer - Niet-naleven van de beleefdheidsregel      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3451-3452 1-67 p. 3451-3452 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-98
p. 5155 1-98 p. 5155 (PDF)
KB van 16 januari 1998 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden - Ritueel slachten - Advies Raad van State - "Dringende noodzakelijkheid"      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3624 1-70 p. 3624 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3718 1-71 p. 3718 (PDF)
Kandidaat-vluchtelingen - Spreidingsplan - Ontduiking door bepaalde OCMW's      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-98
p. 5139 1-98 p. 5139 (PDF)
Koninklijke Schenking - Diverse inlichtingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 2000 1-41 p. 2000 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-44
p. 2184-2186 1-44 p. 2184-2186 (PDF)
Koninklijke Schenking - Personeelsleden - Beheerraad      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2625 1-52 p. 2625 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2740-2741 1-54 p. 2740-2741 (PDF)
Lening van Staat tot Staat aan China - Naleving van de mensenrechten      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-67
p. 3466 1-67 p. 3466 (PDF)
Lichte bestelwagens - Vervoer van ADR-producten      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2628 1-52 p. 2628 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2912-2913 1-57 p. 2912-2913 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3059 1-60 p. 3059 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4857 1-92 p. 4857 (PDF)
Lijsten van subversief bestempelde organisaties (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 371 1-8 p. 371 (PDF)
Lijsten van subversief bestempelde organisaties (Landsverdediging)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 373 1-8 p. 373 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 446 1-9 p. 446 (PDF)
Lijsten van subversief bestempelde organisaties (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 350 1-8 p. 350 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 429-430 1-9 p. 429-430 (PDF)
Luchtmacht - Kostprijs van de verplaatsingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2949 1-58 p. 2949 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3148 1-61 p. 3148 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3398 1-66 p. 3398 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3538-3539 1-68 p. 3538-3539 (PDF)
Medewerking van magistraten aan partijpolitieke TV-uitzendingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1500 1-31 p. 1500 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-64
p. 3309-3310 1-64 p. 3309-3310 (PDF)
Militaire verdediging van het grondgebied - Ontwerpplan t.a.v. personen wier loyauteit aan de Belgische Staat twijfelachtig is      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-28
p. 1376 1-28 p. 1376 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten (Ambtenarenzaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 40 1-2 p. 40 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-3
p. 100 1-3 p. 100 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten (Buitenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-3
p. 93 1-3 p. 93 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-3
p. 100 1-3 p. 100 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten (Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Pinxten, minister van Lanbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-3
p. 94 1-3 p. 94 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten (Landsverdediging)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-3
p. 103 1-3 p. 103 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 82 1-3 p. 82 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 212 1-5 p. 212 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 26-27 1-2 p. 26-27 (PDF)
  Bul. 1-3
p. 81 1-3 p. 81 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 211 1-5 p. 211 (PDF)
  Bul. 1-6
p. 282 1-6 p. 282 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten (Vervoer)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 1-3
p. 97-98 1-3 p. 97-98 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten (Volksgezondheid en Pensioenen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-2
p. 52 1-2 p. 52 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten (Wetenschapsbeleid)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-3
p. 90 1-3 p. 90 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten (eerste minister)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-2
p. 43-44 1-2 p. 43-44 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten (vice-eerste minister en Begroting)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
   Vraag met antwoord
Bul. 1-2
p. 51-52 1-2 p. 51-52 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 74 1-3 p. 74 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 199-200 1-5 p. 199-200 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-2
p. 44 1-2 p. 44 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 78 1-3 p. 78 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 204-205 1-5 p. 204-205 (PDF)
Mogelijke corruptie bij Antwerpse mandatarissen (zaak-Struyck)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1445-1446 1-30 p. 1445-1446 (PDF)
Moord op een tipgever van het Hoog Comitť van Toezicht - Raadpleging van het strafdossier      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2161 1-44 p. 2161 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-48
p. 2428-2429 1-48 p. 2428-2429 (PDF)
NMBS - Brand in het seinhuis van Brussel-Noord      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 544 1-12 p. 544 (PDF)
NMBS - Geluidswerende maatregelen in Borgerhout      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3898 1-75 p. 3898 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5224-5225 1-99 p. 5224-5225 (PDF)
Naar Marokko ontvoerde kinderen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1956 1-40 p. 1956 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2760-2761 1-54 p. 2760-2761 (PDF)
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers - Beheer van tehuizen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-95
p. 5021-5022 1-95 p. 5021-5022 (PDF)
Nationale Loterij - Besteding van de gelden      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2149-2150 1-44 p. 2149-2150 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2253 1-45 p. 2253 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2778 1-55 p. 2778 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2959-2960 1-58 p. 2959-2960 (PDF)
Nationale Loterij - Winstverdeling      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2818 1-56 p. 2818 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3133 1-61 p. 3133 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3493 1-68 p. 3493 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3586 1-69 p. 3586 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3795-3796 1-73 p. 3795-3796 (PDF)
Nationale Loterij - Winstverdelingsplan      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-91
p. 4787 1-91 p. 4787 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-94
p. 4952 1-94 p. 4952 (PDF)
Navorsings- en Studiecentrum voor de Tweede Wereldoorlog - Studie over de Duitse Rode Kruis-zusters - Kopijen van documenten      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-28
p. 1359-1360 1-28 p. 1359-1360 (PDF)
Niet-erkenning van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond als culturele instelling (Aftrekbare giften)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-78
p. 4092 1-78 p. 4092 (PDF)
Normen van brandveiligheid - Bevoegdheidsverdeling - Geblokkeerde bouwdossiers (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3114-3115 1-61 p. 3114-3115 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3379-3380 1-65 p. 3379-3380 (PDF)
Normen voor brandveiligheid - Bevoegdheidsverdeling - Geblokkeerde bouwdossiers (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-18
p. 902 1-18 p. 902 (PDF)
Occasionele drankgelegenheden - Vergunningsrecht      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-38
p. 1875-1877 1-38 p. 1875-1877 (PDF)
Onbemande camera's - Boetebedragen per gewest      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5192 1-99 p. 5192 (PDF)
Onbemande camera's - Plaatsing en rendement in termen van boetebedragen (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4991-4992 1-95 p. 4991-4992 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-96
p. 5075-5076 1-96 p. 5075-5076 (PDF)
Onbemande camera's - Plaatsing en rendement in termen van boetebedragen (Vervoer)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4597 1-87 p. 4597 (PDF)
Onderscheid inzake de prijs tussen de identiteitskaarten - Belgen en vreemdelingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 533 1-12 p. 533 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 639 1-13 p. 639 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  Senatoren-titularissen en senatoren-opvolgers gekozen door het Nederlandse kiescollege
   Verslag van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven over de door de Senaat voorgeschreven hertelling
1-2
p. 12-17 1-2 p. 12-17 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : rechten en vrijheden; openbare omroepdienst; rechten van het kind; gelijkheid man-vrouw - Art. 23 : recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Art. 25 : uitbreiden van het briefgeheim tot de nieuwe vormen van communicatie en uitbreiden van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Art. 110 : koninklijk genaderecht - Art. 149 : afwijking op de verplichte integrale voorlezing van vonnissen - Art. 152, 2į lid : tuchtrecht voor magistraten - Art. 157 : afschaffing militaire rechtbanken en oprichting arrondissementsrechtbank - Art. 10, 2į lid, 2į zindsdeel, artt. 28, 29 en 111, art. 147, 2į lid, art. 148, 2į lid, art. 150, art. 152, 3į lid, en art. 184 - Titel IX om de inwerkingtredings- en overgangsbepalingen II, IV, V en VI, ßß 1, 2, 4 en 5 op te heffen)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
  Aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Loones, Coveliers, Van Hauthem, Boutmans, Anciaux, Ceder, Caluwť en Verreycken en stemming verklaring per verklaring
1-270
p. 7849-7880 1-270 p. 7849-7880 (PDF)
Ontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Belarus, ondertekend te Brussel op 7 maart 1995      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken en Boutmans en eindstemming
1-82
p. 2193 1-82 p. 2193 (PDF)
Onvolwaardigheden van de lopende onderzoeken en hun gevolgen op het niveau van de organisatie van de Justitie      
  Gedachtenwisseling
1-49 COM
p. 385-396 1-49 COM p. 385-396 (PDF)
  1-49 COM
p. 397-406 1-49 COM p. 397-406 (PDF)
Opvang van drugsverslaafden in Putte (Nederland)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-25
p. 1237 1-25 p. 1237 (PDF)
Over de graad van oplettendheid van senatoren en ministers      
  Ordemotie van de heer Verreycken
1-53
p. 1227 1-53 p. 1227 (PDF)
Over de ontvankelijkheid van wetsvoorstellen tot verlenen van amnestie of tot herstel in eer en rechten voor personen die veroordeeld werden wegens incivisme      
  1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
Paleis voor Congressen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-36
p. 1763 1-36 p. 1763 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-42
p. 2080 1-42 p. 2080 (PDF)
Parlementaire zending naar Qatar en Saoudi-ArabiŽ - Samenstelling van de delegatie      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-71
p. 3712-3713 1-71 p. 3712-3713 (PDF)
Pedofilie - Zaak Unicef-CRIES - Voorwaardelijke invrijheidstelling      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1349 1-28 p. 1349 (PDF)
Personeel - Taalrollen (Ambtenarenzaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-25
p. 1258-1259 1-25 p. 1258-1259 (PDF)
Personeel - Taalrollen (Buitenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-27
p. 1319 1-27 p. 1319 (PDF)
Personeel - Taalrollen (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-26
p. 1291 1-26 p. 1291 (PDF)
Personeel - Taalrollen (Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-27
p. 1306 1-27 p. 1306 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-30
p. 1466-1470 1-30 p. 1466-1470 (PDF)
Personeel - Taalrollen (Landsverdediging)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-27
p. 1331-1333 1-27 p. 1331-1333 (PDF)
Personeel - Taalrollen (Ontwikkelingssamenwerking)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 1-27
p. 1333-1334 1-27 p. 1333-1334 (PDF)
Personeel - Taalrollen (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-27
p. 1322-1325 1-27 p. 1322-1325 (PDF)
  Bul. 1-28
p. 1364 1-28 p. 1364 (PDF)
Personeel - Taalrollen (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-27
p. 1306 1-27 p. 1306 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 1-42
p. 2086-2087 1-42 p. 2086-2087 (PDF)
Personeel - Taalrollen (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-24
p. 1223-1224 1-24 p. 1223-1224 (PDF)
Personeel - Taalrollen (Vervoer)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-27
p. 1306 1-27 p. 1306 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-28
p. 1366 1-28 p. 1366 (PDF)
Personeel - Taalrollen (Volksgezondheid en Pensioenen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-27
p. 1305 1-27 p. 1305 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-28
p. 1362 1-28 p. 1362 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 1-33
p. 1641-1646 1-33 p. 1641-1646 (PDF)
  Bul. 1-52
p. 2646-2652 1-52 p. 2646-2652 (PDF)
Personeel - Taalrollen (Wetenschapsbeleid)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-27
p. 1305 1-27 p. 1305 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-30
p. 1461 1-30 p. 1461 (PDF)
Personeel - Taalrollen (eerste minister)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-25
p. 1241-1242 1-25 p. 1241-1242 (PDF)
Personeel - Taalrollen (vice-eerste minister en Begroting)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
   Vraag met antwoord
Bul. 1-24
p. 1197 1-24 p. 1197 (PDF)
Personeel - Taalrollen (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-26
p. 1281-1282 1-26 p. 1281-1282 (PDF)
Personeel - Taalrollen (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-27
p. 1303 1-27 p. 1303 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-35
p. 1735-1737 1-35 p. 1735-1737 (PDF)
Personeel - Taalrollen (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-27
p. 1313 1-27 p. 1313 (PDF)
Personeelsformatie en taalkader van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-75
p. 3921-3922 1-75 p. 3921-3922 (PDF)
Personeelssterkte in overheidsdienst - Taalverhouding      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-2
p. 59 1-2 p. 59 (PDF)
Politieke toestand en door te voeren hervormingen (Hervorming van Politie en Justitie - Ontsnapping van Marc Dutroux - Vertrouwenscrisis bij de burger - Ontslag van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken - Hoge Raad voor de Justitie)      
  Debat
1-184
p. 5371-5388 1-184 p. 5371-5388 (PDF)
Problematiek van de NMBS (Investeringsplan, herstructureringsplan, HST)      
  Bespreking
1-80
p. 2139-2157 1-80 p. 2139-2157 (PDF)
Problemen van Sabena, de Regie der Luchtwegen (RLW) en de Brussels Airport Terminal Company (BATC) (Zie doc. Senaat 1-780/3 en 1-780/4)      
  Vervolg van de algemene beraadslaging
1-154
p. 4091-4092 1-154 p. 4091-4092 (PDF)
Publicatie "Welkom in BelgiŽ" - Taal      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1142-1143 1-23 p. 1142-1143 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-26
p. 1293-1294 1-26 p. 1293-1294 (PDF)
Raad van State - Achterstand - Gemeenteraadsleden      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2390 1-48 p. 2390 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-50
p. 2531-2532 1-50 p. 2531-2532 (PDF)
Recente uitspraken van de minister van Landsverdediging tegenover de media (Gedrag van sommige paracommando's in SomaliŽ - Racisme - Vrijspraak door de Krijgsraad)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-126
p. 3328-3329 1-126 p. 3328-3329 (PDF)
Regie der Gebouwen - Gebouwen gelegen in de Koningstraat te Brussel en in Antwerpen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-8
p. 391-393 1-8 p. 391-393 (PDF)
Regie voor Maritiem Transport - Studies over de regie      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1184 1-24 p. 1184 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-27
p. 1327 1-27 p. 1327 (PDF)
Registratie van aannemers - Voorafgaande BTW-inschrijving      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2222-2223 1-45 p. 2222-2223 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2580-2582 1-51 p. 2580-2582 (PDF)
Rellen te Schaarbeek op 9 november 1997 - Aanmoediging tot geweld door de PVDA      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3176-3177 1-62 p. 3176-3177 (PDF)
Reorganisatie van de politie      
  Debat over de hervorming
1-134
p. 3595-3614 1-134 p. 3595-3614 (PDF)
Repressie - Aantal niet-veroordeelden overleden in interneringskampen of gevangenissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 691 1-14 p. 691 (PDF)
Repressie - Teruggave van persoonlijke documenten      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 368-369 1-8 p. 368-369 (PDF)
  Bul. 1-19
p. 951 1-19 p. 951 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-28
p. 1368-1369 1-28 p. 1368-1369 (PDF)
Rituele slachtingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 979 1-20 p. 979 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-22
p. 1106-1107 1-22 p. 1106-1107 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1730 1-35 p. 1730 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2374-2375 1-47 p. 2374-2375 (PDF)
Samenstelling van de gemeenteraadscommissies - Evenredige vertegenwoordiging      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2219-2220 1-45 p. 2219-2220 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2305 1-46 p. 2305 (PDF)
Samenwerking tussen politie en rijkswacht - Radioverkeer      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 1997-1998 1-41 p. 1997-1998 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2249-2251 1-45 p. 2249-2251 (PDF)
Seminarie georganiseerd door "Free Clinic" (Druggebruik)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3447-3448 1-67 p. 3447-3448 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3637-3638 1-70 p. 3637-3638 (PDF)
Slachtingen "op verplaatsing" (Landbouw en Kleine en Middelgrote ondernemingen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-67
p. 3467-3468 1-67 p. 3467-3468 (PDF)
Slachtingen "op verplaatsing" (Volksgezondheid en Pensioenen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-75
p. 3909-3910 1-75 p. 3909-3910 (PDF)
Staking van de Raad voor de Mededinging      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-84
p. 2241-2249 1-84 p. 2241-2249 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Verreycken en Loones en stemming over de gewone motie
1-86
p. 2300-2301 1-86 p. 2300-2301 (PDF)
Studie- en onderzoeksopdrachten (Ambtenarenzaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-28
p. 1371 1-28 p. 1371 (PDF)
Studie- en onderzoeksopdrachten (Buitenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1442 1-30 p. 1442 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1528 1-31 p. 1528 (PDF)
Studie- en onderzoeksopdrachten (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1446 1-30 p. 1446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2597-2599 1-51 p. 2597-2599 (PDF)
Studie- en onderzoeksopdrachten (Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-29
p. 1419 1-29 p. 1419 (PDF)
Studie- en onderzoeksopdrachten (Landsverdediging)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-28
p. 1376-1377 1-28 p. 1376-1377 (PDF)
Studie- en onderzoeksopdrachten (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1442 1-30 p. 1442 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-38
p. 1880 1-38 p. 1880 (PDF)
Studie- en onderzoeksopdrachten (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-29
p. 1395 1-29 p. 1395 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1533 1-31 p. 1533 (PDF)
Studie- en onderzoeksopdrachten (Vervoer)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1443 1-30 p. 1443 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-97
p. 5113 1-97 p. 5113 (PDF)
Studie- en onderzoeksopdrachten (Volksgezondheid en Pensioenen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1440 1-30 p. 1440 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1922-1923 1-39 p. 1922-1923 (PDF)
Studie- en onderzoeksopdrachten (Wetenschapsbeleid)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1440 1-30 p. 1440 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-76
p. 3965-3966 1-76 p. 3965-3966 (PDF)
Studie- en onderzoeksopdrachten (eerste minister)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-28
p. 1353-1354 1-28 p. 1353-1354 (PDF)
Studie- en onderzoeksopdrachten (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1440 1-30 p. 1440 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Van de Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-34
p. 1683 1-34 p. 1683 (PDF)
Studie- en onderzoeksopdrachten (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-30
p. 1454 1-30 p. 1454 (PDF)
  Bul. 1-31
p. 1506-1508 1-31 p. 1506-1508 (PDF)
Studie- en onderzoeksopdrachten (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-30
p. 1458-1459 1-30 p. 1458-1459 (PDF)
Subsidie aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Bedrag subsidies uit loterijwinsten      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3055 1-60 p. 3055 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3187-3188 1-62 p. 3187-3188 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3493 1-68 p. 3493 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3631 1-70 p. 3631 (PDF)
SubsidiŽringsbeleid van de Nationale Loterij      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3444 1-67 p. 3444 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3582-3583 1-69 p. 3582-3583 (PDF)
Toepasselijkheid van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken op Belgacom      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-77
p. 4005 1-77 p. 4005 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-82
p. 4316 1-82 p. 4316 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (1995-1996)      
  Toepassing artikel 66 (Vragen die betrekking hebben op een persoonlijk geval zijn onontvankelijk)
1-30
p. 685 1-30 p. 685 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (1997-1998)      
  Toepassing artikel 27 (Ronddeling van een commissieverslag minder dan 24 uur voor de algemene beraadslaging van een ontwerp)
1-145
p. 3852-3856 1-145 p. 3852-3856 (PDF)
Toepassing van de anti-racismewet      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-31
p. 1505-1506 1-31 p. 1505-1506 (PDF)
Toepassing van de taalwetgeving - Fiscale administraties      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 537 1-12 p. 537 (PDF)
  Bul. 1-19
p. 948 1-19 p. 948 (PDF)
Toepassing van de taalwetten - Tweetalige loketbedienden      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2218 1-45 p. 2218 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2351-2352 1-47 p. 2351-2352 (PDF)
Toestand in Kosovo (Militaire agressie van Belgrado tegen de Albanese bevolking in Kosovo - Humanitaire tragedie - Militaire interventie van de NAVO)      
  Debat
1-258
p. 7472-7480 1-258 p. 7472-7480 (PDF)
Trefcentrum voor multiculturele activiteiten      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4062 1-78 p. 4062 (PDF)
Uitgaven voor haalbaarheidsstudies en proefprojecten      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3683 1-71 p. 3683 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-76
p. 3966 1-76 p. 3966 (PDF)
Uitspraken van sommige magistraten (Hervorming van justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4598-4599 1-87 p. 4598-4599 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-98
p. 5156-5157 1-98 p. 5156-5157 (PDF)
Uitvoervergunningen van wapens en munitie - Diverse inlichtingen (Buitenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 2996 1-59 p. 2996 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3192 1-62 p. 3192 (PDF)
Uitvoervergunningen van wapens en munitie - Diverse inlichtingen (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 2995 1-59 p. 2995 (PDF)
Verkoop van mijnenjagers - Levering aan Turkije via Frankrijk      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3847-3848 1-74 p. 3847-3848 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-77
p. 4032 1-77 p. 4032 (PDF)
Verkoop van misdaadstimulerende videospelen (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3442-3443 1-67 p. 3442-3443 (PDF)
Verkoop van misdaadstimulerende videospelen (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-71
p. 3696-3697 1-71 p. 3696-3697 (PDF)
Vermelding van de jeugdbewegingen in de Belgacom-gids      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1843-1844 1-38 p. 1843-1844 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-52
p. 2641-2642 1-52 p. 2641-2642 (PDF)
Verschroting van het wapenarsenaal - Verkoop van pantservoertuigen aan bewindvoerders van Botswana via de fabrikant (Buitenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3848 1-74 p. 3848 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-76
p. 3968-3969 1-76 p. 3968-3969 (PDF)
Verschroting van het wapenarsenaal - Verkoop van pantservoertuigen aan bewindvoerders van Botswana via de fabrikant (Landsverdediging)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3850 1-74 p. 3850 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-80
p. 4193-4194 1-80 p. 4193-4194 (PDF)
Vertegenwoordiging van kleine politieke fracties in het Bureau van de Senaat      
  1-132
p. 3540 1-132 p. 3540 (PDF)
Vertraging in de verzending van de aangiften in de vennootschapsbelasting      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2562 1-51 p. 2562 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2896-2897 1-57 p. 2896-2897 (PDF)
Vervanging en levering van informaticamaterialen aan overheden (Provinciale sleutelambtenaar tevens beheerder en bestuurder van toeleveringsbedrijven)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 1998 1-41 p. 1998 (PDF)
Vervolging van een lid van de Senaat (Dossier nr 1)      
  Bespreking en stemming over de conclusie van de commissie voor de Justitie
1-4
p. 54-57 1-4 p. 54-57 (PDF)
Vlaams-Brabant - Adjunct-gouverneur - Personeel - Budget - Aantal klachten van franstaligen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-29
p. 1402 1-29 p. 1402 (PDF)
Vlaamse school te Komen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-2
p. 43 1-2 p. 43 (PDF)
Vlaamse versus Belgische kust      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-7
p. 305 1-7 p. 305 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-11
p. 504 1-11 p. 504 (PDF)
Voorafbetalingen directe belastingen - Formulier      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-80
p. 4188 1-80 p. 4188 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-81
p. 4290-4291 1-81 p. 4290-4291 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ      
  Overhandigen van documenten aan de leden van de commissie
   Ordemotie van de heer Loones
1-73
p. 1956-1958 1-73 p. 1956-1958 (PDF)
  Bespreking van het eindverslag
1-233
p. 6819-6840 1-233 p. 6819-6840 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Boutmans en Coveliers en stemming over de motie
1-235
p. 6880-6881 1-235 p. 6880-6881 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 70bis, ter uitvoering van artikel 3, vierde lid, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek (Inbreuk op de geheimhoudingsplicht)      
  Stemverklaring van de heer Verreycken en eindstemming
1-84
p. 2237-2238 1-84 p. 2237-2238 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 23 van het Reglement van de Senaat (Samenstelling van de bureaus van de commissies)      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-143/1
p. 1-2 1-143/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 67 van het Reglement van de Senaat (Mondelinge vragen)      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-168/1
p. 1-2 1-168/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten      
  Voorstel van de heren Verreycken en Van Hauthem
1-804/1
p. 1-2 1-804/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ en tot afschaffing van de faciliteiten in de taalgrensgemeenten      
  Voorstel van de heren Verreycken en Van Hauthem
1-805/1
p. 1-16 1-805/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot oprichting van een fonds tot schadeloosstelling van de slachtoffers van de afbraak van weekendverblijven (Schending van de reglementering inzake ruimtelijke ordening - Spijzing door de Nationale Loterij)      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-835/1
p. 1-5 1-835/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Binnengemeentelijke territoriale organen)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-210
p. 6070-6078 1-210 p. 6070-6078 (PDF)
Voorstel van het Bureau (Beperking van het aantal mondelinge vragen)      
  Beraadslaging en stemming
1-8
p. 178-179 1-8 p. 178-179 (PDF)
Voorstel van het Bureau tot instelling van een bijzondere commissie-Rwanda      
  Bespreking
1-88
p. 2329-2336 1-88 p. 2329-2336 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van Melchior Wathelet bij het Europees Hof van Justitie (Zaak Dutroux - Politieke verantwoordelijkheid)      
  Voorstel van de heer Verreycken c.s.
1-962/1
p. 1-2 1-962/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de berging van laagactief kernafval      
  Stemverklaringen van de dames Dardenne en Van der Wildt, de hh. Loones, Coene, Hatry en Verreycken en eindstemming
1-95
p. 2534-2535 1-95 p. 2534-2535 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven      
  Amendement nr 2 van de heren Ceder en Verreycken
1-32/3
p. 1 1-32/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heren Verreycken en Ceder
1-32/5
p. 2 1-32/5 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heren Verreycken en Ceder, op de tekst aangenomen door de commissie
1-32/7
p. 1 1-32/7 p. 1 (PDF)
  Beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-6
p. 113-127 1-6 p. 113-127 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Hatry, Verreycken, De Decker, Erdman en van mevrouw Dardenne, aangehouden stemmingen en eindstemming
1-6
p. 125 1-6 p. 125 (PDF)
  1-6
p. 127-131 1-6 p. 127-131 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genocide in 1915 van de in Turkije levende ArmeniŽrs      
  Stemverklaringen van de heren Nothomb en Verreycken en eindstemming
1-176
p. 5189 1-176 p. 5189 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1219)      
  Stemverklaringen van de heren Devolder, Hostekint en Mahoux, mevrouw Dua, de heren Ceder, Destexhe en Loones, mevrouw Willame Boonen, de heren Verreycken en Erdman en eindstemming
1-256
p. 7413-7414 1-256 p. 7413-7414 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie (en oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie)      
  Amendement nr 1 van de heer Verreycken
1-994/3
p. 1 1-994/3 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-188
p. 5443-5461 1-188 p. 5443-5461 (PDF)
  Gesplitste stemming
1-189
p. 5476-5477 1-189 p. 5476-5477 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Boutmans en Daras en eindstemming
1-189
p. 5477-5478 1-189 p. 5477-5478 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag ter herdenking van de door nazi-Duitsland gepleegde genocide      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren Verreycken en Raes
1-116/2
p. 1-4 1-116/2 p. 1-4 (PDF)
  Beraadslaging en onderzoek van de amendementen
1-18
p. 414-419 1-18 p. 414-419 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak om bijkomende tracťs te onderzoeken voor een tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse haven      
  Beraadslaging
1-131
p. 3509-3512 1-131 p. 3509-3512 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-ZaÔre in het bijzonder      
  Schrapping door de hoofdindiener van de handtekening van een medeondertekenaar in commissie, in casu de handtekening van een Vlaams-Blok-lid - Begrip "hoofdindiener"
1-73
p. 1943-1947 1-73 p. 1943-1947 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uiteindelijke afschaffing van de ministeriŽle kabinetten      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-86/1
p. 1-3 1-86/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Belgische buschauffeur Willy Sollie in Wit-Rusland (Verkeersongeval)      
  Beraadslaging
1-145
p. 3878-3879 1-145 p. 3878-3879 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de volkerenmoord in Tibet      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-145/1
p. 1-3 1-145/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de journalistieke rechten en plichten      
  Voorstel van de heren Verreycken en Ceder
1-88/1
p. 1-12 1-88/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de ratificatie van het Zesde Protocol bij het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens betreffende de afschaffing van de doodstraf (EVRM - VN-resolutie) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie inzake de instemming met het Zesde Protocol bij het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens betreffende de afschaffing van de doodstraf)      
  Stemverklaringen van de heren Hostekint, Verreycken en Anciaux en eindstemming
1-176
p. 5190-5191 1-176 p. 5190-5191 (PDF)
Voorstel van resolutie over de rol van Taiwan in internationale organisaties      
  Regeling van werkzaamheden
1-269
p. 7778-7779 1-269 p. 7778-7779 (PDF)
  1-269
p. 7787 1-269 p. 7787 (PDF)
Voorstel van resolutie over de veroordeling van een Belgische buschauffeur in Wit-Rusland (Verkeersongeval)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Ceder
1-772/1
p. 1-2 1-772/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Verreycken en Ceder
1-772/2
p. 1 1-772/2 p. 1 (PDF)
  Beraadslaging
1-145
p. 3878-3879 1-145 p. 3878-3879 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, om de verdragen van de Europese Unie bij referendum te laten bekrachtigen      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Invoering van de volksraadpleging)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Onschendbaarheid van de persoon van de Koning, de leden van de koninklijke familie en de medewerkers van het Hof : parlementair controlerecht)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Ceder
1-1198/1
p. 1-2 1-1198/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle grondwetsartikelen)      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-1325/1
p. 1-15 1-1325/1 p. 1-15 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Meerdere artikelen)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Meerdere artikelen) (Evenwicht man-vrouw op alle bestuursniveaus - Rechten van het kind : VN-conventie - Rechten van de mens en fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Gewetensbezwaar - Referendum - Verhouding nationaal recht/internationaal recht - Vreemdelingen : politieke rechten en toegang tot het openbaar ambt - Stemrecht : verlaging leeftijdsgrens tot 16 jaar - Universele dienstverlening - Persvrijheid : audiovisuele media - Uitbreiding briefgeheim tot moderne communicatiemiddelen - Schadevergoeding bij onteigening - Petitierecht - Ombudsman - Gratierecht en executierechtbanken - Afschaffing militaire rechtbanken - Verhouding parlement/regering - Politieke benoemingen - Bevoegdheden van de Koning inzake bekrachtiging en afkondiging van wetten - Sturen van strijdkrachten naar het buitenland - Financiering erediensten en vrijzinnigheid)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind verzekeren      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstellen tot wijziging van het Reglement van de Senaat      
  Amendement nr 1 van de heer Verreycken
   Mondelinge vraag : spreektijd
1-1084/3
p. 1-2 1-1084/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstellen tot wijziging van het Reglement van de Senaat (Voorzitterschap van het voorlopig bureau - Onderzoek der geloofsbrieven - Commissies : vacatures; initiatiefrecht; procedure voor instemming met verdragen; regeling van werkzaamheden; hoorzittingen; notulen van de commissievergaderingen; openbare commissievergaderingen; amendementen; adviezen van een commissie aan een andere; subcommissies en werkgroepen; fractiemedewerkers; verslagen; functie van rapporteur - Plenaire vergadering : toelichting van de rapporteur; verslag van de debatten; spreektijd; stemmingen; zaktelefoons - Wetgevingsprocedure : verzending van wetsontwerpen naar commissie; meerdere ondertekenaars; onderzoek van voorstellen door commissies; uitstel van de stemming bij aanneming van een amendement; samenwerking federale overheid/gemeenschappen/gewesten; praktijk van tekstcorrecties - Evocatie - Verplichte raadpleging van de Raad van State - Controle- en informatieprocedures : ontvankelijkheid; schriftelijke vragen, mondelinge vragen; vragen om uitleg; moties - Themadebatten - Belangenconflicten - Zendingen naar het buitenland - Benoeming van de griffier)      
  Amendement nr 1 van de heer Verreycken
1-1084/3
p. 1-2 1-1084/3 p. 1-2 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemverklaring van de heer Verreycken
1-263
p. 7674 1-263 p. 7674 (PDF)
Vragen om uitleg over de zaak Dutroux, Nihoul en consoorten      
  Procedurele problemen
1-47 COM
p. 356 1-47 COM p. 356 (PDF)
  1-47 COM
p. 357 1-47 COM p. 357 (PDF)
  1-47 COM
p. 357 1-47 COM p. 357 (PDF)
  1-47 COM
p. 358 1-47 COM p. 358 (PDF)
  1-47 COM
p. 358 1-47 COM p. 358 (PDF)
  1-47 COM
p. 359 1-47 COM p. 359 (PDF)
  1-47 COM
p. 359 1-47 COM p. 359 (PDF)
  1-47 COM
p. 360-361 1-47 COM p. 360-361 (PDF)
  1-47 COM
p. 361 1-47 COM p. 361 (PDF)
  1-47 COM
p. 362 1-47 COM p. 362 (PDF)
Waarzeggerij en oplichterij      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2406 1-48 p. 2406 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-49
p. 2451 1-49 p. 2451 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2922 1-57 p. 2922 (PDF)
Werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting      
  Debat en replieken
1-111
p. 2993-3025 1-111 p. 2993-3025 (PDF)
Werving van advertenties - Het zich uitgeven voor medewerker van een ministerie e.d.      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3395 1-66 p. 3395 (PDF)
Wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid - Betekenis van "De Koning kan ..."      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-50
p. 2540-2541 1-50 p. 2540-2541 (PDF)
Wet-Franchimont - Behandeling door de kamer van inbeschuldigingstelling van het beroep ingesteld door de verdachte tegen een beslissing van de onderzoeksrechter      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4746 1-90 p. 4746 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer (Radars, videocamera's, weegbruggen enz.)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de heer Verreycken
1-362/2
p. 1-3 1-362/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-57
p. 1381-1389 1-57 p. 1381-1389 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de financiering van het HST-project      
  Algemene beraadslaging
1-96
p. 2545-2556 1-96 p. 2545-2556 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verlenging van bepaalde huurovereenkomsten      
  Algemene beraadslaging, bespreking van artikelen en amendementen
1-12
p. 265-280 1-12 p. 265-280 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Loones, Verreycken, Goris en Boutmans en eindstemming
1-13
p. 293-294 1-13 p. 293-294 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het herstel van de oorlogsschade 40-45 in toepassing van de wet van 6 juli 1948 waarbij het herstel van de oorlogsschade aan de goederen noodzakelijk voor een openbare dienst of voor het nastreven van een doel van algemeen nut ten laste van de Staat wordt gelegd (Vergoeding)      
  Amendement nr 1 van de heer Verreycken, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Repressieslachtoffers
1-1421/4
p. 1 1-1421/4 p. 1 (PDF)
  Mondeling verslag van de heer Bock, algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-270
p. 7812-7815 1-270 p. 7812-7815 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Vervanging door een nieuwe wet van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen)      
  Amendement nr 34 van de heer Verreycken, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-318/8
p. 1-40 1-318/8 p. 1-40 (PDF)
  Algemene beraadslaging, onderzoek van artikelen en amendementen
1-50
p. 1153-1175 1-50 p. 1153-1175 (PDF)
  Beraadslaging over het aanvullend verslag
1-52
p. 1199 1-52 p. 1199 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Coene, Loones, Verreycken en eindstemming
1-54
p. 1291-1292 1-54 p. 1291-1292 (PDF)
Wetsontwerp houdende afwijking van artikel 20bis van de wet van 24 augustus 1939 op de Nationale Bank van BelgiŽ en tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ (Meerwaarde uit goudverkoop - Delging staatsschuld in deviezen - Stelsel van Europese Centrale Banken)      
  Stemverklaring van de heer Verreycken en eindstemming
1-235
p. 6884-6885 1-235 p. 6884-6885 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale, financiŽle en diverse bepalingen (1-187)      
  Beraadslaging over artikelen
1-16
p. 370 1-16 p. 370 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het Eurovignet en de rechten voor het gebruik van het wegennet of de retributies in verband met het gebruik van de wegen en hun aanhorigheden, opgemaakt te Brussel op 6 februari 1997      
  Stemverklaring van de heer Verreycken en eindstemming
1-161
p. 4315 1-161 p. 4315 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met : 1. de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de regering van de Franse Republiek en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding; 2. het Protocol inzake het doorgaand treinverkeer tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding; 3. de bijzondere Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de regering van de Franse Republiek en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding; 4. het Protocol inzake de oprichting van een tripartiet intergouvernementeel comitť, ondertekend te Brussel op 15 december 1993      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken en Boutmans en eindstemming
1-84
p. 2235-2236 1-84 p. 2235-2236 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 20 april 1994, tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen de Republiek Korea en het Koninkrijk BelgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-42
p. 979-980 1-42 p. 979-980 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Akte van herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) van 5 oktober 1973, gedaan te MŁnchen op 17 december 1991      
  Stemverklaringen van mevrouw Dardenne en de heer Verreycken en eindstemming
1-41
p. 949 1-41 p. 949 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Europese overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en bijbehorende voorzieningen (AGTC), en met de bijlagen I, II, III en IV, gedaan te GenŤve op 1 februari 1991      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken en Loones en eindstemming
1-245
p. 7131-7132 1-245 p. 7131-7132 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Europese overeenkomst inzake de belangrijke internationale spoorlijnen (AGC), en met de Bijlagen I en II, gedaan te GenŤve op 31 mei 1985      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken en Loones en eindstemming
1-245
p. 7131-7132 1-245 p. 7131-7132 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst nr. 128 betreffende uitkeringen inzake invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen, aangenomen te GenŤve op 29 juni 1967 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenenvijftigste zitting      
  Amendement nr 1 van de heer Verreycken, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-519/4
p. 1 1-519/4 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-108
p. 2931-2932 1-108 p. 2931-2932 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Wit-Rusland, anderzijds, Bijlagen I tot VIII, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 6 maart 1995      
  Beraadslaging, stemverklaringen van mevrouw Dardenne, de heren Mahoux, Anciaux, Verreycken, Vautmans, Erdman, Boutmans, mevrouw Lizin en terugzending naar de commissie
1-131
p. 3520-3522 1-131 p. 3520-3522 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Akkoord, ondertekend te Brussel op 13 maart 1991, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976 (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Akkoord, ondertekend te Brussel op 13 maart 1991, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van ontduiking van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976)      
  Amendement nr 1 van de heer Verreycken
1-365/2
p. 1 1-365/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 28 en 29 februari 1996 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot verlenging van het akkoord betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugseenheid      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-129
p. 3409-3410 1-129 p. 3409-3410 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol betreffende de gevolgen van de inwerkingtreding van de Overeenkomst van Dublin voor een aantal bepalingen van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen, gedaan te Bonn op 26 april 1994      
  Stemverklaringen van de heren Jonckheer, Verreycken en Anciaux en eindstemming
1-41
p. 950-951 1-41 p. 950-951 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Aanvullende Overeenkomst bij de Overeenkomst gesloten op 16 september 1971 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een te Brussel gelegen terrein voor de oprichting van een permanente zetel van deze organisatie, gedaan te Brussel op 10 juli 1996      
  Stemverklaringen van de heren Anciaux en Verreycken en eindstemming
1-131
p. 3518-3519 1-131 p. 3518-3519 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf, gedaan te New York op 15 december 1989      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken en Loones en eindstemming
1-222
p. 6436-6437 1-222 p. 6436-6437 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de aanleg van een spoorverbinding voor hogesnelheidstreinen tussen Rotterdam en Antwerpen, ondertekend te Brussel op 21 december 1996      
  Stemverklaring van de heer Verreycken en eindstemming
1-167
p. 4495-4496 1-167 p. 4495-4496 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zesde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden inzake de afschaffing van de doodstraf, gedaan te Straatsburg op 28 april 1983      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken en Loones en eindstemming
1-222
p. 6436-6437 1-222 p. 6436-6437 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Cooperation Council of the Arab States of the Gulf, ondertekend te Brussel op 11 mei 1993 (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Raad voor Samenwerking van de Arabische-Golfstaten, ondertekend te Brussel op 11 mei 1993)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-220
p. 6386-6388 1-220 p. 6386-6388 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Vrijhandelsassociatie, ondertekend te Brussel op 27 januari 1993      
  Stemverklaringen van de heren Anciaux en Verreycken en eindstemming
1-41
p. 948 1-41 p. 948 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie, ondertekend te Brussel op 22 december 1994      
  Stemverklaringen van de heren Coene en Verreycken en eindstemming
1-131
p. 3523 1-131 p. 3523 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid      
  Algemene beraadslaging
   Tewerkstellingsbeleid - Rol van de vakbonden bij stakingen - NMBS en Sabena - Illegalen - Ontwikkelingssamenwerking - Fundamentele hervorming van de sociale zekerheid - Loonkostenvermindering - Communautaire aspecten
1-18
p. 403-405 1-18 p. 403-405 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coene, Anciaux, Jonckheer, Verreycken en Destexhe en eindstemming
1-19
p. 436-438 1-19 p. 436-438 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Algemene beraadslaging
   Institutionele hervormingen - Communautarisering van het wetenschapsbeleid
1-37
p. 849 1-37 p. 849 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van artikelen en amendementen
1-37
p. 848-870 1-37 p. 848-870 (PDF)
  1-37
p. 848-870 1-37 p. 848-870 (PDF)
  Belangenconflictprocedure : motie waarin het Vlaams Parlement verklaart dat door art. 153 van het ontwerp (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden onder vorm van dienstencheques) zijn belangen ernstig worden geschaad - Verslag van het overlegcomitť Senaat-Vlaams Parlement
1-37
p. 835-839 1-37 p. 835-839 (PDF)
  Toepassing van artikel 63 van het Reglement van de Senaat (Verzoek om advies van de Raad van State door de Voorzitter)
1-37
p. 839 1-37 p. 839 (PDF)
Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten      
  Amendement nr 33 van de heer Verreycken
1-520/8
p. 4 1-520/8 p. 4 (PDF)
  Voorstel van beslissing om niet te amenderen
1-520/16
p. 1-2 1-520/16 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-138
p. 3692-3717 1-138 p. 3692-3717 (PDF)
  Beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-139
p. 3735-3737 1-139 p. 3735-3737 (PDF)
  Heropening van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-143
p. 3807-3814 1-143 p. 3807-3814 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Happart, mevrouw Van der Wildt, de heren Boutmans en Verreycken, mevrouw Dardenne, de heer Loones, de dames Willame-Boonen en Cantillon, de heren Staes en Foret, mevrouw Nelis-Van Liedekerke en eindstemming (Verwerping van de tekst aangenomen in commissie en dus goedkeuring van de tekst zoals overgezonden door de Kamer)
1-143
p. 3818-3819 1-143 p. 3818-3819 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard)      
  Hervatting van de globale algemene beraadslaging
   Bijzondere machten versus parlementaire democratie - Procťdť van bijzondere machten : amendement van de heer Verreycken tot toekenning van een werkloosheidsuitkering aan de senatoren - Separatisme : pleidooi voor een onafhankelijk Vlaanderen - Stijging van de fiscale druk - Gezondmaking van de overheidsfinanciŽn - Communautaire verschillen : Noord-Zuid-transfers
1-61
p. 1481-1485 1-61 p. 1481-1485 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Verreycken en stemming
1-67
p. 1729-1730 1-67 p. 1729-1730 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Budgettaire, fiscale en financiŽle bepalingen - Sociale zekerheid werknemers - Sociaal statuut der zelfstandigen)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heer Verreycken en van mevrouw Mayence-Goossens
1-117
p. 3135-3147 1-117 p. 3135-3147 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels      
  Algemene beraadslaging
   Niet-respecteren van de Senaat door meerderheid en regering - Late ronddeling van commissieverslagen (Artikel 27 van het Reglement van de Senaat)
1-145
p. 3868 1-145 p. 3868 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering)      
  Hervatting van de globale algemene beraadslaging
   Bijzondere machten versus parlementaire democratie - Procťdť van bijzondere machten : amendement van de heer Verreycken tot toekenning van een werkloosheidsuitkering aan de senatoren - Separatisme : pleidooi voor een onafhankelijk Vlaanderen - Stijging van de fiscale druk - Gezondmaking van de overheidsfinanciŽn - Communautaire verschillen : Noord-Zuid-transfers
1-61
p. 1481-1485 1-61 p. 1481-1485 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van een programma voor de terbeschikkingstelling van wetenschappelijke onderzoekers ten bate van de universitaire onderwijsinstellingen en de Federale wetenschappelijke instellingen      
  Algemene beraadslaging
1-131
p. 3506-3509 1-131 p. 3506-3509 (PDF)
Wetsontwerp tot interpretatie van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn (Pensioenleeftijd)      
  Beraadslaging
1-47
p. 1102-1113 1-47 p. 1102-1113 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Coene, de dames Dardenne en Bribosia-Picard, de heren Verreycken, Destexhe en Anciaux en eindstemming
1-49
p. 1139-1140 1-49 p. 1139-1140 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de op 12 januari 1973 gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973) (Partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Vermindering van de dotatie - Raad van State en Hof van Cassatie - Racisme)      
  Amendementen nrs 1 tot 36 van de heer Verreycken c.s.
1-1197/2
p. 1-13 1-1197/2 p. 1-13 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 5, 6, 12 en 35 van de heer Verreycken c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1197/5
p. 1 1-1197/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging - Advies van de Raad van State - Verzoek aan de Voorzitter van de Senaat om advies van de Raad van State (Art. 63-2 Reglement van de Senaat)
1-240
p. 7024-7025 1-240 p. 7024-7025 (PDF)
  Algemene beraadslaging - Interpretatie art. 63 Reglement van de Senaat (Verzoek om advies van de Raad van State door de Voorzitter van de Senaat)
1-240
p. 7025-7026 1-240 p. 7025-7026 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-240
p. 7026-7040 1-240 p. 7026-7040 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Ceder en Verreycken
1-242
p. 7074-7076 1-242 p. 7074-7076 (PDF)
  Eindstemming en stemverklaringen van de heren Verreycken, Foret, Coveliers en Boutmans
1-242
p. 7076-7077 1-242 p. 7076-7077 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen)      
  Hervatting van de globale algemene beraadslaging
   Bijzondere machten versus parlementaire democratie - Procťdť van bijzondere machten : amendement van de heer Verreycken tot toekenning van een werkloosheidsuitkering aan de senatoren - Separatisme : pleidooi voor een onafhankelijk Vlaanderen - Stijging van de fiscale druk - Gezondmaking van de overheidsfinanciŽn - Communautaire verschillen : Noord-Zuid-transfers
1-61
p. 1481-1484 1-61 p. 1481-1484 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal (RLW - BATC)      
  Algemene beraadslaging : hervatting van de beraadslaging
1-154
p. 4091-4092 1-154 p. 4091-4092 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden      
  Amendement nr 1 van de heer Verreycken, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1123/4
p. 1-2 1-1123/4 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van een amendement, stemming over de ontvankelijkheid van het amendement, voorstel tot terugzending naar de commissie en verwerping van dit voorstel
1-227
p. 6632-6633 1-227 p. 6632-6633 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ      
  Algemene beraadslaging
1-161
p. 4303-4306 1-161 p. 4303-4306 (PDF)
  Algemene beraadslaging : verzoek om advies van de Raad van State
1-161
p. 4306-4307 1-161 p. 4306-4307 (PDF)
Wetsontwerp tot verlenging van de tijdelijke bepaling van artikel 1ter en artikel 1quater van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Verlaagde tarieven in de bouwsector)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-157
p. 4178-4184 1-157 p. 4178-4184 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 259quater van het Gerechtelijk Wetboek (Gerechtelijke stage van de magistraten)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-57
p. 1376-1378 1-57 p. 1376-1378 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 140-1 tot 140-6 van de provinciewet betreffende de provinciale volksraadpleging      
  Stemverklaringen van de heren Anciaux, Boutmans, Verreycken en Vergote en eindstemming
1-252
p. 7329-7330 1-252 p. 7329-7330 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 318 tot 323 van de nieuwe gemeentewet betreffende de gemeentelijke volksraadpleging      
  Stemverklaringen van de heren Anciaux, Boutmans, Verreycken en Vergote en eindstemming
1-252
p. 7329-7330 1-252 p. 7329-7330 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet en van de nieuwe gemeentewet (Technische wijzigingen)      
  Mondeling verslag van de heer Pinoie, algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-261
p. 7603-7604 1-261 p. 7603-7604 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Vrije vestiging van de onderneming [Verdrag van Rome] - Security in de evenementensector [Portiers en "buitenwippers"] - Verfijning van de wet van 10 april 1990)      
  Mondeling verslag van de heer Pinoie en algemene beraadslaging
1-260
p. 7570-7573 1-260 p. 7570-7573 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid)      
  Algemene beraadslaging
1-53
p. 1215-1230 1-53 p. 1215-1230 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid)      
  Algemene beraadslaging
1-53
p. 1215-1230 1-53 p. 1215-1230 (PDF)
  Beraadslaging over de artikelen en amendementen en stemming over de amendementen
1-54
p. 1262-1283 1-54 p. 1262-1283 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Anciaux, Verreycken, Boutmans, Jonckheer, de dames Cantillon, Delcourt-PÍtre, Milquet en eindstemming
1-54
p. 1293-1295 1-54 p. 1293-1295 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (Samenwerking met de Gewesten)      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Anciaux, Vautmans en Hatry en eindstemming
1-115
p. 3078-3079 1-115 p. 3078-3079 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies (Drugsverslaving : concretisering van het "Tienpuntenprogramma" van de regering - "Spuitenruil" - Substitutiebehandeling met methadon)      
  Algemene beraadslaging
1-209
p. 6018-6022 1-209 p. 6018-6022 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening (Nachtwinkels, videotheken, wasserettes, tankstations langs autosnelweg - Controle- en strafbepalingen - Bevel tot staking voorzitter rechtbank van koophandel : art. 97, wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken)      
  Algemene beraadslaging
1-228
p. 6658-6661 1-228 p. 6658-6661 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden alsmede van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (Ontzetting uit een aantal politieke rechten)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Verreycken, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1381/4
p. 1-2 1-1381/4 p. 1-2 (PDF)
  Regeling van werkzaamheden
1-269
p. 7789-7790 1-269 p. 7789-7790 (PDF)
  1-269
p. 7791-7792 1-269 p. 7791-7792 (PDF)
  Algemene beraadslaging en mondeling verslag van de heer Erdman
1-270
p. 7827-7831 1-270 p. 7827-7831 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-270
p. 7831-7832 1-270 p. 7831-7832 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die gevestigd zijn in het buitenland, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Coveliers en Loones en eindstemming
1-227
p. 6634-6635 1-227 p. 6634-6635 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders (Compenserende vergoeding voor Belgische grensarbeiders)      
  Stemverklaringen van de heren Coene en Verreycken en eindstemming
1-196
p. 5660 1-196 p. 5660 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de invoering van een terugkeerregeling voor personen van vreemde nationaliteit      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-936/1
p. 1-5 1-936/1 p. 1-5 (PDF)
  Over de inoverwegingneming
1-189
p. 5467 1-189 p. 5467 (PDF)
  Stemming over de inoverwegingneming (Naamstemming alhoewel er in principe wordt gestemd bij zitten en opstaan)
1-189
p. 5478 1-189 p. 5478 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 383bis in het Strafwetboek en van een artikel 82bis in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, strekkende tot het bestraffen van de aanmaak, de verspreiding en het bezit van kinderpornografische voorstellingen      
  Voorstel van de heren Verreycken en Buelens
1-110/1
p. 1-6 1-110/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel op het hypnotisme      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-405/1
p. 1-4 1-405/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel op het spel (Casino's en andere spelinrichtingen - Vervanging van de wet van 24 oktober 1902)(Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-214
p. 6239-6270 1-214 p. 6239-6270 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Olivier, Vergote, Anciaux, Boutmans, Verreycken, Hotyat, Loones en mevrouw Willame-Boonen en eindstemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-270
p. 7836-7838 1-270 p. 7836-7838 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar de commissie - Verwerping
1-270
p. 7832 1-270 p. 7832 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het afgeven van een kosteloos afschrift van alle processtukken in strafzaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp met betrekking tot de rechtsbijstand inzake de afgifte van afschriften van stukken uit het gerechtsdossier in strafzaken)      
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, Coveliers, Loones, Verreycken en Vandenberghe en eindstemming
1-82
p. 2187-2189 1-82 p. 2187-2189 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers      
  Voorstel van de heer Verreycken c.s.
1-106/1
p. 1-5 1-106/1 p. 1-5 (PDF)
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
  1-6
p. 131-132 1-6 p. 131-132 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek door de opneming van het geslachtsverschil als huwelijksnorm      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-436/1
p. 1-3 1-436/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Kieswetboek met een artikel 147ter zodat militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat zijn deel te nemen aan de verkiezingen      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-1180/1
p. 1-4 1-1180/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot bepaling van de ambtskledij en het onderscheidingsteken van de burgemeesters en de schepenen      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-433/1
p. 1-3 1-433/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde      
  Stemverklaring van de heer Verreycken en eindstemming
1-211
p. 6160-6161 1-211 p. 6160-6161 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een inzagerecht in dossiers van de Staatsveiligheid      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-87/1
p. 1-3 1-87/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (Versterking van de rechten van de burgerlijke partij in criminele zaken, op het moment dat het dossier werd toegestuurd aan de procureur-generaal - Recht van het Centrum zich burgerlijke partij te stellen) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 217 en tot invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering, en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding)      
  Algemene beraadslaging
1-230
p. 6702-6705 1-230 p. 6702-6705 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Foret, Coveliers, Erdman, Boutmans, Loones, Vandenberghe, Lallemand en mevrouw Willame-Boonen en eindstemming
1-231
p. 6726-6728 1-231 p. 6726-6728 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 386quater in het Strafwetboek ter bepaling van het begrip "goede zeden" (Afbeeldingen, teksten en films die pornografie of gruwelscŤnes bevatten)      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-430/1
p. 1-4 1-430/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een Dag van de verzoening      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-241/1
p. 1-3 1-241/1 p. 1-3 (PDF)
  Over de inoverwegingneming
1-24
p. 517-518 1-24 p. 517-518 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Foret, Loones, Coveliers en Boutmans en stemming over de inoverwegingneming
1-24
p. 531-533 1-24 p. 531-533 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een betaalde feestdag op 11 juli      
  Voorstel van de heer Verreycken c.s.
1-96/1
p. 1-2 1-96/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op geslachtskeuze van een kind om niet-medische redenen      
  Voorstel van de heren Verreycken en Buelens
1-1147/1
p. 1-3 1-1147/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot onttrekking van de daders of verdachten van seksuele misdrijven aan beschermende wetten (DNA-onderzoek - Genetische vingerafdrukken)      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-412/1
p. 1-3 1-412/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899 houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van strafvordering (Bevoegdheid van de militaire rechtsmachten m.b.t. misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, in oorlogstijd - Herziening van repressieprocessen : bevoegdheid van het burgerlijk hof van beroep)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Raes
1-298/1
p. 1-4 1-298/1 p. 1-4 (PDF)
  Over de inoverwegingneming
1-41
p. 938-939 1-41 p. 938-939 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de onroerende voorheffing voor de niet-confessionele gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende vrijstelling van kadastraal inkomen voor het openbaar uitoefenen van de vrijzinnige morele dienstverlening)      
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over de artikelen en stemming over artikel 1
1-28
p. 640-643 1-28 p. 640-643 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Erdman, Hatry bij de aangehouden stemmingen
1-29
p. 663-664 1-29 p. 663-664 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Verreycken en eindstemming
1-30
p. 696 1-30 p. 696 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-774/1
p. 1-2 1-774/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel (Pedofilie)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Van Hauthem
1-404/1
p. 1-2 1-404/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie er mede belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning, en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling (Rwandees drama - Ondervraging van medewerkers van het Hof door de Onderzoekscommissie)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Ceder
1-607/1
p. 1-3 1-607/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot splitsing van de rijkswacht (Vlaamse rijkswacht)      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-434/1
p. 1-4 1-434/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan vakbonden      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-95/1
p. 1-5 1-95/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de nieuwe gemeentewet (Benoeming van de burgemeester door het Gemeenschapsparlement - Eedformule)      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-435/1
p. 1-7 1-435/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de giften in geld aan erkende dierenasielen fiscaal aftrekbaar te maken      
  Stemverklaring van de heer Verreycken en eindstemming
1-242
p. 7077 1-242 p. 7077 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de nieuwe gemeentewet (Ambtskledij en onderscheidingsteken van de burgemeesters en de schepenen)      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-432/1
p. 1-2 1-432/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß2bis, 3į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van ... houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß2bis, 3į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-226
p. 6598-6600 1-226 p. 6598-6600 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 368 tot 371 van het Strafwetboek, betreffende de ontvoering van minderjarigen      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-542/1
p. 1-3 1-542/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentegrenzen tussen Braives en Villers-le-Bouillet      
  Stemverklaringen van de heren Loones, Verreycken en Coveliers en eindstemming
1-59
p. 1446 1-59 p. 1446 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-1183/1
p. 1-2 1-1183/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden (Districtsraden)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6070-6077 1-210 p. 6070-6077 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret en Verreycken en eindstemming
1-211
p. 6158-6159 1-211 p. 6158-6159 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, teneinde het oprichten van stadsdeelraden mogelijk te maken      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-51/1
p. 1-2 1-51/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6070-6077 1-210 p. 6070-6077 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciekieswet van 19 oktober 1921, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-1184/1
p. 1-2 1-1184/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld (Vakantiewoning - Autoradio)      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-1054/1
p. 1-3 1-1054/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-1181/1
p. 1-2 1-1181/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij (Communautarisering - Doorzichtigheid - Koning-Boudewijnstichting)      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-582/1
p. 1-4 1-582/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij (Ontzegging van de producten van de Nationale Loterij aan minderjarigen)      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-873/1
p. 1-2 1-873/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (Opheffing van artikel 53 : opsluiting van minderjarigen)      
  Stemverklaring van de heer Verreycken en eindstemming
1-260
p. 7577 1-260 p. 7577 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, met het oog op de invoering van een vereiste van taalkennis      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-121/1
p. 1-5 1-121/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst en van het ministerieel besluit van 30 april 1993 betreffende de erkenning als huisarts (Homeopathie)      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-105/1
p. 1-4 1-105/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1989 houdende vaststelling van de vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van de luchthaven Brussel-Nationaal (Strijd tegen geluidsoverlast)      
  Amendement nr 4 van de heer Verreycken, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-104/5
p. 1 1-104/5 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten (Gelijkenis tussen foto en persoon)      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-376/1
p. 1-2 1-376/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-93/1
p. 1-4 1-93/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoortsel tot aanvulling van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-1182/1
p. 1-2 1-1182/1 p. 1-2 (PDF)
Wettelijke grenzen aan de verplaatsing van stoffelijke resten      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-26
p. 1270-1271 1-26 p. 1270-1271 (PDF)
Winstverdelingsplan 1999 van de Nationale Loterij      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4700 1-89 p. 4700 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4866 1-92 p. 4866 (PDF)
Zaak Dutroux-Nihoul cs - Politieke verantwoordelijkheden in het pedofiliedrama      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-32
p. 1566-1567 1-32 p. 1566-1567 (PDF)
Zaak-Dutroux - Verdediging - Deontologie      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-54
p. 2737-2738 1-54 p. 2737-2738 (PDF)
Zaak-Dutroux, Nihoul en consoorten - Verdediging - Deontologie      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
Bul. 1-64
p. 3310-3312 1-64 p. 3310-3312 (PDF)
Zending van Belgische grondwetspecialisten naar BosniŽ-Herzegowina      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3057 1-60 p. 3057 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3138 1-61 p. 3138 (PDF)
Zwartwerk en bruto binnenlands product      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2819 1-56 p. 2819 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 2991 1-59 p. 2991 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3230 1-63 p. 3230 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999